maj 2013


Ideologier/propaganda28/05 03:37

Two Monkeys Were Paid Unequally: Excerpt from Frans de Waal’s TED Talk

Men de flesta av oss människor är så korkade att de låter sig luras att acceptera svältlöner och vanvettig ojämlikhet.

/Kerstin

Ideologier/propaganda&Internationell politik25/05 01:16

Dystert att konstatera att RT:s engelska redaktion börjar hämnas. Även om jag kan förstå dem så binder de nog ris åt egen rygg med ett sådant agerande. Risken är, om de fortsätter på den inslagna vägen, att de raserar det förtroende som kanalen ändå lyckats skaffa sig hos många i Sverige på samma sätt som Al Jazeera har gjort.

Här har svenska media kört med en tydlig antirysk- och antiputin-kampanj en längre tid och ovanpå detta sysslar vår regering och försvarsmakt med rena provokationer gentemot Ryssland: ”Titta, vi övar bombningar i norra Sverige tillsammans med Nato nu,” underförstått: Blir det krig mellan Ryssland och USA/Nato så vet ni varifrån ni också kan förvänta er ett anfall, nämligen från svenskt territorium, från norra Sverige.

Under tiden har USA/Natoländerna och Sverige länge och nu allt intensivare ägnat sig åt att försöka destabilisera Ryssland, precis som de destabiliserat och med detta lyckats förstöra många länder i världen, via av USA betalda s.k. NGO:er (non-government organisations)1). Såvitt jag förstår sysslar även Sverige med dylik verksamhet i Ryssland. Våra ansvariga kallar det för att ”utbilda ryssar i demokrati” har jag förstått. Läste om detta någonstans för något år sen men minns tyvärr inte var. Dessutom beskyllde vår utrikesminister Ryssland för inte så länge sedan för att vara eller bete sig nazistiskt.

Så vad gör nu RT? Jo de lägger ut en video på YouTube, apropå upploppen i Husby, och förklarar att vår multikulturpolitik är misslyckad. För att underbygga detta påstående intervjuar man Nationaldemokraternas (som är ett öppet nazistiskt parti) partiledare och låter honom förklara hur dålig den svenska invandrarpolitiken är och illa det har gått i Sverige på grund av densamma.2) Man startar en propaganda mot Sverige alltså, vilket kompletterar Rysslands svar på Nato-övningarna i norra Sverige, de ryska militärövningarna över Östersjön, vars syfte knappast kan missförstås – om man inte heter Carl Bildt förstås, som såg provokationer där inga sådana fanns och nu anser att det är läge att inte se dem som faktiskt företas – på grund av svenskt agerande.

Jag menar förstås att denna videopropaganda inte är något smart drag från ryssarnas sida även om man kan förstå om hämnden är ljuv. RT har fått en viss status i USA/Nato-kritiska kretsar i Sverige på grund av att man rapporterat lite mer objektivt från kriserna i Libyen och Syrien bl.a. men med en sådan här video riskerar man att göra sig omöjlig i  just dessa intellektuella och Väst- och Natokritiska kretsar i Sverige. Därmed stöter man bort de få i Sverige som försvarar Rysslands politik idag. Själv kommer jag att känna mig mycket tveksam i fortsättningen, till att sätta in videos från RT på bloggen.

/Kerstin

Länkar (kan komma senare):

1) New Endovement for Democracy i USA, hemsida. En organization som är förfärlig om man inser vad den sysslar med. Den gör ingen hemlighet var man verkar, vilket kan läsas  under rubriken Where we work. Bara i Ryssland betalar man 52 organisationer för att organisera oppositionella demonstrationer, kritisera valförföranden etc. Det finns däremot ingen NGO som sysslar med att kritisera amerikanska val, som inte alltid är sådana mönster att ordning och demokrati.
2) Jag länkar inte till den omtalade RT-videon av principiella skäl.
Behind Syria Peace Talks Proposal, US Prepares Regional War, Bill Van Auken, Counter Currents.org 23/5 2013

Politik/ekonomi21/05 16:20

Det har varit upplopp i en förort till Stockholm i dagarna. Varför, frågar sig människor återkommande, blir det bråk i de invandrartäta förortsområdena? Man kunde lika gärna fråga sig varför det blir bråk och upplopp i de segregerade områdena dit man skickat de sämre ställda. Vad jag kommer att säga nedan gäller nämligen i lika hög grad svenskar med lägre inkomster eller inga alls förutom samhällsstöd av olika slag.

Redan i början på 90-talet konstaterade vi, mannen och jag, att det tar c:a 5 år att fostra upp en värstinggeneration. Det går fort alltså att riva samhällsförtroendet, känslan av delaktighet,  i vissa grupper. Det är för det mesta de som far illa på olika sätt, inte får arbeten, pressas av administratörer på Försäkringskassan eller socialkontoren etc. som förlorar detta förtroende och en stor del av dessa är invandrare.

Under de senare av de år jag arbetade som lärare i svenska för invandrare, på 90-talet alltså, träffade jag på mängder av invandrare som behandlades mycket illa och med total respektlöshet av sociala myndigheter. Man ljög för dem, man skällde på dem, man hotade dem och behandlade dem inte alls med samma respekt som man behandlade ”hedenhössvenskar” i allmänhet. Då menade jag att det man nu började göra mot invandrare, det kommer man snart att även utsätta hjälpbehövande ”hedenhössvenskar” för, och tyvärr fick jag helt rätt i den saken.

