Gång på gång hävdas det, av unga liberaler, och också i media, för att inte tala om borgerliga politiker, att pengar som sjuka får från Försäkringskassan, eller att arbetslöshetsersättning som arbetslösa får från Arbetslöshetskassorna, är bidrag. Tänk att det ska vara så svårt att förstå att det handlar om utbetalningar från försäkringar. Ingen enda person skulle komma på iden att hävda att den, som får ersättning från sitt bilförsäkringsbolag när bilen skadats, eller ersättning från sin hemförsäkring om hemmet brunnit ner, får bidrag. Då kallar man det för vad det är, en ”ersättning”.

Det är visserligen så att sjukförsäkringssystemet är statligt och inte frivilligt (vilket innebär att man inte betalar in några pengar till privata profiter för denna försäkring) men en försäkring är det likafullt, och en som man betalar till när man kan för att få lite ekonomisk trygghet om man råkar illa ut, på något sätt. Pensionerna är också något vi alla betalar för, medan vi arbetar. De ska heller inte ses som allmosor. De pensionsavgifter som de som går i pension nu, har betalat in, har använts till att bygga mycket av det som de yngre generationerna har glädje och nytta av, något få av dem tycks inse.

Det är dags att vi, som anser att vi alla har en skyldighet att betala till de allmänna försäkringarna och dessutom har rätt att få ersättning från dessa när vi behöver det, börjar ta tillbaka orden från högern, konsekvent och så det både märks och hörs.

Det är dessutom dags att vi börjar säga ifrån när regeringar stjäl våra inbetalade pengar eller vår gemensamma egendom, säljer ut den senare och ger pengarna till de rikaste i form av skattelättnader. Det var inte de rika som betalade för uppbyggnaden av det som staten nu säljer ut, allmännyttan, mm. De rika har alltid kommit undan med skatten och ofta har de deklarerat struntsummor om de inte nolltaxerat. Det är alltså vad vi andra, vanliga människor betalade för som de rika nu får pengar för. Stöld skulle vi egentligen kalla det. Ryssifiering, kallar jag det.

Länk:
Grattis till klippet, Lasses blogg