En slant till flyktingarna om de lär sig svenska, föreslår regeringen. Det är ju i och för sig vänligare än att hota med indragning av försörjningsmöjligheterna, men samtidigt avslöjar man en rent kriminell okunnighet om flyktingarnas verkliga situation och villkor.

FÖR ATT TYDLIGT signalera att språket är viktigt inför regeringen en prestationsbaserad bonus för den som klarar sina studier i svenska för invandrare under en viss tid.
Bonusen ska vara på ”några tusenlappar” för de flyktingar som klarar undervisningen på utsatt tid.
– En tredjedel av de som i dag börjar SFI klarar inte målen och det är alldeles för många, sade Sabuni vid presskonferensen inför sitt tal.

Med detta lägger man hela ansvaret för att många av flyktingarna inte lär sig svenska snabbt nog på flyktingarna själva och struntar i allt samhället gör för att försvåra för dem att lära sig. Inte nog med det, nu fick folk ännu en gång en anledning att klaga på flyktingar och invandrare. Folk ringer återigen till radion och ondgör sig över att invandrarna inte lär sig svenska.

Många flyktingar är gravt traumatiserade
Många av våra flyktingar har förskräckliga erfarenheter bakom sig, värre sådana än vi svenskar ens vill föreställa oss, och sådant ger allvarliga trauman. Somliga har själva blivit torterade, andra har sett sina anhöriga dödas framför ögonen på dem andra åter lever med skräcken att de nära och kära som finns kvar ska råka illa ut.

Många drogas ner så att de får svårare att lära sig svenska
Det är svårt nog att studera effektivt om man är gravt traumatiserad eller mycket stressad men när många av flyktingarna dessutom äter lugnande medel och antidepressiva, som kan ge inlärningssvårigheter i många fall, så underlättas deras möjligheter att lära sig svenska verkligen inte. Jag hade elever som slet som djur och var alldeles förtvivlade: ”Det fastnar inte, det spelar ingen roll hur mycket jag studerar”, grät en kvinna. Nej, hon stod på Sobril. Det ledde inte bara till att hon fick svårare att minnas, utan också till att hon totalt tappade självförtroendet, hon blev dubbelt knäckt alltså. Ovanpå detta lägger sedan svenska samhället skulden på henne för att hon inte lär sig fort nog.

Vi människor har olika förutsättningar
Sedan har vi olika lätt för att lära oss språk. Dels är det lättare att lära sig svenska om man talar ett med svenskan närbesläktat språk, som tyska, holländska eller engelska, och även när man talar ett romanskt språk som italienska och spanska ex. Betydligt svårare blir det om man talar ett asiatiskt eller afrikanskt språk. Dels har vi människor olika fallenhet för språkinlärning. Några få lapar i sig främmande språk, även som vuxna, utan att anstränga sig speciellt mycket, men för de allra flesta är det ett hårt slit att lära sig ett främmande språk bra nog för att kunna sköta ett avancerat arbete med hjälp av det främmande språket. I det sammanhanget glömmer man lätt bort att dagens arbetsmarknad ser helt annorlunda ut än den vi hade under 50- och 60-talen. Ovanpå detta är det förstås lättare att lära sig ett främmande språk om man har viss studievana och kanske redan talar ett par främmande språk än om man är analfabet, eller näst intill.

Släng förslaget i papperskorgen och börja använda kunskaper vid lagstiftningen – som omväxling till trial-and-error-politiken
Regeringens förslag utgår från att ovan nämnda skillnader inte föreligger och struntar i att förslaget kommer att slå helt fel och av många olika orsaker, inte minst för att många kommuner inte tar sfi(svenska för invandrare) – undervisningen på allvar. Det bästa den kan göra är slänga förslaget i papperskorgen och istället se till att svenskundervisningen organiseras förnuftigt, att lärarna har kunskaper, eller får sådana, och att studiegrupperna inte är för stora, som de numer oftast är.

Länk:
Bonus till svensktalande flyktingar, DN