januari 2010


Djur/natur31/01 18:51

Det finns glädjeämnen trots kylan, som att det just nu är både mygg- knott- och fästingfritt ute. Och visst är det vackert med snövinter.

vintervag2010

Ideologier/propaganda28/01 17:25

När Johan Norberg, nyliberalernas frontfigur i Sverige, drar sin alldeles egna version av Haitis historia i Metro då vet man inte om man ska skratta eller gråta. Det är visserligen en kort kolumn och det är inte lätt att sammanfatta ett lands historia på några få rader, men det är ändå en prestation att nästan inte få med något som är och har varit väsentligt i Haitis historia och som man behöver känna till för att förstå varför landet är så fattigt och drabbades så hårt av jordbävningen (1).

Varje gång jag läser något skrivet av Norberg, försöker dock undvika att göra det för det mesta, undrar jag hur mycket han får betalt för att sprida sin propagandistiska smörja. Jag skulle skämmas att skriva sådant som han skriver och vore inte beredd att sälja min heder på det sättet ens för åttasiffriga belopp.

Norberg tar fram två ”fakta” om Haitis olycka:

Men Haiti är ett av världens fattigaste länder, och det är ett skäl till att jordbävningen blev så förödande. Därför är det inte bara en naturlig katastrof, den är delvis skapad av människor – av despoter och banditer. De styrande har oftast berövat haitierna demokrati, rättssäkerhet och ekonomisk frihet. Enligt Världsbanken är landet 180:e sämst av 183 studerade länder när det gäller friheten att starta företag. (1)

Det här är som om man skulle berätta att Sverige var fattigt på Karl XII:s tid för att han bara brydde sig om sin hund Pompe och struntade i landets styre. Det är visserligen sant att han var fäst vid sin hund, det är visserligen sant att han försummade landets styre, men en sådan sammanfattning skulle ingen människa anse sanningsenlig. Tvärtom skulle den anses rent lögnaktig. Man kan nämligen luras utan att ljuga, och den konsten behärskar Johan Norberg till fulländning.

Men vi västerlänningar har också bidragit till Haitis fattigdom med handelshinder. Svenska Vin & Sprit slutade för några år sedan köpa pomerans till glöggen från Haiti. För att kunna ta sitt sociala ansvar och säkerställa goda arbetsvillkor hos leverantören började bolaget i stället köpa från rika Spanien (min kursivering). (1)

Så har Norberg då förklarat varför Haiti är fattigt! När man läser vad han skriver om olika länders historia slås man av hur han systematiskt utelämnar vanliga arbetande, eller slavande människors villkor och levnadsförhållanden. I det senaste av citaten ovan får vi dock helt klart för oss att det är en synd att bry sig om de arbetande människornas levnadsförhållanden och arbetsvillkor. Sådant ska man inte bry sig om om man är en sann liberal. Vi ser samma sak i alla hans ”historier”.

Det var exempelvis, enligt Norberg, liberalismens låt-gå-politik som frigjorde och skapade ökande välstånd i England under senare delar av 1800-talet, det 1800-tal då mängder av människor levde i yttersta misär och förtrycktes å det skändligaste, och då barnarbetet i manufakturerna och i gruvorna var fruktansvärt. Det framgår så klart, om man kan lite om denna historia, att Norberg bara talar om de rikas frihet och rätt att utnyttja andra människor helt enligt eget skön. Småfolkets totala brist på frihet försvinner helt i hans historieberättande, oavsett vilket lands historia han berättar (2).

Englands jordreformer (skiften) beskriver han alltså som befriande, för i och med dessa kom ”människorna” att självständigt äga sin jord, och därmed blev de intresserade av att producera överskott. Att dessa skiften av jorden i praktiken handlade om stöld av jord från människor som levt och försörjt sig på jordarna under många generationer, det försvinner helt i Norbergs historieskrivning. Storgodsherrarna hade ursprungligen fått förläningar av kungen, vilket inte var detsamma som att de fick jorden som privat egendom utan istället en gång innebar att de fick rätten att styra över stora landområden och att uppbära skatt och ta ut dagsverken från människorna som bodde inom området, i sig ett förtryck av människorna. När det århundraden senare blev lönsamt att hålla stora betande fårhjordar kastade dessa herrars ättlingar helt simpelt ut människorna från de små gårdar de och deras förfäder levt på under många generationer och lade beslag på deras odlingslotter. De tvingade därmed in mängder av människor till städerna och ut i en än värre fattidom. Dessa de jord- och egendomslösa kom nu att utgöra ett trasproletariat som kunde utnyttjas som det passade den framväxande borgarklassen, i deras gruvor och manufaturer. De här människornas totala brist på frihet talar aldrig Norberg om. De finns helt enkelt inte i hans historia. (4,5)

Vi ser exakt samma förtigande av mänskligt lidande i flera av hans berättelser, i den om liberalismens historia, i den om ”undret” Hong Kong (3, 6) och nu om Haitis historia (1). Där människors lidande inte kan döljas, som nu i Haiti, beskrivs det som en obegriplig konsekvens av stygga diktatorer, inte som en konsekvens av exempelvis USA:s agerande mot Haiti, och USA:s stöttande, med militära medel, av just dessa förtryckare, av  amerikanska kapitalisters rätt att utnyttja haitierna som superbillig arbetskraft (7), på samma sätt som Londons borgarklass gjorde med de egendomsbestulna och deras barn under 1800-talet.

Indirekt säger han, i sitt historieberättande, att det är fullständigt acceptabelt att stjäla naturresurser från de små människorna, att deras privata äganderätt och rätt till liv och frihet inte är något heligt. Han fråntar därmed helt enkelt de ”små” människorna deras status som människor. Det gör han i och med att han inte tillerkänner dem rättigheten till liv, frihet och egendom, de rättigheter som den liberala ideologin tillskriver alla människor. Dessa friheter blir, med Norbergs historieskrivning, endast de rika makthavarnas rättigheter. Endast de rika är därmed riktiga människor.

När J S Mills, en av liberalismens förgrundsgestalter (socialliberal) reagerade mot den  utbredda fattigdomen i England under senare delen av 1800-talet och förordade statliga ingripanden för att lindra nöden och för att tillförsäkra alla en möjlighet till god utbildnig, ser Norberg detta som det stora sveket mot liberalismen. (2) Han framhåller istället samhällsfilosofen och socialdarwinisten Herbert Spencer, som förordade att de fattiga skulle få svälta ihjäl så att det mänskliga materialet inte försämrades, som liberalismens sanne företrädare.

Skriver man som Norberg gör så gör man alltså den liberala ideologin till ett försvar för den rika överklassens stöld från, utsugning och förtryck av stora delar delar av mänskligheten, och det är väl precis så det är – i praktiken och bakom Norbergs vackra men lögnaktiga liberala retorik och propaganda.(7)

Om Norberg står för de liberala idealen så är liberalismen en ideologi som handlar om de starkas rätt, inte om alla människors rätt till liv, frihet och egendom. Det är sådana resonemang som hans, som gör liberalismen till samma andas barn som nazismen och fascismen.

Tillägg 29/1: För dem som vill veta vad Norberg inte talar om lägger jag in filmen, en gång till, där journalisten och filmaren Kevin Pina intervjuas om Haitis historia . Jag rekommenderar den varmt och här i synnerhet med tanke på vad Pina säger om hur USA:s och Canada:s eliter betalar propagandister i andra länder.  (Face to Face with Jack Etkin, Google video):

Filmen har tagits ner från den här adressen men jag har hittat den här istället:

Face to Face with Kevin Pina: Discussing Haiti

Jag rekommenderar också läsning av min tidigare bloggpostning om Haiti: Haiti – den neoliberala drömmen.


Tack L. O. Kristoffer Ejnermark för tipset om Norbergs Metrokolumn (Hittar inte permalänken till inlägget ifråga).

/Kerstin

Länkar:
1)  Din glögg gjorde Haitis bönder fattigare, Metro 20/1 2010
2) Liberalismen. De individualistiska idéernas historia, J Norberg
3) Markadskraften.com, Johan Norberg & C0
4) Liberalism a la Johan Norberg del I, Motvallsbloggen 27/11 2007
5) Liberalism a la Johan Norberg del II, Motvallsbloggen 29/2 2008
6) En rosenröd Hong Kong-dröm, berättad av Norberg & Co, Motvallsbloggen, 28/5 2009
7) Haiti, den neoliberala drömmen, Motvallsbloggen 25/1 2010
- När ska världen förlåta Haiti för dess frigörelse, Björn Kumm, DN

Internationell politik28/01 01:06

Jag tycker att jag brukar vara svartsynt, ibland så det även stör mig själv. Men nu har jag hittat en amerikansk f.d. överstelöjtnant tillika historielärare, William J Astore, som dels är inne på liknande tankegångar som jag gett uttryck för på bloggen tidigare (se länkar nedan), att nyliberalismen är ett förstadium till fascism, dels är snudd på ännu mer svartsynt än jag och vad gäller hans eget hemland – USA.

Läs hans artikel i ”Going rogue in combat boots, i Asia Times online.

I ett tidigare blogginlägg om det här citerade jag ett avsnitt ur Michael Nybergs bok, Kapitalet.se, om vad storföretagarna i Aspeninstitutet, den ekonomiska elit som trumfat igenom nyliberalismen och privatiseringarna bl.a anser:

Efterkrigstidens sociala kontrakt är i upplösning, heter det i Aspeninstitutets rapport. Åtta timmars arbetsdag fem dagar i veckan är en ”historisk abnormitet” och full sysselsättning ”bör inte accepteras som ett mål i sig och naturligtvis inte som något absolut gott som ska uppnås till varje pris”. Men i omställningen till bestående arbetslöshet riskerar samhället att upplösas i vilda strejker, sabotage och politisk oro. ”Om vi inte är kloka nog att förhindra det, kan trettiotalets klasskrig lätt blossa upp på nytt och förvärras.” (s.143)

Den ekonomiska eliten har alltså också varit inne på de obehagligheter som kan uppstå i och med att man driver igenom deras folkfientliga politik. Man har också, sedan denna rapport skrevs, föreberett sig väl för att förhindra att sådana här oroligheter ska utbryta, och för att kväva dem redan i sin linda. Bara att se på all den kontroll eliterna numer utövar över oss alla, officiellt för att skydda oss mot terrorism men i verkligheten för att skydda sig själva mot folkliga protester mot de ekonomiska och politiska eliternas girighet och allt starkare förtryck och utsugning av vanliga människor.

Vad man menar med att ”vara kloka nog” är inte så svårt att förstå: Propaganda i första hand och man har kommit långt med enbart sådan, polisiära och militära insatser mot folk i andra hand och om propagandan inte fungerar tillräckligt effektivt.

Egentligen har vi redan sett början på de polisiära insatserna, i Göteborg i samband med EU-mötet och nu senast i Danmark vid klimatmötet, där oskyldiga människor förnedrades, allt i akt och mening att avskräcka människor från att protestera eller demonstrera mot makten. Vem betvivlar att makten är beredd att ta till mycket hårdare metoder om den anser detta befogat, och för att skydda de ekonomiska eliternas intressen.

Det dessa eliter anser vara ”klokskap” är just sådant som vi, som inte har makt, brukar kalla fascism, den totala kontrollen över oss alla kombinerad med slumpmässiga gripanden av människor (som vi såg exempel på både i Göteborg och i Köpenhamn, där massor av oskyldiga människor behandlades mycket illa).

/Kerstin

Länkar till tidigare inlägg om saken:
– Liberalismen – ett förstadium till fascism, Motvallsbloggen, 9/5 2006
– Fler ser likheterna mellan nyliberalism och nazism/fascism, Motvallsbloggen 16/11 2007
– Extremhögern går framåt i Europa – precis som väntat,  Motvallsbloggen, 18/5 2009
- Liberalernas drömmar kraschar, en efter en, Motvallsbloggen, 19/8 2009,

Infrastruktur&Politik/ekonomi26/01 22:09

Elisabet Höglund är en person vars åsikter jag inte alltid delar. I dagens Aftonbladet har hon dock skrivit en krönika där jag kan instämma i nästan allt. Ansvaret för landets elförsörjning ska inte överlämnas till ett oligopol bestående av tre stora bolag som bara har kortsiktig vinstmaximering som mål för sin verksamhet.

Det framgår att Elisabet Höglund har kommit fram till sina slutsatser efter noggrann research. Precis som många andra så misstänker hon att kraftföretagen själva har ett intresse av att det då och då blir ”elbrist”. Och hon har också kommit fram till att den s.k. ”elbörsen” Nordpool bör avskaffas och att elmarknaden bör återregleras.

Jag skulle vilja säga att den bör omregleras, eftersom den även nu är strikt reglerad, men reglerad på ett sätt så att elpriset ska bli förmånligt för elproducenterna och oförmånligt för de vanliga konsumenterna. De riktigt stora elkonsumenterna betalar naturligtvis efter en särskild, mycket lägre taxa och är dessutom befriade från energiskatt och avgift för elcertifikat.

Det finns många skäl till att elektricitet för våra hem inte ska vara något som det spekuleras med på en ”börs”. Det viktigaste är ändå det som Höglund avslutar sin artikel med: Vi är tvingade att köpa el, hur dyr den än är. Tillgång till el är en överlevnadsfråga. Läs artikeln!

/Dan Gmark

Länkar:
El för viktigt för att hanteras av kraftbolgen, Elisabet Höglund, Aftonbladet:
Bojkotta elproducenterna! Motvallsbloggen 17 december


Ideologier/propaganda&Internationell politik25/01 03:12

För den som vill informera sig om Haiti och orsakerna till att jordbävningen blev en så omfattande katastrof  finns det en hel del att hämta på nätet. Där kan vi få veta hur USA med allierade försökte förvandla Haiti till ett nyliberalt mönsterland – och hur det gick. Som av en ren händelse har Haiti en usel, ja nästan ren frånvaro av infrastruktur, vilket är konstigt med tanke på hur fantastiskt bra det privata kapitalet påstås sköta stater, bara de slipper klåfingriga regeringar.

Några länkar för den som är intresserad alltså, och det borde alla vara som vill leva i en demokrati och som använder sin rösträtt.

1: Before and after the Quake. The incapacitation of Haiti, Ashely Smith, Counterpunch

Ett citat ur artikeln:

”The media coverage of the earthquake is marked by an almost complete divorce of the disaster from the social and political history of Haiti,” Canadian Haiti Solidarity Activist Yves Engler said in an interview. ”They repeatedly state that the government was completely unprepared to deal with the crisis. This is true. But they left out why.”

Why were 60 percent of the buildings in Port-au-Prince shoddily constructed and unsafe in normal circumstances, according to the city’s mayor? Why are there no building regulations in a city that sits on a fault line? Why has Port-au-Prince swelled from a small town of 50,000 in the 1950s to a population of 2 million desperately poor people today? Why was the state completely overwhelmed by the disaster?

To understand these facts, we have to look at a second fault line–U.S. imperial policy toward Haiti. The U.S. government, the UN, and other powers have aided the Haitian elite in subjecting the country to neoliberal economic plans that have impoverished the masses, deforested the land, wrecked the infrastructure and incapacitated the government.

Så några fler länkar som delvis behandlar samma sak som artikeln ovan, men som också tar upp andra aspekter av förtrycket av Haitis befolkning och de militärkupper USA utsatt haitierna för genom åren.

2: The Worst Just Got Worse. The Tragedy of Haiti … and Us, Paul Buchheit, Counterpunch, erbjuder en mycket kort sammanfattning av de senaste 30 årens haitiska historia.

3: No Mister, You Can’t Share My Paine, John Maxwell, Counterpunch

Ett litet citat från den här artikeln också, om vad som hände medan man fraktade iväg den folkvalde presidenten Aristide efter USA-kuppen mot honom 2004:

Meanwhile, in Haiti, the US Marines protected an undisciplined ragbag of rapists and murderers to allow them entry to the capital. The Marines chased the medical students out of the new Medical School established by Aristide with Cuban help and teachers. The Marines bivouac in the school, going out on nightly raids, trailed by fleets of ambulances with body bags, hunting down Fanmi Lavalas activists (Aristidanhängare: min anm) described as ’chimeres’ – terrorists.

Det här är artiklen som också berättar om hur de rika eliterna ingalunda har fått sina rikedomar av Gud, av någon naturlag eller av den osynliga handen, utan sett till att stjäla den från andra människor, med stöd av militär, med hjälp av förtryck, av mord av tortyr.

Slutligen en mycket sevärd film, där journalisten och filmaren Kevin Pina intervjuas om Haitis historia (4: Face to Face with Jack Etkin, Google video):

Filmen ovan har tagits ner från den här adressen, men jag har hittat den här istället:

Face to Face with Kevin Pina: Discussing Haiti

Haitierna är inte fattiga av ren slump alltså, de har tvingats till fattigdom, och denna fattigdom är den viktigaste orsaken till att jordbävningen fick så katastrofala konsekvenser och skördade så många offer.

Filmen ger också anledning att fråga sig vart Sverige är på väg?

/Kerstin

Länkar:
- Haiti och de dödliga sjukdomarna, Motbilder
- En framtid i Haiti, Kildén & Åsman
- Tommelilla maktlöst mot Shell, efterarbetet
- Halva Sverige inmutat, Skogsstyrelsen

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi20/01 16:34

Vill bara tala om att ikväll visar TV Dan Josefssons utmärkta film om ”Novemberrevolutionen”, i  mitten och slutet av 80-talet, de politiska beslut och åtgärder som handlade om att förverkliga de borgerliga partiernas våta dröm, och de beslut som ledde fram till bankkrascherna i början av 1990-talet samt till nedmonteringen av den svenska välfärden, som fortfarande pågår, och nu i accelererad takt.

Programmet går på Kunskapskanalen kl 21.00 (som nu har bytt plats med TV24, varför man får klicka sig fram till 24:an om man inte har programmerat om TV:n)

Den här veckan, såväl som förra onsdagen då man sände Dan Josefssons mycket informativa program om pensionsreformen, den som bestal oss som nu är pensionärer på en stor del av den pension vi hade betalat in till under hela vår yrkesverksamma period, sänder de andra kanalerna förstås populära underhållningsprogram. Man kan inte låta bli att misstänka att det handlar om en medveten politik för att få så få människor som  möjligt att informera sig om vad våra politiker har gjort mot oss, och i stort sett i total hemlighet. Men, programmen kan troligen ses också på SVT Play (fast jag kan inte hitta dem), av dem som kan titta på dessa förstås. Numer kan ju inte alla svenskar se på TV ens, då de förlorade mottagningen i och med digitaliseringen och hela Sverige inte ska med längre.

/Kerstin

Länkar:
- Novemberrevolutionen, Kunskapskanalen, Svt
- 3 x Josefsson i Kunskapskanalen, Dan Josefssons blogg
- Korståget mot välfärden, Den svenska elitens våldsamma revolt, Dan Josefssons blogg
- Så skapade de ett Sverige för de rika, Dan Josefssons blogg
- Så gjordes vi till små kapitalister – och blåstes på pengarna, Dan josefssons blogg

Politik/ekonomi18/01 14:15

Endast 10% av alla penningtransaktioner i världen handlar om betalning för varor och tjänster. Övriga transaktioner handlar om finansiella transaktioner, som köp och försäljning av aktier och andra värdepapper, till spekulation alltså. Väldigt sunt säger nyliberala nationalekonomer.

Om husfar i en familj spelar poker med 90% av familjens tillgångar, så att övriga i familjen tvingas svälta på de 10% de får att leva på och konsumera för, då är det ingen som anser att denna familjs ekonomi är sund. Än värre anser man det vara om pappa, när han förlorar allt i ett parti, tar hälften av de 10% familjen har att leva på, för att komma igång och spela igen, med argumentet att familjens ekonomi kräver detta.

Alla anser att denna husfar är totalt galen och att det är helt oacceptabelt att göra som han gör. För att inte tala om när husfar börjar låna pengar för att finansiera sitt pokerspelande, och tvingar de övriga i familjen att stå för räntor och amorteringar av lånen, med sina 5-10% av tillgångarna.

Lustigt så olika bedömningsgrunder man kan tillämpa.

/Kerstin

Länkar:
- Irland kollapsar. Den nyliberala drömmen går i kras


Så om Haiti också, lite om varför katastrofen slagit så hårt.
- Shock Therapy? Haiti, Where America Never Learns, By Tom Reeves, counterpunch

Ideologier/propaganda&Internationell politik&Politik/ekonomi17/01 18:20

Jag kan dessvärre inte låta bli att skriva idag också. Att inte kunna koppla av, fast man bestämmer sig för att försöka, ligger nog i generna, såvida det inte beror på en felslagen uppfostran.

En gång i tiden hukade och bugade en svensk regering inför Tyskland och herr Hitler, något en yngre generation har förhånat. Idag bugar hela världens regeringar för USA, oberoende av vem som sitter som president. Jag var också lite hoppfull när Obama valdes till president i USA men när jag hört lite av hans senare tal, som också är fulla av storhetsvansinne, ”vi ska styra världen” och det där, så mår jag illa. Det är bara att inse att det inte är presidenten som styr i USA utan det är de amerikanska multinationella företagen.

Idag snubblade jag över en artikel i Project Censored, om världsekonomin och om hur alla länders centralbanker är med och finansierar USA:s krig.

The worldwide surplus of dollars is forcing foreign central banks to bear the costs of America’s expanding military empire. Keeping international reserves in “dollars” means that when US financial speculation and deficits payment pumps “paper” into foreign economies, these banks have little option but to recycle it into US Treasury bills and bonds—which the Treasury then spends on financing an enormous, hostile military build-up to encircle the major dollar-recyclers: China, Japan and Arab OPEC oil producers. These governments are forced to recycle dollar inflows in a way that funds US military policies in which they have no say in formulating, and which threaten them more and more belligerently.

(Min översättning: Överskottet av dollar världen över tvingar andra centralbanker att bära kostnaderna för Amerikas expanderande militärimperium. Att hålla internationella reserver i ”dollar” innebär att när USAs finansiella spekulation och betalning för underskott pumpar in ”värdepapper” (paper) i andra ekonomier så har dessa inget annnat val än att använda dem till att köpa amerikanska statspapper och obligationer – som staten (USA) sedan använder för att finansiera en enorm, fientlig-militär uppbyggnad för att inringa dem som återcirkulerra dollarn: Kina, Japan och Arabstaterna (OPEC, oljeproducenterna). Dessa regeringar tvingas att återcirkulera dollarinflödet så att det bekostar USAs militära agerande, som dessa stater inte kan vara med och bestämma om och som hotar dem mer och mer.)

Som om inte detta vore dystert nog:

To date, countries have been powerless to defend themselves against the fact that this compulsory financing of US military spending is built into the global financial system. Neoliberal economists applaud this as “equilibrium” as if it is part of economic nature and “free markets” rather than bare-knuckle diplomacy wielded with increasing aggressiveness by US officials.

(Min översättning: Tills nu har andra stater inte haft någon makt att försvara sig mot det faktum att deras ofrivilliga finansiering av USA:s militära utgifter är inbyggda i det globala finansiella systemet. Nyliberala ekonomer  applåderar och ser detta som ”jämvikt”, som om detta vore en del av ekonomins natur och av  ”fria marknader” snarare än knytnävsdiplomati utövad med tilltagande aggressivitet från USA:s sida.

Det här, säger troende nyliberala ekonomer också, och helt felaktigt, beror på det stora förtroendet för dollarna men icke så alltså.  Det beror på att centralbanker världen runt inte har något val:

However, the foreigners in question are not consumers buying US exports, nor private-sector “investors” buying US stocks and bonds. The largest, most important foreign entities putting “their money” here are central banks, and it is not their money at all. They are sending back the dollars that foreign exporters and other recipients turn over to their central banks for domestic currency.

(Min översättning: Utlänningarna ifråga är inte konsumenter som köper USA:s exportvaror, inte heller är de privata ”investerare” som köper amerikanska aktier och obligationer. De största och mest betydelsefulla aktörer som stoppar in sina pengar här är andra länders centralbanker, och det är inte deras pengar alls. De skickar tillbaka dollar som deras exportörer och andra mottagare lämnar över till sina centralbanker för att få inhemsk valuta för.)

Det är nämligen så att:

The US economy can create dollars freely, now that they no longer are convertible into gold, or even into purchases of US companies. Consequently, the US remains the world’s most protected economy.

(Min översättning: Den amerikanska ekonomin kan skapa dollar fritt, nu när den inte längre behöver lösa in dem i guld, eller ens i köp av amerikanska företag. Följaktligen är USA:s ekonomi världens mest skyddade ekonomi.)

USA inte bara krigar och sätter upp militärbaser  överallt i världen för att kontrollera alla jordens naturresurser, de gör det med andras pengar, även med våra alltså.

The ultimate question is what countries can do to counter this financial attack. How can nations act as real nations, in their own interest, rather than in America’s interest? Any country trying to do what the United States has done for the past 150 years is accused of being socialist or protectionist—this from the most anti-socialist economy in the world.

(Min översättning: Den slutliga frågan är vad andra länder kan göra för att motverka denna finansiella attack på dem. Hur kan nationer agera som verkliga nationer, för sina egna intressen, snarare än för Amerikas intressen? Varje land som försöker göra det som USA gjort de senaste 150 åren anklagas, av den mest anti-socialistiska ekonomin i världen, för att vara socialistiskt eller protektionistiskt.)

Våra svenska unga nyliberala entusiaster försvarar alltså envetet och entusiastiskt USA:s rätt att suga ut resten av världen, med andras pengar och med hjälp av hur mycket blodspillan som helst. Våra politiker bockar och bugar inför supermakten, den här som förra gången. Dagens egenmäktiga supermakt dödar och torterar andra människor i gigantisk skala. Tortyr är tortyr och mord är mord oavsett var sådant begås, oavsett vem som begår dessa brott och oavsett hur man försöker ursäkta eller legitimera dem. Våra egna politiker, och därmed vi själva, är medskyldiga och samtidigt utsugna.

Nu tyder allting dessutom på att USA beslutat sig för att ”ta tag i” Sydamerika igen, för att kunna lägga beslag på den olja och gas som finns där. (2) Fler krig i sikte alltså. Fler kupper mot valda presidenter. Vi har sett det förr, bl.a i Haiti.(3)

Så vad ska man göra? Fortsätta att blogga och protestera som en annan Don Quijote eller försöka hitta någon liten isolerad trevlighet att leva för själv de år man har kvar?

Som en god vän till mig sade för många år sedan: Min morfar sade alltid att kunskap inte är tung att bära – men han hade ju alldeles fel.

/Kerstin

Länkar:
1) Dollar Glut Finances US Military Expansion, Project Censored
2) Fast Track Oil Exploitation in Western Amazon, Project Censored
3) More Than Aid, Haiti Needs Allies. Tolu Olorunda, counterpunch
Läs också:
- Jemen- en länk i USAs strategiska kedja, Kildén & Åsman

Internationell politik17/01 03:53

Så läser jag att en del av orsaken till den otroliga fattigdomen på Haiti, som skapat onändligt lidande i samband med jordbävningen, ligger i amerikanska svinuppfödares rädsla för svinpesten på 80-talet. Läs om saken på Huffington Post. 

