november 2005


Politik/ekonomi30/11 02:27

Det är inte bara ideologierna som fördunklas idag. Numer vet vi inte längre vilka lagar vi lyder under. Detta är absurt. Medborgare i ett land måste kunna känna till och förstå de lagar de lyder under. Nu lever vi emellertid i ett samhälle där vi ibland lyder under rent svenska lagar, ibland under EU-lagar, som de flesta av oss inte känner till, och ibland under USA:s lagar, som vi inte heller känner till. Vi har alltså ingen möjlighet längre att riktigt veta vad som är lagligt och vad som är olagligt. Sådant är förödande för ett rättssamhälle och när en stat börjar fungera på det sättet eroderar förr eller senare respekten för lagen.

Politik/ekonomi29/11 15:06

Jaha, pastor Green, den kristna högerns förlängda arm i Sverige, har dömts enligt Europakonventionen istället för enligt svensk lag.
Intressant det där med dubbla lagar.
Undrar vad det är för vits med svenska lagar som inte stämmer med Europakonventionen om dömda alltid kan bli frikända enligt den senare, vilket gör att domstolar föredrar att inte döma i enlighet med svensk lag?

Ideologier/propaganda29/11 01:05

Nej, jag försvarar inte kommunistiska diktatorer. Jag är inte ens, och har aldrig varit kommunist. Men jag har sett något hända de senaste tjugo åren som upprör mig, nämligen hur min generations ungdom och liv alltmer förvanskas och förljugs i massmedia och hur det kampanjas för att skapa begreppsförvirring på alla fronter.

I mitten av 1990-talet började studenter tala om för mig hur det var i min ungdom, hur ofria vi var, hur vi inte hade några valmöjligheter, hur kontrollerade vi var och hur bra det hade blivit nu – med valfrihet och så. Jag kände inte alls igen deras bild av den tid som jag tillbringade min ungdom i (varifrån fick ungdomarna den här föreställningen?). Vi var hur fria som helst (även om vi bara hade en enda och mycket billigare eldistributör). Framför allt hade vi den frihet som var mer värd för vanligt folk än det mesta, friheten att välja arbetsplats och arbetsgivare, friheten att be en odräglig chef dra åt skogen på fredagen och ha ett nytt jobb på måndagen, som jag skrivit tidigare. Ingen behövde gå kvar på en arbetsplats som man vantrivdes så fruktansvärt på att man blev rent sjuk, som många tvingas göra idag, precis som läget var för 150 år sedan.

Så småningom kunde jag märka hur man började skapa associationer mellan alla de ord, som var positiva för min generation, och negativa fenomen, såsom mellan solidaritet å ena sidan och kollektivism/kommunism/ofrihet å den andra, mellan feminism och kommunism, mm, allt i uppenbar akt och mening att få människor att betrakta samverkan och kollektiva protester exempelvis, som något skumt, stalinistiskt.
Det är nu helt klart att vanliga människor är helt maktlösa om de inte agerar gemensamt, och att de är mycket obekväma för arbetsgivare om de gör det, så vilka som har mest intresse av att vi alla börjar betrakta oss själva som ensamma seglare på obegriplighetens ocean, som isolerade individer i en värld som bara består av en massa orelaterade individer utan samband, är inte svårt att förstå.

Slutligen kunde jag notera hur alltfler började sätta likhetstecken mellan nazism och kommunism, och det kunde jag svälja (både Hitler och Stalin, liksom Mao m.fl. var skurkar av värsta slag), men när jag nu märker hur somliga börjar flytta fram positionerna ytterligare ett steg och också sätta likhetstecken mellan socialism, underförstått, klart uttalat i vissa fall, socialdemokraterna, och kommunism och börjar antyda eller hävda att vi levde i ett kommunistiskt samhälle fram till 1990-talet, och därmed också i ett nazistiskt då tycker jag det börjar bli dags att protestera mot historieförfalskningen. Det senare säger man inte – än, men det blir den logiska konsekvensen av att hävda att kommunism och nazism är samma sak och dessutom att kommunism och socialism/socialdemokrati är samma sak.

Kommunism är inte detsamma som nazism, varken vad gäller idéer eller praktisk politik, även om den politiska praktiken varit förfärande i båda fallen och även om det fanns vissa likheter, men alla de politiska ideologierna (ismerna, idéerna, vad man nu vill kalla dem) delar vissa element med varandra, och socialism, såsom den har uppfattats av socialdemokrater har inte varit kommunism och definitivt inte nazism. Socialdemokrater har, under hela min livstid, varit närmast maniskt noga med att ta avstånd från kommunisterna i riksdagen liksom i fackföreningarna. Att ens antyda något annat är att förvanska 1900-talets historia över gränsen till den rena lögnen.

Politik/ekonomi28/11 01:58

Såg programmet om barnhemspojkar på TV2 i kväll (”uppfostringsanstalter” i folkmun, ett ord som klart talar om att man ansåg sådana vara en ren bestraffning). Det var förfärligt. Ska inte skriva om detta just nu dock, utan om en annan sak som fick mig att haja till. Det var när Maja Runcis påstod att vi svenskar tidigare ju var så övertygade om att ”stat och kommun tog hand om oss på bästa sätt”. Det var med förlov sagt en rejäl lögn om oss! Eller talar hon för sin egen generation?

Jag har alltså inte riktigt insett att yngre människor tror att ”vi (läs 30- och 40-talister) har vant oss vid att staten tar hand om oss från vaggan till graven”, men när jag hörde henne säga detta slog det mig att det är precis detta unga människor tycks tro idag. Det här är alltså ytterligare ett område där yngre människor bibringas en alldeles felaktig föreställning om hur det var för 35-50 år sedan och hur vi levde och tänkte då.

Vi trodde inte alls att myndigheterna skulle ta hand om oss. Tvärtom hyste de flesta av oss en genuin misstänksamhet gentemot myndigheterna och vi var mycket kritiska till överhetens behandling av de ”små” människorna. Denna behandling var i själva verket, som vi såg det, ett utslag av det gamla klassamhället, att det fortfarande fanns kvar en massa unkna idéer från trettiotalets biologistiska era, idéer om hur mänskligheten höll på att degenerera, hur somliga människor var mer värda än andra.

Det var alltså vi 30- och 40-talister som började protestera mot byråkratiska övergrepp och vi protesterade våldsamt – mot statliga och kommunala övergrepp på ”vanligt folk”. Mängder av oss engagerade oss i människor som blivit illa behandlade av myndigheterna, hjälpte dem att protestera och att överklaga och det var vår generation, framför allt de inom vänstern, som tvingade fram en hel del förändringar inom områden som det som avhandlades i det här TV-programmet. Det var vår generations unga journalister som började syna överheten och ta de ”små människornas” parti mot kommunpampar och statliga byråkrater. Vi var med andra ord inte alls liknöjda i förvissning om att samhället skulle ta väl hand om oss.

Undrar just hur dagens yngre människor har kunnat få denna underliga uppfattning om oss som var unga under 60- och 70-talen? Jag har mina aningar.

Teknik/teknologi28/11 00:47

bild3

Den här stolpen står alltså vid tomtgränsen och den för, förstås liksom den förra, både telefontråd och el och är ordentligt stagad med fyra vajrar. Vi känner oss väldigt trygga inför vintern och är övertygade om att vi ska slippa återuppleva åtta dygn utan el denna vinter. Det var inte kul – tro mig! Men det är klart, om Gudmund slår till i vinter, så att granen bakom stolpen faller, då går det nog illa igen.

I morgon ser vi dock fram mot köldgrader men också lite solstunder. Jinge ser ut att få lite av det busväder som han älskar. Elavbrott drabbas han väl inte av, men Stockholm och andra storstäder brukar ju stanna av andra anledningar numer, så fort det faller lite snö. Har bestämt för mig att det inte alls var på det sättet för omkring 25 år sedan och tidigare. Det verkar som om politikerna är lite för tidigt ute, när de har anpassat stadsplanering och snöröjning efter växthuseffekten redan nu.

Ideologier/propaganda&Internationell politik27/11 02:19

Med anledning av tidigare diskussioner på den här bloggen, om huruvida kommunism och nazism är samma sak, presenterar jag följande citat av Hitler, som visar på en av de avgörande skillnader som jag hävdar föreligger mellan dessa båda ideologier eller ”ismer”, vilket man nu vill kalla dem.

Demokratin har lagt världen i ruiner och nu vill ni utsträcka den till den ekonomiska sfären. Det skulle vara slutet på den tyska hushållningen. Kapitalisterna har arbetat sig upp genom sin duglighet och de har rätt att leda, därför att de har särat sig från mängden och enbart det bevisar, att de är av högre ras. Nu vill ni, att ett odugligt regeringsråd eller arbetarråd, som inte begriper någonting, ska ha sitt ord med i laget. Ingen som leder industriföretag skulle tolerera det.” (citat från Alan Bullock: ”Hitler – en studie i tyranni”, bokförlaget Prisma, 1978)

Jag har tagit citat från Wikipedia

Det var förvisso så att även folk i Hitlers egna led från början föreställde sig att nazismen var en form av socialism, på grund av att partiet kallade sig Nationalsocialistiskt (vilket var mycket väl genomtänkt). När Hitler tagit makten förväntade sig somliga av dem att nazisterna nu skulle expropriera de förmögnas egendom. De som trodde det torde ha insett sitt misstag efter denna deklaration. I synnerhet som Hitler så småningom lät mörda bl.a. Gregor Strasser, som var en av dem som krävde ett sådant förstatligande och stödde de kommunister och socialister som strejkade för och begärde detta.

Vad man än vill hävda om den kommunistiska ideologin (ismen), så inte försvarade den kapitalismen, och den sade definitivt inte att kapitalisterna var en högre ras.

Den som vill lära sig mer om hur det gick till när Hitler kom till makten, och om hur han och hans hejdukar resonerade, rekommenderas att läsa William L. Shirers klassiker, The Rise and Fall of the Third Reich. A History of Nazi Germany (1959). Det är ett lite behändigt verk på 1.483 sidor (exklusive noter, finns också på svenska men som flera band).

Jag har just läst om stora delar av boken och vill gärna citera följande från Shirers penna (sid.320, 1963 års ugåva):

It was at that time, in the late summer of 1934, that I came to live and work in the Third Reich. There was much that impressed, puzzled and troubled a foreign observer about the new Germany. The overwhelming majority of Germans did not seem to mind, that their personal freedom had been taken away, that so much of their culture had been destroyed and replaced with mindless barbarism and that their life and work had become regimented to a degree never before experienced even by a people accustomed for generations to a great deal of regimentation……

(några rader längre ner)

A a newly arrived observer was somewhat surprised to see that the people of this country did not seem to feel that they were being cowed and held down by an unscrupulous dictatorship.

På något obehagligt sätt känns detta aktuellt. Även om dagens situation är annorlunda så finns det paralleller.

Jag får anledning att återkomma till somligt i Shirers bok och förmodligen också till nedanstående böcker, som alla står på tur för omläsning. och som jag rekommenderar till läsning:

  1. Arvid Fredborg, Bakom Stålvallen (1943)
  2. Peter Philips, The Tragedy of Nazi Germany. The Collapse of Character and Morality Which led to Nazism Can Happen Anywhere (1969)
  3. Alexander Werth, Russia at War 1941-1945 (1964)
Ideologier/propaganda26/11 22:31

Det visar sig att det händer ibland att kommentarer till Motvallsloggen bara försvinner. Jag vet dessvärre inte varför och jag beklagar detta. Så nej, jag censurerar normalt inte (har strukit en och en halv kommentar under det snart hela år jag har bloggat).

Jag modererar däremot inläggen för att inte få in rent olagliga texter. Det betyder att den som skriver en kommentar på Motvallsbloggen (om allt fungerar som det ska och det gör det trots allt för det mesta,) ser sin kommentar på kommentarsidan direkt då den är skickad, men den ligger fortfarande inte ute på nätet utan det är bara kommentatorns egen läsare som ser den. Går kommentatorn tillbaka efter en stund, och innan jag godkänt kommentaren, så ser han/hon förmodligen inte kommentaren längre. Den kommer nämligen inte ut på nätet och blir synlig för alla förrän jag har lagt ut den. Av förklarliga skäl sitter jag inte vid datorn 24 timmar/dygn så ibland kan det dröja ett antal timmar innan kommentaren syns för alla på bloggen.

Teknik/teknologi26/11 16:57

Med anledning av en utmaning från Lennart på Det progressiva USA, om bilder på kraftstolpar, och att jag lovat ha en bild på en sådan här idag så här är en av Vattenfalls kraftstolpar i södra Västergötland. Inte imponerande, men den står på vår gård, och den lutar. Dessutom bär den både el- och telefontråd. Nästa stolpe, precis utanför tomtgränsen, är mycket mer imponerande. Den ser ut som ett ormobo i toppen. Eftersom det snöade ymnigt när jag fotograferade vägrade kameran att fotografera den senare. Jag får återkomma med foto på den vid senare tillfälle.

bild3

Ska kanske tillägga att den här ledningen matar fram till ett par torp bara, och den kommer från en nyligen (efter stormen) nedgrävd elledning.

Politik/ekonomi25/11 20:59

I Aftonbladet kan man idag läsa:

Svenska myndigheter ska granska hemsidor hårdare. Nya EU-regler mot ”uppvigling” till terrordåd ska tas fram, utan att begreppet uppvigling definieras. Moskéer ska kontrolleras hårdare.
”Vi måste införa de rätta lagarna för att hindra individer att uppmuntra till våld och legitimera det”, lyder en mening i EU:s strategi mot rekrytering till terrorism. Inte ett ord om hur gränsen ska dras gentemot berättigad kritik av USA:s eller Israels agerande.
…………….
I Sverige förväntas riksdagen godkänna förslagen i dag, utan offentlig debatt. I går eftermiddag hade ledamöterna inte ens fått det viktigaste dokumentet.

Läs mer i Aftonbladet, dagens ledare

Demokrati måste betyda något helt annat idag än det gjorde tidigare. Undrar när ordet ändrade innebörd och vem som bestämde att det skulle göra det?

Internationell politik25/11 03:01

Så hotar USA att stoppa Spaniens försäljning av krigsmateriel till Venezuela därför att Venezuelas president Hugo Chavéz, en mycket, alldeles otroligt och upprepat demokratiskt vald president, stödjer Fidel Castro (Läs mer i The Guardian)

USA:s ledande politiker har en minst sagt absurd, för att inte säga psykopatisk uppfattning om vad demokrati är, något vi tvingas konstatera – om och om igen. Det är ju välkänt att USA vill se Chavéz störtad trots att man säger sig vilja sprida demokrati över jorden och trots att Chavéz är hur folkvald som helst.

Mycket dystert att vår egen regering agerar svansviftande knähund åt USA:s president dessutom.

Nästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster