Sitter just och tittar på Uppdrag Granskning (1) och ser hur svenska ungdomar emigrerar till Norge. Det är alltså inte motivationen att arbeta som ”uppmuntras” av den sedan 1990-talet framadministrerade arbetslösheten i Sverige och på grund av Alliansens sparkandet på de arbetslösa. Arbetsmotivationen finns där utan piskan. Nej det är motivationen att emigrera som ökar.

Lustig nog kommer jag att tänka på den förra epoken i vår historia med liberal låt-gå-politik, då när svenskt havre exporterades för att hålla igång Londons hästar medan svenskar svalt och utkomstmöjligheterna här hemma var usla. Den gången ökade också motivationen att emigrera, fast till USA. C:a 1,3 miljoner svenskar flyttade från Sverige under senare delen av 1800-talet och i början av 1900-talet.

Får Alliansen också höjt pensionsåldern ytterligare ett par år,(2) som man hotar med nu, så motiverar det säkert ännu flera ungdomar att emigrera eftersom det blir ännu svårare att få ett arbete med betydligt fler människor som behöver de allt färre jobben. När Alliansen sedan sett till att nästan hela ungdomsgenerationen emigrerar, ja då finns det förstås inte så många kvar i Sverige för att arbeta den dagen bara vi gamlingar finns kvar.

Kanske dags snart att sätta upp en ny skylt vid utfarterna från landet:

Siste man ur Sverige ombedes att släcka ljuset

(Nåja)

/Kerstin

Länkar:
1) Svenskar utnyttjas av de norska bemanningsföretagen, Uppdrag Granskning
2) Höjd pensionsålder ska utredas, AB
- Emigrationen från Sverige till Nordamerika, Wikipedia