I dagens Aftonblad skriver Maj Wechselman om folkmordet i Indonesien på 60-talet, där USA, som vanligt, hade sitt finger med i spelet, inte som man skulle tro (om man vore USA-kramare) för demokrati och vanliga människors frihet utan för det amerikanska och internationella kapitalets frihet att exploatera hela världens naturresurser, över miljontals människolik.

Säg det folkmord och den politiskt framkallade mänskliga katastrof under de senaste 75 åren efter andra världskriget, som USA inte målmedvetet drivit fram eller varit inblandat i, direkt eller indirekt? Det finns förstås (eller kanske) sådana exempel, men jag har svårt att komma på några just nu. Så du som har sådana exempel, kom med dem, så upprättar vi en lista över dem.

Länk:
Det glömda folkmordet, M Wechselman i Aftonbladet