När man inte har inspiration eller tid att skriva, men inte kan låta bli att läsa favoritbloggarna, så kan man ju fortsätta med att rekommendera andra blogginlägg som man finner intressanta eller mycket angelägna, som de följande:

Via en kommentar på Ingemars blogg hittade jag bloggen Magnus Berg. Burgsvik, ett inlägg som handlade om brottsbekämpning i EU, om vad som ska anses vara brott i framtiden. Det var skrämmande läsning. Vad sägs om följande ur meddelande från EU-kommissionen till rådet i denna sak (rödfärgningen är min):

2.2.1. Begreppet brottslighet
I brottslighet innefattas olagliga handlingar begångna av individer eller spontana sammanslutningar av personer. Detta begrepp inrymmer likväl skilda verkligheter, nämligen
– brottslighet i egentlig mening, det vill säga handlingar som utgör brott mot strafflagen enligt nationell rätt (t. ex. dråp, våldtäkt, viss otillåten handel),
– lagöverträdelser som kan betraktas som varande av mindre allvarlig art ur straffrättslig synvinkel, men som förekommer desto oftare (t. ex. stöld, häleri, misshandel, bedrägeri eller svindel),
– det vardagsvåld som tenderar att sprida sig i de mest skilda miljöer (skolor, idrottsplatser, allmän plats, bostaden…),
- bristande medborgaranda, som utan att nödvändigtvis manifesteras i straffbara handlingar tar sig uttryck i olika asociala beteenden som sammantagna kan skapa ett klimat av spänning och osäkerhet.

Vad exakt menas med bristande medborgaranda? Tala om gummiparagraf. Är det måhända tecken på bristande medborgaranda att kritisera EU, exempelvis att skriva det här blogginlägget? Eller blir det sådan först om inlägget skulle inspirerar till omfattande demonstrationer?

Läs Magnus Berg, Burgsvik blogg och också texterna på följande länkar:

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET – Att förebygga brottslighet i Europeiska unionen
Advokaten: Hotbilder och oberoendet