Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi&Rättsväsendet12/01 16:49

Nu  har visserligen Centerns nya idéprogram utsatts för så stark kritik i de egna leden att det torde ändras rejält men det har ändå gett upphov till ivriga diskussioner och en hel del, framför allt unga människor, försvarar flera av de idéer som framförs, som förslag till månggifte och slopandet av arvsrättslagarna. Därför vill jag även säga mitt om förslaget.

Unga nyliberaler och libertarianer ivrar för ”frihet” och så till den milda grad att de ropar ”Haleluja” bara de hör ordet ”frihet”. Ordet tycks fungera som en trollformel som i ett slag förorsakar total intellektuell hjärnsmälta hos de nyliberaler och libertarianer som hör det och som inbillar sig att ”frihet” är en enkel historia att förverkliga bara man vill. De inser inte att för det mesta innebär den enes frihet en inskränkning i den andres. De begriper inte att det inte finns och inte kan finnas en total frihet för alla i ett samhälle.

Men, försvarar sig frihetsälskarna, vi talar bara om den frihet som inte innebär att man skadar andra människor. Jag antar att de då menar att det inte ska vara fritt fram att stjäla andras tillhörigheter eller att misshandla eller döda andra men för övrigt ska allting vara fritt.

Problemet är bara att bestämma vad som skadar andra.  Hur är det om man tar ifrån en människa hans eller hennes försörjningsmöjligheter, sparkar henne eller honom från ett jobb, skadar man inte denna människa då? Jag vill nog påstå att man gör det. Skadar man inte en människa när man tvingar denne att sälja allt den har slitit ihop till sig tidigare i livet, innan samhället går in och ger dem pengar till mat och tak över huvudena, eller om man tvingar dem att svälta ihjäl? Är det att inte skada någon? Den som drabbas känner sig definitivt skadad. Är det att skada någon om man vräker denne någon från hans eller hennes bostad? Som det nu är anses det normalt vara den som inte betalar sin hyra som skadar någon annan, nämligen hyresvärden, och detta oavsett om betalningen inte kan göras, exempelvis på grund av arbetslöshet eller sjukdom.

Det senaste geniala frihetsförslaget, från det alltmer absurda Centerpartiet, är att man ska tillåta månggifte, för människor måste ju ha friheten att leva som de vill, och dela sina liv med vem eller vilka de vill, heter det.

Första frågan här: Har vi inte friheten att leva ihop med vilka vi vill idag? Såvitt jag förstår har vi det. Jag kan bo tillsammans med en eller flera personer av andra könet eller av samma kön eller av olika kön – om jag vill. Vi har inga lagar som förbjuder sådana samlevnadsformer. Så ska förslaget vara något annat än ett slag i luften måste det innebära något annat, att man skapar juridiskt giltiga ramar för olika samlevnadsformer – mer reglering alltså, och mer kontroll av människors levnadsvanor. Något slags kontrakt  mellan dem som bor ihop bör detta rimligen handla om. Det har vi två slag av för tvåsamhetsförhållanden, nämligen giftermålet och sambolagen, den senare för dem som inte är gifta. Alltså ska det till något liknande för flera människors samlevnad, ett registrerat förhållande, vare sig förhållandet registreras av kyrkan eller av en profan myndighet, om förslaget ska vara något annat än ett slag i luften. Hur ska denna institution se ut? Ska alla vara gifta med alla de andra i gruppen? Om en kvinna har två eller flera män, ska då männen i familjen också vara gifta med varandra, eller om en man har flera fruar, ska dessa fruar också anses vara gifta med varandra?

Och barnen? Ska de betraktas som hela vuxenkretsens ansvar? Om det finns flera män i familjen hur ska faderskapet se ut? Ska samtliga män registreras som fäder eller bara den biologiske fadern och i så fall, ska varje barn och samtliga män i familjen DNA-testas för att avgöra det biologiska faderskapet för varje barn som föds? Ska bara de biologiska föräldrarna betraktas som förmyndare till barnen eller ska samtliga i familjegruppen vara sådana. Hur ska man sedan förfara med barnen vid eventuella skilsmässor? Ska samtliga i storfamiljen ha  umgängesrätt med barnen, så att dessa i värsta fall, i det fall flera av de vuxna bestämmer sig för att skiljas från familjen, tvingas cirkulera mellan fem-sex vårdnadspersoner, eller fler?

Egendomsrätten i denna fria storfamilj måste regleras. Hur ska egendomen delas upp i det fallet en eller flera vill skiljas från gruppen? Ska alla, som idag är fallet i ett tvåsamt äktenskap, äga allt tillsammans, om inget äktenskapsförord inrättats, eller ska alla automatiskt själva äga vad de själva har införskaffat till hemmet?

Men, säger frihetsälskaren, utan att inse vad han talar om, det här är ju problem som går att lösa bara man vill och man kan förstås tänka sig olika lösningar av de här områdena. Jo, det kan man kanske, problemet är bara hur man ska göra det bättre och dessutom att ingen blir friare av att man sätter igång att reglera området. Det är ett faktum idag att om flera personer väljer att bo ihop så lägger sig staten inte i saken alls. Den ger total frihet för oss alla att bestämma hur vi vill leva tillsammans. De samboende får ordna upp alla dessa områden som de behagar, förutom att lagar reglerar barnens rätt att få en far och en mor registrerad

1974 infördes den första sambolagen. Vi, Motvallsbloggens bloggare, hade då bott ihop c:a 4 år och vi hade valt att inte gifta oss för vi ansåg båda att vi inte ville att staten skulle blanda sig i våra liv. Vi menade att om vi hade önskat en statlig reglering av vårt samboförhållande så hade vi gift oss. Men sambolagen kom och den innebar att vårt förhållande plötsligt reglerades av staten och att vi tvingades att vidta en del åtgärder för att få ha det som vi önskade. Vi var inte glada åt detta. Vi var unga och med ungdom följer ju inte sällan en viss oförmåga att se till andras situationer, ofta beroende på att man inte vet vad andra kan drabbas av eller hur de lever, så senare skulle vi båda komma att inse att sambolagen hade kommit till för att i alla fall i någon mån skydda dem som sambodde utan att vara gifta och tyckte då att lagen kanske ändå inte var så tokig. Men en sak insåg vi redan då sambolagen infördes, att den innebar ökat inflytande över våra liv från statens sida. Vad vi blev mer medvetna om med tiden var det faktum att framför allt kvinnor ofta blev ekonomiskt lidande vid separationer om de levt i ett oreglerat samboförhållande och att lagen var till för att tillförsäkra dem en viss rätt till vad de hade varit med och dragit ihop till det gemensamma hemmet.

Ska man alltså börja reglera samboendeformer av andra slag än tvåsamhet så ska man inte presentera detta reglerande som en större frihet för det är det inte. Tvärtom innebär det mer reglering och mer statligt inflytande över våra liv och det är ju möjligt att moderna unga människor lever så att det föreligger ett behov av mer regleringar på området och att de vill ha sådana.

Ser vi på förslaget om en lag om ”månggifte” oavsett hur man tänker sig att det skulle se ut, så kan vi dessutom var tämligen säkra på att en sådan lag skulle få andra och av förslagsställarna inte anade negativa konsekvenser, och även i det fallet huvudsakligen för kvinnor. Det är inte svårt att inse att lagen skulle resultera i att framför allt rikare personer, huvudsakligen män, kunde skaffa och hålla sig med fler ”äkta tredjedelar eller femtedelar” och att det sannolikt inte skulle bli så många fall där en kvinna håller sig med flera män.

Vidare presenteras förslaget om arvsrättsförändring, att var och en får testamentera sina ägodelar till vem man vill, som en större frihet för alla att bestämma över sin egendom och sina liv. Det innebär förstås ökad frihet för dem som har men samtidigt inskränker det, och mycket värre än man kanske inser, friheten för exempelvis barnen i en familj.

Vi kan ju se för oss situationen som vi kan läsa om eller se på historiska filmer från andra länder. ”Om du inte gör som jag säger så gör jag dig arvlös!” Eller testamentet: ”Då min dotter Lisa gifte sig med en man som jag inte kunde acceptera som svärson och min son Johan inte utbildade sig till läkare, som jag önskade, blir båda arvlösa. All min kvarlåtenskap går istället till dottern Lena som alltid följt mina råd.”

Den här typen av lydighetskrav skulle inte öka unga människors frihet. Och barnen har ju dessutom ingen oförytterlig rätt att ärva allt efter sina föräldrar redan som det är idag. En förälder kan fortfarande testamentera bort en del av sin kvarlåtenskap till vem han eller hon önskar och den som inga barn har testamenterar till vem han vill, släkting eller inte släkting.

Visst kan man kräva en frihet att få testamentera till vem man vill, men återigen, man ska inte presentera en sådan åtgärd som en åtgärd som innebär” mer frihet för alla”. Frihet att testamentera till vem man vill innebär bara en större frihet för den som önskar tvinga barn eller andra möjliga arvingar att göra som han eller hon vill, vilket innebär ökad ofrihet för dessa barn eller andra tilltänkta arvingar.

Slutligen om drömmen om den totala friheten: Det är helt enkelt så att lever vi ett samhälle måste eller bör vi alla acceptera lagar och regleringar som inskränker en del av vår frihet för att skona många andra människor från eländen och total ofrihet. Jag accepterar exempelvis en viss inskränkning i min rätt att köpa alkohol för att jag vet att total frihet att sälja alkohol för vem som helst och när som helst innebär stort lidande för alldeles för många människor, framför allt för kvinnor och barn. Jag accepterar förbud mot att köra bil när man druckit alkohol för att jag vet att om det vore tillåtet skulle många människor dö i trafiken på grund av alkoholpåverkade förare.

Men har man virrpannan Ayn Rand som idol, ja då kanske man inte kan tänka så långt och då anser man kanske att friheten bara är till för de rikaste, de som anses överlägsna alla andra.

Jag har skrivit om liknande frågor tidigare på Motvallsbloggen.

/Kerstin

PS: Det var ingen slump att Platon, som jag för övrigt inte har mycket till övers för, ansåg att de filosofer som borde styra samhället, och med filosofer avsåg han utbildat och kunnigt folk, skulle vara 50 år gamla.

Den här gamla filmen, som är ganska lång men sevärd, och synnerligen klargörande, har jag visat tidigare på bloggen, men den tål att läggas ut en gång till:

Skattefria Andersson

Länkar:
– En hållbar framtid – ett förslag till nytt idéprogram, Centerpartiet
– Sammanfattning av förslaget till nytt idéprogrammet
- Idéprogrammet Centerns vision, Vlt 7/1 2013
– Centern på hal is, DN 10/1 2013
Fakta: Centerns idéprogram, DN 9/1 2013
”Svenskt Näringsliv bakom Centerpartiets idéprogram”, Dagens Opinion 7/1 2013
Centern tänker som en ambitiös fjortis, Johan Hakelius, AB 14/1 2013 (Inte ofta jag och Hakelius har samma uppfattning, men här har vi det, i varje fall i vissa frågor, så jag rekommenderar hans spalt i AB idag. Man kan notera att han närmar sig de 50 dessutom.)

Rättsväsendet&Språk18/05 04:29

Den 5:e juli förra året blev Kelly Thomas, en hemlös  37-årig man som led av schizofreni, så illa misshandlad av fem poliser i Californien att han var oigenkännlig. När han så småningom kom in på ett sjukhus konstaterade läkarna att han hade flera brutna ben i ansiktet, flera knäckta revben och krossad bröstkorg. Han dog fem dagar senare.

Så här ser det ut när Obama misshandlar sina egna medborgare till döds. Kan man verkligen acceptera att ett land har en så bestialisk president? Borde inte FN besluta om ett radikalt ingripande ex. om en ”no-police zone” i USA, så att Nato kan skjuta ner varje polis som visar sig ute i USA, och bomba varje polisstation där – enligt R2P.

Cops Vs. Cameras: The Killing of Kelly Thomas & The Power of New Media

Va? Var det inte Obama själv som misshandlade den här personen? Men – är det inte alltid så att kungar, statsministrar eller presidenter, vad ledaren nu kallas, beordrar varje misshandel som begås av en officiell tjänsteman i deras länder? Det trodde jag, med tanke hur det rapporteras från somliga andra länder.

/Kerstin

Länkar:
1) Kelly Thomas, victim of police brutality. Voltaire Network 17/5 2012

- Brave New World, Brave New Majority, Alexander Cockburn, counterpunch.org 18/5 2012 (Citat:…but if there’s any nation in the world that is well on the way to meriting the admittedly vague label of “fascist,” surely it’s the United States.
Fascism, among other things, is a system of extreme, methodical state repression, violent in contour and threat, buttressed by ultra-nationalist mythology, a militarist culture and imperial ambition. In the 1980s America started locking up its poor people. Seven million adults were under correctional supervision in 2009…..A fascist regime spies obsessively on its citizens. Study US laws on secret surveillance since the Patriot Act and you will find procedures that would have been the envy of the East Germans. 

Ultimately a fascist state claims the right, currently under judicial stay by federal judge Katherine Forrest, to imprison its victims without term or hope of redress or legal representation . As the executive power, in the form of the president, it claims the right to kill its enemies, whether citizens (Awlaki) or others (Guantánamo), without judicial review. In other words, rule by decree—which is what Hitler’s Enabling Act won him in March 1933.)

Mer läsning:
- High Noon for the Imperium. American Empire and the Future, Paul L.Atwood, counterpunch.org 18-20/5 2012

Ideologier/propaganda&Internationell politik&Rättsväsendet04/05 01:14

Under många år grubblade jag på hur det som hände i Tyskland kunde hända. Jag grubblar inte över det längre. Nu vet jag hur det kunde hända för nu ser jag det hända igen, runtomkring mig, här hemma i Sverige, i andra EU-länder och inte minst i USA, hur propaganda kan få människor att hurra vid andras död, att hurra för bombande av oskyldiga människor, hur människor kan fås att hata och döda, till och med människor de tidigare umgåtts med och varit nära vänner med, som i f.d. Jugoslavien exempelvis.

USA:s vidriga brott mot alla tänkbara internationella lagar och regler
Igår fick vi veta att en amerikansk specialstyrka hade gått in i ett hus i Pakistan och skjutit ihjäl Usama bin Ladin. Uppgifterna om hur det gick till har varierat och är motstridiga. Först fick vi höra att han fegt hade gömt sig bakom en kvinna varför även hon hade dödats, idag fick vi höra att han var obeväpnad men att han gjorde motstånd vid gripandet varför man blev tvungen att skjuta honom. Först fick vi höra att han skulle infångas, levande eller död. Sedan fick vi höra att uppgiften var att döda honom direkt. Ibland blev en kvinna och ett par andra människor också skjutna, ibland har de andra som befann sig i rummet förts till sjukhus.

