Ulf Bjerén har skrivit en mycket bra artikel på Nyhetsbanken under rubrikenVad hände i Libyen”. Här ger Bjerén dels en kort beskrivning av Libyens historia, dels en beskrivning av hur upproret i Libyen startade i februari 2011, samt av hur USA, Frankrike, Storbritannien och FN agerade.

Alla som är bara lite intresserade av vad som egentligen hände i Libyen, till skillnad från vad våra krigspropagerande media skrev, rekommenderas att läsa den här artikeln, som är den bästa sammanfattning på svenska om saken jag har läst.

Vill här också rekommendera en annan artikel, på engelska, som handlar om USA:s insatser världen över och om alla de miljoner människors död, i 37 olika länder, som USA är direkt och indirekt skyldigt till sedan andra världskriget. Det är en förfärande läsning även för mig trots att jag vet ganska mycket om den här saken och tagit del av många av de händelser som beskrivs i artikeln.

Jag talar om en artikel med titeln ”Deaths In Other Nations Since
WW II Due To Us Interventions” av James A.Lucas i Counter Currents 24 april 2007:

This study reveals that U.S. military forces were directly responsible for about 10 to 15 million deaths during the Korean and Vietnam Wars and the two Iraq Wars. The Korean War also includes Chinese deaths while the Vietnam War also includes fatalities in Cambodia and Laos.

(Min översättning: Denna studie avslöjar att USA:s militär har varit direkt ansvariga för omkring 10-15 miljoner döda under Koreakriget och Vietnamkriget och de två Irakkrigen. Koreakriget inkluderar också de kineser som dog och Vietnamkriget dem som dog i Kambodja och Laos.)

Lucas fortsätter med att säga:

The overall conclusion reached is that the United States most likely has been responsible since WWII for the deaths of between 20 and 30 million people in wars and conflicts scattered over the world.

(Min översättning: Slutsatsen som dras är att USA sannolikt har varit ansvarigt för mellan 20 och 30 miljoner människors död sedan andra världskriget, i krig och konflikter i olika länder världen över.)

Fortsättningen av artikeln utgör en genomgång av de olika krigen och konflikterna och hur de började samt vilket ansvar USA haft för dem och på vilket sätt USA varit inblandat.

Kort sagt, USA ligger inte efter Stalin vad gäller antalet mördade människor, även om USA:s illdåd begåtts under inblandning i andra länders affärer och bestått i dödandet av människor på bortaplan. Detta talas det praktiskt taget aldrig om i våra media och jag kan inte tänka mig att våra läroböcker i historia tar upp detta heller. Om detta må ni berätta -också. De s.k. demokratierna är inte så fredliga som vi ska bringas att tro.

Artikeln innehåller en hel del för mig helt ny information. Som denna exempelvis:

In 1998, in an interview with the Parisian publication Le Novel Observateur, Zbigniew Brzezinski, adviser to President Carter, admitted that he had been responsible for instigating aid to the Mujahadeen in Afghanistan which caused the Soviets to invade. In his own words:

“According to the official version of history, CIA aid to the Mujahadeen began during 1980, that is to say, after the Soviet army invaded Afghanistan on 24 December 1979. But the reality, secretly guarded until now, is completely otherwise. Indeed, it was July 3, 1979 that President Carter signed the first directive for secret aid to the opponents of the pro-Soviet regime in Kabul. And that very day, I wrote a note to the President in which I explained to him that in my opinion this aid was going to induce a Soviet military intervention.” (5,1,6)

Brzezinski justified laying this trap, since he said it gave the Soviet Union its Vietnam and caused the breakup of the Soviet Union. “Regret what?” he said. “That secret operation was an excellent idea. It had the effect of drawing the Russians into the Afghan trap and you want me to regret it?”

(Min översättnig: 1998, erkände Zbigniew Brzezinski, tidigare rådgivare åt president Carter, i en intervju i Le Novel Observateur, att han var ansvarig för att ha initierat hjälp till Mujahadeen i Afghanistan vilket resulterade i Sovjets invasion. Med hans egna ord:

”Enligt den officiella versionen började CIA:s stöd till Mujahadeen under 1980, dvs efter att Sovjet hade invaderat Afghanistan den 24:e december 1979. Men verkligheten, strängt hemlighållen tills nu, är en helt annan. President Carter signerade redan 1979 ett direktiv om hemligt stöd till oppositionen mot den pro-sovjetiska regimen i Kabul. Och samma dag, skrev jag en not till presidenten där jag förklarade för honom att enligt min uppfattning skulle detta stöd leda till en sovjetisk militär intervention.”

Brzezinski legitimerade gillrandet av denna fälla, eftersom, som han sade, det gav Sovjet dess Vietnam och förorsakade Sovjets sammanbrott. ”Ångra vad?” sade han. ”Denna hemliga operation var en utmärkt idé. Den fick effekten att dra in ryssarna i den Afghanistanska fällan och det vill ni att jag ska ångra?”) 

Det som vänstern försökte berätta om på 70-talet och som förnekades från officiellt amerikanskt håll då, det berättar man alltså från samma håll med stolthet idag.

Att USA stödde och uppmuntrade islamsternas, talibanernas, opposition mot den sekulära vänsterinriktade regimen i Afghanistan visste i alla fall inte jag tidigare. Det kan ju bero på att jag inte satte mig grundligare in saken än vad som sades i media på den tiden och gör man inte det får man en väldigt skev, för att inte säga direkt lögnaktig bild av orsakerna till vad som sker i världen.

Lucas fortsätter med att avslöja en hel del andra intriger och fula ingripanden i olika områden på jorden, från USA:s sida, och hur många människor som dött på grund av USA:s ageranden.

USA har bytt strategi de senaste tio åren. Där man tidigare försökte hålla sin inblandning i andra länders konflikter, eller sitt initierande av dem, hemlig, om det gick, har man nu börjat öppet visa (åtminstone ganska öppet) vad man gör, och istället styr man västopinionen med hjälp av en otroligt effektiv mediapropaganda, allt man gör gör man av ”humanitära skäl” numer . Eftersom människor i allmänhet är vänliga och medkännande varelser fungerar denna propaganda. Det går inte att säga att ”nu anfaller vi en politiska ledare för att han inte låter vår rikaste elit ta hand om hans lands neturresurser. Sådant skulle vanligt folk inte stödja.

Sanningen avslöjas aldrig medan den betyder något. Efteråt bryr sig ingen.

/Kerstin

Länkar:
- Vad hände i Libyen, Ulf Bjerén, Nyhetsbanken 14/5 2012
– Deaths In Other Nations Since
WW II Due To Us Interventions, James A.Lucas i Counter Currents 24 april 2007
- Al-Qaeda Rebel Pictured With UN Observers In Syria PHOTO & VIDEO, Paul Joseph Watson, Infowars.com 14/5 2012(Citat: The fact that rebels are being transported by UN observers who are supposed to remain impartial is obviously a damning sign that the UN mission represents little more than a furtherance of the effort to destabilize Assad’s government. Back in March, leaked emails revealed that the Pentagon is planning to direct terror attacks and assassinations inside Syria in a bid to topple President Bashar al-Assad. Al Qaida är, tyder alltmer på, en med USA allierad grupp salafistiska legoknektar.)
- Libya: “Dawn” turns into chaos, Garibov Konstantin, CPA 28/3 2012
- U.S.’s Post-Afghanistan Counterinsurgency War: Colombia, Rick Rozoff, OpEdNews.com 23/4 2012
- A Global Crime Spree. What’s NATO Ever Done? John LaForge, counterpunch.org 14/5 2012 (Det Nato som en gång bildades för att försvara Europa mot anfall och invasion från Sovjets sida, har nu, när det ”inte behövs längre”, förvandlats till en Västallians där europeiska länder börjat gå USA:s imperialistiska ärenden i tredje världen.
Hör just på radion att EU har börjat kriga i Somalia:
- Pirater flygattackerades på land i Somalia, Maria Sjöqvist, Ekot 15/5 2012. Det meddelas att inga människor dödats under bombattackerna. Man undrar, när man hör detta, om det egentligen innebär att EU anser att de som dödats och skadats inte är riktiga människor, ungefär som Nato menade vad gällde Libyen, eller om man bara försöker ljuga om konsekvenserna. Vidare får vi veta att man inte har några soldater på marken. Och numer vet vi ju att det inte är krig om det inte finns några soldater på marken, enligt Barack Obamas nyspråk, och att bombandet av människor i andra länder är något annat. Fast vi har ännu inte fått veta vad det är, till skillnad från det vi vanliga människor nog fortfarande betraktar som krig. Man undrar vidare vilka, som i konsekvens med den nya definition av vad krig är, som idag är beredda att hävda att Hitler aldrig krigade mot England, eftersom han inte hade soldater på marken i Storbritannien?
- A Global Crime Spree. What’s NATO Ever Done? John LaForge, counterpunch.org 14/5 2012
- “NATO’s claim that it cannot investigate civilian casualties because it has no mandate to be in Libya is feeble and disingenuous.” NATO in the Dock on Libya Bombing, Vijay Prashad, counterpunch 15/5 2012 (De siffror som nämns i artikeln måste vara århundradets underdrift. Men dessutom ska man hålla i minnet att Nato-makterna har det indirekta ansvaret för de tiotusentals människor som dödats av de s.k. rebellerna, inte minst för alla de svarta libyer och subsahariska gästarbetare som mördats och torterats och som fortfarande utsätts för både dödande och tortyr. Sedan behöver man bara se bilderna från ex. Sirte för att inse att där dog många fler civila.)
- Clinton Admits We Created al Qaeda But Lies About Why and When, Scott Creighton, American Everyman 9/5 2012 (Citat: It’s now almost commonplace to hear people make connections between the type of destabilization campaign being run in Syria to that of Libya and Yugoslavia in the comparatively past. For the most part, these analogies are extremely accurate: pro-western powers equip and use trained terrorists to destabilize what they consider to be unfriendly nations while publicly blaming the governments of the targeted nations for responding to the foreign led terrorist insurgencies. Their goal is always the same: regime change………..While Clinton’s admission….. the important aspect of her statement seems lost in translation: she is still lying about the reason we created a terrorist group in Afghanistan. It had nothing to do with a “Soviet invasion” as she claimed… they weren’t there at the time, they were asked by the Afghani government to come in and help defend them from our terrorists who were actively destabilizing the country.)
- End of game in the Middle East, Thierry Meyssan, Voltairenet.org, 15/2 2012(Om det faktum att Syrienkrisen handlar om Västmakternas destabilisering av landet för att kunna tillsätta en USA-styrd marionett, skriver Thierry Meyssan, citat: This has been falsely portrayed to the Western public as a political revolution crushed in blood by a ruthless dictatorship. Of course, this lie has not been universally accepted. Russia, China and the Latin American and Caribbean member states of ALBA repudiate it. They each have a historical background that allows them to readily grasp what is at stake. The Russians have Chechnya in mind, the Chinese think of Xinjiang, and the Latin Americans of Cuba and Nicaragua. In all these cases, beyond ideological or religious appearances, the methods of destabilization by the CIA were the same.
Så vad säger vår Public Service, som numer sysslar med ren propaganda för makten istället för att ge oss, ägarna, det svenska folket verklig information:
1) Många döda efter blodigt bombdåd i Damaskus, Ekot 10/5 2012
1) Syriens regim anklagas för terrormetoder, Ekot 11/5 2012
- Five Reasons Why Drone Assassinations Are Illegal, Bill Quigley, Countercurrents.org 15/5 2012