US Military execute injured iraqi – then cheer ! (outlaid 17/3 2008)

Jodå, de blir gravt psykiskt skadade, och många av dem blir aldrig människor mer. En del av dem kommer hem så småningom och förstör livet för sina närmaste också.

/Kerstin

Rekommenderade artiklar:

Iraks barn. ”Var det värt priset?”, Bie KentaneIraksolidaritet 
Saudi Islam, 9/11, and Further Dangers, Daring Opinion nov 2008