Enligt översättaren av den här filmen, som sändes på israeliska Kanal 10, gör Netanyaho, förra gången han var perminärminister,  mer eller  mindre narr av hela världen, och framför allt av USA. Filmen togs för nio år sedan. Just då hade han ett avbrott i sin politiska gärning men han kom snart tillbaka igen.

Se filmen här (Har tagit bort filmen för att testa bloggen)

På den här filmen, där det talas hebreiska, finns engelsk text direkt i filmen. Den här videosnutten finns i många upplagor på You Tube. På en annan visning av samma video kan man istället nedanför filmen läsa en engelsk översättning av det viktigaste . Den lyder så här i (min svenska) översättning:

Bibi: Araberna fokuserar just nu på ett terrorkrig och de tror att det kommer att krossa oss. Huvudsaken och först av allt gäller att slå till mot dem. Inte bara ett slag utan slag som är så plågsamma att priset blir för tungt att bära. Priset är inte för tungt att bära nu- En bred attack på den palestinska styret. För att få dem dit att de blir rädda för att allting håller på att kollapsa…..

Kvinna: Vänta ett tag, men i så fall kommer världen att säga ”hur kommer det sig att ni håller på att slåss (are conquering) igen?

Netanyahu: Världen kommer inte att säga någonting. Den kommer bara att säga att vi försvarar oss.

Kvinna: Är du inte rädd för världen Bibi?

Netanyahu: Särskilt idag, med Amerika. Jag vet vad Amerika är. Amerika är något som lätt kan ledas. Ledas i rätt riktning.

Barn: De säger att de är för oss, men, det är som om….

Netanyahu: Nå anta att de säger något. Så sade de det. De sade det. 80% av amerikerna stödjer oss. Det är absurt. Vi  har ett så starkt stöd och vi säger ”vad vi ska göra med dem…” Hör här. Den där regeringen (Clintons) var extremt pro-palestinsk. Jag var inte rädd för att mannövrera där. Jag var inte rädd för att motsäga Clinton. Jag var inte rädd för att säga emot Förenta Nationerna. Jag betalade priset dock, jag föredrog att erhålla ett värde, ett värde för priset.

.

I det följande segmentet skryter Bibi med hur han tömde Osloavtalet på innehåll genom en tolkning som gjorde narr av dem.

.

Kvinna: Osloavtalet är en katastrof.

Netanyahu: Ja. Du vet det och jag vet det …Folket (nationen) måste veta det….

Vad handlade Osloavtalet om? Osloavtalet som Knesset signerade, jag tillfrågades före omröstningen: ”Kommer du att agera i enlighet med det?” och jag svarade: ”ja, i enlighet med ömsesidigheten och de begränsade reträtterna. ”Men  hur ämnar du begränsa reträtterna?” ” Jag kommer att tolka avtalet så att det gör det möjligt för mig att stoppa detta gallopperande tillbaka till 67-årsgränserna. Hur åstadkom vi det?

.

Speakern/talaren: Osloavtalet stipulerade att vid med tiden skulle Israel gradvis räcka över territorier till palestinierna i tre olika omgångar såvida inte territorierna ifråga hade bosättningar eller var militära zoner (site). Det var här Netanyahu hittade ett kryphål.


Netanyahu: Ingen sade vad som definierade militära zoner. Definierade zoner, sade jag, var säkerhetszoner. För mitt vidkommande är Jordandalen en definierad militär zon.

Kvinna: Rätt [skratt] Beit She’an dalen.

Netanyahu: Hur kan man veta. Hur kan man veta? Men sen kom frågan upp om vad militära zoner var. Jag fick ett brev — till mig och till Arafat, samtidigt — som sade att Israel, och bara Israel skulle bestämma vad som var sådana, belägenheten av zonerna och deras storlek. Nu ville de inte ge mig detta brev så jag erkände inte Hebronöverenskommelsen. Jag stoppade regeringsmötet, jag sade: ”Jag skriver inte under.” Först när brevet (papperet) kom, till mig och till Arafat, under regeringsmötet, först då skrev jag under Hebronavtalet – Varför är detta viktigt? Därför att i det ögonblicket hade jag faktiskt stoppat Osloavtalet.

Kvinna: Och trots det, en av våra egna, ursäkta mig, som visste att det var en svindel, och att vi skulle begå självmord med Osloavtalet, ger dem — till exempel — Hebron.

Netanyahu: Just, Hebron gör ont. Det gör ont. Det är en sak som gör ont. En berömd rabbin, som jag respekterar högt, rabbinen i Eretz Yisrael, han sade till mig: ”Vad skulle din far ha sagt?” Jag gick till min far. Vet du något om min fars inställning?

Han är inte precis någon liljevit duva, om man säger så. Så min far lyssnade på frågan och sade: ”Säg rabbinen att din farfar, Rabbinen Natan Milikowski, var en smart jude. Säg honom det är bättre att ge bort två procent än att ge bort hundra procent. Och det är valet här. Du gav bort två procent och på det sättet stoppade du återdragandet. Istället för hundra procent.” Tricket är inte att vara där och krossas. Tricket är att vara där och betala ett minimalt pris.”


- Netanyahu säger vad han verkligen tycker för första gången:

Han skryter över hur lätt det är att manipulera USA och han förklarar stolt hur han saboterade Osloprocessen.


Kommentarer är överflödiga här. Vad Netanyahu säger är uppseendeväckande. Men det är ingen nyhet att han anser detta för att detta är israeliska regeringars hållning sedan 1948, och att Israel lyckas lura och leda ledarna i hela Västvärlden dit man vill, har varje initierad sett länge. Det uppseendeväckande är att han säger det. Så det är inte utan att man känner sig aningen tveksam om de engelska översättningarna. Men vem skulle ha anledning att ljuga om vad Netanyahu säger och vem tror att det skulle gå att hålla en sådan lögn hemlig när film och översättning läggs på YouTube? Så man kan nog utgå ifrån att översättningarna är korrekta.

.

/Kerstin

.

Länkar:

- Damaging Video Released. Netanyahu: I Decieved the US to Destroy Oslo Accords, J Cook, counterpunch.org

- Raise and Fold. The Bibi & Obama Show, S Richman, counterpunch.org

- A Parliamentary Mob. Inside the Israeli Knesset, Uri Avnery, counterpunch.org