Så vill rottingmajoren fortsätta att ändra på (läs: förstöra ännu mer) den svenska skolan och nu ska betyg in på alla i nivåer. Fem steg i betygsystemet är bevars inte tillräckligt därför ska det bli fler steg och för att det riktigt ska märkas att man verkligen, faktiskt och ordentligt rejält, har förändrat och förbättrat skolan så ska det bli bokstavsbetyg istället för sifferbetyg (kanske alltså – men i alla fall om rottingmajoren får som han vill).

Det urgamla systemet, som delades ut till min generation, från första terminen i första klass och två gånger om året genom hela skoltiden, hade ju också många fler steg: A, a, AB, Ba, B, BC och C där B var godkänt och BC och C var två underkända nivåer. Inte nog med det, man kunde få + (plus) och – (minus) efter också (men A var utomordentligt sällsynt att någon fick, mer än i ordning och uppförande, där det ansågs vara det normala). Så om läraren sade till en elev att denne var värd ett AB+, så blev det inte bara ett slätt AB till elevens förtrytelse, utan det blev AB+. Men det förstås, det fanns ju inget AB++, så den stackare som av en beklagande lärare fick veta att han nog egentligen var värd detta betyg fick förstås nöja sig med det lite lägre AB+.

Tänk så käckt det blir, när barnbarnen och barnbarnsbarnen, om än efter vissa tankeoperationer, kan jämföra sina betyg med morfars, farmors, gammelfarfars och gammelmormors. Men varför inte ta det urgamla betygssystemet till heders igen direkt, så slipper ju barnen och gammelmormor sitta och översätta betygen så att de blir direkt jämförbara.

Fast det är klart, att ta tillbaka ett gammalt system, det där som alla i alliansen egentligen längtar tillbaka till, det skulle kanske vara lite väl utmanande. Betygsstegen med a, b, c, d, e och f däremot, är ju ny, fräsch och ger intryck av ”verkligt” framåtskridande, och av ”ingen gammal skåpmat i repris här inte”.

Länk:
Björklund om förslaget om nytt betygsystem, SR