Det faktum att Israels regering reagerar så häftigt och tar till sådant aggressivt språk, vad gäller den indirekta anklagelsen i Donald Boströms artikel i Aftonbladet (1) om att man stjäl organ från dödade palestinier, gör att man blir misstänksam. Varje demokratiskt sinnad och framför allt oskyldig regering skulle ha reagerat på ett helt annat sätt, nämligen med, att visserligen hävda sin misstro men också med att försäkra att saken naturligtvis måste utredas – och om dylikt har förekommit så ska det givetvis stoppas omedelbart. Men så reagerar alltså inte Israels regering. Tvärtom tänker man inte utreda frågan, inte undersöka om det ligger något i de misstankar som väcks av palestiniernas påståenden och av åsynen av, och bilder på, hopsydda lik.

När jag så läser om saken på andra bloggar, finner jag bland kommentarerna påpekanden om att man inte kan använda sönderskjutna organ för transplantationer. Därför, menar de som påpekar detta, är ”beskyllningen” eller misstanken om stöld av organ givetvis lögnaktig.(2) Det fall som tas upp i artikeln handlar nämligen om en pojke som sköts både i bröstet och i magen. Dessa kommentarer får mig att inse att jag i mitt förra inlägg glömde en möjlig orsak till organstöld (och rätta mig om jag har fel här) nämligen att kroppsorgan också kan användas som substrat i viss fysiologi- och medicinforskning. All organhandel handlar alltså inte om organ för transplantationer. Den som blir intresserad av omskärelse exempelvis, kan hitta information på nätet om att tom förhudar från omskurna pojkbabies (i USA) säljs och handlas med – för miljardbelopp.(3)

Israels regering reagerar alltså så kraftigt att man har anledning att misstänka att den vet precis att just det pågår som antyds i Boströms artikel i Aftonbladet. Det kan vara fel att tolka den israeliska regeringens reaktioner så, men i så fall har Israels regering bäddat för att misstanken intensifieras. Om misstanken är helt grundlös, eller om Israels regering tror att den är det, borde den ha reagerat på ett helt annat och förnuftigare sätt.

Det är nog så, dessutom, att den tiden börjar vara förbi då Israels regering kan ursäkta alla illdåd man företar sig mot palestinierna med hänvisning till Nazitysklands judeurotning. Allt fler människor börjar få svårt att acceptera att illdåd begångna av tyskar för 60-70 år sedan ursäktar illdåd som begås av Israel mot en helt annan och totalt oskyldig grupp männisikor idag, 60-7o år senare. Ingen enda rättsstat dömer en spanjor till döden idag för det mord som begicks av en polack för 70 år sedan.

Länkar:
1) ”Våra söner plundras på sina organ”, D. Boström, AB
2) ”Sant att unga palestinier obducerats vårdslöst men det finns inget stöd för organstöld”, Anna Veeder, Newsmill
3) The Case Against Circumcision, Paul M. Fleiss, MD

Tillagd 10/6 2013:
- The Body of the Enemy, Nancy Scheper-Hughes Professor
University of California, Berkeley & Donald Boström International Journalist