Hörde på Studio ett idag att professorn i nationalekonomi, Marian Radetzki, anser att vi ska slopa svenska språket och göra Sverige helt engelskspråkigt, för det skulle landet tjäna på i det långa loppet. Istället för att tala svenska i Sverige borde vi alla kunna tänka, tala och skriva perfekt engelska, menade han.

Visst vore det bra om vi alla kunde engelska perfekt men hur skulle landet övergå helt till ett annat språk och få en svensk befolkning som talade och skrev lika bra engelska som engelsmännen, som alltså hade engelska som modersmål? Var skulle man börja? Vem skulle lära svenska barn denna goda engelska? Skulle vi ta hit engelska lärare till hela Sverige och ge barnen enspråkig engelsk undervisning redan från förskolan? En enorm majoritet av svenska lärare kan nämligen inte så bra engelska att de kan ge en nöjaktig undervisning helt på engelska. Och om vi skulle ta in engelska lärare till hela skolsystemet, vad ska barnen tala med föräldrarna, som har svenska som modersmål? Ska föräldrarna också, enligt lag, tala bara engelska med sina barn? Om de inte kan göra det, eller inte vill göra det, och dessutom inte talar mycket god och varierad engelska med barnen, kommer dessa inte att lära sig en riktigt bra engelska från någon.

Om barnen inte får tala svenska hemma, så kommer de inte att bli halvspråkiga på två språk, som många invandrarbarn dessvärre blir (fast få förstår det eftersom de här barnen ofta låter helt svenska men har ett tämligen till mycket begränsat svenskt ordförråd), utan de kommer inte att lära sig behärska något språk alls. Behärskar man inget språk ordentligt kan man inte tänka speciellt effektivt. Då blir man väldigt handikappad och Sverige är inte betjänt av en befolkning som inte kan tänka ordentligt och klart. Det ökar inte landets konkurrenskraft.

Ska barnen däremot få tala svenska med sina föräldrar, å andra sidan, så kommer de att få svenska som modersmål i alla fall och i värsta fall bli just halvspråkiga på två språk.

Eller ska vi, några generationer framöver, skicka över våra barn till England i femårsåldern och inte låta dem återvända till Sverige förrän de gått ur skolan?

Kort sagt, idén är så korkad att det inte skulle förvåna mig om det blir Björklunds nästa förslag – nåja, det var kanske att misstro Björklund lite för mycket. Något lite förnuft borde han ju ha, fast han inte visar det så ofta (någon som har sett det förresten?).

Gärna bättre undervisning i engelska i skolan, kanske från tidigare årsklasser, men glöm det där med att slopa svenskan helt och göra alla som bor i landet ensidigt engelskspråkiga. Det är helt enkelt inte ett möjligt projekt och skulle man försöka genomföra det skulle det gå alldeles åt skogen för Sverige.

Sedan håller jag med Radetzki om att de flesta svenskar, även högutbildade sådana, inte talar så god engelska som de tror, och inte har så god förståelse av engelska som de gärna inbillar sig. Men botemedlet mot detta är inte att man slopar svenska språket i Sverige, utan att man förbättrar engelskundervisningen och att även språklärare får lära sig mer om vad det faktiskt innebär att lära sig ett främmande språk och hur språk förhåller sig till varandra, alltså att de får mer undervisning i språksociologi och språkfilosofi. Jag har kunnat konstatera att de flesta människor inte förstår något om området, och dessvärre att även många språklärare saknar sådana insikter som de borde ha i dessa frågor.

Länkar:
Svenska språket, Studio ett
Riskabelt att förslumma svenskan, Motvallsbloggen 18/6 2005