Blev tvungen att skriva igen.

Nu tycks propagandakampanjen för nödvändigheten av att attackera och bomba Iran ha startat. Så nu kan vi förvänta oss att Iran står på tur.  Media och politiker börjar i alla fall, och allt oftare, hävda eller insinuera att Iran ”fortsätter” med sitt kärnvapenprogram, ett program som Iran säger sig inte ha och som man inte har hittat vid kontroller. Dessutom har Iran, som länge har framställts som en så aggressiv nation, faktiskt aldrig attackerat något annat land. 

Vi ser alltså allt fler tecken om vi är uppmärksamma. Det började redan på Bushs tid sedan var det tyst ett tag men just nu börjar media, och politiker, allt oftare hävda eller insinuera att Iran ”fortsätter” med sitt kärnvapenprogram. Vi har goda skäl att misstänka att Iran gör det i samma utsträckning som Saddam lagrade upp sina massförstörelsevapen, de där som hade gått upp i rök när man invaderade landet för att oskadliggöra dem. Men USA med allierade befriade ju i alla fall mängder av irakiska kvinnor, inte bara från deras samhälleliga möjligheter utan också från deras män, deras barn och deras hem.

Klas Sandberg har skrivit ett bra inlägg om saken på sin blogg, Vindskupan liksom  Pierre Gilly. Läs och förfäras.

/Kerstin

Skriv under Budkavle för välfärd”!