november 2008


Internationell politik30/11 02:37

Klas Sandbergs senaste blogginlägg, om vem Barack Obama är och vad han kan tänkas göra i framtiden är, som alla hans inlägg, läsvärd.

Sedan kan jag bara hoppas att han spår fel, för han är inte speciellt optimistisk om Obamas verkliga vilja, förmåga eller möjlighet, till den förändring både USA och resten av världen, med få men viktiga undantag, helst vill se. Ja han menar tom att Obama, som alla andra amerikanska presidenter, redan är köpt för icke-förändring, i varje fall vad gäller utrikespolitiken.

Läs Sandbergs inlägg och bedöm själv.

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi28/11 14:11

Tänk så bra att alliansen sänkt a-kasseersättningarna och drivit bort en massa människor från facken. Så förträffligt att de har drivit sin arbetslinje så effektivt och sett till att alla nu är ordentligt ängsliga för hur de ska klara sig om de blir arbetslösa. Det innebär förstås att de flesta kommer att spara, frenetiskt, de närmaste åren, för att klara sig hjälpligt om de förlorar jobben – oj förlåt, om de förfaller till lättja framöver och bestämmer sig för att fuska istället för att jobba. Nu har alliansen alla tiders chans alltså, att genomföra den chockterapi som Naomi Klein har beskrivit. Verkar väl som de redan påbörjat den.

Ideologier/propaganda&Rättsväsendet27/11 16:56

Bildt granskas. Det är bara att hoppas att han inte, som vanligt, slipper undan genom att han uppträder arrogant och tvärsäkert.

Länk:
Bildts affärer ska granskas, AB

Politik/ekonomi&Rättsväsendet27/11 02:21

Så har då Carl Bildt ännu en gång visat att han tillhör fuskarna och myglarna i alliansregeringen , den där regeringen som gått till storms mot vanliga sjuka och arbetslösa människor och kallat dem fuskare allihop. Men det är väl så, att efter sig själv känner man andra.

“Barntanten” (för det handlar om en 46-åring, inte om en flicka), en ukrainska, är skriven i Sverige men betalar skatt i Italien, enligt paret Bildt. Om detta säger Anna Maria Corazza Bildt först att barntanten inte bor i Sverige så ofta eller så länge. Så tillägger hon:

– Men skälet till att vi har ordnat folkbokföring här är att vi vill ge henne så mycket rättigheter som möjligt. Det är därför jag vill ha både uppehållstillstånd, arbetstillstånd och folkbokföring, även om det inte behövs.
– Sedan tycker jag inte att folkbokföringen betyder någonting när det gäller skatten. Det är många svenskar som bor någon annanstans som inte är skattskyldiga i Sverige fast de är svenska medborgare.

Vi får väl hoppas att fru Bildt tillhör dem som får skriva på det föreslagna kontraktet och försäkra att hon känner till svenska lagar och värderingar och att hon åtminstone inte sätts upp på valbar plats på listan till EU-parlamentet om hon inte skriver på. Och innan hon gör det kanske någon ska upplysa henne, och maken, den ständigt okunnige och ofantligt klantige Carl Bildt, om att skatter och arbetsgivaravgifter är till för att just bekosta de rättigheter, till sjukvård och sjukersättning om man blir sjuk ex., som anställda har i Sverige.

Paret kanske skulle förstå vad det handlar om om man jämför med privata försäkringar, att någon måste betala också. Dvs. att en person, vars bostad brunnit ner aldrig kan få ut ersättning från något privatägt försäkringsbolag om personen ifråga aldrig har tagit någon brandförsäkring på sitt hus och aldrig betalat någon försäkringspremie. Den liknelsen kanske paret kan förstå, för jag misstänker att ordet ”solidaritet” inte ingår i deras olika vokabulärer.

Vad annat kan man säga? Bildt har gjort det igen, bort sig alltså. Och som vanligt fattar han det inte själv.

Länkar:
Betalar inte skatt för sin barnflicka, AB
Hon bor bara här då och då, Anna Maria Corazza Bildt, AB
Migrationsverket ville hemligstämpla arbetstillståndet, AB

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi&Skola/utbildning25/11 22:42

Först tyckte jag nog att Slingermannens förslag om att invandrare skulle skriva på ett kontrakt där de försäkrar att de känner till svenska lagar, värderinga och seder och bruk, var lite korkat. Men så tänkte jag till lite och kom på att idén i själva verket är glimrande. Med kontraktskrivande, också med (sedan hedenhös) infödda svenskar skulle man ju kunna avskaffa en massa samhällsproblem och sänka skatterna för de rikaste med stora summor. Här några förslag till besparande och problemlösande kontrakt mellan samhället och svenska folket:

1: Alla barn får skriva på ett kontrakt när de börjar i skolan där de försäkrar att de vet vad de ska lära sig i skolan. Därmed kunde man säkert dra ner antalet lärare till en 1/3, eller kanske ännu mer, och spara en massa pengar på skolan.

2: När barnen kommer upp i högstadiet får de skriva på ett kontrakt där de försäkrar att de vet att man inte får stjäla, inte får röka, inte får knarka, inte får supa och att de dessutom vet vad de ska lära sig i höstadiet. Även här kan en massa lärare avskedas därmed och dessutom kan vi avskaffa hela domstolsväsendet, som ju kostar alldeles för mycket, liksom polisväsendet och alla fängelser.

3: När ungdomarna fyller 18 och blir myndiga får de skriva ett kontrakt med samhället där de försäkrar att de aldrig kommer att gå arbetslösa och aldrig kommer att bli sjuka, ja helst också att de aldrig ska bli äldre. Detta skulle möjliggöra avskaffandet av arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen och dessutom möjliggöra nedläggning av arbetsförmedlingar, sjukhus och vårdcentraler

4: När folk fyller 50 kan de få skriva på ett kontrakt om att och de aldrig kommer att bli pensionärer varvid man kan avskaffa pensionsförsäkringarna och all äldrevård.

Att ingen kommit på denna fantastiska idé tidigare?

Länk:
M: Svenskkontrakt för invandrare, DN
Stoppa folkpartiets medborgarkontrakt, Å. Petersen, AB

Politik/ekonomi&Teknik/teknologi22/11 04:59

När jag idag läser om USA, och vad som händer där, och runtom i världen, får jag en känsla av att jag sett det här förut, närmare bestämt i Storbritannien på 60- och 70-talen. Det var då det började gå upp för engelsmännen att de inte levde i en stormakt längre. Deras kolonier hade erhållit självständighet nästan allihop, efter kriget, och plötsligt började en massa engelsmän skämmas över sin ignorans. När man kom till England förklarade människor för en att de var förfärligt att de inte hade lärt sig några främmande språk, och fantastiskt att alla andra kunde tala så god engelska.

Jag minns en resa till England i slutet av 60-talet, och hur jag förundrades över engelsmännens enorma ineffektivitet när de arbetade. Målaren som målade fönstren på huset, som vi hyrde ett bed & breakfast i en vecka, målade desamma med en sådan pensel som konstnärer använder när de målar oljetavlor och när veckan hade gått, hade han inte hunnit med mer än hälften av fönstren i huset. Det där var ett jobb som en svensk målare hade fixat på en dag.
Vi satt också en god stund och iakttog roat ett par murare som höll på att mura ett hus. Det var det festligaste vi hade sett, tyckte vi, som jämförde med de svenska murare vi hade sett. Där de svenska slafsade på bruk på en sten, langade på stenen och drog av överflödet, och fortsatte med nästa tegelsten, liknade de engelska murarnas arbetssätt närmast en pedantisk husfrus som breder smör på en smörgås. De lade försiktigt lite murbruk på den undre stenen, smetade ut det, noga, och måttade in lika noga, så att inget murbruk rann utanför, lade så på stenen och kollade in, från alla vinklar, att den låg precis rätt, innan de började med nästan murbrukspåbredning. Under den tid som det tog den engelske muraren att lägga en tegelsten, hade en svensk murare lagt åtminstone fem till tio stenar.
Vi konstaterade också att infrastrukturen var tämligen gammalmodig, lastbilarna ynkligt små och det allra mesta tämligen ineffektivt.

Inte så långt senare hade i stort sett hela den engelska industrin rasat ihop, bilfabrikerna sålts eller lagts ner och hela ön drabbats av allvarlig kris. Storbritannien kunde inte längre leva högt på sina kolonier.

Idag förefaller USA befinna sig i samma situation. Jag talade för något år sedan med en elektriker som gjorde lite jobb hemma hos oss. Han hade varit över i USA och utfört ett arbete. Han berättade dels om de otroligt gammalmodiga och usla elsystemen där, dels om hur lika otroligt ineffektiva de amerikanska elektrikerna, som han samarbetade med, var. En annan bekant person, med egen transportfirma, hade haft en transportföretagare på besök från USA, som hade tappat hakan över de svenska lastbilschaufförernas effektivitet och produktivitet. Han hade bett svensken att komma över till USA och göra ett större jobb åt honom, och även denne person berättade om den fullständigt otroliga ineffektiviteten på området i USA och om hur han och hans mannar hade hunnit med c:a tio gånger så mycket/per man på en dag som de amerikanska chaufförerna.

Nu håller amerikansk bilindustri på att falla samman, och USA:s infrastruktur har förfallit, i den mån den någonsin moderniserats. Dessutom förefaller resten av världen inte lika beredd att acceptera USA:s överhöghet efter det senaste ekonomiska fiaskot. Ovanpå detta har USA nött ner sina militära styrkor så att man inte har mycket att sätta in längre, för att upprätthålla sin dominans över världen. Om hur USA håller på att totalt förlora greppet om Irak, det grepp som man hade tänkt sig skulle ge total kontroll över Mellanöstern och oljekällorna där, skriver Klas Sandberg ett mycket intressant blogginlägg i dag (länk nedan: en bloggpost som verkligen rekommenderas).

Ovanpå allt detta håller tydligen Japan på att köpa upp resten av USA – på rea.

Likheterna mellan Storbritannien för 40 år sedan och USA idag förefaller stora alltså, och även på områden som jag inte tagit upp här, som befolkningarnas, relativt sett, dåliga utbildning. Så nu undrar jag bara när amerikaner ska börja förstå att de inte kan något om resten av världen och börja skämmas för att de inte talar några andra språk än amerikansk engelska.

Ska vi gissa att det nu är Asien som tar vid och att USA:s och Västeuropas storhetstid börjar gå mot sitt slut? I varje fall arbetar de styrande, de ekonomiska eliterna såväl som politikerna både i USA och här i Europa, ivrigt för att så ska bli fallet.

Länk:
Betydelsen av ett avtal, Klas Sanberg på bloggen Vindskupan

Politik/ekonomi22/11 03:44

Jag hittade en så rolig paragraf ur brottsbalken på Rune Lanestrands blogg:

19 kap. §1, brottsbalken, om högförräderi:
”Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.”

Länk:
Högförrädarna vann slaget om Lissabonfördraget, R.Lanestrands blogg

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi21/11 01:03


Och hela riksdagen visste, och vet, att en majoritet av svenska folket är emot ratificeringen av Lissabonavtalet.

Länk:
Ulf Öberg/Gunnar Persson: 54 ledamöter skolkade från Lissabonomröstningen, svt

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi20/11 03:26

Innan kvällen är kommen har vår riksdag röstat för att ratificera Lissabonfördraget.

2005 gjorde Janne Josefsson ett antal intervjuer med riksdagsmän, inför omröstningen om föregångaren, som aldrig blev av eftersom flera andra länders medborgare, de som fick rösta om saken, röstade nej. Detta visste man dock inte när Janne Josefsson talade med riksdagsmännen, som den gången avslöjade att de inte visste vad det var de skulle rösta om senare. De hade alltså inte läst fördraget som de skulle godkänna. Det här kunde man läsa på G:a Motvallsbloggen efter TV-programmet med Janne Josefsson:

31/5 2005 klockan 21.30

Riksdagen vet alltså inte vad man beslutar om 
Så vet vi då även det, som man misstänkt under snart 15 år: Riksdagen vet inte vad den beslutar om vad gäller EU. 
Man vet visserligen inte nu vad man kommer att rösta om, säger man, men man kommer att veta när det är dags att rösta om ”EU-konstitutionen” i höst – fast man vet redan hur man ska rösta förstås.

Vad är det för folk vi valt att representera oss och besluta för oss i denna riksdag?

Vem tror att de riksdagsmän, som röstar ”ja” idag, vet vad det är de röstar igenom? Jag tror inte att majoriteten av dem vet mer om den saken idag än de gjorde våren 2005.

Rösta i EU-valen gör jag inte. Jag vägrar att delta i skendemokratiska apspel.

I övrigt ska jag skaffa fram Dick Forslunds doktorsavhandling Hit med pengarna, som Dan Josefsson skriver om i AB. Tror inte att den säger mig så mycket mer än jag redan vet, åtminstone i stort, men avhandlingen känns ändå som en ”måste-läsa”. Det är ju alltid bra att få fler belägg och också att få fler detaljer.

Länk:
Löntagarna blir lurade – igen! Sören Wibe, AB
Så sattes vår framtid på spel, Dan josefsson, AB

Internationell politik&Politik/ekonomi&Teknik/teknologi19/11 20:27

Låt oss hoppas att han klarar det, han som tycks förstå vad både det ena och det andra handlar om.

Länk:
Open Thread for Night Owls, Early Birds & Expats, Daily Kos

Nästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster