Det är, oavsett vad propagandan försökt få oss att tro, en ganska ringa del svenskar som missbrukar sjukförsäkringen.

”Fuskdelegationens” redovisning 2007 pekade dessutom på att hälften av de felaktiga utbetalningarna var Försäkringskassans ansvar. Från försäkringskassan spreds muntligt den felaktiga uppgiften om 20 procent ”fusk”, istället för de 2 procent man kommit fram till i utredningen. Den felaktiga uppgiften har därefter upprepats gång på gång, senast för några veckor sedan av socialförsäkringsministern i riksdagens VAB (Vård av Barn)-debatt. (1)

Nu har det flera gånger omtalats hur en ganska avsevärd andel av de felaktiga utbetalningarna från FK beror på att FK har begått fel. En stor del av dessa utbetalningar beror också på felaktigt ifyllda blanketter och inte på medvetna fuskförsök.:

I Försäkringskassans stora studie om föräldrapenning för 2005, som presenterades i somras, är slutsatsen att en av tio utbetalningar till föräldrar är felaktiga. Av dem beror troligen minst 3-4 procentenheter på misstag från arbetsgivare eller föräldrar. (2)

Dessutom fick vi veta, så var det få av de polisanmälningar som FK gjorde, som ledde till fällande domar, endast 10-20%.

Alltså, vanligt folk begår misstag ibland men så gör även personalen på FK, vilket har lett till att en del människor fått ut pengar som de inte skulle ha fått enligt regler och lagar. Det är förstås tråkigt men synnerligen tråkigt är det att felaktiga utbetalningarna, som förorsakats av FK, belastas mottagarna som alltså beskylls för medvetet fusk.

Men varför diskuterar man bara alla felaktiga utbetalningar FK gör och hur förfärligt kostsamma dessa är? Varför frågar man sig aldrig hur mycket FK tjänar på att hålla inne pengar på grund av felaktig behandling av  ansökningar från människor som har rätt till ersättning?

Vi kan utgå ifrån, som en självklarhet, att om FK begår fel i ena riktningen så begår man  fel även i den andra riktningen och troligen minst lika många. Men ingen förargar sig över detta eller försöker ta reda på hur det förhåller sig på den kanten, underligt nog. Om detta tiger man. Så gör politiker, FK själv och media.

I Borås tidning läser jag exempelvis 20% av dem som överklagar avslag på ansökningar om ekonomiskt bistånd, får rätt i länsrätten. Det innebär alltså att den här kommunen gör fel i 20% av de fall som överklagas. I Värmlands länsrätt får försäkringskassan bakläxa i ungefär vart tredje fall som överklagas. (3)

Så låt oss säga att i omkring 20-30% av de överklagade fallen får de överklagande rätt gentemot FK, vilket innebär att FK har gjort fel som de sökande skulle ha förlorat på och kassan vunnit på. Ja man kunde till och med frestas att hävda att FK fuskar väldigt mycket.

Om vi sedan lägger till det faktum att det bara är en liten del av alla som får avslag som verkligen överklagar (8 av 10 orkar inte överklaga avslag på sjukpenning ser vi i allehanda.se (4)), och dessutom att säkert en hel del människor aldrig bryr sig om att ens försöka få ut sjukersättning, så kan vi nog sluta oss till att FK tjänar massor med pengar dels på sitt eget fuskande, dels på alla dem som själva väljer att inte ta ut vad de har rätt till.

Jag skulle alltså väldigt gärna vilja se statistik på hur många som är berättigade till ersättning, som ansöker men som aldrig får sådan, och på hur mycket pengar FK tjänar på detta. En inte alltför vågad gissning är att man tjänar mer på den här fronten än man förlorar på de få som faktiskt fuskar till sig pengar de inte hade rätt till. Jag gissar att sådan statistik inte finns. Jag har i alla fall inte hittat någon samlad sådan, så den som vet om och var den i så fall finns, meddela mig gärna.

Slutligen kan jag inte låta bli att servera följande verbala karamell från Blekinge Läns Tidning apropå att avslagen från FK hade ökat med 1.500% sedan de nya reglerna trädde i kraft. Där säger, enligt journalisten, försäkringsspecialist Maria Pålsson att:

Hon tycker inte att det är enbart negativt att antalet som får avslag på sin sjukpenningansökan har ökat så kraftigt. Det är ett helt nytt sätt att fokusera. Vi bedömer den friska delen av personen och det är den delen som ska tillbaka ut i arbete, säger hon. (5)

Som läsare undrar man förstås sedan när man kan lägga vilken kroppsdel som helst hemma och gå till arbetet med bara de kroppsdelar som det inte är några fel på och hur man bär sig åt för att exempelvis lämna ryggen eller huvudet hemma när man går till jobbet?

Slutligen något man knappast blir förvånad över, allehanda.se skriver nämligen att:

Dessutom har studien av de 115 personer som fick avslag i länet visat att arbetslösa, boende i vissa regioner och lågutbildade löper störst risk att bli utan sjukpenning.(4)

Vi har ju också läst om hur handläggare på FK har fått bonus per avslag. Om detta varit eller fortfarande är vanligt kan vi räkna med stöddigt fuskande från FK:s sida.

Tillägg 11/3 kl 17.00: Jan Viklund skriver i kommentarfältet om en som inte överklagade:

Det är ju också långt från alla som överklagar. Min bekanting som blev av med f-kassan två månader innan hon dog i cancer gjorde det inte, däremot blev hennes läkare fly förbannad och lyckades på något vis få till stånd en läkarlobby mot Fk. Så hon fick tillbaka sina pengar.

Visst har vi en förtänksam och empatisk regering! Sparka på de liggande bara! :evil:

/Kerstin

Länkar:
1) En myt att många sjuka fuskar, KatrineholmsKuriren 2/5 2009
2) Försäkringskassan överdriver fusksiffror, DN  4/11 2006
3) F-kassan slår rekord i avslag – nu hotas deras läkare till livet, Expressen 2/10 2009
4) 9 av 10 orkar inte överklaga avslag på sjukpenningen, allehanda.se, 20/11 2008
5) Antal avslag på sjukpenning har ökat med 1500 procent. Blekinge Läns Tidning, 21/3 2009
- Försäkringskassan överdriver fusksiffror, DN  4/11 2006
- Alltfler anmäler andra människor – anonymt, Motvallsbloggen, 26/2 2007
-Nog nu – det har aldrig handlat om fusk, Ett Hjärta Rött
- Medvetslöshet – enda giltiga sjukorsaken?, Ett Hjärta Rött
- Myten om världens högsta sjukfrånvaro krossas, Ett Hjärta Rött
- Genom sig själv känner (m)an andra, Ett Hjärta Rött
- Iskalla Sverige – där en hjärntumör inte räcker… Ett Hjärta Rött