Idag hörde jag Mona Sahlin kommentera Sören Wibes utträde ur socialdemokratiska partiet på ett sådant sätt, att hade inte redan Per Nuder, med sitt tal om ”köttberget”, gjort att jag bestämde mig för aldrig mer lägga min röst på det partiet, så hade jag bestämt mig för den saken idag. Jag tror inte att jag är ensam om att reagera så på Sahlins rent otroligt korkade uttalande.

De är inte precis måna om de äldres röster i det partiet numer, och 17 vet om de ens bryr sig om arbetarnas röster.

Länkar:
Dagens Eko 17.45
”Nu lämnar jag partiet”, S.Wibe, DN-debatt