Nå, vad gör nu den vuxne, som alltid varit hederlig och laglydig, som de flesta är och varit, både av invandrarna och ”hedenhössvenskarna”, när de blir illa behandlade av myndigheterna? Jo, de går hem och beklagar sig, för den äkta hälften, för syskon, för vänner, över hur illa de  har blivit behandlade. I värsta fall går man hem och gråter eller tar ut sin frustration över de andra i familjen. Hur kommer nu deras barn att uppfatta samhället? Jo de kommer att tycka att de lever i ett hänsynslöst tjyvsamhälle, och de utvecklar inte någon känsla av att vara eller vilja vara delaktiga i detta samhälle. Barn tar väldigt illa vid sig nämligen, när de får höra att deras föräldrar, som de älskar och ser upp till, behandlas illa av samhället. Om de, som i värsta fall sker, får stryk av föräldrarna för att dessa avreagerar sig sin frustration på barnen, så lär de sig att konflikter kan lösas med våld dessutom.

Det är alltså stor skillnad mellan de vuxnas reaktionerna och barns/ungdomars. De hederliga vuxna fortsätter att vara laglydiga och nöjer sig med att beklaga sig hemma, eller gråta av sig den förnedring de utsatts för, i värsta fall att slå familjemedlemmar för att avreagera sig sin förtvivlan. Barnen och ungdomarna däremot, tenderar att reagera ut sin ilska, ta ut den på det samhälle som misshandlar deras föräldrar.

Sättet att komma åt de här problemen med våldsamma ungdomar, av alla sorter, är alltså att behandla deras föräldrar anständigt. Men när vi nu lever i ett samhälle som sätter en ära i att förnedra människor och som upphöjt förnedringen till ideologi, både att samhällets andministrationer pressar människor och förnedrar dem och att man gör det i underhållsprogram på TV, ja då får man acceptera konsekvenserna, mer social oro, fler och våldsammare ungdomsprotester och mer kriminalitet i allmänhet.

Välkomna således till den sköna nya världen. Som vi bäddar får vi ligga. Gnäll inte över detta. Acceptera det eller ändra politiken! Problemet försvinner dessutom inte för att antalet invandrare blir lägre, som somliga tror, det avtar först om man organiserar fram ett mer jämlikt samhälle där alla behövs och alla anses ha samma värde.

/Kerstin

Ideologier/propaganda&Internationell politik&Politik/ekonomi19/05 15:45

Har vi demokrati? Nej, hävdar jag. Det har vi inte.  Även om vi förstås aldrig haft någon verklig demokrati och en sådan dessutom är omöjlig i ett komplext modernt samhälle, så har vi haft mer av den varan tidigare. Det hade vi när vi hade klara alternativ att välja mellan, partier med tydliga skillnader i partiprogrammen. Idag är de större partierna till förvillelse lika varandra. Detta är desto underligare som vi lever i tider när valfrihet påstås vara så viktig. Att partierna är nästan på pricken likadana innebär att många av oss väljare inte längre kan rösta FÖR något utan endast MOT något.

I USA, där man i praktiken endast har två partier, som både bekostas av de störtrika eliterna och är totalt beroende av dessa för att vinna ett val, har det länge varit så. Det är, tycker många där, ingen idé att rösta eftersom det inte blir någon skillnad. Många av dem som röstar i USA röstar enbart MOT en regering som inte uppfyller deras önskemål. De tror att de straffar de politiker som sviker dem. Det gör de egentligen inte dock. Så börjar det bli även i Sverige.

Med hjälp av propaganda kan media i USA, eller här i Sverige, styra vilket parti eller vilken partigruppering som ska vinna nästa val. Det är inte så att alla väljare låter sig luras av medias propaganda men det gör ingenting för det räcker att en tillräckligt stor del av väljarna, och för det mesta gäller det egentligen en liten del, röstar för det alternativ som de rika eliterna, med benäget bistånd från de media som medias ägare vill ska segra den här gången. Det viktiga är inte att alla tycker som eliterna vill att de ska tycka utan bara att en tillräckligt stor grupp tror att den inte är offer för en grov propaganda. Det räcker för eliterna för att de ska få de regeringar de vill ha.

Nu tyder det mesta på att dessa eliter har bestämt att det ska till regimskiften med jämna mellanrum. Detta system ger dem två fördelar. Dels ger det medborgarna ett intryck av att man har demokrati, ett system där upplysta väljare röstar på det parti de anser skulle föra den bästa politiken. Det är viktigt att folk tror det, i synnerhet som vi inte alls har en demokrati där medborgarna informeras korrekt av media. Dels ger det dessa eliter en möjlighet att spela ut partiernas ledare mot varandra. Till varje partis företrädare säger man i praktiken att ”ni ska inte tro att ni kan sitta vid makten så länge, i synnerhet om ni inte gör som vi vill, men gör ni som vi kräver då ska vi belöna er rikligt när ni avgår.” Man behöver bara undersöka de personer som sitter vid den politiska makten i USA och deras verksamheter, för att se att dessa ständigt pendlar mellan att sitta i departementen och i det gigantiska bolagens styrelser ex. Tittar man sedan på svenska politikers ”öden” efter att deras politiska insatser är slut, ser man samma sak här (en post i FN, en post hos Goldman & Sachs, en välbetald post hos någon höger-PR-firma, en post i styrelsen i något av de Wallbergkontrollerade företagen).

Sedan något årtionde har vi alltså även i Sverige fått den, för dessa rika eliter, lyckliga situationen att vi har två politiska läger som förespråkar nästan exakt samma politik, senast genom att man lyckades mediespinna bort Juholt. Han lät ju, för eliten, förfärande gammaldags socialdemokratisk. Inte minst gillades drevet mot och avsättningen av Juholt av de amerikanska superrika, som därmed kan styra även svensk politik. Ingenting tyder på att Löfvén är det minsta anfäktad av verklig och traditionell socialdemokratisk ideologi. Som äldre, med många års politiskt intresse, trillar man nästan av stolen när man läser att Löfvén sagt att han inte förstår det där med höger och vänster. Olof Palme måste rotera i sin grav.

Just nu ser vi ett mediaspinn i Sverige som tyder på att eliterna anser att det är dags att byta partier i regeringen här vid nästa val – för syns skull. Samhällskritiken har plötsligt blivit öronbedövande där, en enorm skillnad mot för bara några år sen, fast högerpolitikens effekter var lika hemska då. Lyckas de få till en regeringsförändring, och det tror jag, så kommer vi att få se en annan statsminister föra samma politik som Reinfeldt, möjligen med marginella skillnader.

Det dystraste är att det är våra folkvalda politiker som gett eliterna denna totala makt över oss.  De såg till att eliternas fickor kunde fyllas med alltmer pengar så att dessa eliter nu, med sina ofantliga rikedomar, kan köpa hela länder och deras politiker. I Sverige var det Socialdemokraterna som initierade denna process av omfördelning av rikedomar från vanliga löntagare till den redan rika eliten. Övermåttan sorgligt.

/Kerstin

Länkar (fler kan komma senare)
’Recessions can hurt, but austerity kills’, Jon Henley, The guardian 15/5 2013 (Citat: In a powerful new book, The Body Economic, Stuckler and his colleague Sanjay Basu, an assistant professor of medicine and epidemiologist at Stanford University, show that austerity is now having a ”devastating effect” on public health in Europe and North America. /och detta är effekten av det krig de rika kan föra mot vanliga människor, i och med nedmonteringen av demokratin som hindrade dem från att förstöra världen total. Man ska inte tro att Sverige kommer att skonas. Först angrep IMF, som styrs av USA, det vi kallat U-länder och förstörde dessas möjligheter. Nu har de börjat ge sig på Europa, bara Sydeuropa än men de kommer garanterat att sträcka ut sina mördande bläckfisktentakler även till de norra delarna, bara de krossat Syeuropa totalt. Sen överdriver författaren läget i Sverige. Det är långtifrån så bra här som han tycks tro. Vi ligger bara lite efter vad gäller undergången.)

Internationell politik17/05 02:25

Så håller då Nato på att invadera Sverige fast vi inte ska förstå den saken, eller vad det innebär. När så både vår statsminister och USA:s man i Sverige, Carl Bildt, hävdar att ryssarna inte har något intresse av att anfalla Sverige eller ens skulle klara av det även om de ville, då börjar jag ana ugglor i mossen. Vad handlar det här om egentligen för det är ju så uppenbara dumheter de står och säger till oss?

Att både Alliansen och Socialdemokraterna anser att vi ska gå in i Nato är ju klart vid det här laget. Svenska folket, som är lite trögt, i alla fall majoriteten av det, anser däremot att Sverige inte ska gå med i Nato och att vi ska hålla fast vid vår neutralitetspolitik (fast den redan är slopad utan att vi fått reda på det). Ska vi gissa att då gäller det att till varje pris få svenskarna att tro att Ryssland inte har minsta intresse av att anfalla Sverige – just för att Ryssland nu börjar få en verklig anledning att göra just det om det hettar till.

Inför andra världskriget ville dåvarande Sovjet, alltså Ryssland (+ lite till som Sovjet var vid den tiden), ha kvar ett neutralt Sverige. Då visste man att inget helt överraskande anfall mot Sovjet skulle komma från vårt håll. De hade ett tillräckligt stort elände att försvara alla andra gränser. Inför nästa stora krig däremot, det mellan Ryssland och Västmakterna, vet man idag i Ryssland att ett anfall garanterat kommer just från Skandinavien, alltså från Sverige, nu när Sverige lierat sig med USA i Nato och Nato övar krig i Sverige. Detta innebär att Ryssland måste vara berett att slå till mot Sverige i fall av krig mellan Ryssland och Västmakterna. Våra svenska politiker håller alltså på att koka ihop en riktigt ruskig framtidsrisk för Sverige, och för att ingen av oss ska förstå den saken måste vi nu övertygas om att Ryssland aldrig kommer att anfalla oss och förresten skulle de inte klara av den saken även om de ville göra det – vilket ju är rappakalja. Vi har ju själva inget försvar numer.

Så farlig som situationen nu är för Sveriges del har den inte varit på flera hundra år. På samma sätt som USA skapar alltmer terrorism i världen med sitt krigande överallt på jorden, skapar ett Nato-medlemskap och Nato-övningarna i norra och mellersta Sverige, som är rena provokationerna mot Ryssland, allvarliga risker för oss i fall av ett krig mellan Ryssland och Väst.

Ett sådant krig kommer med stor sannolikhet förr eller senare, i varje fall planerar USA redan idag för att ta över kontrollen över Ryssland så småningom. Man är redan igång, genom alla de 52 stycken USA:betalda NGO:erna i Ryssland, som har till uppgift att i Ryssland undergräva förtroendet för den ryska regeringen på alla tänkbara sätt och att försöka destabilisera Ryssland. Detta är första steget mot ett störtande av en för USA icke önskvärd regering. USA har lyckats störta många regeringar runtom i världen på det sättet de senaste 50 åren. Man hoppas på att kunna anfalla ett försvagat Ryssland i så fall.

Ingenting av detta vet de flesta svenskar något om. Men vi kan vara helt säkra på att de ryska ledarna vet precis vad USA har i kikaren och håller på med, just detta att USA, sedan länge, är i full gång med att försöka destabilisera Ryssland för att ta över makten över området. Propaganden i Sverige mot Ryssland är en del av dessa försök eller förberedelser för kommande eventuella attacker på Ryssland och Kina om ”goda tillfällen” ges, eller man lyckas skapa vad man tror är sådana. Att tro att Ryssland kommer att göra ingenting fram tills USA tar över, lugnt och stilla är nog att vara optimistisk intill ren dumhet.

/Kerstin

Länkar (fler kan komma senare):
– The National Endowment for Democracy (NED), om Ryssland (Citat från startsidan:  Each year, with funding from the US Congress, NED supports more than 1,000 projects of non-governmental groups abroad who are working for democratic goals in more than 90 countries.)
’Rebuilding America’s Defenses’ and the Project for the New American Century, Bette Stockbauer, Antiwarcom 18/6 2003 (Citat: only the US should manipulate international relations and points out ”trouble spots” that may cause future problems, like all of East Asia, and Iraq, Iran, and North Korea (now labeled by George Bush as the ”Axis of Evil”). There is concern that several nations might come together to challenge US interests. Consequently any nation that produces nuclear weapons or engages in significant arms buildup will be viewed as a potential threat……”Despite the shifting focus of conflict in Europe, a requirement to station US forces in northern and central Europe remains…… it is important that NATO not be replaced by the European Union, leaving the United States without a voice in European security affairs”…..”American military preeminence will continue to rest in significant part on the ability to maintain sufficient land forces to achieve political goals such as removing a dangerous and hostile regime when necessary” (p. 61)…..And advanced forms of biological warfare that can target specific genotypes may transform biological warfare from the realm of terror to a politically useful tool” (p. 60).
REBUILDING AMERICA’S DEFENSES. Strategy, Forces and Resources For a New Century, A Report of The Project for the New American Century September 2000
WikiLeaks reveals NATO attack plan against Russia, 23/12 2010
The Anti-Empire Report, In Struggle With the American Mind, william Blum, counterpunch.org 1-3/10 2010 (Citat: since the end of World War Two the United States has:1.Endeavored to overthrow more than 50 foreign governments, most of which were democratically-elected. 2.Grossly interfered in democratic elections in at least 30 countries. 3.Waged war/military action, either directly or in conjunction with a proxy army, in some 30 countries. 4.Attempted to assassinate more than 50 foreign leaders. 5.Dropped bombs on the people of some 30 countries. 6.Suppressed dozens of populist/nationalist movements in every corner of the world. The United States institutional war machine has long been, and remains, on automatic pilot.)
Obama Raises the Military Stakes: Confrontation on the Borders with China and Russia, Prof. James Petras, Global Research 10/12 2011
From Boston to Pakistan, Pentagon Officials Claim Entire World is a Battlefield, Democracy Now 16/5 2013
Vad George F Kennan sa om Nato, Stefan Lindgren, 8 dagar 16/5 2013(Citat: I februari 1997 skrev George F Kennan i New York Times en debattartikel om Clinton-administrationens beslut att backa en utvidgning av ATlantpakten Nato. Att utvidga pakten fram till Rysslands gränser – och bryta försäkringar givna till Sovjetledarna – var ett fruktansvärt misstag, skrev han.
”Ett expanderande Nato skulle bli det mest ödesdigra misstaget i amerikansk politik efter det kalla kriget”, skrev han.
”Ett sådant beslut kan förväntas förvärra de nationalistiska, anti-västerländska och militaristiska tendenserna i rysk uppfattning, ha en negativ effekt på utvecklingen av den ryska demokratin, återställa atmosfären från det kalla kriget till de öst-västliga förbindelserna, och driva rysk utrikespolitik i riktningar som avgjort inte blir till vår belåtenhet”, skrev han profetiskt.)
Washington gets explicit: its ’war on terror’ is permanent. Senior Obama officials tell the US Senate: the ’war’, in limitless form, will continue for ’at least’ another decade – or two. Glenn Greenwald, Washinton Post 17/5 2013(Citat: Obama officials at yesterday’s Senate hearing repeatedly insisted that this ”war” (on terrorism/min ann) is already one without geographical limits and without any real conceptual constraints…..Nobody really even knows with whom the US is at war, or where. Everyone just knows that it is vital that it continue in unlimited form indefinitely.)
Brandrea på medlemskap i Nato, Stefan Lindgren, 8 dagar 18/5 2013
Al-Qaeda virtually in control of Libya: Lawrence Freeman, Press TV 19/5 2013 (Citat: Press TV has conducted an interview with Lawrence Freeman of the Executive Intelligence Review, Baltimore, about the violence and instability that overwhelms Libya after the NATO intervention to topple Muammar Gaddafi left the country in ruins…..Press TV: Muammar Gaddafi was toppled, but why is there still no sign of calm in the country?
Freeman: The destruction of the nation of Libya is designed to carry out policy of chaos and death across northern Africa……
Freeman: We know that the Syrian operation is a continuation of the Libyan operation, which is a policy that was put forth by Tony Blair and the British to destroy this area of the world. And if we go ahead with the regime change policy in Syria as the British are advocating, then you will see more death and destruction and possibly war with Russia. This is a very, very dangerous policy that is being pursued by the West at this time……The country right now has absolutely been destroyed. Once you passed this law that forbade anyone to work with Gaddafi and his government for 40 years, you have various militias in various parts of the county doing exactly what they want: intimidating officials, assassinations and bombings. So, you don’t have a country anymore.)
US wants Russia and China to backdown on Syria: Freeman, Press TV 1/5 2013 (Citat: But the bigger danger of the friends that Syria has, is you have to look towards the position that President Putin is taking in Russia. They were manipulated and fooled into believing this operation in Libya, a couple of years ago, and they know that this is what the West intends here and they will defend the sovereignty of Syria because they know that they are really defending the sovereignty of Russia and the game that has been played by the British and by President Obama, is to back down the Russians primarily and the Chinese secondarily, to submit to domination by the West and NATO policy.)
Why Was a Sunday Times Exposé on an Al-Qaeda Leader’s Ties to the the US Government Spiked? Al Qaeda: Enemy or Asset? Nafeez Mosaddeq Ahmed, conterpunch.org 20/5 2013 (Detta är en saftig historia, värre, sägs i artikeln, än Watergate, och det måste man hålla med om. USA:s ledarskikt, liksom det engelska och även andra, är tydligen ofantligt mycket mer korrumperade och kriminella än vi kan föreställa oss. Artikeln rekommenderas starkt.)
– Behind Syria Peace Talks Proposal, US Prepares Regional War, Bill Van Auken, Counter Currents.org 23/5 2013
Senare publicerade artiklar i ämnet:
– Säg nej till Nato och dess kärnvapen, Lennart Palm, professor i historia vid Göteborgs universitet, GP (eftersom jag inte hittar något datum på artikeln så får jag väl sätta det datum som står övers på GP 16/6 2013) (Artikeln rekommenderas å det starkaste.)
The NATO Afghanistan War and US-Russian Relations: Drugs, Oil, and War, Peter Dale Scott, voltairenet.org 7/6 2013 (citat: Although the speakers at the conference represented many different viewpoints, they tended to share a deep anxiety about US intentions towards Russia and the other former states of the USSR. Their anxiety was based on shared knowledge of past American actions and broken promises, of which they (unlike most Americans) are only too aware.
A key example of such broken promises was the assurance that NATO would not take advantage of détente to expand into Eastern Europe. Today of course Poland and other former Warsaw Pact members are members of NATO, along with the former Baltic Soviet Socialist Republics. And there are still proposals on the table to expand NATO into the Ukraine – i.e. the very heart of the former Soviet Union. This push was matched by U.S. joint activities and operations – some of them under NATO auspices – with the army and security forces of Uzbekistan.)

Internationell politik10/05 16:17

URGENT! OBAMA Signs Anti-Protest Bill – FREE SPEECH & Protest will get you JAIL TIME!

 

Fler amerikanska kanaler berättar om saken:

H.R. 347 Explained (USA)(Restriction of Protests)(PUBLICintelligence – Law)

När blir det förbjudet att protestera i Sverige?  Och vem bryr sig förresten?

/Kerstin

Länkar (kan komma fler senare):
The Obama Malaise. Political Stagflation, Andrew Levine, counterpunch.org 10-12/5 2013
When Truth and Integrity are Dead-Letter Words. Washington’s Presumption, Paul Craig Roberts, counterpunch.org 8/5 2013

Ideologier/propaganda&Internationell politik07/05 02:22

Nedan för jag fram lite tankar kring Israels attack på Syrien. Men vi kan börja med att lyssna till vad Pepé Escobar, som är en skarp politisk analytiker, har att säga om denna attack på Syrien, filmen är inte lång:

Escobar: Israel gets US’s blessing to bomb Syria (utlagd 6/5 2013)

Escobar tar för givet att Israel inte gör något i den här vägen utan att ha USA:s välsignelse. Jag är inte så säker på den saken som han. Israel kan mycket väl tänkas agera helt självständigt här i full förvissning om att om Syrien attackerar Israel som svar, så kommer USA/Nato direkt att ställa upp för Israel och bomba Syrien tillbaka till pliocen. Det kan alltså precis lika gärna handla om Israels försök att ställa USA/Nato inför fullbordat faktum, om försök att tvinga Västvärldens militärmakt att ingripa med attacker på Syrien för att Israel ledsnat på att vänta på att den syriska regeringen faller.

Frågan är i så fall vad Ryssland gör om det hela eskalerar till ett fullt krig mellan Syrien och Israel som med stor sannolikhet för med sig militärt stöd direkt från USA/Nato? Det är Rysslands agerande i det läget som avgör om vi får ett storkrig mellan Öst och Väst eller inte, eller om det stannar vid ett totalt militärt krossande av Syrien, libysk stil, men troligen med större svårigheter och ännu värre konsekvenser för människorna i området.

Vi står här inför en situation som har vissa likheter med Cubakrisen 1962, fast mer det omvända fallet. Här kan det bli Väst som hotar Ryssland nära Rysslands egna gränser om Israels agerande leder till att USA/Nato ingriper med sin militära makt. Frågan är, i det fallet, bara hur långt Ryssland är berett att släppa USA och Nato utan att svara med samma mynt. Ryssarna har fullt klart för sig att även Ryssland ligger i pipe linen för USA att krossa. Det är bara västvärldens befolkningar i allmänhet som inte har en aning om detta. Kommer Ryssland alltså att avvakta i så fall för att få mer tid att rusta upp, eller kommer man att ge sig in i ett krig mot USA/Nato på Syriens sida om det utvecklar sig till ett sådant?

Man kan också fundera på en helt annan möjlighet. Om samtal mellan USA och Ryssland, om Syrien, artar sig till ett gemensamt försök att få till en fredligare lösning kan en sådan möjlighet mycket väl anses så farlig, av Israels ledare, att de nu desperat försöker få igång USA/Nato mot Syrien, för att förhindra en sådan lösning. Eftersom Iran ska ”tas ner” via ett krossat Syrien och Israel är närmast desperat för att få USA att börja bomba Iran måste Syrien krossas. Att Iran ska bombas har ju Israel propsat på under ett antal år nu men inte lyckats få med USA på än.

Vare sig det handlar om ett självständigt agerande från Israels sida eller om ett  mellan USA/Nato och Israel gemensamt beslutat sådant, så torde attackerna ha att göra med att den syriska armén just nu förefaller vinna alltmer över de s.k. ”rebellerna” och en ren seger för Syriens armé vill väl varken Israel eller Västmakterna se liksom inte heller Qatar och Saudiarabien. FSA har ju tackat Israel för stödet.

Jag håller andan nu, precis som de flesta av oss som var med då, gjorde under Kubakrisen.

/Kerstin

PS igen: Bloggarens syn på händelserna i Libyen och Syrien, eller varför jag vägrar att medverka i krigspropagandan

Länkar (kan komma fler senare.)

US Pledges To Arm Syrian Opposition, Alex Lantier, Counter Currents 1/5 2013 (Fast här tycks det inte föreligga några allvarligare försök att lösa Syrienkrisen tillsammans med Ryssland, Citat: US officials also said they would seek to persuade Russian President Vladimir Putin to drop his support for the Assad regime.
These announcements end Washington’s pretense that it is not itself providing military support to opposition fighters, including the Al Nusra Front, which has pledged loyalty to Al Qaeda, but is only allowing its Middle Eastern allies to do so in its place.
Washington DC is an Imperial Natio. Obama, Syria and the Arrogance of Imperialism, Ron Jacobs, counterpunch.org 3-5/5 2013 (Citat: As antiwar journalists and activists made clear then, the United States was actively involved in arming various factions in this civil war and was also training death squads whose role was to kill potential threats to US designs. In addition, various regional governments had their own forces operating in the country….If it cared, the support it has shown for the Assads over the years would have been much more conditioned on respecting the civil and human rights of the Syrian people.  Instead, Washington’s real regard for those rights can best be summed up with the observation that until the Arab Spring began, Syria’s torture chambers were a favorite of the US rendition program.)
Unprovoked Attack on Syria: US-backed Israel Commits Egregious International Crime. The US feigns disassociation with Hitlerian act of Israeli aggression – as was planned since 2007. Land destroyer 5/5 2013 (I den här artikeln får Escobar medhåll. Israel skulle användas för att provocera Syrien. Mycket läsvärd article.)
The Angry Arabs Will No Longer Fight Against Syria, Moon of Alabama 5/5 2013 (Ett mycket intressant inlägg: It took As’ad AbuKhalil, the Angry Arab, two years to come to his senses and to acknowledge his errors:
”This was never a “revolution”. I among other leftists in Lebanon signed a petition early on after the events in Deraa in which we denounced the regime and mocked and dismissed its narrative of armed groups roaming the country and shooting at people. I now figure that I was dead wrong: I do believe that armed groups were pre-prepared and armed to strike when orders (from Israel and GCC countries) arrive. They had a mission and it had nothing to do with the cause of liberation of Syria from a tyrannical regime.”
It was quite obvious that the insurgency in Syria was preplanned and managed from professional outside forces. Why did it take so long to recognize that? Inlägget fortsätter med en diskussion om Israels attacker på Syrien.
Så läser vi: To achieve that they hit the Syrian army to ”level the playing field”. As even As’ad AbuKhalil finally acknowledges their aim is to destroy Syria. Not Bashar Assad, not the government but Syria the country. Their aim has not yet been achieved.)
– En film om Israels attack, hittad för 10 minuter sedan efter tips från Face Book (inte bara svenska ungdomar som pratar som om de deltar i tävling om vem som kan prata fortast):
Israel’s Attack on Syria – The REAL Reason

Israel och al-Qaida förenas mot Syrien, Patrik Paulov. Proletären 7/5 2013
Russia, US to push for global Syria conference to bring conflicting sides to table, RT 7/5 2013 (Citat från möte med Kerry i Moskva: One of the main results of the talks was the agreement to use all possibilities in the US and in Russia to start working with all the parties concerned both inside and outside Syria to hold an international conference, Lavrov said. Här börjar det väl luta åt att Israels ledare är desperata och att de, med sina bombattacker på Syrien, försöker tvinga USA/Nato att agera militärt mot Syrien, innan USA och Ryssland ev. kommer överens om en annan och fredligare lösning.)
Väpnade miliser pressar regeringen i Libyen, Per Enander, SR Nyheter 7/5 2013
Pentagon Contractors Have Trained the Terrorists in the Use of Chemical Weapons in Syria. Interview with Michael Chossudovsky, Global Research 8/5 2013: (Michael Chossudovsky säger här att Iraels attack var känd i förväg och godkänd av USA och EU. Citat: When Secretary of State John Kerry says we need to reach a solution and presents himself as a mediator, we are in effect in a dead alley because “an aggressor” presenting himself as “a mediator” is a non-sequitur.
You can’t on the one hand support an armed insurrection of Al Qaeda terrorists against the Syrian government –provide them with chemical weapons and give them funding — and at the same time present yourself as a mediator.
In fact, CNN just a couple of months ago confirmed that contractors hired by the Pentagon were in fact training the terrorists in the use of chemical weapons.)

Ideologier/propaganda&Internationell politik06/05 03:32

Nej, det har inte blivit demokrati och stor lycka i Libyen nu när Ghadafi är borta och som vi alla skulle föreställa oss. Rysslands röst har en lista över vad som har hänt i Libyen bara sedan 12/2 i år:

12/2 2013: Libyen stänger gränser på revolutionens årsdag, 

17/2 2013: Fyra kristna missionärer häktade i Libyen, för att de misstänktes för kristet missionerande.

3/3 2013: Libyen stoppar gasexport till Italien 

5/3 2013: Tuaregproblemet eskalerar

10/3 2013: Libyska parlamentet stoppar arbetet, på grund av mordförsök på kongressens ordförande Magarief.

29/3 2013: Vandalism i Libyen,  okända förövare har sprängt ett mausoleum från 1400-talet, där sufiernas andlige ledare Sidi al-Andlusi blev begravd, uppger al-Jazeera. Mausoleet räknas som nationellt kulturarv.

 1/4 2013:  Statsministerns rådgivare kidnappad i Libyen: Rådgivare till Libyens statsminister Mohammed al-Ghattous har kidnappats av okänds förövare från sin bil på Tripolis utkant. …Under de senaste veckorna har kidnappningar och hotelser mot tjänstemän blivit frekventa i Libyen

23/4 2013:  Fransk ambassad i Libyen angripen:  En minerad bil exploderade idag tisdag utanför Frankrikes ambassad i Tripoli, varvid två vakter kom till skada, båda franska medborgare.

28/4 2013: Explosion har skakat polisstation i Benghazi: En explosion har skett idag på en polisstation i Benghazi – Libyens näst största stad. Enligt källor i brottsbekämpande myndigheter är den största delen av byggnaden allvarligt skadad medan det lyckligtvis inte finns några offer.

28/4 2013: Libyens UD omringat av gerillan: (oj då, förr kallades de ”rebeller”) En beväpnad grupp i 40 lastbilar med kulsprutor har omringat UD:s byggnad i Libyen. Citat: ”Enligt ögonvittnens ord, blockerade cirka 200 gerillasoldater tillgång till byggnaden och krävde att UD skulle kasta ut anhängare till översten Gaddafi. Gerillan kräver också att man antar en ny lag som förbjuder alla som samarbetat med Gaddafi-regimen att syssla med politik.

Även svenska tidningar börjar skriva om kaostillståndet i Libyen, som påminner väldigt mycket om situationen i Irak efter USA:s attack och kriget mot detta land. En Erik Helmerson skriver i DN apropå fängslandet av de kristna i Libyen, som nämns ovan:

 ”Att konvertera är olagligt i Libyen. Vi är ett till 100 procent muslimskt land och dessa handlingar påverkar vår nationella säkerhet”, sa en talesman för organisationen som är typisk för Libyen och landets problem. Den är en av många som bildades under upproret mot Khaddafi av rebellgrupper och tycks nu ha en sorts halvhjärtat samröre med regeringen.
De otaliga beväpnade miliserna, oron för säkerheten och den bristande respekten för mänskliga rättigheter är några av de problem som plågar dagens Libyen….. Organisationen Human Rights Watch konstaterade nyligen i en rapport att landet har långt kvar till en fungerande rättsstat. Miliserna håller tusentals människor fängslade utan rättegång och utsätter dem för tortyr.

 Så har Sommarström på Ekot vaknat vad gäller Libyen och insett att det inte blev så bra när Libyen befriats. Men han tycks fortfarande tro att allt blir bra i Syrien bara Assad avsätts, för att Assad inte har 100% av  befolkningen bakom sig, ja som ju Alliansregeringen har i Sverige däremot (eller?). Hur förväntar sig Sommarström att det ska bli i Syrien om hans favoriter i FSA vinner kriget där? Demokrati och lyckorus direkt?? Hur tänker han sig att FSA, som sysslar med kidnappningar, mord, plundring och förstörelse av infrastrukturen i Syrien, precis som hans favoriter ”rebellerna” i Libyen gjorde och till viss del fortfarande gör, ska kunna skapa ett bra land?

När nu Israel börjat bomba i Syrien, och gjort det ett par dagar i sträck, misstänker man att nu ska det ske, nu ska han bort, al Assad, kosta vad det kosta vill. Det finns mycket att fundera kring detta? I bästa fall blir det inte mer än så här, i värsta fall eskalerar det hela till ett riktigt otäckt storkrig mellan Väst och Öst.

Är rädd att jag får anledning att komma tillbaka till de här attackerna.

Men om man lämnar tankarna på det ruskigare scenariot, och på Sommarströms föreställningar om världen, hur tänker sig USA:s/Natos ledare, att det ska bli i Syrien när/om de ”lyckas” i sitt värv och Assad inte finns längre eller har lämnat landet (som han säger att han inte tänker göra). Tänker man sig att det ska bli en helt annan utveckling i Syrien än i Afghanistan, Irak och Libyen trots att den kulturella mångfalden och därmed riskerna för inbördes konflikter är betydligt större i Syrien än i de andra tre länderna? Kan de verkligen föreställa sig att samma agerande, från deras sida med samma resultat tre gånger, nämligen katastrofalt kaos, ska ge ett annat resultat i Syrien? Tror de verkligen att det bara var olyckliga omständigheter som resulterade i katastrofer i dessa tre första stater? Jag tror inte att de tror det.

Så vad tror jag? Jo att det är total förstörelse av dessa länder som är själva målsättningen. Kaoset är deras verkliga syfte med de militära attackerna och invasionerna. Den delen av världen, liksom Afrika, ska inte ha någon välutbildad befolkning. De här områdena ska inte ha välfungerande infrasystem. De ska helst förpassas tillbaka till 1800-talet – de också, men till deras 1800-tal. Nog verkar det som om USA nu bussar sina fienden mot varandra i förhoppningen att de ska slå ihjäl och försvaga varandra. Hur ska man annars förstå att USA först ägnar sig åt en intensiv jakt på dem man kallar al Qaida, islamiska extremister, och sedan betalar och stödjer dessa samma terrorister för att attackera de stater som USA tycker hjärtligt illa om som har resurser som USA vill kunna kontrollera?

/Kerstin

Länkar:
U.N. has testimony that Syrian rebels used sarin gas: investigator, Chicago Tribune 5/5 2013 (om den gasattack som media försökte skylla på Assad för.)
UN Investigators Say Syrian Rebels — Not Assad — Used Sarin Gas, Adam Clark Estes, Atlantic Wire
De här tidningarna har sin information från Reuters:
U.N. has testimony that Syrian rebels used sarin gas: investigator, Reuters 5/5 2013
– Nedan ser vi Syriens regeringsrepresentant uttala sig med anledning av Israels attack på Syrien:
Syrian Government Statement in Response to Israeli Airstrikes in Damascus (utlagd 5/5 2013 och textad på engelska)

The Israeli-Jihadist Alliance. Israel bombs Damascus – and the cat is out of the bag, Justin Raimondo, AntiWar.com 6/5 2013
Libya, Kanadensiska regeringens information till dem som ska/vill resa till Libyen.
Därför strider Hizbollah i Syrien. ”Vi låter inte landet falla i USA:s händer”, Patrik Paulov, Proletären 29/5 2013
Libanesisk journalist: Kritiska medier censureras i Väst, intervju med Ghaleb Kandil, Syriensolidaritet 27/5 2013

Ideologier/propaganda&Internationell politik05/05 01:57

Det är så tyst så tyst om Libyen idag. Vad händer där? Har människorna fått det bättre efter att landet massbombades, massor av människor mördades och Ghadafi lynchades? Här är en video om hur det ser ut åtminstone på något ställe i landet.

Islamist alarm in lawless Libya new video footage shows Sharia-style public lashing in Sirte (utlagd 3/4 2013)

Jag kan förstås inte garantera att videon visar verkligheten eller ens är från Libyen. Men med tanke på att en del av upprorsmännen i Syrien inför sharia i delar som de lyckats lägga under sig en tid och att ett antal av ”rebellerna” i Syrien kommer från Libyen, så kanske det här är riktigt.

/Kerstin

Ideologier/propaganda&Internationell politik04/05 01:10

Fallen av cancer och missbildningar har ökat katasrofalt i Faludja, i Irak, som bombardrades med utarmat uran och med vit fosfor. I de två första videofilmerna nedan ser vi resultatet av USA/Natos:s krig för ”frihet och demokrati”, krig som vi svenskar, genom våra politiker, numer stödjer.

Två kortare videos om konsekvenserna av dessa attacker.

U.S. use of Nuclear Weapons in Iraq is causing devastating genetic defects (utlagd 29/7 2010)

Ännu en film om saken:

US-War Crimes on children using Depleted Uranium ( Iraq ) (utlagd 4/2 2011)

Och i videon nedan berättar en f.d. amerikansk soldat, som krigade i Irak, vad han gjorde där. Han berättar egentligen, mellan raderna, om hur USA producerar fler s.k. terrorister i Mellersta Östern. Precis som svenska soldater är med och gör i Afghanistan idag.

an American Soldier tells the truth about day to day happenings in IRAQ (utlagd 29/10 2009)

Den här killen har uppenbara psykiska besvär, som många av veteranerna har när de återvänder. Det påstås att en veteran om dagen tar livet av sig i USA just nu.

Nu mumlas det här hemma, från alla partier i stort sett, om att om det blir aktuellt att ”ingripa” i Syrien, som man gjorde i Libyen, så ställer Sverige upp – igen.

Vill svenska folket att vi ska medverka till sådant här. Anser det att kriget i Afghanistan är värt att betala en massa skatt till? Uppenbarligen inte eftersom den nya legoarmén som man nu inrättat i Sverige har svårigheter att rekrytera frivilliga soldater.

När förvandlades Sverige från en vara en fredlig nation till att bli en krigisk sådan? Vilka svenskar har haft en möjlighet att säga sitt om detta via val eller omröstning?

Handlar vår medverkan om politikers förhoppningar om feta belöningar från USA efteråt, välavlönade jobb i FN, IMF eller liknande, eller handlar det om ren utpressning: ”De länder som inte ställer upp på USA:s sida i kriget om resurserna, får inte något med av dem sen”? Just detta hot uttalades i alla fall av den av USA/Nato tillsatta regeringen i Libyen, som inte var något annat än USA:s nickedockor. De som inte stödde rebellerna där skulle inte få någon olja från Libyen när kriget var vunnet.

Varför går vi inte man ur huse och  protesterar som vi gjorde mot amerikanernas krig i Vietnam?

/Kerstin

Nästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster