Så läser jag att en del av orsaken till den otroliga fattigdomen på Haiti, som skapat onändligt lidande i samband med jordbävningen, ligger i amerikanska svinuppfödares rädsla för svinpesten på 80-talet. Läs om saken på Huffington Post.