Inledningsvis konstaterar jag att min förmodan, i förra inlägget, att påståendet att det var Syriens regering, Assad alltså, som stod bakom de senaste bombdåden där, nog var lite väl magstarkt så det skulle den s.k.oppositionen i Syrien inte kunna framföra. Men precis detta säger den s.k. oppositionen idag, enligt Cecilia Uddén från Kairo i Ekot. Orsaken, säger den, är att Bashar al Assad vill skrämma bort FN-observatörerna.(1) Man ska vara totalt oinformerad för att gå på den propagandan.

De oppositionella ger sig i första hand på den reguljära syriska armén och den syriska säkerhetstjänsten. Tanken bakom detta är säkerligen att de reguljära syriska soldaterna ska bli rädda och desertera, överge regimen alltså, såsom en mindre del av armén gjorde i Libyen.

Bashar al Assad har allt intresse i världen av att oroligheterna i Syrien inte utvecklar sig till ett regelrätt inbördeskrig och av att FN-observatörerna inte ska kunna hävda att det är hans armé som begår de värsta våldsdåden eftersom det skulle stärka USA/Natos sak och ge dem skäl, i västopinionens ögon, att ingripa med kraftigare våld mot den syriska armén. De enda som möjligen skulle kunna avhålla USA/Nato från att bomba Syrien är Ryssland och kanske Kina, men jag betvivlar att någon av dessa stater verkligen skulle riskera ett storkrig mot USA/Nato för Syrien.

Nog verkar det som om en del av spelet kring  Syrien handlar om att finna ut vad Ryssland accepterar och hur långt Ryssland är berett att gå för att försvara Syrien men just nu verkar väl Ryssland falla undan en del för USA:s/Natos press och försöka få Syrien att gå med på en del som sannolikt inte gagnar Syriens regering, som att dra tillbaka regeringsstyrkorna, varmed man ger fritt spelrum för ”oppositionen”.

Det pågår ett mycket farligt spel kring Syrien nu, som i värsta fall skulle kunna utlösa en världsbrand – igen. Låt oss hoppas att detta fall inte inträffar.

De ekonomiska sanktioner som USA utlyst gentemot Syrien (och mot Iran) och som USA tvingar alla länder, som kryper för USA, att följa, är tänkta att åstadkomma minskande stöd för Assads regering (som förresten har en sunnitisk vice president). De styrande i världen måste vara rent otroligt dumma eftersom de ännu inte insett att sådana åtgärder inte fungerar (om de vet det kan man bara dra slutsatsen att de går in för att djävlas maximalt med människor och rätt och slätt är rent ondskefulla). Inte ens massbombningarna av Tyskland mot slutet av andra världskriget fick tyskarna att störta Hitlers regim. Tvärtom tenderar sådana aktioner utifrån att stärka regimer som man tänker sig försvaga på det sättet. Så har också skett i Syrien idag, där även människor, som egentligen vill bli av med Bashar al Assad, ställer upp för honom nu eftersom de inte vill bli en lydstat under USA och dessutom är väl medvetna om vad ett störtande av al Assad skulle innebära, nämligen kaos och ett mycket blodigt inbördeskrig samt en splittring av landet. Men det finns en tredje möjlighet, som väl är den troligaste om man tänker efter, att USA/Nato med dessa sanktioner syftar till att försvaga och mjuka upp den regim man tänker ”ta ner” så att det blir svårare för den att försvara sig, och sitt land, när man slutligen går till attack.

Den syriska befolkningen är tämligen välutbildad och den vet vad som skedde och nu sker i Libyen, för att inte tala om att syrierna har sett hur det gick i Irak och hur människorna har det där idag, där levnadsstandarden sjunkit katastrofalt och någon trygghet inte står att få. Syrien har tagit emot en mycket stor grupp irakiska flyktingar nämligen.

Jag beskylls då och då för att försvara Ghadafi och nu al Assad i Syrien och får läsa att jag därmed inte är värd att diskutera med. Jag har sagt det förr men inser att det behöver upprepas då och då: Jag försvarade inte Ghadafi då, jag försvarar inte Assad idag, av det enkla skälet att jag inte vet hurdana de eller deras regimer är. Vad propagandan om dem säger det vet jag, men sanningen känner jag inte till. (Att jag är skeptisk till propagandan mot dem och avstår från att tro något alls om dem, beror bl.a. på den propaganda vi utsätts för mot Venezuelas president Chavez, som valts till president ett antal gånger, av en stor majoritet i Venezuela, men som ändå i våra media ständigt omtalas som ”diktatorn Hugo Chavez”. Mig kan man ljuga för en gång, men när jag insett att man ljugit för mig så köper jag inte lögnarnas propaganda en gång till. Då kräver jag bekräftelser från flera och olika håll för att tro på vad som sägs eller att alls ha någon egen uttalad åsikt i saken.)

Jag tar alltså inte ställning för de här personerna och deras regimer, som jag egentligen inte vet något om, utan mot västvärldens destabiliseringskampanjer och bombande av dessa stater. Det gör jag av flera skäl:

Jag tar ställning mot USA:s/Natos nyimperialism. Kan inte se något gott i att de amerikanska megaföretagen lägger beslag på alltmer av jordens resurser eller att USA:s finanselit bestämmer över oss alla och att massor av människor dödas, nu på senare tid till och med amerikanska medborgare,(2) för att tillfredsställa den amerikanska och europeiska finanselitens intressen.

Jag tog ställning mot kriget i Libyen och tar nu ställning mot det som sannolikhet blir ett Natokrig mot Syrien (eftersom Obama offentligt förklarat att Bashar al Assad måste bort, precis som han gjorde vad gällde Ghadafi, torde han vara beredd att gå nästan hur långt som helst för att inte förlora sin prestige), och jag tar ställning för upprätthållande av internationell rätt. Enligt FN:s stadgar får FN inte störta medlemsstaters regimer. Därför och för att det strider mot internationell lag, begick USA/Nato krigsbrott mot Libyen när man beslutade sig för att störta Ghadafi och sen medverkade i det gruvligt omänskliga mordet på honom. Man gör detsamma idag mot Syrien, där man, även denna gång tillsammans med Saudiarabien och Qatar och med bistånd från Turkiet och troligen också Israel, bekostar oppositionens dödande i Syrien. (3)

Om USA/Nato fortsätter som man börjat nu, kan inget enda land känna sig tryggt utan vilket land som helst kan angripas och bombas tillbaka till 1800-talet eller stenåldern med argumentet att man ”skyddar civila”:  USA utbildar och finansierar ett antal s.k. NGO:er i det land vars regering man vill avsätta. (4) Dessa startar kampanjer mot sin regering och organiserar demonstrationer mot den. Om detta inte räcker för att regeringen ska avgå hyr USA med lakejer ett antal upprorsmakare, beväpnar dem och sätter igång dem. Då tvingar man denna regering att ingripa med vapenmakt mot upprorsmakarna. Samtidigt drar man igång en gigantisk kampanj i media (om man inte haft en sådan på gång sedan länge) och på nätet mot denna regering.(5) Sen är bordet dukat: Dags för ingrepp av humanitär skäl (R2P/Responsibility to Protect). Detta scenario kan framkallas i precis vilket land som helst. Det skulle även lätt kunna framkallas i Sverige om USA fick för sig att göra det. (Själv blir jag väldigt illa berörd när Israel nu tycks ha en internationell kampanj igång mot vad de hävdar är den utbredda antisemitismen i Sverige.)

Därmed har vi ett tillstånd i världen där rätten sitter i vapnen, precis den rätt som Hitler tog sig en gång, och all hänsyn och hederlighet är avskaffad, ingen verklig rätt finns någonstans. Vi är redan långt in på den vägen, en väg som knappast kan kallas civiliserad.

Jag tar ställning för det mindre av två onda ting, för att de folk det handlar om här, det libyska folket och nu det syriska men även andra folk, som det afghanska och det pakistanska bl.a., ska slippa få sina länder (mer) sönderbombade och slippa hamna ur askan i elden, eller kunna komma ur elden om de redan befinner sig där, för att de ska slippa mer och ännu värre blodbad och lidanden eller för att i varje fall vi i Väst inte ska förorsaka dem mer sådant.

Jag tar ställning mot den rasism som de här krigen grundar sig i. Den som bl.a. tar sig uttryck i att man struntar i dem man dödar i de länder man angriper. Vi ska känna starkt med anhöriga till de amerikanska soldater som dör, eller med anhöriga till de svenska soldater som dör i Afghanistan, men inte ett ljud om hur de anhöriga till alla som idag dödas i Irak, i Libyen, i Afghanistan etc, av amerikaner och deras allierade, känner sig och mår. Att deras sorg givetvis är lika djup som europeiska eller amerikanska efterlevandes sorg, det ska vi inte tänka på. Detta är utslag av ren rasism. De här människorna är inte människor, bara själlösa brickor i ett spel om makten över världens resurser.

Det är ett oomtvistligt faktum idag att blockaden mot och attacken på Irak, där den senare företogs på grundval av en ren och medveten lögn från USA:s sida, den om Saddams massförstörelsevapen, har dödat många fler irakier än Saddam någonsin dödade (om vi bortser från det krig Saddam förde för USA/Israels räkning mot Iran), och fler än han hade hunnit döda under resten av sitt liv. Samma sak gäller för Libyen som dock inte deltagit i så många väpnade konflikter under Ghadafi.

Den tortyr som Saddam Husseins och Moammar Ghadafis säkerhetsstyrkor och polis utsatte oppositionella för, och som regimen al Assad utsatt sina oppositionella för, har inte varit värre än den tortyr USA-och Natosoldater eller oppositionen har utsatt människor för i arabiska och afrikanska stater, eller som de nuvarande härskarna i Irak och Libyen utsätter människor för. Snarare torteras fler människor idag både i Irak och i Libyen än som utsattes tidigare. För att inte tala om att USA/Nato använde sig av de nu avsatta regimerna, och fortfarande använder sig av andra diktatoriska regimer som man stödjer, som Saudiarabien ex, för att utföra den tortyr som hemlandets lagar förbjuder och för att sådant hade väckt en mycket stark opposition i USA.

Jag tar alltså också ställning mot den dubbelmoral och det hyckleri vi ser från USA:s och Natos, samt Sveriges sida i MÖ och i Afrika.

Slutligen: För min del finns det bara två kategorier av människor som försvarar eller ställer upp på och hurrar för angreppen på alla dessa stater, de som är okunniga och inte förstår för att de låtit sig luras av Västvärldens krigspropaganda och de som vet och förstår men ändå stödjer de här krigen. De förra må vara ursäktade även om okunnighet är ett tillstånd som man själv är ansvarig för. De senare är fascister, totalt hänsynslösa och rent ondsinta människor.

/Kerstin

Länkar:
1) Många döda efter blodigt bombdåd i Damaskus, Ekot 10/5 2012
1) Syriens regim anklagas för terrormetoder, Ekot 11/5 2012  Citat: Den syriska regimen försöker döda Kofi Annans fredsplan och använder sig nu av en ny taktik – terrorism, sa oppositionsledaren Burhan Ghalioun i morse under ett besök i Tokyo. Min anm: SR hade ett lite mer nyanserat inlägg om saken på nyheterna i morse, med bl.a. en intervju med någon från Urikespolitiska Institutet, men det finns inte på nätet.)
2) US Has Become ‘Nation of Assassins: Jeremy Scahill, Common Dreams staff, CommonDreams.org 1/5 2012
3) “Friends of Syria”: Not So Friends Of The Syrian People, Ghali Hassan, Countercurrents.org 3/5 2012 (Citat: From the outset, the armed insurrection has been instigated and financed by the U.S. and its allies not only to destroy the country (Iraq and Libya are good examples) but also to oust the legitimate Syrian Government and replace it with a U.S.-controlled despotic regime. Hence, Syria is a sovereign nation and has the right to take a sovereign decision to defend the Syrian nation from foreign-sponsored armed insurrection……The terrorists have been instructed by their Western handlers to engage in violence and acts of terrorism to terrorise the population and tarnish the image of the Syrian Government. They have rejected peaceful negotiations and are demanding U.S./NATO military intervention based on the Libyan model to oust the legitimate Syrian Government. To enhance their image, the terrorists have been glorified by Western media and promoted as, the “Free Syrian Army”, the “Syrian National Council” and “Opposition activists”. They have powerful “friends” no other anti-government protesters have.)
4) New Endowment for Democracy (NED) (som organiserar och finansierar aktivist och propagandagrupper runtom i hela världen.)
5) Videofilm, Rapport 11/5 2012, från demonstrationer mot den nyinstallerade presidenten Putin.(Putin valdes av allt att döma med god majoritet och utan så stort valfusk att detta avgjorde saken.)
5) Putins jordskredsseger redan ifrågasatt, Ingmar Nevéus, DN 4/3 2012
- Tillbakablick på början av kriget mot Irak – och de neokonservativas insatsere, Motvallsbloggen 4/4 2012
- „Ich unterstütze die Opposition nicht“ Profil Online 11/2 2012 (Intervju med: Adonis, der größte arabische Dichter der Gegenwart, über die drohende Macht­übernahme radikaler Islamisten in seiner Heimat Syrien, die heuchlerische Politik des ­Westens und die triste Bilanz des ­arabischen Frühlings.)
- Internews: ”These Morons Don’t Even Know We Exist” (2005), COLOR REVOLUTIONS AND GEOPOLITICS 3/5 2012
- A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm. Wikipedia 25/5 2012
- Bush And Associates Authorised Torture, Kuala Lumpur War Crimes Tribunal, Countercurrents.org 10/5 2012
- The Children of Iraq: Was the price worth it? Bie Kentane, BRussells Tribunal, 7/5 2012
- Global Corporations Undermining Democracy Worldwide, Isolda Agazzi, countercurrents.org 7/5 2012
- Satire. World Powers Rush to Plunge Syria Into War, Pepe Escobar, Information Clearing House 9/5 2012
– Syrian War: The Prequel. 2007 New Yorker Article Exposed US-Israeli-Saudi Conspiracy to Overthrow Assad. Tony Cartalucci, Land Destroyer 10/5 2012
- Syrian Rebels Admit Terrorist Bombing Campaign. Then Deny Actual Bombings, Tony Cartalucci, Land Destroyer 10/5 2012
- Libya PM office attacked by gunmen in Tripoli, Global Civilians For Peace In Libya 8/5 2012
- NATO’s Slow Genocide in Libya: Syria is Next, Global Civilians For Peace In Libya 20/4 2012
- A Victory for the Libyan People? The Top Ten Myths in the War Against Libya. Maximilian c. Forte, Counterpunch, 31/8 2011
- MUAMMAR GADDAFI’S CRIME: MAKING LIBYA’S ECONOMY WORK FOR LIBYANS, Alexandra, Libya 360 9/5 2012
- The Empire versus Iran and Syria: A New World War for a New World Order? Jooneed Khan, Global Research 28/4 2012
- Links between insurgents in Syria and KLA go back further than current cooperation, Lizzie Phelan blogg 4/5 2012
- Damascus terror bombing: Made in the USA, wsws.org 12/5 2012 (Citat: “Our policy is to try to accelerate the arrival of that tipping point” at which the Syrian regime of Bashar al-Assad is toppled, Assistant Secretary of State Jeffrey Feltman explained last March to the US Senate’s foreign relations committee…..Having hijacked the protest movement that began in Syria in March of last year in the bid to turn it into a vehicle for installing a client regime in Damascus, Washington went on to back the formation of the “Friends of Syria”, modeled upon a similar international formation used to prepare the war on Libya.)
- End of game in the Middle East, Thierry Meyssan, Voltairenet.org, 15/2 2012