Så har det då hänt, det man kunde förutse. Ryssland har seglat in med krigsfartyg i Syriens territorialvatten, enligt en artikel i Voltairenet.org. Detta är en klar demonstration gentemot Nato, att man inte tänker acceptera en Natoattack på Syrien. (1)

Vi har all anledning att förvänta oss att Ryssland inte kommer att förhålla sig overksamt om USA eller USA/Nato/Israel får för sig att börja bomba Iran, som ju helt klart ligger i tangentens riktning. Så hur långt kommer USA att vilja eller våga provocera Ryssland? Det är detta som avgör om vi ska vakna till det tredje världskriget inom en inte alltför avlägsen framtid eller inte.

Säkerhetsläget för Europas del har inte varit så skakigt sedan Münchenöverenskommelsen. Märkligt att så få inser den saken.

/Kerstin

Länkar:
1) Russian Warships Enter Syran Waters To Prevent NATO Attack, Voltairenet.org. 19/11 2011
- Russia Sends Warships to Syrian Waters to Stem Intervention, John Glaser Global Research 18/11 2011
-  War Clouds Amassing over Iran,Wayne Madsen, Voltairenet.org 18/11 2011
- The war tour: departures and arrivals, Manlio Dinucci, Voltairenet.org 15/11 2011
- McCain: Libya inspires people in China, Russia, Iran, Syria, Reuters 30/9 2011
- Global Warfare: US Elites mulling how to ’Take China Down’, Global Research 19/11 2011
- Global Warfare: US Elites mulling how to ’Take China Down’, Global Research 19/11 2011