Jag har svårt att skriva när världens eländen blir för många och styrande politikers ondska och cynism står mig upp över huvudet.

Böcker om Israels och USA:s krig i MÖ

Efter att ha läst oanstående böcker, som jag rekommenderar alla att läsa (och inte tror att så många kommer att läsa), vill jag bara citera ett litet avsnitt ur Pierre Schoris bok, om USA:s angrepp på Faludja:

Angreppet i november ledde till 1 200 döda irakier, varav många civila och marinsoldater. Amerikanerna kritiserades också för att ha använt sig av vita fosforbomber. De två attackerna mot staden ledde enligt amerikanska arméuppgifter till de mest intensiva striderna sedan Vietnamkriget. En femtedel av statens byggnader förstördes, bland annat 60 moskéer. Ingen humanitär korridor för att föra in mediciner tilläts, ambulanser besköts och stadens centralsjukhus ockuperades av de utländska styrkorna. (Sid. 175)

Vi känner igen mönstret nu i attacken mot Gaza. Både de neokonservativa i USA och Israels ledargarnityr begår alltså brott mot mänskligheten och gör sig sig skyldiga till brott mot internationell rätt. Dessutom struntar de i FN, ja Israel attackerar och bekrigar i själva verket FN. Man kan inte kalla de här två staterna för annat än terrorist- och gangsterstater. Just nu förefaller de försöka sätta hela världen i brand.

Folk undrar hur Hitler kunde få så många tyskar med sig men ganska få undrar hur det komma sig att både USA och Israel får sina befolkningar med sig. En del av svaren på den sista frågan får man om man läser böckerna ovan. Svaret är detsamma som svaret på hur Hitler kunde få folk med sig – propaganda och ännu mer propaganda. Enda skillnaden mellan dagens propaganda och Hitlers/Goebbels, är att modernare propaganda är så mycket mer subtil då, åtminstone än så länge, inte samma censur tillämpas idag som i Nazityskland. Dagens styrande har nämligen dels en hel kader med samhällsforskare som talar om hur de ska ljuga så att folk luras så effektivt som möjligt, dels vet de att om de bara behärskar de stora medierna så spelar enskilda protesterande röster ingen roll. De vet dessutom att människor i allmänhet inte läser böcker.

De vet också att när människor väl har värvats för en åsikt, en föreställning, fått sin världsbild utvecklad så är det mycket svårt att förändra deras sätt att se på världen och att ändra åsikter. Detta beror på det som Gunnar Myrdal kallade ”aktiv okunskap”. Människor, med få undantag, vill helt enkelt inte ta in information som inte stämmer med deras färdigutvecklade världsbild och fördomar.

Tillägg:
Jag tar inte in en enda kommentar till på bloggen där Israels bombningar av Gaza försvaras, oavsett vad man försöker försvara dessa med. Man kan nämligen bara försvara dessa bombningar av ettdera av två skäl, endera för att man inte förstår vad man talar om, eller för att man är en morbid psykopat alternativt fascist.