Politik/ekonomi&Politik/EU16/01 03:07

Solidaritet, egentligen handlar det inte ens om solidaritet utan om varje människas självklara rätt att få leva ett drägligt liv och ta del av de resurser som naturen gett oss. Men istället samlas dessa resurser på allt färre händer och allt fler människor trycks ut ur samhället, allt i enlighet med den gamla devisen: Den som inte arbetar skall heller inte äta, de konservativas sätt att uttrycka djungelns lag: ”äta eller ätas”.

Inte konstigt alls att somliga låt-gå-liberaler, som exempelvis Herbert Spencer, blev överförtjusta när Darwin presenterade sin evolutionsteori 1859. Här hade man naturlagen som sade att det var helt riktigt att de undermåliga människorna, de fattiga och de sjuka, dem som de rika hade bestulit försörjningsmöjligheterna, slogs ut. Alltså behövde de rika inte alls bry sig om att hjälpa de fattiga och sjuka. De skulle slås ut och förhindras att föröka sina undermåliga anlag, det var bara naturens gång och ingenting som människorna skulle sätta sig över. 

Jag är, fast jag inte har skrivit något om det tidigare, mycket upprörd över hur regeringen behandlar långtidssjuka människor, så upprörd att jag har svårt att tänka på det. Jag är också väldigt upprörd över hur socialdemokraterna förändrade pensionssystemet så att vi kommer att få alltfler fattiga pensionärer framöver, framför allt  kvinnor, som inte kommer att kunna äta sig mätta på sina pensioner, och hur de avskaffade arvsskatten och sänkte skatterna för de rikaste och för företagen, de där som tillåts lägga beslag på naturens resurser för egen del, den natur som vi alla föds in i, den jord som ingen har skänkt dem utan som de bara har stulit från alla oss andra, och som vi har lika stor rätt till allihop. 

Inte nog med det, när jag var ung fick jag lära mig att människan, till skillnad från djuren, tog hand om de artfränder som inte klarade sig själva. Numer är det inte människor som styr i samhället utan djur alltså.

Jag ser ingen politisk räddning någonstans. Och för att folk som blir allt mer uppretade, inte ska börja protestera allvarligt har man stiftat lagar sådana att man har kontroll över varenda en av oss. Numer är det ju farligt, ja kan i värsta fall bli fängelsestraff för att organisera demonstrationer – om dessa vänder sig åt fel håll. EU har dessutom en grundlag sådan att det enda som är tillåtet i framtiden är att sänka skatterna. Det vill säga att se till att de allra flesta av jordens invånare får allt mindre med av de resurser som jorden har.

Nu tar jag bloggpaus ett tag (ska i alla fall försöka). Jag ska stänga av mina radioapparater, sluta läsa tidningar och sluta läsa bloggar. För ingen kommer att stoppa jorden så att jag kan kliva av. Det enda jag kan göra när det känns alldeles totalt hopplöst är att stänga av samhället och försöka nynna en glad melodi och ägna mig åt mina hobbies ett tag. 

Så en stor varm kram till Ilsemarie på bloggen Ett Hjärta Rött som skriver så informerande om eländet och som engagerar sig. Hon, och alla ni andra som gör samma sak, har min fulla beundran.

/Kerstin

Skriv under Budkavle för välfärd”!

Länkar:

- Sjuka blir fattigare och försäkringslös, Ett Hjärta Rött

- Smärtsamma myter om smärta och långa sjukskrivningar, Ett Hjärta Rött

- Vill vi att sjuka ska drivas till självmord? Ett Hjärta Rött

- Vi får inte tiga ihjäl människors rop på hjälp, Ett Hjärta Rött

- Rehabilitering? Nej, det finns inga läkare på AF, Ett Hjärta Rött

 

Läs också:

- Jemen – en länk i USAs strategiska kedja, Kildén & Åsman

- Balansvågen, Vindskupan

- Balansvågen II. Stoppklossen som försvann, Vindskupan

 

Nästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster