I berberna, som är de som stridit mot Ghadafis styrkor i Nafusabergen, har Libyen i värsta fall sina egna ”kurder”, en folkgrupp som består av sammanlagt omkring 15-20 miljoner människor och som bor i flera länder, förutom i Libyen också i Marocko och Algeriet. Av Libyens befolkning utgör de c:a 10%. (1)

Berberna, som bott i området under tusentals år och som utsatts för försök till arabisering under århundraden, har alltså förtryckts i både Libyen och Algeriet, i dessa länders försök att skapa enhetliga nationer. Även om berberna också är muslimer (sedan 800-talet) har de ett eget språk, Tamazight, som de inte har fått använda i offentliga sammanhang, där arabiskan gäller, som i radio- eller TV-sändningar exempelvis. I Algeriet har de nyligen fått vissa språkliga rättigheter dock. Det här har gjort att de haft svårigheter i Libyen, exempelvis att få arbeta inom administrationen och att avancera på arbetsplatser. Deras språk och kultur har varit grund för en diskriminering av dem. De säger att det kunde vara förenat med livsfara att kräva rättigheter för det egna språket under Ghadafi.(1) Berberna anslöt sig därför till Benghazirebellerna i förhoppningen om större frihet för dem att leva i enlighet med sina egna kulturella mönster och kunna tala sitt eget språk, samt att få mer inflytande i Libyen.

What has changed now, however, is that the uprisings of the past few months are bound to generate expectations among non-Arab groups like the Berbers, whose interest in language goes far beyond a simple need for cultural expression. In fact, ignoring this and repeating the mistakes of the past might bring about the sorts of conflicts that tear states apart. (2)

Vi ska då komma ihåg att det var ungefär så här man gick tillväga när man skulle skapa en svensk nationalkänsla hos alla som bodde inom Sveriges gränser, även om man inte avrättat människor som vägrat tala svenska, om nu Ghadadfi  verkligen har gjort det. Det finns människor i min ålder som kan berätta hur de finsk- och sametalande barnen i skolorna i Norrland fick stryk om de talade sitt modersmål i skolan – med varandra. Alltså för bara drygt 50 år sedan (först år 2000 fick sverigefinnarna nationell minoritetsstatus). Detta var förstås barbariskt och jag vill gärna påpeka att vi svenskar inte ska klappa oss för bröstet i det här fallet. Vi råkar bara vara sådär en 45 år före libyerna i det att vi väl på något sätt accepterade finskan för några årtionden sen. Inte så imponerande precis. Fram till mitten av 50-talet fick dessutom romska barn inte gå i skolan alls i Sverige och romerna drevs från kommun till kommun.

Men tillbaka till Libyen: Med tanke på att en del muslimer tidigare betraktat berberna närmast som kättare, kanske berberna hoppas på för mycket och kan komma att protestera även mot det kommande Nato-rebellstyret.

And Amazigh cultural (berberkulturen: min anm.) and political leaders have framed a set of public demands for a postconflict Libya. As part of their vision, Tamazight will have an equal standing with Arabic, and Libya will become a parliamentary democracy based on a constitution grounded in tolerance and respect for human rights.
But with these high official aspirations, made possible by force, have come whiffs of revenge, which raise questions about whether the swift social reorganization gathering momentum in Libya risks fueling tensions that could undercut stability in the years ahead, or even lead to intractable internecine war.(3)

Berbernas ställningstagande i Libyen, och anslutning till rebellerna bl.a., förklarar varför Algeriet, där berberna utgör 25% av befolkningen (I Marocko utgör de 50%), oroas av det som sker i Libyen . Där fruktar man, av historiska skäl inte minst, att berbernas resning i Libyen ska inspirera till en liknande resning i Algeriet, men man är också orolig för islamisk terrorism i Algeriet när Nato nu utrustar ”Al Qaida” med moderna vapen. (4)

Det återstår att se hur det går framöver:

Its draft constitutional charter for post-Gaddafi Libya provides explicit acknowledgement of the country’s diversity, including its Amazigh component. However, Arabic remains the only official language of the state and the Shari`a is the main source of legislation, points which have already aroused the ire of Amazigh militants outside of Libya. (5)

FN, som var snabbt att legitimera kriget mot Ghadafi, har konstaterat att människor i Nafusabergen led allvarlig nöd redan i början av juli. Man hade då en kommission där för att se vilken hjälp befolkningen behövde och konstaterade bl.a. att omkring 100.000 människor hade flytt från området, framför allt till Tunisien. Flyktingströmmarna hade alltså börjat likna dem i Irak redan efter några månader. (6)

Några Bilder av hur Nato skyddar civila i Libyen
Till sist vill jag uppmana mina besökare att se ett exempel på BBC News på hur väl Nato tar hand om och skyddar civila i Tripoli idag. Efter att ha sett den här filmen kan jag bara konstatera att den nya regimen i Libyen, till skillnad från Ghadafis, är i sin fulla rätt, enligt USA-Nato, att döda ”sin egen befolkning”. Inte nog med det, den gör det med USA-Natos stöd.
Nato har, precis som man kunde förutsäga, skapat enorma mänskliga tragedier i Libyen. Men Nato gör väl som man brukar, struntar i att räkna lik.

/Kerstin

Länkar:
1) ”Rebels” WAR CRIMES in NAFUSA Mountains !!! Libya Forum, topix. lokal News
1) Libya: Government Using Landmines in Nafusa Mountains
UNCHR, 21/6 2011

2) Will Gadhafi defeat bring new freedom for Berbers in Libya, Peter Fragiskatos, CNN 26/8 2011
- Berber Separatism
3) Amid a Berber Reawakening in Libya, Fears of Revenge, The New York Times, 8/8 2011
4) Algeriet: al-Qaida rustar i Libyen, SvD 4/4 2011
4) Algeria expresses concern for the situation in Libya, Shanghai Daily.com 24/8 2011
4) Algeria: Libya recognition not linked to Qaeda fight, Alert Net, 26/8 2011
- Assessment for Berbers in Algeria
5)  Libya’s Berbers: The New Factor in Post-Gaddafi Politics. Can an oppressed minority finally find peace in a new country?  Bruce Maddy-Weitzman. PAJAMAS MEDIA, 26/8 2011
- Libya’s Berbers join the revolution in fight to reclaim ancient identity, Ghaith Abdul-Ahad in Zentan, Guardian.co.uk 28/2 2011
6) Libya: UN team assesses safety and humanitarian access in Nafusa mountains, UN News Centre 1/7 2011