Jag tycker att jag brukar vara svartsynt, ibland så det även stör mig själv. Men nu har jag hittat en amerikansk f.d. överstelöjtnant tillika historielärare, William J Astore, som dels är inne på liknande tankegångar som jag gett uttryck för på bloggen tidigare (se länkar nedan), att nyliberalismen är ett förstadium till fascism, dels är snudd på ännu mer svartsynt än jag och vad gäller hans eget hemland – USA.

Läs hans artikel i ”Going rogue in combat boots, i Asia Times online.

I ett tidigare blogginlägg om det här citerade jag ett avsnitt ur Michael Nybergs bok, Kapitalet.se, om vad storföretagarna i Aspeninstitutet, den ekonomiska elit som trumfat igenom nyliberalismen och privatiseringarna bl.a anser:

Efterkrigstidens sociala kontrakt är i upplösning, heter det i Aspeninstitutets rapport. Åtta timmars arbetsdag fem dagar i veckan är en ”historisk abnormitet” och full sysselsättning ”bör inte accepteras som ett mål i sig och naturligtvis inte som något absolut gott som ska uppnås till varje pris”. Men i omställningen till bestående arbetslöshet riskerar samhället att upplösas i vilda strejker, sabotage och politisk oro. ”Om vi inte är kloka nog att förhindra det, kan trettiotalets klasskrig lätt blossa upp på nytt och förvärras.” (s.143)

Den ekonomiska eliten har alltså också varit inne på de obehagligheter som kan uppstå i och med att man driver igenom deras folkfientliga politik. Man har också, sedan denna rapport skrevs, föreberett sig väl för att förhindra att sådana här oroligheter ska utbryta, och för att kväva dem redan i sin linda. Bara att se på all den kontroll eliterna numer utövar över oss alla, officiellt för att skydda oss mot terrorism men i verkligheten för att skydda sig själva mot folkliga protester mot de ekonomiska och politiska eliternas girighet och allt starkare förtryck och utsugning av vanliga människor.

Vad man menar med att ”vara kloka nog” är inte så svårt att förstå: Propaganda i första hand och man har kommit långt med enbart sådan, polisiära och militära insatser mot folk i andra hand och om propagandan inte fungerar tillräckligt effektivt.

Egentligen har vi redan sett början på de polisiära insatserna, i Göteborg i samband med EU-mötet och nu senast i Danmark vid klimatmötet, där oskyldiga människor förnedrades, allt i akt och mening att avskräcka människor från att protestera eller demonstrera mot makten. Vem betvivlar att makten är beredd att ta till mycket hårdare metoder om den anser detta befogat, och för att skydda de ekonomiska eliternas intressen.

Det dessa eliter anser vara ”klokskap” är just sådant som vi, som inte har makt, brukar kalla fascism, den totala kontrollen över oss alla kombinerad med slumpmässiga gripanden av människor (som vi såg exempel på både i Göteborg och i Köpenhamn, där massor av oskyldiga människor behandlades mycket illa).

/Kerstin

Länkar till tidigare inlägg om saken:
– Liberalismen – ett förstadium till fascism, Motvallsbloggen, 9/5 2006
– Fler ser likheterna mellan nyliberalism och nazism/fascism, Motvallsbloggen 16/11 2007
– Extremhögern går framåt i Europa – precis som väntat,  Motvallsbloggen, 18/5 2009
- Liberalernas drömmar kraschar, en efter en, Motvallsbloggen, 19/8 2009,