Dagens viktigaste blogginlägg står Josefin Brink för. Hon skriver om vårbudgeten och de citat hon ger oss ur denna gör att man vill kasta upp allt man inmundigat under den senaste veckan. Den förra borgerliga regeringen Bildt var den mest inkompetenta vi haft de senaste 70 åren. Den här är den i särklass vidrigaste och mest inhumana.

Jag citerar ett avsnitt ur Josefin Brinks bloggpostning, som handlar om Piskbärarborgs åsikt om hur regeringens politik kommer att fungera vad gäller att nedbringa arbetslösheten:

Anders Borg räknar själv med att år 2010 ska det så kallade utanförskapet ha minskat från drygt 1 miljon till 890 000 personer. Det är ju för det första inte så imponerande under en period med rekordhög tillväxt och historiskt goda statsfinanser.
Men dessutom innebär ju det att regeringen helt iskallt räknar med att 890 000 personer år 2010 fortfarande kommer att vara arbetslösa eller sjuka, men de kommer att vara mycket fattigare som en effekt av sänkta ersättningsnivåer, högre avgifter, slopade bostadsbidrag osv. 
890 000 personer är alltså restposten i den ekvation som regeringen kallar sin ”jobbpolitik”.

Det var det nya ”arbetarpartiet” det. Alliansen arbetar ihärdigt för att skaffa sd fler röster till nästa val.

Läs Josefin Brinks hela inlägg om vårbudgeten.

Länk:
Josefin Brinks blogg