Ingen civiliserad människa jublar när en annan människa mördas.
Och i USA jublar människor över att Usama bin Ladin har mördats, enligt vad som påstås. Hur kan människor, som fömodligen vill se sig som civiliserade, jubla över att en människa mördas? Jo, de tror att Usama bin Ladin låg bakom 9/11. Detta är troligen inte sant och nu ska de aldrig få veta sanningen – om den kastades i havet med liket efter den man, som man påstår var Usama bin Ladin och som man helt självsvåldigt hade mördat i Pakistan. Å andra sidan är ju många amerikaner lite primitiva, med sina försvar av dödsstraffen, där de då och då avrättar oskyldiga.

När USA:s styrande utnämnde bin Ladin till Superdjävul och förknippade honom med attentatet mot World Trade Center erbjöd sig Talibanerna, som hade makten i Afghanistan då, att lämna ut honom till USA om USA kunde visa att han var skyldig till det man anklagade honom för.(1) USA vägrade att lägga fram några bevis. Istället började man bomba i Afghanistan – och på den vägen är man fortfarande, fast numer har man utvidgat bombandet också till Irak, Pakistan och Yemen, ja och till Libyen nu senast. Varför presterade man inga belägg och hämtade honom till en rättegång istället för att börja bomba helt oskyldiga människor? Inte var det för att man vill se rättvisa skipad eller för att man månade om civila. Så varför? Av geopolitiska och ekonomiska maktskäl kan vi nog anta.

Inte ens FBI hade hittat något som band Usama bin Ladin vid attentatet mot World Trade Centre (tack Lincoln för tipset i en kommentar till tidigare inlägg)

Remember, on June 5, 2006, FBI spokesman, Chief of Investigative Publicity Rex Tomb said, “The FBI has no hard evidence connecting Usama Bin Laden to 9/11.” This should be headline news worldwide. The challenge to the reader is to find out why it is not. Why has the U.S. media blindly read the government-provided 9/11 scripts, rather than investigate without passion, prejudice, or bias, the events of September 11, 2001? (2)

Men här fick den utmålat onda Usama bin Ladin tjäna som skäl till kriget, utgöra den orsak till bombandet i Afghanistan som man visste att amerikanska folket skulle acceptera. På samma sätt antydde man, och så att en stor del av det amerikanska folket än idag tror det, att Saddam Hussein var en av hjärnorna bakom 9/11, vilket alla som hade lite kunskaper om Saddam Hussein visste var en ren lögn.

Just nu skriker vartenda medium i Västvärlden ut påståendet att Usama bin Ladin, den som var skyldig till 9/11, äntligen är dödad. Nu vrålar hela Västvärlden ut att rättvisa har skipats och att USA har vunnit en stor seger, trots att man inte kan komma längre från rättvisa än att mörda människor utan regelrätta domstolsförhandlingar.

I själva verket har USA lidit ytterligare ett stort nederlag, det nederlag som består i att än en gång bevisa att man inte är en civiliserad stat, att man är en stat som struntar i alla internationella lagar och regler, att man är en stat som struntar i normal rättspraxis, att man är en mördar- och terroriststat av första rangen.

Med vilken rätt flyger USA in i en suverän stat, Pakistan, och mördar en person som befinner sig där? Ingen rätt alls.
Med vilken rätt mördar USA människor utan att deras skuld fastställs i en normal rättslig prövning? Ingen rätt alls.
Med vilken rätt sänker USA den mördades kropp i havet direkt? Ingen rätt alls. (3)

USA har många fler oskyldiga liv på sitt samvete än Usama bin Ladin eventuellt har
Världen har blivit en mycket bättre plats, vrålar somliga, nu när Usama bin Ladin är död. Otroligt med tanke på all den död och allt det lidande som USA förorsakat miljoner oskyldiga människor världen över de senaste 40 åren. Jag vill nog påstå att världen skulle vara en mycket bättre plats utan USA, som självt är orsaken till 9/11. USA har aldrig haft något att göra i Asien eller i Mellersta Östern och inte heller England eller Frankrike. Och när en stat tar sig rätten att mörda människor var det den behagar, då är det inte en rättsstat utan just en terroriststat.(4) Om den elitstyrka som påstås ha mördat bin Ladin skriver AB:

Elitstyrkan har åratal av stenhård träning bakom sig. Att söka upp och avrätta misstänkta terrorister är ett av dess specialområden. Männen är tränade mördare och kan anfalla från vatten, från luften och på land. (5)

”Varför hatar de oss så”, undrar en del amerikaner om resten av världen. De undrar på grund av den propaganda de har utsatts för. Hatade är de världen över för det elände de skapar för en ofantlig mängd människor. Men okunniga och propagandalurade amerikaner tror att USA försvarar rätt och demokrati. Ja det tror även en massa svenskar idag – igen.

Dagens svenska politiker vill göra även Sverige hatat
En gång i tiden, då jag var stolt över att vara svensk, var Sverige känt i världen för sin fredlighet och sin kamp för små staters rätt gentemot de stora imperialistiska staterna. Idag har vi politiker som bestämt sig för att Sverige ska bli lika hatat som USA alltmedan man matar oss med en massa smörja om humanitära bombningar och humanitärt skjutande av folk. Idag är vi  med andra ord utsatta för samma fördummande propaganda som amerikanerna varit under många år.

Vår finaste mänskliga egenskaper missbrukas av egoistiska och empatibefriade makthavare
Jag har sagt det tidigare på bloggen, att det typiskt mänskliga, näst efter vår naturliga tendens att vara sociala och samarbetsinställda, är vår indoktrinerbarheten. Indoktrinerbarheten, eller anpassningsförmågan är vad som gör oss till sociala gruppvarelser. Men denna mänskliga och i grunden goda egenskap kan missbrukas av skrupelfria makthavare. De kan missbruka vår vilja att samverka med andra, att vi tenderar att tro och tycka som alla andra runtomkring oss, tenderar att försvara dem vi känner oss befryndade med, vår förmåga till empati och vår tendens att avsky det som är ont. Det gör psykopatiska makthavare genom att utsätta oss för propaganda i deras tjänst och för deras egoistiska vinning.

Det är på grund av denna vår sociala mänskliga natur som makthavare bara har två alternativ om de önskar driva människor ut i krig. Endera kan de framställa dem man ska anfalla som hotfulla och farliga för oss eller så kan de framställa anfallet som en humanitär åtgärd ämnad att försvara andra oskyldiga och utsatta/hjälplösa människor. Det är därför propaganda för krig alltid ser likadan ut, de som ska attackeras är onda, farliga för oss eller farliga för andra människor som propagandan lär oss sympatisera med och vilja hjälpa.

Och resultatet är krig som ingen normal människa skulle vilja delta i om de hade kunskaper om de verkliga förhållandena.

/Kerstin

Eftertext:
Obama och H Clinton bl.a. satt och såg operationen i direktsändning. Man mår lätt illa när man tänker på det. Beordrat mördande och den som givit ordern om mordet ser detta utföras i direktsändning på en monitor. Hur kan människorna med? Så här skriver Rapport om saken:

Alltfler uppgifter kring räden har offentliggjorts, som exempelvis att president Obama i fredags slog fast att en räd var att föredra, jämfört med alternativ som att vänta lite till eller bomba stället – något som enligt USA-försvarets beräkningar skulle ha krävt minst 32 tunga bomber.

Själva räden följde Obama från Vita husets ”Situation Room”, direktuppkopplad till CIA:s högkvarter varifrån CIA-chefen Leon Panetta rapporterade om utvecklingen i detalj.
-De har nått målet, berättade Panetta.

”Vi fick honom”
Så gick det några minuter.
-Vi ser Geronimo, fortsatte Panetta.
Och ytterligare några minuter.
-Geronimo EKIA (Enemy killed in action – fienden dödad i strid).
Så blev det tyst i rummet, berättar tidningen The New York Times, innan Obama tog till orda.
-Vi fick honom, sade presidenten.
Valet av kodnamnet Geronimo – 1800-talets legendariske apache-hövding – lär dock inte uppskattas av USA:s ursprungsbefolkning. (6)

”Vi fick honom, sade presidenten”, precis som om Usama bin Ladens lik var en trofé! Jag skulle skämmas att säga något sådant i den situationen. Men Obama har ju fått Nobels fredspris så han skäms förstås inte. Vi kan ju bara hoppas att Norska Nobelpriskommittén skäms och äntligen tar lärdom.

Tillägg kl 02.30:
Och nej, jag tror inte på att det var Usama bin Ladin som man mördade häromdagen utan att man mördade någon annan för att på det sättet ta död på den myt man upprätthållit och vars fysiska uppenbarelse troligen varit död i flera år.
Några av skälen till jag att tro så:
1) Att man gjorde sig av med kroppen på detta hastiga och oåterkalleliga sätt.
2) Om det verkligen var Usama bin Ladin man hade i det där huset, varför föredrog man inte att ta honom tillfånga. Det borde ju, som Brian Foley skriver på counterpunch.org varit en väldigt bra fånge att ha med tanke på all den information man borde kunnat få ur honom. Ska vi tro att Pentagon inte tänkte på den saken, eller att man hoppades att bin Ladins datorer skulle ge tillräckligt med information?

/Kerstin

Länkar:
1) Osama and Al Qaeda. The Long Road to Abbottabad, Shaukat Qadir, counterpunch.org
2) FBI says it has ”No hard evidence connecting Bin Laden to 9/11, Ed Haas, Information Clearing House, News you don’t find on CNN
2) Wanted by the FBI. Usama bin Laden, The FBI
3) Hade USA rätt att döda bin Ladin? DN
4) Anti-Empire Report. How Stupid is Condoleezza Rice? William Blum, counterpunch.org
- Counter-Insurgency Deceptions in Iraq and Afghanistan. The Myth of Humanitarian Catastrophe, Anthony DiMaggio, counterpunch.org
- Why Patriotic Americans Should Be Angry That Bin Laden Was Killed. Trial By Hit Squad, B J. Foley, counterpunch.org
5) Så sköts han ihjäl, AB
6) Vita huset: ”bin Ladin var obeväpnad”, Rapport 3/5
- ”Han var ödmjuk och hövlig”, Rapport 3/5
- Piles and Piles of Corpses. Killing Osama, Resolving Nothing, By David Swanson, counterpunch.org
- Osama the Caveman? Death Be Not Proud, Farzana Versey, counterpunch.org
- Usama bin Ladin dödad i USA-attack, DN
- Why Patriotic Americans Should Be Angry That Bin Laden Was Killed. Trial By Hit Squad, Brian J. Foley, counterpunch.org
- Rättstatens principer eller den starkares rätt, Helena johanson, Utredarna

Politik/ekonomi&Rättsväsendet09/02 02:16

Regel om FRA-insyn blev meningslös berättar Ekot idag.

När FRA-lagen skulle röstas igenom blev det en del halabalo i riksdagen och då lovades det och stiftade man en kompletterande lag om att den som blivit avlyssnad skulle få reda på det i efterhand. Det hela skulle vara såååå transparent och juste.

Så får vi idag höra att, se meddela de avlyssnade att de har avlyssnats det går inte alls det, för det här är så hemliga saker så Signalspaningskommittén kan inte följa den här lagen.

– Den lagstiftningen kom ju till lite sent och var ju kanske en eftergift för opinionen, men vi har sett att det finns inga möjligheter för FRA att informera om detta för det är alltid så stark sekretess runt de här frågorna. Därför är den här lagstiftningen obsolet kan man säga, säger Inger René, ordförande i Signalspaningskommittén.
Var då partierna helt fel ute när de gjorde den här överenskommelsen?
– Jag tror att de hade en bra tanke, men det har visat sig att det går inte att uppfylla den här lagparagrafen, säger Inger René. 1)

Nähä, så vad kommer att hända nu? Kommer man att riva upp FRA-lagen och ändra den? Blir Signalspaningskommittén åtalad för lagtrots? Kommer man att avskaffa lagen om att de avlyssnade ska få veta att de varit avlyssnade? Eller struntar man bara i hela saken?

Jag bara undrar, fast det är lite löjligt att undra för vad spelar det här för roll. Vi har ju världens hederligaste, omtänksammaste och mest välmenande regering, politiker och säkerhetspolis. Det har vi ju sett många exempel på.

/Kerstin

Länk:
1) Regel om FRA-insyn blev meningslös, Ekot

Rekommenderas också, apropå Alliansens hederlighet och omstänksamhet:
- Marknadsmyterna faller – en efter en, Ett Hjärta Rött
- En kontraproduktiv utsortering, Ett Hjärta Rött
- Borg predikar sänkta löner och ökade klyftor, Ett Hjärta Rött
- Påminnelse: härifrån kommer din skattesänkning, Storstad
- Allt handlar om boendet, Storstad
- Mer om det borgerliga bidragssamhället, Storstad
- Ond cirkel: ojämlikhet föder ojämlikhet, Storstad

Internationell politik&Rättsväsendet08/02 03:23

Att regelbundet läsa amerikanska samhällskritiska nättidskrifter är inte ägnat att muntra upp en. Så ibland tar jag en paus, för att inte totalt tappa livslusten. Världens eländen och de styrande topparna, med stöd från ett mycket obehagligt USA, är så vidriga att man har svårt att förstå det. Men någon gång händer det att man får läsa en artikel som muntrar upp en rejält. Det finns alltså en och annan strimma ljus därute i den stora vida världen, även om dessa strimmor inte är så många.
I kväll läser jag alltså att:

Justice for George W’s torture violations jumped much closer this weekend.  Ex-President George W Bush was supposed to fly to Switzerland to speak in Geneva February 15.  But his speech was cancelled over the weekend because of concerns about protests and efforts by human rights organizations asking Swiss prosecutors to charge Bush with torture and serve him with an arrest warrant. (1)

Min översättning: Rättvisa vad gäller George W’s tortyr kom mycket närmare detta veckoslut. Expresident George W Bush skulle flyga till Schweiz för att tala i Geneve den 15:e februari. Men hans tal inställdes under veckoslutet på grund av oro för protester och ansträngningarna från organisationer för de mänskliga rättigheterna som har bett schewiziska åklagare att åtala Bush för tortyr och begära honom häktad.

I Schweiz kan man nämligen bli åtalad för brott mot mänskligheten, och tortyr är ett sådant brott, om man befinner sig på Schweizisk mark. Naturligtvis förnekade Bush alla samband mellan den inställda resan till Schweiz och risken för att bli häktad och åtalad.
Men:

”Nobody – from those who administered the practices to those at the top of the chain of command – is under a shield of absolute immunity for the practices of secret detention, extraordinary rendition and torture,” Martin Scheinin, UN special rapporteur on human rights and professor of public international law at the European University Institute told The Guardian.  ”Legally this case is quite clear. Bush does not enjoy immunity as a former head of state, and he has command responsibility for the decisions that were taken.”

Min översättning: ”Ingen – från dem som administrerade den här praktiken till dem i toppen av kommandoordningen – befinner sig under skydd av absolut immunitet för praktiserande av hemlig internering, speciellt utlämnande (för tortyr (2)) och tortyr”, förklarade Martin Scheinin, speciell FN-rapportör om mänskliga rättigheter och professor i internationell rätt vid Europeiska  Universitetsnstitutet, för Guardian. ”Juridiskt är det här fallet helt klart. Bush åtnjuter ingen immunitet som f.d. statschef, och han har högsta ansvar för beslut som togs”. (1)

Det här betyder att det finns ett antal länder som Bush inte kan resa till i fortsättningen, och det är ju något att glädja sig över.

Även om han aldrig kommer att ställas inför rätta för sina avskumsaktiga ageranden, för att han i fortsättningen undviker att resa utomlands, så har han i alla fall fått sin frihet aningen begränsad och vet idag att även i delar av Europa betraktas han som en kriminell som begått brott mot de mänskliga rättigheterna. Detsamma gäller, vad jag förstår, Nobelfredspristagaren Henry Kissinger, liksom en del andra som var inblandade i Bushs vidriga och på lögner baserade krig. Risken finns att detta öde även kommer att drabba den senaste amerikanske Nobelfredspristagaren, Barak Obama, så småningom för, vad jag förstår, så har USA:s tortyrtrafik inte upphört sedan han tillträdde som president.

/Kerstin

PS: Även Blair kan sitta pyrt till ser jag.

Länk:
1) Bush Ducks Geneva Criminal Torture Charges, Swiss Miss Bush, By Bill Quigley, counterpunch.org
2) What is rendition? The Telegraph

Rättsväsendet05/01 13:41

Läser en mycket märklig artikel i BT idag. Den handlar om en man som begick en våldtäkt i Marks kommun för ett år sedan. Det tog visserligen ett tag innan man hade hans identitet fastställd men för några månader sedan hade man den saken klar. Så läser man:

När väl identiteten var känd kom polisen snabbt fram till att mannen befann sig i Norge, där han hade ett jobb.
Men gripandet kunde ske först den 3 januari sedan mannen återvänt hem.
(BT 5/1 2011, finner inte artikeln på nätet)

Och jag som trodde att det var rutin att man kopplade in interpol när det handlar om ett så allvarligt brott som våldtäkt. I synnerhet var jag övertygad om att detta var rutin i Västra Götaland. Men så är uppenbarligen inte fallet.

/Kerstin

Länkar:
– Hur sjukt är det svenska rättsväsendet? Assangefallet kontra fallet Lindberg, Motvallsbloggen 13/9 2010
- Fallet Julian Assange – mer och mer skumt, Motvallsbloggen 8/12 2010
– Inte bara jakt på Assange – USA torterar Bradley Manning, Kildén & Åsman

Internationell politik&Rättsväsendet17/12 05:06

Vår alldeles egen terrorist hade man inte lyckats ringa in i förväg och skydda oss mot trots omfattande avlyssningar och andra kontrollverksamheter. Men på grund av självmordsprängningen vill nu nästan alla politiker ha mer FRA och ännu mer FRA, ja massor av FRA. Det beror väl på ett det är där ljuset finns, alltså tekniken finns  – men den är uppenbarligen lika effektiv för att fånga in terrorister och förebygga terroristattacker som det är effektivt att leta efter en tioöring under gatlyktan fast man vet att man har tappat pengen någon annanstans.

Men signalspaning är kul i alla fall.

/Kerstin

Rättsväsendet08/12 00:33

Nu börjar fallet Julian Assange verka helskumt. Två unga kvinnor går till polisen en fredageftermiddag och frågar om det som Assange utsatte dem för var våldtäkt, eller sexuellt ofredande kanske.

Om en kvinna behöver fråga om en sådan sak så tyder det ju under alla omständigheter på att det inte handlade om någon grov eller våldsam våldtäkt precis. Jag föreställer mig att man som kvinna inte tvekar i sådana fall.

Jourhavande åklagare beslutar att Assange ska anhållas misstänkt för våldtäkt. På måndagen anser ordinarie åklagare att det inte var våldtäkt och anhållandeordern hävs. Så beslutar en tredje åklagare, Marianne Ny, vid en överprövning, att Assange är misstänkt för våldtäkt av båda kvinnorna och att han ska anhållas.

Assange försvinner. Då låter man interpol efterlysa honom i hela världen. Nu börjar fallet se ut som mycket grov våldäkt, ja till och med som rena mordförsöken.

Assange går till slut till polisen i England (idag) och där kvarhålls han för utredande om han ska utlämnas till Sverige. Assange, som vet hur mycket svenska politiker spelar under täcket med USA, säger att han inte vill till Sverige. Det förstår man  ju.

Ingen enda människa tror att man satt igång allt detta hallå på grund av något som ”offren” inte ens visste om det var  sexuellt ofredande eller möjligen våldtäkt.

Hela historien stinker, och allt värre!

/Kerstin

Länk till tidigare Motvallsinlägg om saken:
- Hur sjukt är det svenska rättsväsendet? Assangefallet kontra fallet Lindberg

Andra som skriver om fallet:
- Här skriver Assange själv om gripandet, Kildén & Åsman
- Försöker Sveriges regering fånga Assange åt USA? Homo Politicus
- Assange i brittiskt häkte – vill inte utlämnas till Sverige, Svensson
- Assange, såpa i tre akter, Jinge
- Assange, fortsatt häktad, Jinge

Jag rekommenderar också:
- Hillary the Identity Thief. The US Government’s Frontal Assault on Freedom, Paul Craig Roberts, counterpunch.org
- How the Government and Its Press Flacks Collude in Lies, What the Wiki-Saga Teaches Us, Paul Craig Roberts, counterpunch.org
- Same Old Imperious U.S. Diplomats, Wikileaks Comes to Latin America
Nikolas Kozloff, counterpunch.org
- America’s Wake-Up Call, Wikileaks and the New Global Order, Jonathan Cook, counterpunch.org

Ideologier/propaganda&Rättsväsendet&Vem tipsar/vad skrivs?13/09 03:46

När man lyssnar på Jesper Huors program ”Gåtan Göran Lindberg” i P1, om den f.d. polischefen och rektorn för polishögskolan, som just dömts för våldtäkt mm, börjar man undra hur det egentligen står till inom det svenska rättsväsendet.

I radioprogrammet får vi veta att redan omkring 2007 kunde man ha satt dit Göran Lindberg, om man hade ansträngt sig. En ung flicka hade blivit grovt våldtagen, kommer till läkare och hennes skador blir ordentligt dokumenterade, DNA från förövaren kan säkras och man känner till bilmärke och färg samt en del av våldtäktsmannens bilnummer. Men undersökningen läggs ner. Ingenting händer alltså, trots att man troligen hade kunnat avslöja Göran Lindberg redan då om man hade ansträngt sig.

I samband med att historien rullades upp flera år senare och Lindbergs namn blev känt, påstods det i media att det fanns listor över män, varav en riktig kändis, som deltagit i Lindbergs sexkedja, män som sedan aldrig nämnts vid namn och som, vad det verkar idag, inte alls utreds. I varje fall har deras namn inte offentliggjorts. Vad föranleder denna hemlighetsfullhet?

Jämför man fallet Lindberg och hur det hanterats med fallet Julian Assange blir man ordentligt konfunderad. I det senare fallet kommer, enligt media, två kvinnor till Citypolisen en fredag eftermiddag och frågar om vad de hade råkat ut för kunde vara våldtäkt varvid jourhavande åklagare Maria Häljebo Kjellstrand omedelbart beslutar att Assange ska anhållas som skäligen misstänkt för våldtäkt. Någon eller några timmar senare har Expressen historien och skriver om den redan dagen därpå varpå historien och Assanges namn är ute över hela världen inom några timmar. Någon dag senare tar ordinarie chefsåklagare Eva Finné över fallet och konstaterar att nej, våldtäkt var det inte fråga om, inte ens om sexuellt ofredande, möjligen ofredande, varför anhållan av Assange hävs. Därefter dröjer det inte länge förrän fallet förs över till åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg där chefsåklagare Magnus Bolin och överåklagare Marianne Ny håller i överprövningen. Det beslutas nu åter att det handlade om vådtäkt och att Assange ska förhöras och fallet utredas.

Frågan inställer sig naturligtvis varför det var så bråttom att sätta dit och lämna ut Assanges namn medan det inte är ett dugg bråttom att avslöja vilka höjdare eller kändisar som ingick i Lindbergs sexnätverk och medverkade i de olaliga sexverksamheter som han anordnade? Varför var det inte så noga med att försöka utreda vem som hade våldtagit den illa tilltygade unga flickan men så väldigt viktigt att direkt anhålla Assange för något som inte ens de utsatta visste om det skulle betraktas som våldtäkt (enligt AB, som förstås kan ha fått det mesta om bakfoten, men ändå)?

Vad som än hänt vad gäller Assange, och vad han än har gjort eller inte gjort, så ställer man sig frågande inför det faktum att dessa två fall, Lindgren och Assange, har hanterats på så kapitalt olika sätt. Något måste vara fel inom rättsväsendet. Redan om man bara ser till fallet Assange blir man konfunderad.  Jämför man Assanges fall med fallet Lindberg förefaller rättsväsendet rent ruttet.

Tydligen kliar sig även människor i andra länder i  huvudena och undrar hur rättsväsendet ser ut i Sverige.

/Kerstin

Länkar:
- Gåtan Göran Lindberg, Jesper Huor, Dokumentärredaktionen, P1
- Polisen granskar våldtäktsutredning, AB
- Här häktas polischefen, AB
- Det var ett övergrepp. AB
- Wikileaks grundare anhållen för våldtäkt, Expressen
- Anhållan mot Assange hävd, Expressen
- Förundersökning inleds mot Assange, AB
- Assange åter misstänkt för våldtäkt, AB

Ideologier/propaganda&Internationell politik&Politik/ekonomi&Rättsväsendet03/07 23:27

I en kommentar från Dan Gmark, min gästbloggare, på förra inlägget fick jag länken till den här intressanta videon från demonstrationen i Quebec 2007. Se den och till slutet, det är den värd. Den är ganska avslöjande:


/Kerstin

Nästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster