Internationell politik20/01 16:50

Glenn Greenwald on How to Be a Terror ”Expert”:
Ignore Facts, Blame Muslims, Trumpet U.S. Propaganda

Vi har dessa experter även i Sverige.

Är det inte konstigt att det numer inte finns några frihetsrörelser eller frihetskämpar i världen utan bara terrorister.

/Kerstin

Djur/natur&Ej kategoriserad23/12 15:57

Till alla skrivpauser jag gjort på bloggen under året kommer nu en helgpaus så till nästa inlägg:

bild

/Kerstin

Internationell politik26/11 16:44

Senare tillägg nederst:

Intressant att även kineserna vet hur USA bygger upp uppror i de länder de siktar in sig på att ta över makten i. Även ryssarna är väl medvetna om detta. Det är bara Västvärldens media som aldrig nämner det här, endera för att journalisterna är okunniga eller för att de är mutade eller hotade, liksom våra västerländska politiker:

Occupy Central: USA’s 12 Steps to Bring China into WW3 (English subtitles)

Så här ser de 12 punkterna för kaosskapande och maktövertagande ut:

 1. Dispatch CIA, MI6 and other intelligence officers as students, tourists, volunteers, businessmen, and reporters to the target country
 2. Set up non-governmental organisations (NGO) under the guise of humanitarianism to fight for “democracy” and “human rights” In order to attract advocates of freedom and ideals
 3. Attract local traitors and especially academics, politicians, reporters, soldiers, etc., through bribery, or threaten those who have some stain in their life
 4. If the target country has labour unions, bribe them
 5. Pick a catchy theme or color for the revolution. Examples include the Prague spring (1968), Velvet revolution (Eastern Europe, 1969), Rose revolution (Georgia, 2003), Cedar revolution (Lebanon, 2005), Orange revolution (Ukraine), Green revolution (Iran), Jasmin revolution, Arab Spring and even Hong Kong’s Umbrella revolution
 6. Start protests for whatever reasons to kick off the revolution. It could be human rights, democracy, government corruption or electoral fraud. Evidence isn’t necessary; any excuse will do
 7. Write protests signs and banners in English to let Americans see and get American politicians and civilians involved
 8. Let those corrupted politicians, intellectuals and union leaders join the protests and call upon all people with grievances to join
 9. The US and European mainstream media help continuously emphasize that the revolution is caused by injustice thereby gaining the support of the majority
 10. When the whole world is watching, stage a false-flag action. The target government will soon be destabilised and lose support among its people
 11. Add in violent agent provocateurs to provoke the police to use force. This will cause the target government to lose the support of other countries and become “deligitimized” by the international community
 12. Send politicians to the US, EU and UN to petition so that the target government will face the threat of economic sanctions, no-fly zones and even airstrikes and an armed rebel uprising

(Fritt översatt:
1) Engagera CIA. MI6 studenter, turister, frivilliga, affärsmän och reportertrar i det utvalda landet.

2) Sätt upp NGO:er (non-governmental organisations) och kalla dem humanitära organisationer som slåss för ”demokrati” och ”mänskliga rättigheter” för att dra till sig förespråkare för frihetsidealet.
3) Locka till er förrädare och speciellt akademiker, politiker, reportrar, soldater etc. genom mutor eller genom att skrämma de som har något att dölja.
4) Om mållandet har fackföreningar, muta dessa.
5) Välj ut ett slående färgtema för revolutionen. Exempel ser man i Pragvåren (1968), Sammetsrevolutionen (Östeuropa 1969) Rosenrevolutionen (Georgien 2003), Cederträrevolutionen (Libanon 3005), Den organgea revolutionen (Ukraina), Den gröna revolutionen (Iran), Jasminrevolutionen, Den arabiska våren, och till och med Honkongs paraplyrevolution.
6) Starta protester om vad som helst för att kicka igång revolutionen. Det kan vara mänskliga rättigheter, demokrati, korrupt regering eller valfusk. Bevis behövs inte, vad som helst duger.
7) Skriv protestparoller och banners på Engelska för att låta amerikaner se dem och för att få amerikanska politiker och civila engagerade (involved).
8) Låt de korrupta politikerna, intellektuella och fackföreningsledare delta i protesterna och uppmana alla att delta i dem.
9) Amerikanska och Europeiska media kommer att hjälpa till att övertyga om att er revolutionen ifråga är orsakad av orättvisor och därmed tillförsäkra stöd från majoriteten.
10 När hela världen ser, arrangera  en false-flagaktion. Den attackerade regeringen kommer snart att vara destabiliserad och förlora stödet hos sin befolkning.
11) Skicka in våldsamma provokatörer för att tvinga fram polisvåld. Detta kommer att leda till att regeringen förlorar stöd från andra stater och till att dess legitimitet ifrågasätts av de internationella samfunden.
12) Skicka politiker till USA, EU och FN för att be om ekonomiska sanktioner mot den aktuella regeringen, no-flyzoner och även flygplansattacker och beväpning av rebeller.

Vill man ha mer kött på benen går man till NED:S hemsida, där det redovisas vilka länder USA skapar NGO:er i för att hjälpa till med kaosskapandet i olika länder när tillfälle yppar sig.

Vill man läsa annat om detta rekommenderar jag boken ”From Dictatorship to Democracy” (först publ. 2002) av den helgonförklarade och ”absolut fristående” Gene Sharp.

Tillägg 26/11 2014 kl 19.40:
När CIA/Pentagon tagit över Gene Sharps möjligen välvilliga råd om hur man gör en fredlig revolution, har man lagt till ett par punkter, nämligen att när man fått en massa människor ut till vad dessa tänker sig, fredliga demonstrationer, så har man endera egna eller inhyrda prickskyttar på plats som skjuter på demonstranterna för att provocera myndigheten i landet att börja skjuta tillbaka, varvid man beskyller regimen för att attackera och döda sina egna medborgare. Det får människor, hoppas man, att ta allvarligt avstånd från sin regering och övertygar framför allt den internationella opinionen om att befolkningen i landet behöver hjälp utifrån.

/Kerstin

Länkar:
An Eyewitness to the Syrian Rebellion: Father Frans in His Own Words, John Rosenthal, The BRICS POST, 19/4 2014
Syria: The hidden massacre, Sharmine Narwani, RT 7/5 2014
– Ex-Opposition Leader Admits Mistake about Syrian Gov’t, Says Assad Fighting Terrorists, Fars News Agency, 19/11 2014 (Former President of the National Coalition for Syrian Opposition Forces Moaz Al-Khatib confessed that his opposition to the Damascus government has been a grave mistake, saying that President Bashar Al-Assad has been fighting against the terrorists……He wrote that the so-called Friends of Syria are actually the enemies of Syria and terrorists are cooperating with them to destroy Syria.)
– A Review of “Slouching Towards Sirte”. Libya & Creative Destruction, Daniel Kovalik, counterpunch.org 21/11 2012
- A Chronology. The Unfolding Crisis in Libya, Gary Leupp, counterpunch.org
– Libyen – vad händer där och varför? Motvallsbloggen 27/3 2011? (Här finns många länkar om Libyenkriget)
– Mer om Libyen och Nej till svenskt bombande i Libyen, Motvallsbloggen 27/3 2014
Mustafa Abdul Jalil, Traitor & Head of the Fake Revolution: “Ghadafi did not Kill Protestors”, Libyan Free Press (Ej daterad men 2014) (Now after the destruction of Libya, Jalil admits to the world, on Libyan Channel One, that the protestors that were killed in Benghazi that caused the UN and NATO to attack Libya were killed by a group of spies and mercenaries who were not Libyan.
He admits that he knew the truth at the time but it was done to take down the Libyan government and break the state.
He admits that he was briefed in advance that this was going to happen and that the people of Libya did not recognize the dead protestors because they wore civilian clothes and there was no one who came to their funerals as they had no relatives or friends in Libya.)

Litteratur: “Slouching Towards Sirte”, Maximilan Forte

Internationell politik&Politik/ekonomi30/10 19:46

Först några kloka ord av Maj Britt Theorin:

Kvinnor mot NATO. Maj Britt Theorin om NATO och EU. Måste ses !

Jo, man kan verkligen fråga sig hur svensk försvarspolitik kunde läggas om så radikalt utan att vi svenskar fått någon information om saken. Kan det bero på att våra styrande eliter är helt överens om att ge bort Sverige till USA och då anser de inte att svenska folket har med saken att göra?

Sen rekommenderar jag den bästa artikel jag läst om smyganslutningen till Nato:

”Låt svenska folket rösta om Nato-medlemskapet” ETC, 29/10 2014 (LENNART PALM, PROFESSOR I HISTORIA VID GÖTEBORGS UNIVERSITET)

/Kerstin

Länkar:

Folkkampanjen mot Nato

Massmedia12/10 23:29

Udo Ulfkotte, mångårig journalist på Frankfurter Allgemeine har skrivit en bok, Gekaufte Journalisten (1) om hur journalister köps och tvingas skriva lögnaktiga artiklar, inte minst vad gäller krigspropagandan som vi utsatts och utsätts för sedan 15 år. Han beskriver hur journalister luras och mutas att agera som Pentagons röster. I andra delar av världen diskuteras hans bok. Här är det gravlikt tyst om den.

Vill du behålla dina illusioner om Västerländska medier, se inte filmen nedan. Annars, lyssna på vad han har att säga:

Dr Udo Ulfkotte, journalist and author, on RT

/Kerstin

Länkar:
Udo Ulfkottes hemsida
Saab pressade regeringen att behålla Jas i Libyen (Läs också denna artikel i AB om hur det kom sig att Sverige förlängde Jasplanens insatser i Libyen. Notera hur artikeln inleds med de gamla lögnen att Ghadafi bombade sin befolkning, en lögn som numer är klart avslöjad som just en sådan.)
Head of False Libyan Revolution Admits Qaddafi did not Kill Protesters (Obs Jalil var Ghadafis justitieminister, en man som förrådde honom och som var med och planerade den USA-stödda kuppen mot Ghadafi långt i förväg.)
Motvallsbloggens inlägg om Libyen, skrivna medan det hände, kan läsas här.
Inslagen om ebola visar journalistiken från den sämsta sidan, Johan Croneman, DN 11/8 2014 (En annan, men även den, relevant vinkling av hur journalister beter sig.)

Djur/natur02/10 12:51

Så har jag målat ett collieporträtt igen, av en väldigt vacker collie. Lite roligt måste man ju ha också.

collie

/Kerstin

Politik/ekonomi01/10 13:12

Jo, jag vet att vi har haft ett val, och jag röstade efter mycket tvekan. Sen gick det ju nästan så illa som det bara kunde gå, så jag orkar inte ens tänka på eländet. Med den här utgången riskerar vi att SD får omkring 20% i nästa val.

Om jag bara kunde begripa varför media inte har synat SD:s program i sömmarna, inte talat om att SD röstat med Alliansen i riksdagen i 9 frågor av tio utan bara tjatat om deras rasism, som uppenbarligen inte var någon effektiv information.

Om svenskarna hade vetat att SD står för i stort sett samma politik som Alliansen så tror jag inte att de hade fått några röster från människor som inte är rasister och det tror jag inte att alla som röstade på SD är, för vad är det för vits med att missnöjesrösta på ett parti som i stort sett arbetar för samma politik som den vi har utsatts för de senaste mandatperioderna. Ingen alls, så jag är övertygad om att många, troligen de flesta, som röstade på SD tror att SD står för något radikalt annorlunda än Alliansen. Det gör de ju inte.

/Kerstin

Internationell politik&Massmedia05/09 19:37

Det är en hel del propaganda vinklad nyhetsrapportering som vi utsätts för i dessa dagar. Till exempel har NATO-reklamen intensifierats samtidigt som det pågår en stor NATO-övning med såväl svenskt som amerikanskt deltagande i, och över, Östersjön (1). Lagom till denna övning har regeringen, utan någon offentlig diskussion, slutit ett så kallat värdlandsavtal med NATO (2). Vid tidigare NATO-övningar på svenskt territorium behövdes tydligen inget avtal.

Vill man ha avvikande röster om NATO får man gå utanför Sverige. Den brittiska f.d. ambassadören Craig Murray har på sin blogg gjort en utmärkt analys av vad Nato är idag. Rubriken är mångtydig, men skulle kunna översättas med “Nato är en idé vars tid inte är kommen, utan förgången”(3). Det verkar nästan som om han riktade sig till svenska folket. Slutklämmen lyder: “NATO is by far the largest danger to world peace. It should be dissolved as a matter of urgency” vilket på svenska blir ungefär: “Nato är det överlägset största hotet mot världsfreden och bör upplösas snarast möjligt.”

Kopplad till reklamen för NATO-medlemskap är en skev nyhetsrapportering om Ryssland. I denna ingår ofta påståenden om vad Putin ska ha sagt, eller tänkt eller har för planer. Sällan får vi läsa vad han verkligen har sagt, i sitt rätta sammanhang. Att basera sin bedömning av Ryssland eller Putin på vad västliga media rapporterar är därför riskabelt. Vi vet inte varifrån tongivande media har fått sin information eller vad som försvinner eller förvrängs innan vi får se den bearbetade versionen i nyhetsprogram och på nyhetssidor.

Som tur är finns det primärkällor som är tillgängliga även för oss vanliga medborgare, även om vi inte förstår ryska. Den ryska administrationen (som vi kan kalla “Kreml” analogt med att den amerikanska administrationen kallas “White House”) lägger regelbundet ut vad Putin har sagt på nätet, med översättning till engelska. De har förmodligen fått idén från amerikanerna som haft motsvarande service i många år.

När man läser amerikanska media får man intrycket att Putin har framfört propagandistiska hotelser mot Europa och USA i ett tal på en “youth camp” någonstans i Ryssland. Svenska media har troget repeterat vad de amerikanska har sagt, utan att bry sig om att gå till källorna. Vad Putin i själva verket har sagt finns faktiskt, i engelsk översättning, utlagt på nätet av Kreml (4). Det var lite svårt att hitta, eftersom Putin inte alls höll tal på ett “ungdomsläger”. Amerikanerna har blandat ihop ett möte med yngre akademiker med de internationella sommarläger för skolungdomar som brukar hållas på samma plats. Och det var inget skrivet tal som Putin höll, utan han svarade på frågor från en församling som visserligen var ung, men bestod av yngre forskare och lärare från Rysslands elituniversitet. Putins svar ger en god bild av hur han ser på USA, på Nato och på konflikten i Ukraina. Ett är säkert, de som säger “Putin är galen” har inte läst vad han säger när han talar inför kunniga åhörare. För den som vill lyssna på hur han säger det så finns det på youtube.

Var kan man då hitta en “neutral” analys av vad som pågår i Ukraina? Jag tycker att jag har funnit en sådan. Författaren är finländare, vilket gör att hans referensramar liknar dem vi svenskar har. Peter Saramo har gjort en sammanställning och analys grundad på omfattande studier av öppna källor som tidningar och webbsajter (5). Eftersom författaren även behärskar ryska så blir den lite mer fullständig än de analyser vi vanligen ser i västmedia. Detta är den bästa genomgång av skeendet och den nuvarande situationen i Ukraina som jag sett någonstans. Och den finns på svenska!

/Dan Gmark

Länkar:
1. Participating in Exercise Northern Coasts, America*s Navy 2014-08-28
2. Natostyrka kan få agera i Sverige, Svenska Dagbladet 2014-08-27
3. NATO – An Idea Whose Time Has Gone, Craig Murray 2014-09-04
4. Seliger 2014 National Youth Forum, President of Russia Speeches and Transcripts 2014-08-29
5. Ukraina och informationskriget, Peter Saramo i nättidningen Simeon ja Hanna 2014-08-07

Kompetensskräcken&Politik/ekonomi&Skola/utbildning&Vård/omsorg28/08 16:55

Borgarna tror att konkurrens är lösningen på alla problem, trots att vi människor framför allt är samarbetande varelser. Men sätter man folk i situationer där de måste välja, antingen blir det du eller jag, så tvingar man folk att vara egoister. På så sätt bli borgerlig politik en självuppfyllande profetia. För nej, vi är inte egoistiska av naturen. Det är de flesta av oss bara om omgivningen/politiken tvingar oss att vara det.

Alliansen vidtar den ena galna åtgärden efter den andra. Nu ska de ”duktiga” lärarna belönas med rejält mycket högre löner, bli förstelärare som det heter. Alltså: Konkurrera om att vara bäst så har du chansen att få en rejäl löneökning”. Samtidigt ska lärarna arbeta i lärarlag, samarbeta alltså. Men man kan inte förvänta sig att människor ska samarbeta positivt och dela med sig till andra av sina goda pedagogiska idéer, till dem som ju då kanske snor åt sig den där löneförmånen. Bättre då att behålla de goda idéerna för sig själv.

Konkurrens är alltså de bästa receptet för att förhindra att goda idéer och metoder sprider sig till allt fler. I det övergripande perspektivet leder sådant till sämre kunskapsutveckling och i slutänden till vår kulturs stagnation och förfall. Hur kan våra styrande vara så korkade att de inte förstår så enkla samband och de vidare implikationerna av detta eviga, påtvingade konkurrerande?

Inom vården har man genomfört samma tulipanaros-politik. Å ena sidan försöker man nedbringa antalet förskrivningar av antibiotika för att stoppa utbredningen av resistenta bakterier, å andra sidan tjänar vårdcentralerna på att skriva ut dessa preparat efter en första femminuterskonsultation, för vilken vårdcentralen får en patientpeng. Tar man labbprover för att utröna vad patienten egentligen behöver så får vårdcentralen bekosta dessa prover. Skriver man ut antibiotika direkt blir det patienten som betalar för medicinen, en ren vinstsituation för vårdgivaren alltså. Om medicinen inte hjälper, ja då kan vårdcentralen inhösta ännu en patientpeng senare, eller flera, när patienten återkommer utan att vara botad.

/Kerstin

Historia&Internationell politik&Massmedia21/08 23:30

I dessa tider, när Israel bombar Gaza och massmördar palestinier i området och alla de stora etablerade politiska partierna i Sverige tävlar om att försäkra att Israel måste få försvara sig, kunde det kanske vara intressant att lyssna till en israelisk historiker och vad han har att berätta om Israels historia. Inte många svenskar känner till den verkliga historien då vi alla utsatts för en makalöst falsk propaganda vad gäller Israel, men här kommer lite om landets verkliga historia:

Israeli Historian Describes Ethnic Cleansing of Palestine in 1948 (Nakba) Laddades upp den 14 maj 2011

Om Ilan Pappé, som talar i videon, kan man på YouTube läsa:

Dr. Ilan Pappé is an Israeli historian who was a senior lecturer at Haifa University from 1984-2007. His position as an Israeli academic gave him access to official Israeli historical archives. Through research this Israeli-born academic learned the truth about the Israeli narrative. This clip of a lecture he gave in the US clarifies what happened on 1948, a day we commemorate tomorrow May 15th as Yawm An-Nakba or ”Day of the Catastrophe.”
(Ilan Pappé  är en israelisk historiker som var lärare vid universitetet i Haifa mellan 1984 och 2007. Hans ställning som akademiker gav honom tillgång till  Israels officiella historiska arkiv. Genom forskning lärde sig denne israelfödde akademiker sanningen om Israel. Detta är ett klipp ur en föreläsning som han höll i USA, som klargör vad som hände 1948, en dag som vi minns i morgon 15:e maj, som Yawn An-Nakba, eller ”Katastrofens dag”.)

Ilan Pappé har skrivit boken ”Den etniska rensningen av Palestina” (2007 Karneval förlag), som rekommenderas.

/Kerstin

« Föregående sidaNästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster