januari 2014


Historia&Livsfrågor23/01 13:34

En av de käraste presenterna till 70-årsdagen var den här boken. Den är skriven av en god vän till oss och jag fick ett dedicerat exemplar av henne på födelsedagen. Vi räknar henne och hennes man till våra bästa vänner sedan många år tillbaka.

Hon skrev den egentligen för sina barnbarn men det är en bok som många av oss kan ha glädje av att läsa och den är synnerligen aktuell även idag.

Boken, som också finns på finska, handlar om Airas barndom, en barndom där hon skickades till Sverige som krigsbarn från Finland. De var många, somliga av dem råkade illa ut, andra inte. Aira hade tur på många sätt, men visst måste det ha satt spår i henne att som liten flicka plötsligt ryckas iväg från familjen och skickas till ett främmande land och en främmande familj där man talade ett språk som hon inte förstod.

 

kabblekor - en bok

Man kan beställa boken, Kabblekor av Aira Bengtsson, från Aira (telefon: 0320 – 48773  pris 240 kr + porto) och kanske lära sig lite om flyktingbarns verklighet, eller om man själv var ett sådant, jämföra erfarenheter och minnen från den tiden. De som är barn eller barnbarn till något av dessa krigsbarn kan ha ett speciellt intresse av att ta del av Airas erfarenheter.

Rekommenderar också recensionen av boken i Borås Tidning, som jag tycker väl fångar innehållet i boken liksom dess relevans för en bredare läsekrets.

Om Aira kan man på baksidan av boken läsa att: ”Aira Bengtsson, född 1935, har varit verksam som speciallärare i över fyra årtionden; är fil.kand. med inriktning på finsk-ugriska språk och historia.”

/Kerstin

Ideologier/propaganda&Internationell politik22/01 14:35

Lägger in samma anmärkning här som jag skrev in i FB:
Lyssnade på nyheterna halv ett (1) och baxnade. HUR okunniga får svenska journalister vara, vad ska vi som betalar acceptera?

Bortsett från det faktum att vi nu ser samma scenario upprepa sig i Ukraina som tidigare i Libyen och i Syrien (först demonstrationer sen prickskyttar som dödar demonstranter och som påstås vara regeringens trupper), utan att sambanden klargörs för svenska nyhetskonsumenter, journalisten förklarade så att flera personer hade dödats av ”levande kulor”!!!

”Levande kulor”???? Vad sköt man med, levande grodor, skalbaggar?? ”Live bullets” på engelska betyder inte ”levande kulor” utan ”skarpa skott”. Milda makter! Handlar det bara om usel skola eller handlar det om att nyhetsansvariga på SR anser att vi lyssnare är så dumma att de inte behöver anstränga sig att översätta korrekt?

/Kerstin

Länk:
Lunchekot 22 januari, SR 22/1 2014

Ideologier/propaganda&Internationell politik06/01 20:08

Gewalt der ”friedlichen” Pro EU-Demonstranten in der Ukraine/Kiew – Dez.2013

Carl Bildt är förtjust. Undrar om han vore det om det var svenska demonstranter som betedde sig så här mot svensk polis, och undrar dessutom om svensk polis hade varit lika tålmodig? Hur var det i Göteborg?

Visar man den här filmen på svensk TV förresten?

/Kerstin


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster