Så har då britterna beslutat att skicka ”rådgivare” till Libyen, för att stödja rebellerna.(1) Någon som minns hur det började i Vietnam? Jo, där började det med amerikanska rådgivare. I Irakkriget började det däremot med en handelsblockad och ett överflygningsförbud som resulterade i 10 års bombande av irakierna.

Så nu blir det intressant att se när steg 3 tas, insättande av Nato-trupper på marken i Libyen. Just nu ber rebellerna om sådant stöd nämligen. (2)

Sedan fyra veckor fortsätter Kadaffis styrkors bombardemang av Misrata och andra rebellhållna enklaver, vilket för var dag allt mer underminerar Nato-operationens trovärdighet.

Misrata illustrerar därmed än en gång flygkrigets begränsningar. Som i Afghanistan eller Irak krävs också en effektiv militärstyrka på marken för att störta en misshaglig regim. Just detta saknas i Libyen.

Militära rådgivare som nu ska skickas in, och all pågående diplomati, visar att Nato och västmakterna inser att det krävs mer än flygbombning. Vapenhjälp, som har börjat ges, kan ges fort. Utbildning tar tid. (2)

Som sagt, vad blir steg 3 tro? Militära stridande trupper på marken i Libyen, gissar jag. Om inte annat så får ju Natos trovärdighet inte ifrågasättas eller hotas. Den angloamerikanska och troligen även den franska hederskulturen, tillåter nog inte ett snopet tillbakadragande.

Hur länge det sedan fortgår beror på hur stort stöd Ghadafi har och/eller hur många libyer som inte vill ha utländska stridande i Libyen. Hur många de är vet vi ju inte. I Afghanistan tycks de som inte vill ha sådana i landet bara bli fler och fler. Får bara ett antal Nato-soldater ägna sig åt att sparka in dörrar även hos libyska familjer och skjuta vilt omkring, ja och så tortera och förnedra en massa libyer, så torde det antalet öka med tiden.

/Kerstin

Länkar:
1) Brittiska rådgivare ska hjälpa Benghazis rebeller, SR, Ekot
2) Libyens rebeller vädjar om marktrupper från Nato, SR, Ekot
- Background Note: Libya, US Department of State