januari 2012


Ideologier/propaganda&Internationell politik&Politik/EU31/01 18:32

Läs rapporten från de arabiska observatörer som Syrien accepterade i landet.(1) Där framgår det, mellan raderna, att observatörernas främsta uppgift var att öppna vägarna för den kriminella s.k. syriska befrielsearmén som i hög utsträckning består av gäng av legoknektar, samma som krigade i Libyen bl.a. Observatörerna tillhöll den reguljära syriska armén att dra tillbaka sina soldater från de områden där ”befriarna” for fram med våldsamheter. Det gjorde Syrien, och nu hör vi att ”befriarna” kommit närmare Damaskus. Rapporten nämner inte ett enda tillfälle där den reguljära syriska armén gick till attack orpovocerat, däremot såg de andra grupper utöva våld.

I Rapporten läser vi också hur somliga av observatörerna ”inte hade klart för sig vad de skulle göra” och att många av dem hoppade av, som observatörer från bl.a. Tunisien och Sudan. Kunde de inte med att agera i enlighet med Qatars, Saudiarabiens och Förenade Arabemiratens önskemål månne, så att de beredde landet för utvecklandet av mer våld i Syrien, som sen kan användas för att ropa på Natoinbombningar? Dessa synnerligen odemokratiska stater är de stater som USA och Nato, och numer även vår svenska regering och riksdag, allierar sig med och som just nu utför samma smutsiga insatser i Syrien som de gjorde i Libyen.

Det är förstås så att det finns syrier som är missnöjda med regimen och också så att landet behöver demokratiseras, men även i det här fallet handlar det om var majoriteten i landet står och om USA/Natos definitiva avfärdande av ledaren, som lovar att anställa allmänna val 2014 (2). Varför ger man inte Assad den chansen? Varför gav man inte Ghadafi möjligheten att arrangera sådana allmänna val, som även han lovade göra? Jo för att Väst, USA och Nato inte alls är intresserade av demokrati i de här staterna, eller för hur syrierna eller libyerna har det, utan för att de vill ta makten över dessa länders naturresurser, framför allt oljan och gasen, och i Syriens fall beröva Iran en allierad, liksom palestinierna i Israel.

Varför rapporterar våra media inte mer allsidigt om det som sker, och varför rapporterade man inte mer allsidigt om situationen i Libyen idag? Jag finner helt enkelt inte ord för att uttrycka min åsikt om den svenska journalistkåren och svenska media, inklusive dem vi kallar ”public service”, som numer borde döpas om till USA/Nato propagandaservice.

Tycker vår journalistkår att det som händer i Libyen just nu, med total rättslöshet, med beväpnade gangstergäng som terroriserar människor, med något som närmast liknar inbördeskrig, är bra?  Samma situation kommer att uppstå i Syrien om Västvärlden fortsätter på den inslagna vägen, att stödja och beväpna grupper för att ställa till kaos i Syrien, precis som man gjorde i Libyen. I Syrien har vi dessutom en svårare situation än i Libyen, med många olika folkgrupper och olika religioner varför risken för en verklig orgie av mördande där är mycket stor om landet destabiliseras mer. Det blev så i Libyen, fast man inte riktigt förväntade sig det (utom de mer klarsynta) .Vill svenska journalistkåren att även Syrien bombas sönder och samman och att tiotusentals människor dödas. Gillar journalister blod och död? Älskar de att se blod? Mår de bra av att frossa i andra människors olyckor och i katastrofer så att de vill har mer av den varan?

/Kerstin

Länkar:
1) League of Arab States Observer Mission to Syria, 18/1 2012
2) En intressant intervju med Bashar al-Assad, Motvallsbloggen 13/12 2011 (I videon säger Assad att man är igång att förändra konstitutionen och att det ska anställas allmänna val framöver.)
- Ryssland har nyckelroll vid Syrien-möte, SR Ekot,31/1 2012

Tillagda länkar:
- What is really going on i Syria: Insider Update, Voltairenet.org 30/1 2012 

 

Ideologier/propaganda&Internationell politik30/01 04:50

Som motvikt till vad som sagts på radion idag om händelserna i Syrien:

’UN resolution leaves no choice to Syria: only NATO’ (28/1 2012)

Sveriges radio och Cecilia Uddén måste veta att man inte talar sanning, att man agerar trutförlängare åt USA/Nato.

/Kerstin

Länkar:
Artiklar på SR:s hemsida om Syrien
- Western press sidesteps content of Arab Leage Observer Mission report, Syra Press Review, voltairenet.org 25/1 2012
- Syran army liberates Douma and Hama, Syra Press Review, voltairenet.org 26/1 2012
- Precidency of Arab League seeks to bury own expert report, Voltairenet.org 27/1 2012
- Wider Middle-East and Global War Imminent? nsnbc 8/1 2012

Massmedia&Politik/ekonomi&Politik/EU28/01 14:30

Vi ser en helt otrolig journalistik i samband med avsättandet av Juholt och valet av Löfvén som S-ledare.

Igår hörde vi på radion hur Löfvén valdes av partistyrelsen – med acklamation. Det låter förstås bra, enighet är ju något fint. Det är bara det att detta är ett djupt odemokratiskt agerande av partistyrelsen.

I Sverige har vi av tradition haft vissa regler som föreningar och politiska partier har följt men journalistkåren förefaller helt okunnig om dessa regler, som nästan udantagslöst är inskrivna i föreningars och partiers stadgar. Det är medlemmarna som väljer ordföranden i demokratiska föreningar, på årsmöten eller kongresser, inte styrelsen. Möjligen, och det är kanske inte så konstigt numer, blandar journalister ihop begreppen och tror att vad som gäller i stora företag också gäller för, eller bör gälla för demokratiska organisationer. Det är illa i så fall för det betyder att media inte har någon möjlighet att värna vår demokrati, som brukar hävdas att de gör, eller i varje fall att de ska göra. Att en partistyrelse, eller en förenings styrelse själva väljer ordförande brukar normalt förknippas med diktaturer.

Föreningarnas/partiernas medlemmar väljer en valberedning, som har till uppgift att förbereda val av ordförande och oftast också sekreterare och kassör, vid nästa årsmöte/kongress. Det tillkommer sedan denna valberedning att undersöka medlemmarnas åsikter om vem som ska vara ordförande nästa period. Har valberedningen gjort ett bra jobb och förutsatt att föreningen inte är väldigt splittrad, brukar årsmöten/kongresser välja den ordförande som valberedningen föreslår. Men det finns alltid möjlighet att föreslå någon annan, och att i normalt omröstningsförfarande ställa de olika förslagen mot varande på årsmötet/kongressen. Den här ordningen frångick S i dagarna när partistyrelsen ensamt valde Löfvén till ny ordförande.

Snarare än att vara något positivt var väl det där med ”acklamation”, att partistyrelsen var överens om val av ny ordförande, illavarslande eftersom det visar att det inte finns någon inom denna styrelse som värnar om demokratin inom partiet.

Orsaken till brådskan var, med till visshet gränsande sannolikhet, att man måste få fram en jasägande partiledare till fredagen, då Reinfeldt skulle säga ja eller nej till den nya europakten, som bl.a.  handlar om att ställa en stor summa pengar till EU:s förfogande för att hjälpa länder som hamnar i ekonomiska problem men också om överstatliga godkännanden av medlemsstaternas ekonomiska politik. De problem som pakten ska avhjälpa är dessutom en självklar följd av EU:s s.k. grundlag och av den enhetliga valutan euron, där räntan bestäms utom politisk/demokratisk kontroll av EU:s s.k. ”riksbank. Det går inte att idag hävda att ingen visste detta. Det fanns gott om varnande röster inför införandet av den gemensamma valutan.

Vidare, hur bra är en sammanslutning som tvingar medlemmarna, dels att säga ja till vad de dominerande politikerna i denna sammanslutning begär av dem, dels tvingar de ingående staterna att åsidosätta sina djupt rotade demokratiska processer. Detta har vi även sett i både Italien och Grekland, där de nya ledarna ingalunda är tillsatta genom demokratiska val.

Media – demokratins dödgrävare
Hur väl fungerar en journalistkår som är närmast lyrisk över den nye S-ledaren, och som gärna påpekar att han är företagens gullgosse? Den fungerar inte alls skulle jag vilja hävda, i varje fall inte för försvar av demokratin.

Istället pågår i media en formlig kampanj för något som ska likna den amerikanska presidentvalsprocessen. Det ska vara öppenhet kring partiledarvalen tjatar journalisterna. Men kära nån, det är inte media som ska välja partiledare, inte heller svenska folket. Det är medlemmarna i partierna som ska göra det, och de har oftast möjligheter att delta i processen under den tid som förslagen arbetas fram förutsatt att partierna är öppna gentemot medlemmarna om vad de sysslar med. I annat fall kan de inte hävda att de är demokratiska.

Det amerikanska systemet är ett uselt och mycket odemokratiskt system i jämförelse med det traditionella svenska systemet och öppnar för mycket mer korruption än det svenska. I USA kostar presidentkandidaternas kampanjer för att bli valda ofantliga summor pengar, och vilka är det som står för dessa pengar, jo endera kandidaterna själva, som i så fall måste vara ofantligt rika, eller finanseliten. Den senare bidrar emellertid även till de rika kandidaterna av förklarliga skäl. Denna elit kan därmed köpa sig den president och de politiker den vill ha. Det vanliga är ju nämligen att den som har mest pengar vinner valen. I varje fall göre sig ingen vanlig medborgare besvär.

Detta innebär förstås inte att det svenska systemet är fritt från korruption men skillnaden mellan USA och Sverige är ändå ganska stor, även om den minskat de senaste decennierna eftersom det finns andra möjligheter för storfinansen att köpa sig de politiska beslut de önskar sig. Men ingenting bli bättre i den vägen av att man inför ännu en väg till korruption och för storfinansen att köpa politiska beslut.

Den i USA vanliga korruptionen, som består i vad initierade i USA kallar ”svängdörrspolitiken”, innebär att politiker och finansmän är så att säga samma grupp. Personer i politiken går mellan framstående och mycket lönsamma anställningar i de stora multinationella företagen och regeringen. De sitter ömsom i de stora bankernas och företagens styrelser och i regeringen eller i regeringens rådgivande organ. Detta börjar vi se även i Sverige, ja så till den milda grad att vi har anledning att börja betrakta Sverige som en pendang till USA:s stora företag.

Vi börjar se hur också svenska politiker, inte minst socialdemokrater, belönas av storbanker och regeringar i USA med välbetalda uppgifter efter att de gjort sitt i den svenska politiken, och att göra sitt innebär att agera så att man gynnar det internationella finanskapitalet förstås. Erik Åsbrink, exempelvis, är nu rådgivare åt Goldman & Sachs. Åsbrink var mannen som tillsammans med två andra personer lyckades kuppa igenom de svenska avregleringarna i mitten av 80-talet, avregleringar som möjliggjorde utförsäljning av de stora svenska företagen och för bankerna att skinna sina kunder alldeles exempellöst. Göran Persson gick direkt från att ha varit partiledare och statsminister till en högermärkt PR-firma, för att bara nämna några exempel från S. Det sades, men jag vet inte om detta är sant eller förverkligats, att Maud Olofsson skulle fungera som rådgivare åt det amerikanska utrikesdepartementet. Carl Bildt tjänade som USA:s lobbyist vad gällde att få EU-länder att ställa upp på attacken mot Irak.

Även de svenska partierna börjar alltså alltmer fungera som pendanger till amerikanska ekonomiska intressen istället för att gynna svenska medborgare i första hand. Ovanpå detta vägrar M att gå med på att redovisa varifrån partierna får sina pengar, vilket är det normala i andra västdemokratier, vilket inte är förtroendeinjagande, åtminstone inte för oss som inte tillhör de rikaste eliterna.

Demokratin dör successivt allt under medias entusiastiska bifall och påskyndande.

/Kerstin

Länkar:
- (S)tatskupp – Godnatt Fred, Demokrati och Rättvisa, Nemokrati 27/1 2012
- Juholt utsatt för ännu en kupp, Dan Josefsson, AB 14/10 2011
- Korståget mot
 välfärden eller Den svenska elitens
 våldsamma revolt, Dan josefssons blogg 12/7 2008

Internationell politik28/01 03:47

Medical aid group suspends work because of torture in Libyan prisons – Dan Glazebrook

/Kerstin

Länkar och rekommenderad läsning:
- Libya: Deaths of detainees amid widespread torture, Amnesty International 26/1 2012
- NATO’s Grisly Crimes in Libya: Extensive Evidence that NATO Deliberately Targetted Civilians, Farirai Chubvu, Global Research 27/1 2012
- Obama’s ”State of Delusion Address”: Rebuilding America With War Crimes, Finian Cunningham, Global Research 25/1 2012
- Independent Libyan Fact-Finding Mission, Stephen Lendman, War Is A Crime.org 26/1 2012

Också om hur ”rebellerna” ingalunda själva besegrade Gadafis styrkor:
- BBC finally admits western imperialist forces toppled the Libyan Arab Jamahiriya, By Mark Urban Diplomatic and defence editor Newsnight, Global Civilians for Peace in Libya, 18/1 2012
18
01
2012

 

Internationell politik27/01 03:21

Libya: ’NTC head may resign — if he makes it out alive’. (23/1 2012)

Det här har media arbetat ivrigt för hela tiden. Varför denna tystnad om Libyen i Media nu? Vad är det media inte vill ta i?

Ännu en gång kan vi konstatera att man inte kan bomba fram demokrati.

Och i engelska Morning Star läser vi att Läkare utan gränser vägrar att fortsätta att verka bland NTC-fångar i Misrata då de får behandla illa torterade människor hela tiden, och ibland tom mellan tortyrsessioner för att de torterade ska klara mer tortyr.

Men vem vet, det är kanske så här man gör när man startar fackföreningar och bygger verklig demokrati, för det var ju det det handlade om enligt somliga vänstermänniskor i Sverige och i andra länder.

/Kerstin

Länkar:
1) Doctors pull out of Libyan hospitals, Morning Star online 26/1 2012

Ideologier/propaganda&Livsfrågor&Politik/EU26/01 22:42

Nu har Socialdemokraterna svikit de svenska väljarna och sina medlemmar och sympatisörer en gång för mycket. Mycket har jag så småningom accepterat och ändå någonstans haft kvar hoppet på någon slags seger för de socialdemokratiska idealen. Istället kommer nu det sista och gigantiska sveket. Det som hänt och rapporterats idag var sista spiken i både Sveriges, som en demokratisk stat, och Socialdemokraternas kista.

Från och med idag kallar jag mig Vänsterpartist. Dagens V står ungefär där socialdemokraterna stod för 30 år sedan vad gäller inställningen till välfärd och jämlikhet. Farväl S. Det känns sorgligt men nu är det oundvikligt.

Men man får ju inte vara en dålig förlorare så det är väl bara att gratulera den ”vänstervridna” journalistkåren till att dennas energiska agerande mot alla vänsteridéer och allt vad demokrati, socialt ansvarstagande och samhällssolidaritet heter, rönt en sådan framgång.

/Kerstin

Internationell politik25/01 04:38

Enligt AP har Ghadafitrogna tagit tillbaka staden Bani Walid, c:a 14 mil sydost om Tripoli. 99% av invånarna i Bani Walid är Ghadafilojalister säger man i artikeln. (1)

Man rapporterar också att NTC inte förmår upprätthålla ordningen i övriga Libyen heller. De olika milisgrupperna vägrar att lämna ifrån sig sina vapen och då och då utbryter strider mellan dem. Olika områden hålls av olika milisgrupper som alltså inte kommer överens.

Dessutom demonstrerade ilskna libyer mot NTC i Benghazi i lördags. De bröt sig in i NTC-högkvarteret och förstörde inredning, möbler och elektronik, samt kastade flaskor efter Jalil. De gav sig också på hans bil. Demonstranterna kräver snabbare reformer.

Libya:Protesters storm Benghazi HQ of new rulers [NTC]

NTC har svårigheter att regera, sägs i AP-artikeln, ”för att Ghadafi såg till att landet inte hade några institutioner”. På andra siter har man läst om hur rebellerna kräver att alla som arbetade för Ghadafis regim, vilket borde innebära att det fanns några slags institutioner, ska fängslas och straffas. Man har även läst om hur somliga av rebellerna systematiskt dödar dem som misstänks för att ha arbetat åt eller stött Ghadafi, så vad förväntar man sig? Att samhällssysslor ska sköta sig själva? Alltså hur var det, så att det inte fanns några institutioner eller så att det idag inte finns några att sköta dem?

/Kerstin

PS: Observera också att artikeln om Kissinger, som jag refererade i inslaget nedan, var Satir.

Länkar:
1) Gadhafi loyalists seize Libyan city, Rami Al-Shaheibi and Maggie Michael, Associated Press 24/1 2012
- Libya: Gaddafi Loyalists Seize Bani Walid, Huffington Post 24/1 2012

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi25/01 02:12

Det har skällts ohejdat på Juholt i tio månader, han har sagt lite fel några gånger, men kolla in Alliansfritt Sveriges lista över Reinfeldts alla ”felsägningar och rena lögner. Det är ett imponerande antal.

Det är kanske ingen slump att Alliansen försöker hålla Reinfeldt borta från offentligheten. :-)

Och vi får väl anta att journalistkåren vill ha kvar sina subventionerade pigor, sina skattesänkningar och nu hoppas de förstås på lägre krognotor – för det är väl på krogen de träffas regelbundet.

/Kerstin

Ideologier/propaganda&Internationell politik&Vård/omsorg24/01 16:39

Tillägg kl 23.30:
Nedanstående  är alltså satir, som flera kommentatorer påpekat. De ska ha tack. Min misstänksamhet, som dock inte var tillräcklig, var inte obefogad. Det är verkligt illa när det inte går att säkert skilja mellan verkligheten och satir. För även om det som står nedan är grovt så är det ju bara obetydligt grövre, om ens det, än Hillary Clintons glada skratt när hon berättar om lynchningen av Ghadafi, som var förfärlig, (som inträffade dagen efter hennes visit i Libyen) eller när Madeleine Albright, visserligen utan att skratta men ändå, menade att priset, kanske omkring en miljon döda varav de flesta var barn, var värt att betalas för att bli av med Saddam Hussein.

Hoppas att jag härmed har rättat till ett misstag som jag inte borde ha gjort.

*******

Så har Kissinger berättat om USA/Israels målsättning med världen. Det är den sanna fredsvännen och demokraten som talar:

We have allowed China to increase their military strength and Russia to recover from Sovietization, to give them a false sense of bravado, this will create an all together faster demise for them. We’re like the sharp shooter daring the noob to pick up the gun, and when they try, it’s bang bang. The coming war will will be so severe that only one superpower can win, and that’s us folks. (1) ( tack Mavera för tipset)

Min snabböversättning: Vi har tillåtit Kina att öka sin militära styrka och Ryssland att återhämta sig från sovjetiseringen, för att ge dem en falsk känsla av styrka (bravado), detta kommer att förorska dem deras död. Vi är som den skarpskytt som vågar lura dem att ta fram vapnet, och när de försöker så blir det pang pang. Det kommande kriget kommer att bli så allvarligt att bara en supermakt kan vinna, och det blir vi.

Låter väl fredligt och bra. Men så har han ju fått Nobels fredspris också (1973). Han fortsätter sålunda:

This is why the EU is in such a hurry to form a complete superstate because they know what is coming, and to survive, Europe will have to be one whole cohesive state. Their urgency tells me that they know full well that the big showdown is upon us. O how I have dreamed of this delightful moment.”

Min översättning: Detta är orsaken till att EU har så bråttom att skapa en superstat för de vet vad som är på gång, och för att överleva måste EU vara en helt sammanhållen stat. Deras brådska säger mig att de mycket väl vet att vi står inför det stora avgörandet. O vad jag har drömt om detta underbara ögonblick.

Jag vet inte om psykopati räcker för att karaktärisera en sådan inställning.

Fortsättningen av Kissingers uttalande blir inte trevligare:

The great Russian bear and Chinese sickle will be roused from their slumber and this is when Israel will have to fight with all its might and weapons to kill as many Arabs as it can. Hopefully if all goes well, half the Middle East will be Israeli.

Min översättning: Den stora ryska björnen och den kinesiska skäran kommer att väckas ur sin slummer och det är då Israel kommer att slåss med all kraft och alla vapen man har för att döda så många araber man kan. Förhoppningsvis går det vägen och halva Mellersta Östern blir israelisk.

Man kan ju hoppas att detta är en dement mans hemska drömmar. Kissinger blir 89 i år.  Vad är det man brukar säga? ”Från dårar och spenabarns mun får man höra sanningen.”

Å andra sidan är uttalandet så fantastiskt att hela artikeln kan misstänkas vara ren fejk. I  varje fall uttalar sig ingen förnuftig politiskt verksam person på det sättet offentligt. Men på senare tid har vi hört sådana uttala de mest fasansfulla saker,(2) något som får mig att misstänka att dessa politiker står på omdömesförmörkande medikamenter, vilket, om det senare är fallet, inte gör världens framtid ljusare.

/Kerstin

Länkar:
1) Henry Kissinger: ”If You Can’t Hear the Drums of War You Must Be Deaf”, Daily Squib 27/11 2011
- Kissinger: om ni inte hör krigets trummor då måste ni vara döva. Maverablogg 24/1 2012
2) Hillary Clinton(The Bitch) Laughs About Gaddafi’s Death…TouTube om lynchningen av Ghadafi.
2) Madeleine Albright – The deaths of 500,000 Iraqi children was worth it for Iraq’s non existent WMD’s, YouTube

Ideologier/propaganda&Internationell politik23/01 20:17

’It’s all about pumping oil, not helping Libyans’

Tillägg 24/1 2012 kl 04.00:

Följ Lizzie Phelan’s nya blog : Ett citat ur den senaste postningen 21/1, apropå att Storbritannien har stängt ner den iranska, engelskspråkiga TV-kanalen Press TV, ur en intervju med henne i just Press TV:

Phelan: Yes, well, how ironic that here I am sitting in Damascus in Syria, which is a country being accused by the British state of lacking all the freedoms that we claim to hold so dear in Britain i.e. the one that you just mentioned, freedom of expression. Of course, Syria has been condemned for not allowing journalists into the country and today we have an arm of the British state for the first time closing down an international channel in its own borders.

Let’s not forget that in Venezuela, Hugo Chavez closed down RCTV for a much less flimsier reason than they are giving for closing down Press TV – of course, he closed down RCTV because they were calling for his assassination no less – then the British state and the British press had a field day accusing him of lacking democracy in his country and cracking down on freedoms that we supposedly hold so dear and freedoms that we go around the world bombing other countries in the name of, not to mention Libya, which was being accused of a lack of democracy, freedom of speech, human rights, etc.

Min översättning: Ja, visst är det ironiskt, att här sitter jag i Damaskus i Syrien, som har anklagats av brittiska staten för att sakna alla de friheter som man påstår att vi är så noga med i Storbritannien, i.e. den du just nämnde, yttrandefriheten. Naturligtvis har Syrien också anklagats för att inte släppa in journalister i landet och idag har vi för första gången sett brittiska staten stänga ner en internationell TV-kanal inom sina egna gränser.

Låt oss inte glömma att i Venezuela stängde Hugo Chavez ner RCTV av en betydligt mindre luddig anledning än den man anger för att stänga ner Press TV, han stängde ner RCTV för kanalen uppmanade till inget mindre än mord på honom – då fick brittiska staten och den brittiska pressen bråttom att anklaga honom för att det inte var demokrati i hans land och för att slå ner på friheter som vi påstås hålla så kära och friheter som vi åker jorden runt och bombar andra länder för att försvara där, för att inte tala om Libyen, som anklagades för brist på demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter etc.

/Kerstin

Rekommenderad läsning:
- US-NATO war crimes in Libya. Human Rights Report: Evidence of war crimes by US, NATO and proxy “rebel” forces, Barry Grey, Global Research 23/1 2012 (citat ur: The report gives only the palest picture of a brutal onslaught whose purpose was to turn the clock back 43 years to the conditions that prevailed under the US-UK stooge King Idris, who turned the country’s oil resources over to American and British conglomerates and allowed the two powers to maintain large military bases on Libyan soil. The mass destruction and killing, which culminated in the leveling of Sirte and lynching of Gaddafi, make the UN-sanctioned claims of a war for “human rights” and the “protection of civilians” not only absurd, but obscene….Just this weekend, amid warnings from NTC Chairman Mustafa Abdel Jalil of looming civil war, a crowd demanding the resignation of the transitional government forced its way into the NTC’s headquarters in Benghazi. Abdel Hafiz Ghoga, the vice president of the NTC, promptly resigned.)
- Libya: Gaddafi loyalists ’capture Bani Walid’, The Telegraph 23/1 2012
- Inside story of the UK’s secret mission to beat Gaddafi, Mark Urban,BBC News Magazine 19/1 2012
- Undermining Global Democracy. Seven Truths Inconvenient to U.S. Foreign Policy, Dan Kovalik, counterpunch-org 20(1 2012
- Reflecting on Libya – Lizzie Phelan, Global Civilians for Peace in Libya 8/1 2012  

Nästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster