Hur Bildt redan 1992 var USA:s trutförlängare:

Carl Bildt FEB 22 1992, Talks About New World Order

/Kerstin