maj 2006


Motvallstanten31/05 01:02

trender

Ideologier/propaganda29/05 14:45

Det är helt andra könsrollsideal vi serveras idag mot för bara några decennier sedan. Nu ska män vara, inte bara manliga utan supermanliga, det vill säga enormt stora och starka. Idealet tycks vara kroppsbyggarna, män som mest liknar monstruösa köttberg. Kvinnan däremot ska vara liten och späd. Helst ska hon se ut som ett benstaket men med bröst som meloner och brösten ska dessutom alltid framskymta i V-ringningen. Man måste få bejaka sin kvinnlighet, respektive sin manlighet. Både män och kvinnor tvingas klippa och klistra, skära och sy och spruta och stoppa i sig biokemiska preparat för att stämma med idealen.

Detta groteskt överdrivna kropps- och könsideal ser vi till och med i Walt Disneys senare tecknade filmer. Där Askungens prins, han som tecknades på 50-talet, var en tämligen normal man, bara något längre än Askungen och lite mer bredaxlad, är istället de centrala männen i ”Skönheten och Odjuret”, tecknad på 90-talet, både den elake och den så småningom snälle prinsen, kroppsbyggartyper. Skönheten är en liten späd kvartsfigur, även om hon har utrustats med skinn på näsan. Könsskillnaderna, som bland oss människor egentligen är ganska liten om vi jämför oss med våra närmaste släktingar, schimpanser och gorillor, har överdrivits enormt i den senare filmen. Skönheten är kanske en fjärdedel så stor som de i filmen centrala männen. Det gäller att trumfa in idealen redan hos de små barnen.

Det här är rent fascistoida könsideal och dessa ideal går idag hand i hand med andra fascistiska ideal, såsom biologistiskt grundad antiintellektualism och irrationalism (det är gener och biokemi, inte förnuft som styr oss), ungdomsförgudning (de unga är mer förändringsbenägna, vem vill ha ålder och erfarenheter idag?) och beundran för eliterna (de är överlägsna oss andra vad gäller intelligens och förmåga att styra), de där som är värda mycket mer än vanligt folk. Allt fler ropar efter ”starka ledare”. Människor söker sig återigen till diverse mystiska rörelser och religioner (New Age, kristallterapi, tro på själavandring, eller nyfrälsning för kristendom eller andra religioner) vilket är logiskt när känsla betonas på bekostnad av förnuft. Idag kallas detta för ”postmodernism” (efter det moderna projektet, alltså efter förnuftstron) och kulturpersonligheter är numer oftast konstruktivister, menar att allt bara är ”berättelser” och alla är lika sanna, det finns ingen verklighet, allt är relativt, också typiska drag i fascismen och nazismen. Wagner framhålls åter som en storhet, liksom Nietzsches filosofi och psykologen C G Jung är populär igen, mannen som beundrades av nazisterna eftersom hans beteendeteori stämde så bra med idealet. Även krigiskhet har blivit mer rumsrent. Nu ska vi in i NATO och vi ställer redan modigt upp på den dominerande statens sida i krig och nykoloniala projekt och mer ska det bli av den politiken. Neutralitet är bara fegt och ett sätt att inte vara med och ta ansvar för världspolitiken.

Kort sagt, rent idémässigt befinner vi oss återigen i det förra sekelskiftet. Någon kulturell utveckling har vi inte sett under de gångna hundra åren – tvärtom. Med vissa undantag är det samma tankegods vi matas med idag som då, i massmedia och via ”kulturen”, bara delvis dolt genom nya begrepp för gamla och unkna åsikter och idéer. Så förundras man över att nazister och fascister vädrar morgonluft.

Rekommenderad litteratur:
Olav Hammer, 1997, På spaning efter helheten. New Age, en ny folktro
Richard Noll, 1997, Jungkulten. en modern mysteriereligions födelse

Tillägg: Nytt på Skandalkalendern

Forskning/vetenskap&Politik/ekonomi27/05 01:36

Män producerar testosteron, det manliga hormonet, och kvinnor producerar östrogen. Det har vi hört många gånger. På grund av testosteronet är män mer aggressiva än kvinnor har det sagts, envetet och återkommande. Sedan har man direkt och indirekt menat att den testosteronorsakade aggressiviteten är grunden till att män har alla de gudomliga egenskaper som gör dem mest lämpade att bestämma och som belönas väl i samhället.

Testosteronet gör män mer aggressiva, därför är de mer tävlingsinriktade än kvinnor och bättre på att ta för sig. Män har mer testosteron därför är de mer uthålliga än kvinnor etc. och med lite sofism har dessa egenskaper sedan förvandlats till nödvändiga egenskaper hos ”goda forskare”, hos ”goda företagsledare”, hos ”goda krigare” och – ja vilka av mäns alla underbara egenskaper har inte berott på den testostronframkallade aggressionen?

Den kände skribenten Gunnar Adler Karlsson [1] har skrivit böcker och talat om de ”testostronstinna hanarna” i vilka han tycks mena att på grund av testosteronets aggressionsframkallande egenskaper så kommer världen alltid att se ut som den gör, krig och eländen, och män alltid att behärska världen. (Se även min nätbok, Kvinnan- djur eller människa?[2], som Adler Karlsson inte tycker om)

Nu är det ju möjligt att män av biologiska skäl faktiskt är mer aggressiva än kvinnor, men det beror tydligen inte på testosteronet. I radioprogrammet Vetenskapens värld [3] häromdagen, berättades att det är en myt att testosteron gör män aggressiva. Man har i experiment visat att även när män får sex gånger den normala mängden naturligt testosteron så blir männen inte aggressivare. (Däremot tycks syntetiska likartade hormoner kunna ge den effekten, anabola alltså.)

Både kvinnor och män producerar både testosteron och östrogen, men män mer av det första och kvinnor mer av det senare hormonet, det vet vi också sedan tidigare. Men – kvinnor har mindre östrogen efter menopausen än män har. Festligt! Eftersom det oftast är män i 50-årsåldern, och däröver, som har makten i samhället så ska vi kanske istället börja tala om dessa ”östrogenstinna hanar” som bestämmer världens öden :-)

Länkar:
[1] Gunnar Adler Karlssons hemsida
[2] Kvinnan – djur eller människa?
[3] Vetandets värld: Om testosteron

Politik/ekonomi25/05 22:48

185 år fängelse blev det för Jeffrey Skilling och 165 år för Kenneth Ley, två av de ledande Enroncheferna, för ekonomisk brottslighet.[1]

Det var annat det än Lars-Erik Peterssons två ynka år, [2] som jag gissar att nästa instans lyckas trolla bort helt dessutom. Eller kan vi hoppas att de högre instanserna känner sig inspirerade av USA och definitivt klämmer till med två år, eller i varje fall ett halvår?

Sedan är ju de amerikanska straffen närmast skrattretande. USA ska vara värst i alla avseenden, eller tror man kanske att amerikaner kan bli 225 år gamla?

Tillägg 26/5 kl.23.00: Det var, som en kommentator redan påpekat, fel att skriva att Enrondirektörerna har dömts, de riskerar bara dessa straff, fast i dagens AB har risken skurits ner till 50 år i fängelse, fortfarande inte illa i jämförelse dock.

Länkar:
[1] Rapport, TV1, om Enroncheferna
[2] Rapport, TV1, Om domen mot Lars-Erik Peterssons

Politik/ekonomi25/05 16:08

Sveriges första yrkessoldater tillhörande IA06 tränar på Revingehed.
Gruppchefen och hans kolleger förbereder sig för inskjutning av sina AK5:or. Skriver Sv.D igår [1]. Tidningen är bekymrad över att de svenska specialförbanden inte utrustas med de modernaste pansarbilarna men inte en enda fundering om vad det här handlar om – egentligen, vilket förstås inte är förvånande.

Vi får i en faktaruta veta följande om det nya försvaret och vad det har för uppgifter:

Sverige organiserar som enda icke Natoland en egen stridsgrupp (Nordic Battle Group) som ska stå klar 2008.

* IA 06 är en första testverksamhet med anställda soldater.
* Har hög beredskap för internationella och nationella insatser.
* Kan förstärka svenska utlandsstyrkor längre eller kortare tid.
* Kan komma att hjälpa polisen, exempelvis vid omfattande terrordåd. (rödfärgat av mig)
* Soldaterna har samma löneavtal som officerare. Gruppbefäl tjänar 19
500 och skyttesoldater 16 000 kr i månaden.
* Mekaniserat skyttekompani uppdelat i grupper.
* Fordon: stridsfordon 9040 B och bandvagn 308.
Källa: Försvarsmakten

Tidningen skriver också att:

Efter den 9 oktober ligger förbandet i ständig beredskap. Soldaterna är kontrakterade för två år, medelåldern är 25 år och hälften av dem har erfarenhet från utlandstjänst medan omkring en fjärdedel kommer direkt från värnpliktstjänstgöringen….
………….
Från och med oktober ska styrkan vara i ständig beredskap…..
……
I framtiden ska de kunna lösa uppgifter i öken, djungel och storstad.

Mina kommentarer:
Var ska man börja?
Nu har vi alltså, utan att detta diskuterats offentligt och utan att svenska folket fått säga något om saken, våra första svenska legoförband. Sådana är mycket effektiva för att sättas in mot den egna befolkningen, något som brukar vara svårt med värnpliktiga soldater.

För det andra: Vi har just fått en lag som tillåter att militär sätts in mot svenska medborgare, något som blev förbjudet efter skotten i Ådalen. ”För att förhindra terrordåd” sägs det från officiellt håll, här som i USA. Förhindrande av sådan tillåter just nu regeringar överallt i världen att demontera det som finns kvar av demokratin och välfärdsstaterna. Vad statsmakterna menar med terrordåd vet vi ju sedan Göteborgshändelserna [2], och de skandalösa politiska domar som följde på dessa. Lägg märke till den rödfärgade formuleringen ovan.

För det tredje: Det passar alldeles utmärkt att ha legoarméer i tider av arbetslöshet, som politikerna ju administrerat fram åt oss på uppmaning från ekonomerna (läs: den ekonomiska eliten). De unga män och kvinnor som inte ser några andra möjligheter, de som ställs utanför arbetsmarknaden, kan lätt rekryteras till dessa legostyrkor. Dessa ungdomar har i praktiken inget val (ett system som för oss flera hundra år tillbaka i tiden).

För det fjärde: Det är inte överklassens och den ekonomiska elitens barn och ungdomar som rekryteras att skickas ut som kanonmat i företagens krigande för kontroll över världens resurser. Det är de sämre ställdas, dem som de ekonomiska och numer även den politiska eliten återigen betraktar som kreatur.

För det femte: Har man också trummat igenom lagar som möjliggör totalt kontroll av varenda människa i Västvärlden och vi hade inte mer än fått igenom dessa lagar förrän det talades om för oss att nu skulle USA få tillgång till all information även om oss EU-medborgare.

Sovjetsystemet var uppbyggt på ungefär samma sätt, med den skillnaden att det inte hade tillgång till samma försåtliga men effektivare kontrollteknologi (ja så var systemet där mer demokratiskt – på papperet, än vad EU är). Under tiden som man bygger om Västvärlden till vad man kanske, åtminstone än så länge, kan kalla velourfascitiska system, ägnar sig massmedia åt att rikta vår uppmärksamhet mot Madonnas nya underkläder och Big Brother-Lindas senaste bravader.

Vad stort som skett de senaste 20 åren, i Sverige och i resten av Västvärlden, har skett i tysthet, och sker fortfarande i tysthet och i Sverige genomförs det ”nya” av en ohelig allians mellan alla politiska partier (utom v och m /21.30/ mp, som protesterat mot en del av det men som dock inte kommer ut med sin kritik i våra massivt borgerligt dominerade massmedia).

Det handlar uppenbart dels om en naiv beundran för USA, från svenska och andra EU-politikers sida dels om effektuerande av lagar som beställts, eller beordrats fram av USA, vars nuvarande ledare alltmer börjar likna Hitler i sitt förhållningssätt till verkligheten. Bush är en ledare som vägrar att lyssna på alla dem som kommer med rapporter [3], om verkligheten som inte stämmer med ledarens önsketänkande, om exempelvis skeendena i Irak men även om Iran och om mellersta Östern i allmänhet.

Länkar:
[1] Svenska Dagladet
[2] Erik Wijks bok om ”Göteborgskravallerna”
[3] ”Fairy Tales”, Harpers Magazin / om Bushs ageranden

Ej kategoriserad24/05 18:30

Lilly Näslund, vänsterpartist och nämndeman i Stockholms tingsrätt, filmades när hon slängde en stol mot civilklädda poliser under Reclaim The City-demonstrationen, enligt Aftonbladet [1]. Nu utreds hennes fall och hon är misstänkt för våldsamt upplopp och våld mot tjänsteman.

Med tanke på alla dem som omvittnat hur civilklädda poliser trängde upp dem mot husväggarna och började puckla på dem med fjäderbatonger utan att de hade gjort något alls,[2] undrar vän av ordning: Tar dessa civilklädda poliser först fram ID-brickan, håller upp den och förklarar att nu tänker de börja slåss och den som försvarar sig kommer att åtalas för våld mot tjänsteman.

Länkar:
[1] Aftonbladet
[2] Anna Toss erfarenhet från samma demonstration

Tillägg 25/5 kl. 14.30: Så visar det sig idag att Lilly Näslund inte är medlem i vänsterpartiet [3] och aldrig har varit det.
Länk:
[3] DN, Lilly Näslund inte medlem i v.

Tillägg: Nytt på Skandalkalendern

Motvallstanten24/05 01:24

nätflirt

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi22/05 13:48

nätrot 06

Fotona lånade från ”The many faces of L” Tack för tillåtelsen att använda bilderna. (Kunde inte låta bli att be om tillåtelse eftersom jag på bilden ser sådär en 35 år yngre ut än jag är :-).)

Brukar ju inte skriva så mycket om mina egna äventyr men idag gör jag ett undantag. Jag var alltså en av dem som hedrande nog blev inbjuden att delta i seminariet Nätrot och för att lyssna på flera mycket intressanta föreläsare om bloggar och om valkampanjer, så jag tog mig i kragen och åkte de 45 milen för att närvara. Seminariet gav förstås upphov till en del tankar, som väl kommer att pytsas ut här framöver.

Om talarna och föredragen
Först att tala var Lennart Frantzell, som berättade om det amerikanska bloggväsendet, samtidigt som han beskrev det framtidsscenario som han trodde på vad gäller IT- och bloggutvecklingen. Det han sade var tänkvärt och otvivelaktigt viktigt, men jag kan inte säga att hans visioner direkt tilltalar mig. Han perspektiv är alltför managementinriktat för att vara riktigt i min smak, något vi haft lite ordväxlingar om på hans blogg, Det Progressiva USA.

Som andre man i talarstolen kom Joe Trippi, mannen som hjälpte Prodi att vinna valet i Italien och som kampanjade för Howard Dean i USA, en kampanj som var en framgångssaga även om Dean inte vann valet. Trippi var en mycket underhållande föreläsare men hans föredrag handlade egentligen om hur man med hjälp av bloggare lyckades samla in rent otroligt mycket pengar till Deans kampanj, men förstås även om hur man lyckades entusiasmera stora mängder människor för hans kandidatur.

Det obehagliga med de kampanjer som båda dessa herrar talar om, är förstås att det i första hand handlar om hur man köper in sin kandidat i Vita Huset med pengar. De intressen som bidrar med mest pengar har störst chans att få dit sin man, vilket väl för de flesta svenskar inte känns som den verkliga finessen med demokratin. Kvar för ”demokratin” i detta system blir rätten att säga vad man vill (tills terroristlagar förbjuder eller omöjliggör den saken), och resten handlar om pengar, pengar och åter pengar.
Det fina med den kampanj Trippi berättade om dock, var att det var en positiv kampanj, inte en smutskastningskampanj, som exempelvis Bushs anhängare delvis ägnade sig åt även via bloggar, och som vi börjar se också i den svenska kampanjen just nu.

Sist upp i talarstolen var Johan Ehrenberg. Han riktade in sig på massmedia och det faktum att de är genuint borgerligt styrda, samt menade att det egentligen inte är tidningar som de kommersiella massmedia säljer utan det är vi tidningsläsare som säljs till de stora reklamköparna. Som alltid en fest att lyssna till Johan Ehrenberg alltså.
Och just nu hör jag på Ekot att socialdemokraterna går framåt i opinionsundersökning, trots den intensiva smutskampanj mot partiet som pågått i massmedia de senaste månaderna (se Skandalkalendern), något som klart visar att rena smutskampanjer kanske inte är lika effektiva i Sverige som i USA. Troligen beror detta på att det svenska folket är genomsnittligt betydligt bättre utbildat än det amerikanska.

Några tankar med anledning av föredragen
Nu är ju Sveriges politiska system ganska olikt det amerikanska, tack och lov så länge det förblir så, så frågan som behöver diskuteras är hur man ska kunna omsätta Trippis idéer i Sverige, något som kräver en del eftertanke föreställer jag mig.

De borgerliga partierna ser förstås gärna att vi förändrar det svenska systemet i amerikansk riktning, och vi har sett en slags testbalong i den vägen genom att man möjliggjort mer av personval även här. I värsta fall är detta ett första steg i en utveckling mot ett renodlat personvalssystem. Den svenska riksdagen, som ligger till grund för regeringsbildandet, är betydligt mer rättvist sammansatt än parlamenten i USA och England, i och med att den avspeglar väljarnas preferenser betydligt bättre än i länder med rena personvalssystem. I England och USA kan ett parti få majoritet i de beslutande församlingarna trots att det, absolut sett och över hela landet, har färre väljare än motståndarna, vilket vi svenskar tycker är tämligen orättvist och inte lika demokratiskt som det svenska systemet. Likaså kan en amerikan bli president utan att ha den verkliga majoriteten av väljarna bakom sig.

Slutligen var det väldigt givande att få träffa alla dessa andra bloggare, alla mycket trevliga och positiva, och att få utbyta åsikter med dessa. Tack Rosemarie på Kulturbloggen och övriga som var med att organisera det här seminariet och tack alla som gjorde seminariet till vad det blev. Jag uppskattade det ofantligt och ni alla som deltog var fantastiska.

Så kom Johan E med ett tips som jag ska ta ad notam, att inte lägga in en massa länkar i den löpande texten, utan göra som Jinge, lägga dem sist i inlägget.

Länkar:
Kulturbloggen/Rosemaries blogg
Det progressiva USA/Lennart Frantzells blogg
Dagens ETC
Jinges blogg

Tillägg: Nytt på Skandalkalendern

Internationell politik&Politik/ekonomi18/05 15:32

Jag börjar förstå att många av mina besökare inte vet vad jag ironiserar över i min Motvallstant om ”syreavgifter” varför de tycker att bilderna är löjliga. Någon har rekommenderat mig att sluta blogga eftersom de här bilderna bara är ”barnsliga”. Jag brukar vägra att förklara mina Motvallstanter men ska göra ett undantag här eftersom detta är en viktig fråga och kan bli det även i Sverige framöver.

Det var så nämligen, att Bolivias regering tvingades att privatisera vattnet för att få lån från Världsbanken. Amerikanska Bechtel köpte så in rätten att distribuera vattnet i Bolivia. Då blev det till och med förbjudet att samla in regnvatten och använda sådant, enligt filmen Corporation. Kostnaderna för vattnet tog uppåt 1/4 av de sämre ställdas månadslöner. Detta blev för mycket, varför människor i Bolivia protesterade så våldsamt att Bechtel såg sig tvingade att dra sig ur ”affären” till slut.

Den här typen av amerikanskt agerande i Sydamerika har radikaliserat många av staterna på kontinenten, och detta tycks man inte vilja acceptera i USA.

Jag misstänker men kan ha fel, informationen är ju som vanligt vinklad och skev, att det pågående bråket i Brasilien har med USA att göra. Från det hållet har man ofta organiserat den här typen av inrikes kaos för att förbereda för militärkupper, i akt och mening att kunna behålla greppet om andra stater och dessas naturresurser. På liknande sätt har USA störtat ett antal demokratiskt valda ledare runtom i världen. Idag skäms man ju inte ens för att erkänna att CIA var med och organiserade störtandet av den demokratiskt valde, närmast socialdemokratiske Allende i Chile 1973 ex. där den utlösande faktorn var just skapande av kaos i landet, och ett liknande agerande har man försökt med i Venezuela, ett flertal gånger, bl.a.

Motvallstanten18/05 04:32

syreförbrukning

Nästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster