januari 2013


Internationell politik&Politik/ekonomi&Politik/EU30/01 03:52

Hittade den här videon på bloggen Third World och kan inte låta bli att lägga ut den här också. Visserligen hjälper det väl inte, för som en kommenterande säger på Third World, bankerna ”erbjuder fina jobb åt ledande politiker”. Ett annat sätt att uttrycka saken: Politikerna är korrupta och ser till sin egen ekonomi, inte till ländernas bästa i första hand.

Olafur Ragnar Grimsson Iceland president ’Let banks go bankrupt’ (utlagd 25/1 2013)

Men det är klart, politikerna i EU är kanske bara dumma och ofantligt okunniga. Under alla omständigheter tjänar  de storkovan när de räddar banker i första hand och gynnar finanssektorn framför befolkningarna.  Enbart dumhet? Vem tror på det?

Det kan förstås också handla om nödtvång, att det är farligt att sätta sig upp mot och hota USA:s ekonomiska intressen. Den stat som gör det riskerar ju att bli bombad tillbaka till stenåldern.

/Kerstin

PS 1/2 2013 kl 15.35:
Fick en kommentar med en länk som berättar en helt annan historia om Islands ekonomi och hur det gick till efter bankkraschen. Endera ljuger presidenten ovan eller så berättar han bara halva sanningen – och på ett sådant sätt att intrycket blir lögnaktigt – som många politiker plägar göra. Läs gärna inlägget som säger något annat.

Infrastruktur&Politik/ekonomi27/01 20:44

I en avslutande kommentar till mitt blogginlägg ”Svensk Bilprovningscirkus” skrev jag så här: ”Det kommer att bli intressant att följa det ekonomiska trixande som kommer att behöva tillgripas för att få någon att ta över Besiktningskluster 2.”(1) Och trixigt blev det. Häng med här:

På en extra bolagsstämma den 27 januari 2012 genomdrev Bilprovningens huvudägare (staten, d.v.s. regeringen) att besiktningsstationerna skulle delas upp i tre grupper, varav två skulle säljas till högstbjudande (2). De besiktningsanläggningar som skulle säljas placerades i två dotterbolag, Besiktningskluster 1 AB och Besiktningskluster 2 AB. Fastighetsbeståndet (byggnaderna med tomtmark) skulle emellertid säljas separat ”för att uppnå största möjliga värde vid transaktionen”. Transaktionerna skulle slutföras under 2012.

I november 2012 såldes Besiktningskluster 1 till ett företag som heter Opus Group AB. På avbetalning, eftersom köparen inte kunde skaffa fram tillräckligt med kontanter. I samma veva såldes fastigheterna till ett fastighetsbolag, Söderport Fastigheter AB. Rest-Bilprovningen besiktar alltså numera i hyrda lokaler.

Men besiktningskluster 2 AB lyckades man inte sälja. Det fick vi veta i ett pressmeddelande för några dagar sedan (25 januari) med rubriken: ”Bilprovningens ägare delar upp bolaget mellan sig”. Det var ju så att AB Svensk Bilprovning skapades som ett halvstatligt företag, där staten hade 52 % av aktierna och resten ägdes av åtta branschorganisationer, försäkringsbolag och automobilklubbar.

Nu har man gjort så, att dessa ”minoritetsägare” har bildat ett holdingbolag, FBYB Holding AB, som ska ta över Besiktningskluster 2 den 18 mars(3). Men själva besiktningsverksamheten ska skötas av ett investmentbolag som heter Volati, och marknadsföras under namnet Besikta Bilprovning. Volati, som inte sysslat med varken fordon eller besiktning tidigare, har fått en option på att överta hela FBYB Holding 2015. En kommentar till det hela från Volati är upplysande: ”Transaktionen är ovanlig i det avseendet att verksamheten säljs utan huvudkontor, ledning och administration”. Tack för varningen. Vi som är (var) potentiella kunder har anledning att hålla oss från Besikta Bilprovning, åtminstone tills ledningen om några år har skaffat sig en smula erfarenhet av branschen.

Besiktningskluster 2 har alltså inte sålts, eftersom Bilprovningen eller staten inte har fått några pengar för det. Med den konstruktion man valt ska  i stället en del av Bilprovningens kassa lämnas över till det nya holdingbolaget. Man skulle kunna säga att staten köper ut sin del av det samägda bolaget, och det kostar, utöver 56 besiktningsstationer, cirka 48 % av de likvida tillgångarna. Vad kommer det privata företaget FBYB Holding att använda dessa pengar till? Dela ut till aktieägarna eller skänka till Volati?

Jag kan inte låta bli att ge Finansdepartementet och Bilprovningen en eloge för den utomordentliga kreativitet de visat när det gäller privatisering av en gemensamt ägd verksamhet. Men hur var det, skulle inte försäljningarna av statliga bolag inbringa pengar för att betala av på statsskulden? I fallet Bilprovningen kan det inte bli mycket pengar över, efter alla kostnader för jurister och ekonomikonsulter som de olika om- och nybildningarna av bolag måste ha fört med sig.

