Apropå vad en kommentator skriver på Ali Esbatis blogg, men vad många andra liberaler också gärna påstår med jämna mellarum:

Jag blir så ytterligt förundrad över att alla nyliberaler, de där som ständigt poängterar att frihandel är den grundläggande förutsättningen för skapandet av framsteg och välstånd för människorna, aldrig påpekar det faktum att Västvärlden, omedelbart efter andra världskriget, började utsätta Sovjet med vasallstater för handelsblockader, bestal dessa stater alla möjligheter till frihandel alltså.

Jag minns hur jag, när jag studerade statskunskap (som statsvetenskap hette på den tiden, och med inriktning på internationell politik) i början av 70-talet, läste om hur det bl.a. var förbjudet att exportera kammar och bh-ar till Sovjet eftersom det kunde tänkas uppmuntra sovjetiska kvinnor i Sovjets krigsindustri. Men det viktigaste var förstås att man i alla år förbjöd alla Västländer att exportera någon som helst modern teknologi, som så småningom förstås också inkluderade elektronik, till Sovjet och de övriga Öststaterna.

Men inte säger dagens unga liberaler att Sovjets misslyckanden, vad gällde att skapa lika goda levnadsvillkor för sin befolkning som man lyckades göra i Väst, berodde på att Västvärlden just förmenade Sovjet, tillika de forna Öststaterna, vad de själva anser vara den absoluta förutsättningen för framåtskridande och välstånd – frihandel således.

Man tycker ju att just detta borde vara ett alldeles utmärkt exempel på hur rätt liberalerna har, just i det avséendet. Men här väljer de alltså att istället att skylla Sovjets misslyckanden på helt andra faktorer, som en dålig ideologi exempelvis och på Karl Marx, som de förstås aldrig har läst i original.

Visst är det lustigt hur selektivt liberaler väljer data när de ska förklara världens gång.

Detta sagt utan någon som helst intention att försvara Sovjets inrikespolitik, eller Stalins dito.

Länk:
Framsteg i Latinamerika, Ali Esbatis blogg