Läser en artikel i SvD av Randy Hultgren (1) (GOP)(2) och Göran Pettersson (M). Den är förfärande på många sätt. Dels innehåller den ett antal rena lögner om 1900-talets historia, dels ropar den på flera krigsinsatser från Europas, och därmed också från Sverige sida, i USA:s krig runtom på jorden.

”Relationen mellan Sverige och USA har aldrig varit starkare.” Det budskapet framförde USA:s ambassadör Mark Brzezinski nyligen vid ett Folk och Försvar-seminarium. (3)

Och efter att ha hävdat att samarbetet mellan USA och EU inte är helt toppen, men borde vara det, fortsätter författarna av artikeln:

Dagens samarbete är bra om än det finns en stor outnyttjad potential. Relationen mellan Sverige och USA kan tjäna som föredöme. Vi är inte alltid överens, men det finns sannerligen mer som förenar än som skiljer oss åt. Det som binder ihop oss är demokratiska värderingar, starka företag och vetenskapliga relationer.

Det är väl inte konstigt kanske om Sverige ligger bra till i USA idag, med tanke på att vi har en utrikesminister som var anställd för att lobba i Europa för att europeiska länder skulle ställa upp med militär på USA:s sida i attacken på Irak för 10 år sedan (ett krig som startades efter gigantiska lögner om Irak). Dessutom verkar han köra sitt alldeles egna race i regeringen (när hör vi något om vad han sysslar med?). Det är egentligen en ren skandal att Carl Bildt är svensk utrikesminister. Jag förstår inte att svenska folket accepterar att ha en krigshetsare som utrikesminister.

Läser vidare i artikeln att:

USA har räddat Europa då totalitära stater varit på väg att dominera och ta kontroll över kontinenten. Under kalla kriget bidrog både Sverige och USA, förvisso inte formellt säkerhetspolitiskt samordnat, till att avskräcka Sovjetunionen från att förvandla Europas demokratiska stater till sovjetiska lydstater.

Det är visserligen sant att Sverige samarbetade med Nato under det kalla kriget men jag kan inte låta bli att påpeka vad yngre svenskar sannolikt inte känner till, att detta samarbete envist förnekades från alla i riksdagen vid den tiden och när vänstern påpekade att det pågick beskylldes den för för att ljuga. Vad vänstern då påstods ljuga om, det skryter alltså dagens politiker med som om det var hjältedåd som Sverige utförde.

Dessutom noterar jag att man återigen upprepar lögnen om att det var USA som räddade Europa, först från Hitler, förstår man, senare från Sovjet.  Sanningen om detta kommer kanske också fram så småningom men än är tiden tydligen inte mogen för den, nämligen att det i huvudsak var Sovjet som räddade Europa från Hitler. Sovjetunionen offrade 13 600 000 soldater samt 6 ooo ooo civila i detta krig och för att slå ut de tyska och tyskvänliga trupperna som hade angripit Sotvjet. USA förlorade totalt 170 000 soldater och inga civila, och det på alla fronterna, både i väst och i bortre Asien (mot Japan), Storbritannien förlorade 678 000 soldater och 60 000 civila. (4)

Vad så gäller påståendet om att USA räddade Europas demokratiska stater från att Sovjet förvandlade dem till lydstater så är detta likaledes en ren lögn. Under kriget kom de allierade överens med Sovjet om intressesfärer i Europa efter kriget, och Sovjet försökte aldrig lägga sig i politiken i något av de länder som man hade tillfört Västs intressesfär. Ingenting tydde heller på att Sovjet hade planer på att expandera sitt territorium in i Västeuropa bortom det som man betraktade som sin intressesfär. Det var dåligt beställt med demokatin i Öststaterna och det led naturligtvis folken där av, men även detta har en förhistoria där Västmakterna inte är oskyldiga.

Vidare ropar artikelförfattarna, Randy Hultgren (GOP) och Göran Pettersson (M) på mer krigsinsater från Europa på USA:s sida, i USA:s nykoloniala krig. Det är så förfärligt att jag inte orkar tänka på hur Sverige föröder det goda namn vi haft i småstater runtom i världen, just för att vi ställde upp på idén att mindre stater skulle ha rätt att föra sig egen politik och äga självbestämmande. Så här skriver alltså ovan nämnda personer:

I dag är situationen självfallet en annan. Men USA utgör än i dag en garant för Europas demokratier. USA kan dock inte lösa allting på egen hand. Den transatlantiska länken måste stärkas med ett större europeiskt ansvarstagande (min kursivering). Den nuvarande bördefördelningen vad gäller fred och säkerhet måste bli bättre balanserad. Vår säkerhet bygger ytterst på att vi är integrerade i ett större samarbete där vi samlas runt centrala värderingar som demokrati och frihet. Värden som på det globala planet långt ifrån är självklara.

Det sista betyder, om man skriver det i klartext, att EU bör ställa upp på USA:s krig, både med mer soldater, mer materiel och mer pengar. Detta har styrande i USA sagt tidigare. Just nu går USA ekonomiskt på knäna på grund av sina krig och de skulder de ådragit sig med sin bombgalenskap. Alltså kräver USA nu att Europa ska betala mer för dessa krig. USA kräver i själva verket att EU ska utarmas av krig på samma sätt som USA utarmats.

Den blomstrande framtid som artikelförfattarna också målar upp i artikeln, bara vi samverkar mer med USA, är i själva verket en fattigare framtid, en framtid utan välfärd även i Europa, det som alltså inte är framtid utan är nutid för greker och spanjorer, men även för stora delar av den amerikanska befolkningen.

Vi har alla anledning idag, att sakna Olof Palme och hans ställningstaganden vad gäller krig, men även vad gäller jämlikhet och välfärd.

/Kerstin

Länkar:
1) Randall Mrk ”Randy” Hultgren, en amerikansk politiker (republikan) och jurist. Wikipedia
2) Wikipedia, Citat: The Republican Party (also called the GOP, for ”Grand Old Party”)
3) USA ser Sverige allt mer som själsfrände,  Randy Hultgren (GOP) och Göran Pettersson (M), Svd 8/1 2013
4) Lista över antal dödade under andra världskriget, Wikipedia

Rekommenderas också:
Se chansen till fred i Afghanistan, Anders Ferm m.fl. Svd 8/1 2013
Hotet från Nato, Kommunistiska partiet 15/1 2013 (Ryssland hotar inte Sverige, säger författaren i artikeln. Nej, det tror inte jag heller, men USA hotar Ryssland – igen, vilket är orsaken till Rysslands upprustning och om det skulle bli ett öppet krig från USA/Nato mot Ryssland, ja då kommer Sverige att blandas in, i och med att amerikanerna redan har en fot inne i Norra Sverige. Än farligare för oss blir det om vi går med i Nato.)