Tillägg 28/1 2013 kl- 14.20
Om de likvida tillgångarna

Nu har jag räknat lite på hur mycket pengar (=likvida tillgångar) som FBYB Holding kommer att överta när AB Svensk bilprovning delas upp. Bolaget har före styckningen den summa som Söderport Fastigheter betalade för fastigheterna, 470 miljoner, samt de 205 miljoner som Opus Group betalade kontant för Besiktningskluster 1. FBYB Holding ska ha 48 procent av detta, vilket blir cirka 335 miljoner kronor. En rejäl summa. De kanske bestämmer sig för att dela ut pengarna som en liten bonus till de anställda? Om de har 500 anställda blir det 670 000 per person. Inte så illa.

Men jag gissar att de 335 miljonerna kommer att skänkas till bolaget Volati, för att täcka de kostnader de haft för sin brandkårsutryckning och de avvecklingskostnader de kommer att få när de mindre lönsamma stationerna så småningom ska stängas.

Fast egentligen borde alla 675 miljonerna i likvida medel delas ut till skattebetalarna och de bilägare som via besiktningsavgifterna sett till att Bilprovningen gått med vinst alla dessa år, och kunnat samla på sig det realkapital som nu realiseras. Men detta kommer inte att ske. Det kan vi vara säkra på.

/Dan Gmark

Länkar:
1) Svensk Bilprovningscirkus, Motvallsbloggen 29/12 2012
2) Två tredjedelar av Bilprovningen säljs till högstbjudande, pressmeddelande från Bilprovningen 20 december 2011
3) Ägarna delar Bilprovningen, Transportnet.se 25/1 2013
4) Hemsida Volati AB, januari 2013
5) Besikta Bilprovning, Volatis hemsida, januari 2013

Ideologier/propaganda&Internationell politik&Massmedia25/01 15:57

Vi är många som anser att både SR och Svt sviker sin plikt att rapportera om världens händelser på ett någotsånär objektivt och korrekt sätt. Båda har varit otroligt effektiva som propagandaverktyg för krig och mördande och för USA:s nykoloniala ageranden, senast vad gällde, och gäller, kriget mot Libyen och Afrika och vad gäller det s.k. upproret i Syrien.

I båda dessa fall ger våra s.k. Public Service-företag oss en totalt falsk bild av vad som hänt och händer. Man beskyller regimerna för illdåd som de inte har begått och framställer de verkliga missdådarna som änglar och som en frihetsälskande opposition när dessa i själva verket är reaktionära våldsmän som går USA:s/Nato:s/Qatars och Saudiarabiens ärenden. Man intervjuar endast dem som stödjer de  s.k. ”oppositionella” elementen, de där som i Libyen begick vad som närmast borde betecknas som folkmord på svarta bl.a. och som i Syrien begår de hemskasta massakrer på oskyldiga civila.

Trots att det finns ganska mycket material ute på nätet som visar att både Ghadafis regim i Libyen och Bashar al-Assads regim i Syrien har mycket starkt stöd mot de legoknektar som förstört och förstör Libyen respektive Syrien, intervjuar man endast företrädare för våldsverkarna och aldrig dem som är emot dessa och för sina ledare, eller som är krtiska till dessa men inte vill ha dessa våldsamma uppror. Det här är ingen tillfällighet.Det handlar om att både SR och Svt är del av en västlig propagandakampanj mot alla stater i världen som inte låter sig styras från Washington och som inte låter amerikanska och andra västerländska multinationela företag köpa upp eller rakt av stjäla sina staters naturresurser. Dessa länder, vars ledare anser att deras resurser ska användas för att förbättra levnadsvillkoren för de egna befolkningarna, demoniseras å det grövsta i tongivande Västliga media och tyvärr också i våra svenska Public Service-företag.

I förlängningen av attackerna på Libyen och Syrien ligger militära attacker och västlig kontroll av samtliga stater i Afrika, via AFRICOM och slutligen kontroll över Ryssland och Kina. Det är ingen slump att båda dessa senare stater har vägrat att rösta för en no-fly-zone över Syrien. Deras ledare är nämligen mycket klara över att kriget mot Syrien bl.a. är första steget mot allvarligare försöka att ”ta ner” ledarna i både Ryssland och Kina och ersätta dem med ett  batteri västligt/amerikanska nickedockor som endast gynnar Västs multinationella företag.

igår blev vi lite överraskade när vi hörde hur SR intervjuade några libaneser som stödde Assad i Syrien och tänkte att äntligen en strimma av nyanserad information.(1) Idag intervjuar man några tjerkesser från Syrien. Tjerkesserna är ryssättlingar som bor i Syrien sedan omkring 150 år. Men SR har inte, som vi först trodde, tagit sitt förnuf tillfånga och börjat vara lite mer allsidig i sin rapportering, ser man när man går in på SR:s hemsida och läser om de här intervjuerna idag. De handlar inte om en mer korrekt information utan om ytterligare ett sätt att demonisera Ryssland och dess ledare. Det är, får vi veta, närmast Rysslands fel att striderna i Syrien inte får ett slut. Ryssland varken hjälper tjerkesserna att fly till Ryssland eller hjälper till att få stopp på mördandet i Syrien. Så här avslutas idag SR:s nätsida om saken:

Ryssland anklagas av omvärlden för att stödja den syriska regimen i konflikten men de tjerkessiska flyktingarna i Maikop är lika kritiska mot alla.
– Rebellerna beväpnas med USA:s hjälp, armén får vapen från Ryssland, sedan slåss de mot varandra och det är vi som blir lidande, säger Zauer, 16 år.(2)

Detta är en formulering som klart avslöjar att SR:s journalister är väl medvetna om att man för ren propaganda, att man missleder oss alltså. Ingen som är lite insatt och intresserad av vad som händer i världen har kunnat undgå att notera hur SR och Svt är ivrigt sysselsatta med att svartmåla både Ryssland och Kina idag. Det gäller att bereda oss för kommande allvarligare attacker på båda dessa stater. Man jobbar långsiktigt från USA:s sida nämligen.

För några år sedan var jag en hängiven försvarare av Public Service i Sverige för att vi skulle ”vara säkra” på att få korrekt information om omvärlden. Idag anser jag att man lika gärna kan lägga ner SR och Svt, eftersom båda är precis lika vinklade och propagandistiska som Fox News i USA och BBC. Varför ska vi betala extra för att utsättas för en propaganda vars huvudsyfte är att försvara de västliga multinationella företagens intresse, intressen som går stick i stäv mot vanligt folks intressen och behov? Den propagandan SR och Svt består oss kan vi ju få gratis från vilken privat konservativ eller liberal radio- och TV-kanal som helst.

/Kerstin

Länkar:
1) Libanesiska Assad-anhängares syn på konflikten, SR Studio Ett 24/1 2013
2) Ryskättat folk i Syrien vill ha hjälp att fly landet, SR Ekot 25/1 2013
Where Are They Now? The Reporters Who Got Iraq So Wrong, Peter Hart, Common Dreams 6/2 2013 (Svenska journalister är inte de enda.)
THE FALL OF MU’ADH AL-KHATIB; THE COLLAPSE OF THE FSA; SAUDI ARABIA PARANOID ABOUT DISSENT, Syrian Perspective 6/2 2013 (Citat: Poor Robert Ford; poor FSA; they just don’t get it. One problem they had was the popularity of the president they were trying to oust. Not easy when even Sunnis supported him…..Let us declare that we at SyrPer are opposed to any accommodation, concession or gesture with regard to the terrorist enemies and their foreign supporters. No negotiations. Period. Long live Dr. Bashar Al-Assad; our great Syrian Army; our wonderful security services and most of all: The People of Syria. Ziad Amin Abu Fadel, Esq..)
– - ”Kvalitetsjournalistiken på snabb reträtt i Sverige”, SvD 10/2 2013

Rekommenderad läsning:
Dårarnas korståg. Jugoslavien, Nato och västliga villfarelser, Diana Johnstone, Hägglunds förlag 2004
The Illigal War on Libya, Cynthia Mc Cinney, Clarity Press 2012
Libyenkrigets geopolitik. Humanitär intervention eller kolonialkrig? Ola Tunander, Celanders förlag 2012
- Slouching Towards Sirte. NATO’s War on Libya and Africa, Maximilan Forte, Baraka Books/Montreal 2012
På given order. Från 11 september till Abu Ghraib, Seumour Hersh, Ordfronts förlag 2005
Humanitär imperialism, Jean Bricmont, Karneal förlag 2005
Illa far landet, Tony Judt, Karneval förlag 2010

Livsfrågor25/01 02:46

Visst, hade tänkt skriva något idag igen. Det var ju några dar sen sist. Men det blev inte så för jag läser och läser och läser.

Ha en bra dag i alla fall. :-)

/Kerstin

Fackföreningar/företag&Ideologier/propaganda&Infrastruktur&Politik/ekonomi20/01 14:36

Centerpartiets stöd minskade i senaste Sifomätningen, till rekordlåga 3,2%. Socialdemokraternas situation är likartad, det har inte haft så lågt stöd som under senare år sedan de kom in i riksdagen i början av 1900-talet. De båda partierna har gjort några rejäla och i grunden likadana misstag.

Båda partierna gjorde sig av med sina media. Framför allt Socialdemokraterna blev därmed nästan utan röster i den svenska medielandskapet och eftersom pressen är i huvudsak borgerlig speglas deras åsikter, idéer och åtgärder i en idéfientlig press varvid de kommer att framstå som mossiga och dumma. Annat kan man inte vänta sig från en politiskt fientlig press. Centerpartiet sålde också ut sina tidningar och gjorde sig, som socialdemokraterna, samtidigt av med risken att kritiseras av de egna väljarna under deras politisk-ideologiska omsvängning, liksom med möjligheten till en dialog med sina väljare.

 Socialdemokraterna bestämde sig samtidigt för att deras traditionella väljargrupp inte fanns längre, att svenska folket hade fått det så bra under deras långa regeringsperiod att det inte längre skulle gå att ”leva” på röster från de sämre ställda i samhället. Har för mig att Mona Sahlin, men även andra framstående socialdemokrater, har uttryckt åsikten att man inte kan vinna val bara på att värna om de fattigaste. Alltså måste partiet, resonerade man, attrahera den välbeställda medelklassen och det gör man bäst genom att lova denna grupp favörer, fler privata alternativ och lägre skatter. Låter man den  borgerliga pressen indoktrinera människor och tala om för dem vad de bör tycka, så ordnar det sig bara man ställer upp på de borgerliga idealen – så det gör man numer. Med en befolkning som har allt sämre kunskaper om vår näraliggande historia och genom att låta borgerligheten definiera om denna historia (”Vi moderater har alltid värnat om demokratin-lögnerna), behöver S-partiet inte oroa sig över att väljarna ska inse att partiet, dvs partitopparna, idag kämpar för precis de intressen och den ideologi som partiet grundades för att bekämpa för snart 150 år sen, nämligen den liberala utsugningspolitiken och företagens rätt att trycka ner människor i lorten.

Centerpartiet, som en gång var ett socialliberalt parti men med siktet inställt på småbönder och landsortsbor, har resonerat på samma sätt vad gäller deras väljargrupp. Landsbygden avfolkas och småbönderna finns inte kvar längre och ska inte finnas kvar så länge till, så nu måste vi attrahera andra väljargrupper. Partiet vände sig då till, ja gissa: Jo till den välbärgade medelklassen, men framför allt de yngre väljarna i denna grupp. ”Frihet, frihet och frihet igen” är partiets nya, som ledarna trodde, valvinnande slogan. Den lockar alla unga människor, tänkte de sig. Ungdomar har längtat efter frihet under hela sin uppväxttid och ofta blandat ihop föräldrarnas bestämmanderätt över  dem med statens och är de medvetna om skillnaden så vill de bli av med bådadera – åtminstone tills de inser vad det innebär att vara så där fri.

Och båda partierna har räknat rejält fel. Inget av dem har vunnit mer väljarstöd på sin ”moderna” nyliberala politik. Istället har båda förlorat väljare på denna reaktionära politik de senaste 20 åren.

Framför allt Socialdemokraternas ledare brukar då och då betona att man måste vinna fler röster i Stockholms stad. Men kära nån, hur har man tänkt sig göra det? Genom privatiseringar och utförsäljning av lägenhetsbeståndet i Stockholms innerstad och vissa områden runt denna, har man byggt om Stockholms innerstad till ett rikemansghetto. Hur har man tänkt sig fortsättningen? Att 9 miljoner människor ska tränga ihop sig där?

Dags för båda partierna att börja inse att folk kommer att fortsätta att vara bosatta utanför detta område och att Sverige är totalt beroende av sin landsbygd, eftersom det är där de värden skapas som är grunden för ett välstånd. Det ligger inga energiskapande verksamheter i centrala Stockholm Det finns inga sågar eller pappersmassafabriker där. Det går inte att odla spannmål eller plank på Stureplan. Därför är det dags att tänka om – igen och i motsatt riktning.

Fortfarande bor majoriteten av befolkningen inte i Stockholm och framför allt inte i stadens centralare delar och så kommer det att förbli inom en överskådlig framtid. Snarare kan vi förvänta oss att trenden vänder framöver, då oljan blir allt dyrare och man inte kommer att ha råd att frakta allting två gånger runt jorden innan det hamnar på våra matbord. Mycket oklokt alltså, att låta infrastrukturen falla samman i förtvivlade försök att vinna röster från de rika i Stockholms stad.

Den dagen då det inte längre räcker att skicka svenska attacktrupper till oljerika länder för att säkra kontrollen över oljan, har man bränt alla broarna om infrastrukturen fått förfalla totalt, som den får göra nu. Det är oklokt att härma USA i allt och i synnerhet i det här avseendet.

/Kerstin

Politik/ekonomi18/01 19:56

Till Centerpartister, som är medlemmar i Sveriges mest frihetsälskande parti numer, jag har ett förslag som väl vore något för er, till ytterligare en frihetslagstiftning, nämligen tillåtelse att hålla, köpa och sälja slavar.

Ja det skulle förstås vara frivilligt att sälja sig som slav och då kan jag inte se något hinder för detta. Alla måste ju får göra vad de vill med sina liv och sina kroppar. En sådan möjlighet kunde ju vara bra för alla dem som sitter i en skuldfälla. De säljer sig frivilligt som slavar till någon som betalar deras skulder. Det skulle innebära att de slipper framleva resten av sina liv som som skuldsatta och att de därmed blev mycket friare.

Även inkomstlösa skulle ju kunna få det mycket bättre som slavar än de har som inkomstlösa. Tänk att få ett rum på ett slott eller i en flott villa och gratis mat och kläder mot att man gör lite arbeten på slottet, städar lite, lagar lite mat, passar de gulliga barnen åt herrskapet, pysslar om deras trädgård mm.

Sen skulle förstås försäljningen av slavarna kräva slavarnas medgivande.

Ett sådant humant slavsystem skulle lösa många samhällsproblem, arbetslösheten exempelvis, därmed kostnaderna för de inkomstlösa, samtidigt som många människor skulle ges tillfälle till drägligare liv

Fram för mer frihet, och därmed för friheten att få sälja sig som slav alltså!

/Kerstin

Livsfrågor&Politik/ekonomi18/01 04:28

Mitt motförslag till Centerns befängda förslag om månggifte. Slopa äktenskapet och sambolagen helt. Ingen reglering alls av samboförhållandena. Istället får var och, om man vill, skriva kontrakt för samboendet, hur än det ser ut, helt enligt egna huvuden. Friare än så kan det ju inte bli.

/Kerstin

Internationell politik&Politik/EU16/01 17:23

Berlusconi är nu inte precis min favorit men eftersom hans påståenden stämmer väl överens med vad vi fått reda på från andra håll kan vi nog sätta tilltro till dem.  Videon är kort och engelsktextad:

Berlusconi Admits Libya’s Revolution was Manufactured & Driven by Sarkozy’s Desire for Oil & Gas (utlagd 13/1 2013)

Det är ju trevligt att få höra det direkt från en av dem som var med, att anfallet på Libyen inte var ett folkligt uppror utan planerat av Sarkozy (genomfört efter tillstånd från USA kan vi nog ta för givet, fast detta säger inte Berlusconi). Intressant att höra detta från en man som hade vissa insikter i, ja var del av EUSA-maktens inre cirklar

/Kerstin

PS: Bloggarens syn på händelserna i Libyen och Syrien, eller varför jag vägrar att medverka i krigspropagandan

Länkar om Libyen:
Libya`s “Government“ in Disarray After Largest Party Quits “Congress“, From Mathaba, Libya Against Power Media 13/1 2013 (En annan röst om vad som  händer i Libyen just nu)
The war in Libya was seen as a success, now here we are engaging with the blowback in Mali, The Independent 13/1 2013

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi&Rättsväsendet12/01 16:49

Nu  har visserligen Centerns nya idéprogram utsatts för så stark kritik i de egna leden att det torde ändras rejält men det har ändå gett upphov till ivriga diskussioner och en hel del, framför allt unga människor, försvarar flera av de idéer som framförs, som förslag till månggifte och slopandet av arvsrättslagarna. Därför vill jag även säga mitt om förslaget.

Unga nyliberaler och libertarianer ivrar för ”frihet” och så till den milda grad att de ropar ”Haleluja” bara de hör ordet ”frihet”. Ordet tycks fungera som en trollformel som i ett slag förorsakar total intellektuell hjärnsmälta hos de nyliberaler och libertarianer som hör det och som inbillar sig att ”frihet” är en enkel historia att förverkliga bara man vill. De inser inte att för det mesta innebär den enes frihet en inskränkning i den andres. De begriper inte att det inte finns och inte kan finnas en total frihet för alla i ett samhälle.

Men, försvarar sig frihetsälskarna, vi talar bara om den frihet som inte innebär att man skadar andra människor. Jag antar att de då menar att det inte ska vara fritt fram att stjäla andras tillhörigheter eller att misshandla eller döda andra men för övrigt ska allting vara fritt.

Problemet är bara att bestämma vad som skadar andra.  Hur är det om man tar ifrån en människa hans eller hennes försörjningsmöjligheter, sparkar henne eller honom från ett jobb, skadar man inte denna människa då? Jag vill nog påstå att man gör det. Skadar man inte en människa när man tvingar denne att sälja allt den har slitit ihop till sig tidigare i livet, innan samhället går in och ger dem pengar till mat och tak över huvudena, eller om man tvingar dem att svälta ihjäl? Är det att inte skada någon? Den som drabbas känner sig definitivt skadad. Är det att skada någon om man vräker denne någon från hans eller hennes bostad? Som det nu är anses det normalt vara den som inte betalar sin hyra som skadar någon annan, nämligen hyresvärden, och detta oavsett om betalningen inte kan göras, exempelvis på grund av arbetslöshet eller sjukdom.

Det senaste geniala frihetsförslaget, från det alltmer absurda Centerpartiet, är att man ska tillåta månggifte, för människor måste ju ha friheten att leva som de vill, och dela sina liv med vem eller vilka de vill, heter det.

Första frågan här: Har vi inte friheten att leva ihop med vilka vi vill idag? Såvitt jag förstår har vi det. Jag kan bo tillsammans med en eller flera personer av andra könet eller av samma kön eller av olika kön – om jag vill. Vi har inga lagar som förbjuder sådana samlevnadsformer. Så ska förslaget vara något annat än ett slag i luften måste det innebära något annat, att man skapar juridiskt giltiga ramar för olika samlevnadsformer – mer reglering alltså, och mer kontroll av människors levnadsvanor. Något slags kontrakt  mellan dem som bor ihop bör detta rimligen handla om. Det har vi två slag av för tvåsamhetsförhållanden, nämligen giftermålet och sambolagen, den senare för dem som inte är gifta. Alltså ska det till något liknande för flera människors samlevnad, ett registrerat förhållande, vare sig förhållandet registreras av kyrkan eller av en profan myndighet, om förslaget ska vara något annat än ett slag i luften. Hur ska denna institution se ut? Ska alla vara gifta med alla de andra i gruppen? Om en kvinna har två eller flera män, ska då männen i familjen också vara gifta med varandra, eller om en man har flera fruar, ska dessa fruar också anses vara gifta med varandra?

Och barnen? Ska de betraktas som hela vuxenkretsens ansvar? Om det finns flera män i familjen hur ska faderskapet se ut? Ska samtliga män registreras som fäder eller bara den biologiske fadern och i så fall, ska varje barn och samtliga män i familjen DNA-testas för att avgöra det biologiska faderskapet för varje barn som föds? Ska bara de biologiska föräldrarna betraktas som förmyndare till barnen eller ska samtliga i familjegruppen vara sådana. Hur ska man sedan förfara med barnen vid eventuella skilsmässor? Ska samtliga i storfamiljen ha  umgängesrätt med barnen, så att dessa i värsta fall, i det fall flera av de vuxna bestämmer sig för att skiljas från familjen, tvingas cirkulera mellan fem-sex vårdnadspersoner, eller fler?

Egendomsrätten i denna fria storfamilj måste regleras. Hur ska egendomen delas upp i det fallet en eller flera vill skiljas från gruppen? Ska alla, som idag är fallet i ett tvåsamt äktenskap, äga allt tillsammans, om inget äktenskapsförord inrättats, eller ska alla automatiskt själva äga vad de själva har införskaffat till hemmet?

Men, säger frihetsälskaren, utan att inse vad han talar om, det här är ju problem som går att lösa bara man vill och man kan förstås tänka sig olika lösningar av de här områdena. Jo, det kan man kanske, problemet är bara hur man ska göra det bättre och dessutom att ingen blir friare av att man sätter igång att reglera området. Det är ett faktum idag att om flera personer väljer att bo ihop så lägger sig staten inte i saken alls. Den ger total frihet för oss alla att bestämma hur vi vill leva tillsammans. De samboende får ordna upp alla dessa områden som de behagar, förutom att lagar reglerar barnens rätt att få en far och en mor registrerad

1974 infördes den första sambolagen. Vi, Motvallsbloggens bloggare, hade då bott ihop c:a 4 år och vi hade valt att inte gifta oss för vi ansåg båda att vi inte ville att staten skulle blanda sig i våra liv. Vi menade att om vi hade önskat en statlig reglering av vårt samboförhållande så hade vi gift oss. Men sambolagen kom och den innebar att vårt förhållande plötsligt reglerades av staten och att vi tvingades att vidta en del åtgärder för att få ha det som vi önskade. Vi var inte glada åt detta. Vi var unga och med ungdom följer ju inte sällan en viss oförmåga att se till andras situationer, ofta beroende på att man inte vet vad andra kan drabbas av eller hur de lever, så senare skulle vi båda komma att inse att sambolagen hade kommit till för att i alla fall i någon mån skydda dem som sambodde utan att vara gifta och tyckte då att lagen kanske ändå inte var så tokig. Men en sak insåg vi redan då sambolagen infördes, att den innebar ökat inflytande över våra liv från statens sida. Vad vi blev mer medvetna om med tiden var det faktum att framför allt kvinnor ofta blev ekonomiskt lidande vid separationer om de levt i ett oreglerat samboförhållande och att lagen var till för att tillförsäkra dem en viss rätt till vad de hade varit med och dragit ihop till det gemensamma hemmet.

Ska man alltså börja reglera samboendeformer av andra slag än tvåsamhet så ska man inte presentera detta reglerande som en större frihet för det är det inte. Tvärtom innebär det mer reglering och mer statligt inflytande över våra liv och det är ju möjligt att moderna unga människor lever så att det föreligger ett behov av mer regleringar på området och att de vill ha sådana.

Ser vi på förslaget om en lag om ”månggifte” oavsett hur man tänker sig att det skulle se ut, så kan vi dessutom var tämligen säkra på att en sådan lag skulle få andra och av förslagsställarna inte anade negativa konsekvenser, och även i det fallet huvudsakligen för kvinnor. Det är inte svårt att inse att lagen skulle resultera i att framför allt rikare personer, huvudsakligen män, kunde skaffa och hålla sig med fler ”äkta tredjedelar eller femtedelar” och att det sannolikt inte skulle bli så många fall där en kvinna håller sig med flera män.

Vidare presenteras förslaget om arvsrättsförändring, att var och en får testamentera sina ägodelar till vem man vill, som en större frihet för alla att bestämma över sin egendom och sina liv. Det innebär förstås ökad frihet för dem som har men samtidigt inskränker det, och mycket värre än man kanske inser, friheten för exempelvis barnen i en familj.

Vi kan ju se för oss situationen som vi kan läsa om eller se på historiska filmer från andra länder. ”Om du inte gör som jag säger så gör jag dig arvlös!” Eller testamentet: ”Då min dotter Lisa gifte sig med en man som jag inte kunde acceptera som svärson och min son Johan inte utbildade sig till läkare, som jag önskade, blir båda arvlösa. All min kvarlåtenskap går istället till dottern Lena som alltid följt mina råd.”

Den här typen av lydighetskrav skulle inte öka unga människors frihet. Och barnen har ju dessutom ingen oförytterlig rätt att ärva allt efter sina föräldrar redan som det är idag. En förälder kan fortfarande testamentera bort en del av sin kvarlåtenskap till vem han eller hon önskar och den som inga barn har testamenterar till vem han vill, släkting eller inte släkting.

Visst kan man kräva en frihet att få testamentera till vem man vill, men återigen, man ska inte presentera en sådan åtgärd som en åtgärd som innebär” mer frihet för alla”. Frihet att testamentera till vem man vill innebär bara en större frihet för den som önskar tvinga barn eller andra möjliga arvingar att göra som han eller hon vill, vilket innebär ökad ofrihet för dessa barn eller andra tilltänkta arvingar.

Slutligen om drömmen om den totala friheten: Det är helt enkelt så att lever vi ett samhälle måste eller bör vi alla acceptera lagar och regleringar som inskränker en del av vår frihet för att skona många andra människor från eländen och total ofrihet. Jag accepterar exempelvis en viss inskränkning i min rätt att köpa alkohol för att jag vet att total frihet att sälja alkohol för vem som helst och när som helst innebär stort lidande för alldeles för många människor, framför allt för kvinnor och barn. Jag accepterar förbud mot att köra bil när man druckit alkohol för att jag vet att om det vore tillåtet skulle många människor dö i trafiken på grund av alkoholpåverkade förare.

Men har man virrpannan Ayn Rand som idol, ja då kanske man inte kan tänka så långt och då anser man kanske att friheten bara är till för de rikaste, de som anses överlägsna alla andra.

Jag har skrivit om liknande frågor tidigare på Motvallsbloggen.

/Kerstin

PS: Det var ingen slump att Platon, som jag för övrigt inte har mycket till övers för, ansåg att de filosofer som borde styra samhället, och med filosofer avsåg han utbildat och kunnigt folk, skulle vara 50 år gamla.

Den här gamla filmen, som är ganska lång men sevärd, och synnerligen klargörande, har jag visat tidigare på bloggen, men den tål att läggas ut en gång till:

Skattefria Andersson

Länkar:
– En hållbar framtid – ett förslag till nytt idéprogram, Centerpartiet
– Sammanfattning av förslaget till nytt idéprogrammet
- Idéprogrammet Centerns vision, Vlt 7/1 2013
– Centern på hal is, DN 10/1 2013
Fakta: Centerns idéprogram, DN 9/1 2013
”Svenskt Näringsliv bakom Centerpartiets idéprogram”, Dagens Opinion 7/1 2013
Centern tänker som en ambitiös fjortis, Johan Hakelius, AB 14/1 2013 (Inte ofta jag och Hakelius har samma uppfattning, men här har vi det, i varje fall i vissa frågor, så jag rekommenderar hans spalt i AB idag. Man kan notera att han närmar sig de 50 dessutom.)

Internationell politik&Politik/ekonomi&Politik/EU11/01 04:01

Läser en artikel i SvD av Randy Hultgren (1) (GOP)(2) och Göran Pettersson (M). Den är förfärande på många sätt. Dels innehåller den ett antal rena lögner om 1900-talets historia, dels ropar den på flera krigsinsatser från Europas, och därmed också från Sverige sida, i USA:s krig runtom på jorden.

”Relationen mellan Sverige och USA har aldrig varit starkare.” Det budskapet framförde USA:s ambassadör Mark Brzezinski nyligen vid ett Folk och Försvar-seminarium. (3)

Och efter att ha hävdat att samarbetet mellan USA och EU inte är helt toppen, men borde vara det, fortsätter författarna av artikeln:

Dagens samarbete är bra om än det finns en stor outnyttjad potential. Relationen mellan Sverige och USA kan tjäna som föredöme. Vi är inte alltid överens, men det finns sannerligen mer som förenar än som skiljer oss åt. Det som binder ihop oss är demokratiska värderingar, starka företag och vetenskapliga relationer.

Det är väl inte konstigt kanske om Sverige ligger bra till i USA idag, med tanke på att vi har en utrikesminister som var anställd för att lobba i Europa för att europeiska länder skulle ställa upp med militär på USA:s sida i attacken på Irak för 10 år sedan (ett krig som startades efter gigantiska lögner om Irak). Dessutom verkar han köra sitt alldeles egna race i regeringen (när hör vi något om vad han sysslar med?). Det är egentligen en ren skandal att Carl Bildt är svensk utrikesminister. Jag förstår inte att svenska folket accepterar att ha en krigshetsare som utrikesminister.

Läser vidare i artikeln att:

USA har räddat Europa då totalitära stater varit på väg att dominera och ta kontroll över kontinenten. Under kalla kriget bidrog både Sverige och USA, förvisso inte formellt säkerhetspolitiskt samordnat, till att avskräcka Sovjetunionen från att förvandla Europas demokratiska stater till sovjetiska lydstater.

Det är visserligen sant att Sverige samarbetade med Nato under det kalla kriget men jag kan inte låta bli att påpeka vad yngre svenskar sannolikt inte känner till, att detta samarbete envist förnekades från alla i riksdagen vid den tiden och när vänstern påpekade att det pågick beskylldes den för för att ljuga. Vad vänstern då påstods ljuga om, det skryter alltså dagens politiker med som om det var hjältedåd som Sverige utförde.

Dessutom noterar jag att man återigen upprepar lögnen om att det var USA som räddade Europa, först från Hitler, förstår man, senare från Sovjet.  Sanningen om detta kommer kanske också fram så småningom men än är tiden tydligen inte mogen för den, nämligen att det i huvudsak var Sovjet som räddade Europa från Hitler. Sovjetunionen offrade 13 600 000 soldater samt 6 ooo ooo civila i detta krig och för att slå ut de tyska och tyskvänliga trupperna som hade angripit Sotvjet. USA förlorade totalt 170 000 soldater och inga civila, och det på alla fronterna, både i väst och i bortre Asien (mot Japan), Storbritannien förlorade 678 000 soldater och 60 000 civila. (4)

Vad så gäller påståendet om att USA räddade Europas demokratiska stater från att Sovjet förvandlade dem till lydstater så är detta likaledes en ren lögn. Under kriget kom de allierade överens med Sovjet om intressesfärer i Europa efter kriget, och Sovjet försökte aldrig lägga sig i politiken i något av de länder som man hade tillfört Västs intressesfär. Ingenting tydde heller på att Sovjet hade planer på att expandera sitt territorium in i Västeuropa bortom det som man betraktade som sin intressesfär. Det var dåligt beställt med demokatin i Öststaterna och det led naturligtvis folken där av, men även detta har en förhistoria där Västmakterna inte är oskyldiga.

Vidare ropar artikelförfattarna, Randy Hultgren (GOP) och Göran Pettersson (M) på mer krigsinsater från Europa på USA:s sida, i USA:s nykoloniala krig. Det är så förfärligt att jag inte orkar tänka på hur Sverige föröder det goda namn vi haft i småstater runtom i världen, just för att vi ställde upp på idén att mindre stater skulle ha rätt att föra sig egen politik och äga självbestämmande. Så här skriver alltså ovan nämnda personer:

I dag är situationen självfallet en annan. Men USA utgör än i dag en garant för Europas demokratier. USA kan dock inte lösa allting på egen hand. Den transatlantiska länken måste stärkas med ett större europeiskt ansvarstagande (min kursivering). Den nuvarande bördefördelningen vad gäller fred och säkerhet måste bli bättre balanserad. Vår säkerhet bygger ytterst på att vi är integrerade i ett större samarbete där vi samlas runt centrala värderingar som demokrati och frihet. Värden som på det globala planet långt ifrån är självklara.

Det sista betyder, om man skriver det i klartext, att EU bör ställa upp på USA:s krig, både med mer soldater, mer materiel och mer pengar. Detta har styrande i USA sagt tidigare. Just nu går USA ekonomiskt på knäna på grund av sina krig och de skulder de ådragit sig med sin bombgalenskap. Alltså kräver USA nu att Europa ska betala mer för dessa krig. USA kräver i själva verket att EU ska utarmas av krig på samma sätt som USA utarmats.

Den blomstrande framtid som artikelförfattarna också målar upp i artikeln, bara vi samverkar mer med USA, är i själva verket en fattigare framtid, en framtid utan välfärd även i Europa, det som alltså inte är framtid utan är nutid för greker och spanjorer, men även för stora delar av den amerikanska befolkningen.

Vi har alla anledning idag, att sakna Olof Palme och hans ställningstaganden vad gäller krig, men även vad gäller jämlikhet och välfärd.

/Kerstin

Länkar:
1) Randall Mrk ”Randy” Hultgren, en amerikansk politiker (republikan) och jurist. Wikipedia
2) Wikipedia, Citat: The Republican Party (also called the GOP, for ”Grand Old Party”)
3) USA ser Sverige allt mer som själsfrände,  Randy Hultgren (GOP) och Göran Pettersson (M), Svd 8/1 2013
4) Lista över antal dödade under andra världskriget, Wikipedia

Rekommenderas också:
Se chansen till fred i Afghanistan, Anders Ferm m.fl. Svd 8/1 2013
Hotet från Nato, Kommunistiska partiet 15/1 2013 (Ryssland hotar inte Sverige, säger författaren i artikeln. Nej, det tror inte jag heller, men USA hotar Ryssland – igen, vilket är orsaken till Rysslands upprustning och om det skulle bli ett öppet krig från USA/Nato mot Ryssland, ja då kommer Sverige att blandas in, i och med att amerikanerna redan har en fot inne i Norra Sverige. Än farligare för oss blir det om vi går med i Nato.)

Nästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster