”Våra” svenska pojkar tycks inte vara i gott sällskap i Afghanistan, varken vad gäller de amerikanska vapenbröderna eller de afghanska (se förra inlägget).

I Boston Globe på nätet kan vi exempelvis läsa:

KABUL, Afghanistan – American troops knocked on the door, and before the Afghan family could find the key to let them in, the soldiers broke it down.

There was no time to take women in the home to another place, said 77-year-old Mohammad Nabi. And that’s what troubled the retired schoolteacher most about the intrusion in the southern town of Marja. (1)

(Min översättning: – Amerikanska soldater knackade på dörren och innan den afghanska familjen kunde hitta nyckeln för att låsa upp och släppa in dem, slog soldaterna in dörren.

Det fanns ingen tid att ta kvinnorna i  huset till en annan plats, sade den 77-årige Mohammad Nabi. Och det var vad som oroade den pensionerade skolläraren mest med intrånget  i den sydliga staten Marja.)

USA:s stolthet och viktige strateg i krigen mot terrorismen, general Stanley McChrystal, berättar nu att på grund av en storm av protester över amerikanernas beteenden, så ska man begränsa de här operationerna:

“We didn’t understand what a cultural line it was,’’ McChrystal said during a luncheon with young Afghans involved in a leadership program. The luncheon was part of a series he regularly holds to hear Afghan public opinion. (1)

(Min översättning: ”Vi har inte förstått vilken kulturell gräns detta är,” sade McChrystal under en lunch med unga afghaner involverade i ett ledarskapsprogram. Lunchen var en del i en serie sådana som han håller regelbundet för att höra det afghanska folkets åsikt.)

Ja, vad ska man säga om sånt? Kanske det som Jeff Huber, amerikan och f.d. officer, skriver om saken:

What in the wide world of sports are they conducting night raids on civilians for? McChrystal says, ”We didn’t understand what a cultural line it was” to burst into civilian Muslims’ homes. We’ve been busting into Muslims’ homes for nearly a decade now to disastrous results. How could McChrystal or anyone not understand what a cultural line it is to cross? How could anyone not understand what a line it is to cross in any culture? Does McChrystal think maybe the Jews in Berlin liked it when the Gestapo kicked their doors in? Will Americans like it when Chinese bill collectors come for their high-definition TVs and bargain barn furniture?(2)

(Min översättning: Vad i hela fridens dar håller de på med nattliga raider hos civila för?  McChrystal säger, ”Vi har inte förstått vilken kulturell gräns detta är,”  att rusa in i civila muslimers hem. Vi har hållit på att bryta oss in i muslimska hem under nästan ett årtionde nu, med förödande resultat. Hur kunde McChrystal, eller någon överhuvudtaget undgå att förstå vilken kulturell gräns man överträdde? Hur kan någon enda person undgå att förstå vilken gräns detta är i varenda kultur? Tror McChrystal kanske att Berlins judar gillade att Gestapo slog in deras dörrar? Kommer amerikaner att gilla när kinesiska inkasserare kommer för att ta deras HD-TV eller deras möbler? /min anm: meningen syftar på den gigantiska amerikanska skulden till Kina/)

En synnerligen befogad anmärkning får man väl säga. Det här beteendet från amerikanernas sida är inte bara kulturinkompetent var som helst på jorden, och även hemma i USA, utan det måste vara uttänkt av en rent asocial person med starkt psykopatiska drag. Alla normala människor förstår nämligen att det här inte är ett hövligt beteenden och inte är sättet att vinna en civilbefolknings förtroende eller att övertyga dem om att man är ute för att beskydda dem, som McChrystal nu påstår att man ska göra.

Vi som följt krigen både i Irak och i Afghanistan vet ju att så här har amerikanska soldater betett sig i båda krigen, fast det i alla fall i Irak också ibland har handlat om att man skjutit ner dem som bott i husen och/eller våldtagit kvinnorna och flickorna. Vi har också förstått att detta inte kan skapa annat än mer våld och hat gentemot ockupationsstyrkorna, de där som svenska soldater är en del av i Afghanistan.

De svenska soldaterna befinner sig alltså inte bara i dåligt sällskap i Afghanistan utan de är dessutom underställda samma befäl som de här amerikanerna som bryter sig in på det här sättet hos civila.

Ta hem de svenska soldaterna – NU!

Länkar:
1) NATO restricts night raids on civilians in Afghanistan, Boston Globe
2) Oops, our Bad, Jeff Huber
- Afghanistanbloggen
- val i Irak, Vindskupan
- Breaking the Fever of Militarism. Unnatural Acts, counterpunch
Bra idag om svensk inrikespolitik:
- Siffrorna och sanningarna bakom rubrikerna, Ett Hjärta Rött
- Mer om mysterier med högerns ekonomiska cred, Storstad