april 2011


Internationell politik23/04 23:46

Wes Clark – America’s Foreign Policy ”Coup”

General Clark on Libya No-Fly Zone

/Kerstin

Djur/natur&Motvallstanten (animerad)21/04 23:10

knapp

Eftersom det inte blev något nytt påskkort i år heller repriserar jag ett gammalt och önskar härmed alla en Glad Påsk!

Klicka på ägget och ha ljudet på :-).

/Kerstin

PS: Jag påbörjade ett nytt animerat påskkort för någon månad sen, men medbloggare Dan, som är en vänligare själ än jag och som inte har samma elaka (eller sjuka, hur man nu ser det) humor som jag, tyckte att det var alldeles för ruskigt, vilket saboterade min inspiration. Jag tycker fortfarande att det hade blivit ett roligt ”påskägg”, om än aningen okonventionellt.
DS

Länkar:
Rekommenderad påskläsning:
– Nya myter om sjukfrånvaron, Stardust blogg

Internationell politik20/04 14:25

Så har då britterna beslutat att skicka ”rådgivare” till Libyen, för att stödja rebellerna.(1) Någon som minns hur det började i Vietnam? Jo, där började det med amerikanska rådgivare. I Irakkriget började det däremot med en handelsblockad och ett överflygningsförbud som resulterade i 10 års bombande av irakierna.

Så nu blir det intressant att se när steg 3 tas, insättande av Nato-trupper på marken i Libyen. Just nu ber rebellerna om sådant stöd nämligen. (2)

Sedan fyra veckor fortsätter Kadaffis styrkors bombardemang av Misrata och andra rebellhållna enklaver, vilket för var dag allt mer underminerar Nato-operationens trovärdighet.

Misrata illustrerar därmed än en gång flygkrigets begränsningar. Som i Afghanistan eller Irak krävs också en effektiv militärstyrka på marken för att störta en misshaglig regim. Just detta saknas i Libyen.

Militära rådgivare som nu ska skickas in, och all pågående diplomati, visar att Nato och västmakterna inser att det krävs mer än flygbombning. Vapenhjälp, som har börjat ges, kan ges fort. Utbildning tar tid. (2)

Som sagt, vad blir steg 3 tro? Militära stridande trupper på marken i Libyen, gissar jag. Om inte annat så får ju Natos trovärdighet inte ifrågasättas eller hotas. Den angloamerikanska och troligen även den franska hederskulturen, tillåter nog inte ett snopet tillbakadragande.

Hur länge det sedan fortgår beror på hur stort stöd Ghadafi har och/eller hur många libyer som inte vill ha utländska stridande i Libyen. Hur många de är vet vi ju inte. I Afghanistan tycks de som inte vill ha sådana i landet bara bli fler och fler. Får bara ett antal Nato-soldater ägna sig åt att sparka in dörrar även hos libyska familjer och skjuta vilt omkring, ja och så tortera och förnedra en massa libyer, så torde det antalet öka med tiden.

/Kerstin

Länkar:
1) Brittiska rådgivare ska hjälpa Benghazis rebeller, SR, Ekot
2) Libyens rebeller vädjar om marktrupper från Nato, SR, Ekot
- Background Note: Libya, US Department of State

Internationell politik&Miljövård19/04 15:04

Man inte låta bli att undra hur det står till inuti huvudena på dem som styr världens öden. Nu har vi, av allt att döma, nått peak oil och alla borde då dra slutsatsen att vi måste börja spara på oljan, inte använda den på totalt onödigt skräp. Än mindre begripligt är att man använder mängder av denna vara för att föra krig, tillverka bomflygplan, bomber och annan krigsmateriel, bomba, mörda och förstöra bostäder och infrastruktur runtom på jorden.

På siten Project Sencored läser  jag att USA:s krigsmakt är den värsta av alla miljöförstörare:

The US military is responsible for the most egregious and widespread pollution of the planet, yet this information and accompanying documentation goes almost entirely unreported.

While official accounts put US military usage at 320,000 barrels of oil a day, that does not include fuel consumed by contractors, in leased or private facilities, or in the production of weapons. The US military is a major contributor of carbon dioxide, a greenhouse gas that most scientists believe is to blame for climate change. Steve Kretzmann, director of Oil Change International, reports, “The Iraq war was responsible for at least 141 million metric tons of carbon dioxide equivalent (MMTCO2e) from March 2003 through December 2007. . . . That war emits more than 60 percent that of all countries. . . . This information is not readily available . . . because military emissions abroad are exempt from national reporting requirements under US law and the UN Framework Convention on Climate Change. (1)

(min översättning: USA:s armé är ansvarig för det mest flagranta och omfattande förgiftning av planeten, men informationen, och dokumenten om detta, förblir nästan totalt icke-rapporterade.

Officiella beräkningar av USA:s militära användning uppgår till 320.000 fat olja/dag och det inkluderar inte bränslet som används av contrakterade militärer, inhyrda eller privat utrustning eller produktionen av vapen. USA:s militär bidrar med den största utsläppen av koldioxid, den växthusgas som forskare tror förorsakar klimatförändringen. Steve Kretzman, chefsredaktören för Oil Change International, rapporterar, ”Irakkriget förorsakade åtminstone 142 milljoner ton koldioxidekvivalenter (MMTO2e) från mars 2003 till och med december 2007…Detta krig släppte ut  mer än 60% av vad alla länder tillsammans släppte ut….Denna information är inte lätt att finna… därför att militära utsläpp utomlands undantas från kraven i amerikansk lag om redovisning och FN:s Konvention om Klimatförändring.)

Detta ofantliga slöseri med resurser får inte diskuteras, sägs vidare i artikeln:

During the Kyoto Accords negotiations in December 1997, the US demanded as a provision of signing that any and all of its military operations worldwide, including operations in participation with the UN and NATO, be exempted from measurement or reductions. After attaining this concession, the Bush administration then refused to sign the accords and the US Congress passed an explicit provision guaranteeing the US military exemption from any energy reduction or measurement. (1)

(min översättning: Under Kyotoförhandlingarna i december 1997 krävde USA, för att skriva under överenskommelsen, att alla dess militära operationer världen runt, inklusive FN- och Nato-operationer, skulle undantas från mätning och reduktion. Efter att ha uppnått detta medgivande vägrade Bush-administrationen att skriva under de överenskommelserna och USA:s kongress godkände en stadga som garanterade att USA:s militär undantogs från alla krav på energimätning eller energireduktion.)

Även under Obama fortsätter dessa villkor att gälla. Militären står för 80% av den federala energianvändningen.

Detta ofantliga slöseri med en ändlig resurs är dessutom bara en del av den miljöförstörelse som USA:s militära aktiviteter förorsakar:

As it stands, the Department of Defense is the largest polluter in the world, producing more hazardous waste than the five largest US chemical companies combined. Depleted uranium, petroleum, oil, pesticides, defoliant agents such as Agent Orange, and lead, along with vast amounts of radiation from weaponry produced, tested, and used, are just some of the pollutants with which the US military is contaminating the environment. (1)

(min översättning: Som det nu är är Försvarsministeriet den värsta förorenaren i välden. Man producerar mer farligt avfall än USA:s fem största kemiföretag tillsammans. Utarmat uran, råolja, olja, pesticider, avlövningsmedel som Agent Orange, och bly, tillsammans med stora mängder radioaktivitet från produktion, testande och användande av vapen, bara några exempel på gifter (förorenare) som USA:s militär kontaminerar miljön med.)

Och just nu håller USA på att bygga upp en ny militärbas i Guam, för att kunna kontrollera Asien. Det är basen på Okinawa som flyttas dit, vilket kommer att leda till att ännu mer föroreningar sprids.

Hur somliga kan beundra och se upp till den stat, som utan jämförelse förstör planeten mest, är obegripligt. Hur media kan tiga om det här är möjligen inte helt obegripligt men det är mer än sorgligt.

Våra egna senaste regeringar och riksdagar har dessutom beslutat att Sverige ska bli en pendang till denna miljföstörande stat av megaformat och bidra med mer utsläpp genom vårt deltagande i det ena nykoloniala projektet efter det andra.

Ovanpå denna fullkomligt vanvettiga användning av olja, den resurs som vi börjar se slutet på, fraktar man alltmer runt jorden, alldeles i onödan, och tillverkar allt fler plastprylar som vi inte behöver.

Vill inga människor idag att deras  barn och barnbarn ska kunna leva drägliga liv på den enda jord vi har? Det verkar inte så.

Så nej, världens styrs inte av några visa män. Ibland känns det som om den styrs av rena monster och vi, som tillåter dem att fortsätta förgifta planeten och allt liv på den, vi är inte fria från ansvar.

/Kerstin

Länk:
2. US Department of Defense is the Worst Polluter on the Planet, Project Censored

Ideologier/propaganda&Infrastruktur&Teknik/teknologi18/04 20:39

Fukushima blir bara värre och värre och hur illa det är vet vi nog inte ens. En sak är klar dock, det är inte mindre illa än myndigheter och media påstår.

De som försöker stoppa den pågående katastrofen utsätter sig för stora risker – den här gången också:

The ”heros” — as the media have aptly dubbed them — who are working at the highly-irradiated Fukushima Daiichi nuclear power plant right now — are reportedly receiving 20 times their normal day’s pay for a day at Fukushima Daiichi.
And perhaps a thousand times their normal daily radiation dose.
Hardly worth it, but thank goodness somebody is willing to do it at any price. The world appreciates their effort. The problem is, nothing’s working. Polymer sponge diapers (I kid you not, that’s what they’re trying) aren’t working. Concrete isn’t working. Sawdust and shredded newspaper (I kid you not…) isn’t working. The plant is still leaking enormous amounts of radioactivity. (1)

Som sagt, blöjmaterial, sönderrivna tidningar, cement, brandbilar som sprutar vatten över de hoprasade reaktorbyggnaderna, och ingenting tycks stoppa eländet, utsläppen.

Vad ska man säga? Att de här åtgärderna visar hur avancerade kärnkraftsteknikerna är, hur fantastiskt bra modern teknologi fungerar i alla väder? Knappast. Istället ser vi hur en pågående katastrof i ett kärnkraftverk inte är förutsägbar, inte kan stoppas med högeffektiv teknik i somliga fall, hur de som är ansvariga till slut står där med trial and error och rena barnkammarmetoderna som enda alternativ. Har de testat tuggummi undrar man till slut.

Men vadå? Så hemskt som i Tjernobyl är det ju inte i Fukushima. Fast det var det.

Men vi har inga jordbävningar i Sverige, så här är det ingen fara med kärnkraften. Här kan ingenting hända. Det kunde det inte där heller, innan det hände, precis som i Three Mile Island i Harrisburg och i Tjernobyl. Så hände det i alla fall, och i alla tre fallen på grund av något säkerhetsingenjörerna inte hade tänkt på, inte hade förutsett, en tsunami i det senaste fallet. Vad mer kan kärnkrafttekniker missa tro?

Det är så enkelt som att om något börjar gå snett så kan vad som helst hända. Ett enda litet missgrepp kan sätta igång processer som man sedan inte lyckas stoppa. Det kommer att hända igen. Frågan är bara var det händer nästa gång. I Sverige har det vara nära flera gånger. (2)

/Kerstin

Länkar:
1) Glow Boys and Gamma Sponges. Fukushima’s Suicide Squads, Russell D. Hoffman, counterpunch.org
2) Veteran berättar om kärnkraftstillbud i Oskarshamn. Bara tur att det inte har hänt något allvarligt, Nyheterna. net
2) Incident i Forsmark allvarligaste i Sverige, SR,Ekot
- How Many Nuclear Engineers Does It Take to Screw in a Light Bulb? Fukushima: a Real SNAFU, Rusell D. Hoffman, counterpunch.org

Internationell politik16/04 05:32

När man började bomba i Libyen sade man att det var för att skydda civila, framför allt i Benghazi, de oppositionellas hemort vad jag förstår, som, enligt vad några oppositionella/rebeller lär ha förklarat, skulle få uppleva ett folkmord om de inte fick hjälp utifrån. Alltså började Nato bomba allt som man trodde var Ghadafis styrkor, fast det blev lite fel ibland.

Idag läser jag i DN:

Också Nato visade musklerna och bombade mål på strategiskt viktiga ställen, inte minst huvudstaden Tripoli. Libyska statsmedier rapporterade dödsoffer och Khaddafi ska ha besvarat attackerna med luftvärnseld. ( 1)

I Tripoli bor Ghadafis anhängare och jag gissar att många av dem är civila, kvinnor och barn. Så när Nato börjar bomba Tripoli då har man övergett det uppgivna målet, och rejält också, för då för man ett allomfattande bombkrig i Libyen på de s.k. rebellernas sida och sysslar inte alls med att skydda civila eller med någon humanitär verksamhet. Sådana allomfattande krig handlar bl.a. om att bomba vilt och helt utan hänsyn till civila. För vem har hört något om att Ghadafi hotar med folkmord i det Tripoli som stödjer honom?

Dessutom talar nu Obama, Sarkozy och Cameron öppet om att målet med bombandet är att avsätta Ghadafi, vilket inte är vad FN-resolutionen handlade om. (2) Vidare vägrar man att ens tala med Ghadafi, som varit villig att diskutera villkoren för fred efter förslag från Afrikanska Unionen.(3) Varför inte ta honom på orden och försöka åstadkomma ett slut på våldsamheterna, se om man kan övertala honom att hålla allmänna val. Det kunde ju vara intressant att se vad majoriteten i Libyen vill. Rebellerna är ju, enligt vad som sägs, bara mellan 1.500 och 2 000 personer. Representerar de verkligen majoriteten? Det har vi ingen aning om.

Men nej, nu har de här tre herrarna bestämt sig för att det övergripande målet är att avsätta Ghadafi och därmed slipper man, som av en ren slump, hans försök att inrätta en afrikansk valuta för handel med olja som skulle hota dollarn som världsvaluta och också förfördela Euron.

När man nu också talar om att landsätta styrkor för att hjälpa skadade och lidande i Misrata, med läkemedel etc., vilket låter humant och också tillåts i FN-resolutionen, då befinner man sig dock på det starkt sluttande plan som leder rakt ner i ett nytt allomfattande och utdraget landkrig, liknande det i Afghanistan. Det skulle förvåna mig mycket om ett sådant inte är verklighet redan inom några veckor eller månader. Nu håller man alltså på att bädda för många fler civila offer.

Läser man FN-resolutionerna om Libyen kan man inte undgå att notera hur vaga de är och att de i praktiken kan tolkas precis som Västmakterna/Nato önskar, även som att det är ”legalt” att starta ett fullkrig och tom att förse ”rebellerna” med vapen. (4, 5)

Fortfarande: Vilka är de oppositionella och vad vill de?
Jag har naturligtvis inte slutat leta efter mer information om situationen i Libyen och om vilka rebellerna är. Det är fortfarande sparsamt med uppgifter om den saken. Jag kan inte garantera att vad Thomas C. Mountain berättar, och som jag refererar nedan, är sant, men jag finner det inte osannolikt. Han menar att han just försökt hitta svaret på orsaken till upproret i Libyen sedan protesterna utbröt och menar att frågan är komplex. Han skriver:

The human trafficking industry, one of the most evil, inhumane businesses on the planet, grew into a billion dollar a year industry in Benghazi. A large, viscous underworld mafia set down deep roots in Benghazi, employing thousands in various capacities and corrupting Libyan police and government officials. It has only been in the past year or so that the Libyan government, with help from Italy, has finally brought this cancer under control. With their livelihood destroyed and many of their leaders in prison, the human trafficking mafia have been at the forefront in funding and supporting the Libyan rebellion. Many of the human trafficking gangs and other lumpen elements in Benghazi are known for racist pogroms against African guest workers where over the past decade they regularly robbed and murdered Africans in Benghazi and its surrounding neighborhoods. Since the rebellion in Benghazi broke out several hundred Sudanese, Somali, Ethiopian and Eritrean guest workers have been robbed and murdered by racist rebel militias, a fact well hidden by the international media.

Benghazi has also long been a well known center of religious extremism. Libyan fanatics who spent time in Afghanistan are concentrated there and a number of terrorist cells have been carrying out bombings and assassinations of government officials in Benghazi over the past two decades. One cell, calling itself the Fighting Islamic Group, declared itself an Al Queda affiliate back in 2007. These cells were the first to take up arms against the Libyan government. (6)

(min översättning: Traficking av männskor, en av det mest inhumana verksamheterna på den här planeten, växte till en industri i Benghazi som inbringade miljarder dollar varje år. En omfattande underjordisk och ond cirkel av maffiaaktiviteter slog djupa rötter i Benghazi. Den omfattade tusentals olika kapaciteter och korrumperade Libyens polis och statsanställda. Det har bara varit under de senaste åren eller så, som den libyska regeringen, med hjälp från Italien, slutligen har lyckats få denna cancer under kontroll. Med sin verksamhet förstörd och många av ledarna i fängelse har traffickingmaffian varit bland de främsta att finansiera de libyska rebellerna. Många av traffickinggängen och andra kriminella element i Benghazi är kända för sina rasistiska pogromer gentemot afrikanska gästarbetare i Benghazi och dess omgivningar. Sedan upproret i Benghazi bröt ut har flera hundra sudaneser, somalier, etiopier och eritreaner, alla gästarbetare, blivit rånade och mördade av rasistisk rebellmilitär, ett faktum som hålls väl dolt i internationella media.

Benghazi har också länge varit ett välkänt centrum för religiös extremism. Libyska fanatiker som tillbringade tid i Afghanistan är koncentrerade där och ett antal terroristceller har utfört bombningar och avrättningar av statsanställda i Benghazi de senaste decennierna. En sådan cell, som kallar sig Fighting Islamic Group, förklarade sig vara ansluten till Al Qaida 2007. Dessa celler var de första att ta till vapen mot den libyska regeringen.)

Jag finner detta trovärdigt eftersom jag har ett minne av att man lyckades få Ghadafi att stoppa flyktingfrakterna från Libyen över till Europa (7, 8 ) för något eller några år sedan, då medan han ansågs fullt klok och hade tagits till nåder några år. Med löftet till Europa att stoppa flyktingströmmarna från Libyen gjorde sig Ghadafi förstås impopulär hos dem som tjänat stora pengar på den här trafiken.

Dessutom, fortsätter Mountain, har Libyen importerat mängder av gästarbetare till jobb som libyerna själva inte velat utföra:

Back in 1987 the Libyan English Department students who were our escorts talked openly about this problem. Libyan youth who finish their education will not take entry level jobs that involve any menial work. They expect to have immediate employment in well paid positions with good salaries, nice apartments and new automobiles.

The result of this is that thousands of Libyan youth are unemployed, living at home off of their families and this parasitical existence has lead to a serious social problem. Alcohol, banned in Libya, and drug abuse among the youth has been a growing problem.

All of these diverse social problems came to a head when the Arab street began its uprising against their Western supported elite’s, first in Libya’s neighbor Tunisia and then Libya’s other neighbor, Egypt.(6)

(Min översättning: 1987 talade vår eskort av studenter från libyska engelska avdelningen öppet om detta problem. Den libyska ungdomen som avslutade sina studier vill inte ta enklare introduktionsjobb. De förväntar sig att omedelbart få välbetalda positioner med höga löner, fina våningar och nya bilar,

Resultatet av detta är att tusentals av den libyska ungdomen bor hemma hos sina familjer och denna parasitiska existens har lett till ett allvarligt socialt problem. Alkohol, som är förbjuden i Libyen, och droganvändning har varit ett tilltagande problem.

Alla dessa olika sociala problem kom upp till ytan när arabiska gator fylldes av protester mot de västerländskt stödda eliterna, först i Libyens grannland Tunisien och sedan i Libyens andra grannland, Egypten.)

När ungdomar, inspirerade av protesterna i Tunisien och Egypten, gick ut på gatorna i Benghazi, menar Mountain, såg andra sin chans:

When the first demonstrations of discontented youth took place in Benghazi the loose coalition of terrorist cells and human trafficking gangs immediately took advantage of the turmoil to attack the high security prisons outside of Benghazi where their comrades were locked up. With the release of their leadership the rebellion began attacking police stations and government offices and Benghazi residents began to wake up to the sight of dead bodies of police officers hanging from freeway overpasses.(6)

(Min översättning: När de första missnöjesdemonstrationerna ägde rum i Benghazi utnyttjades genast dessa oroligheter av den lösa koalitionen av terroristceller och trafickinggäng för att attackera säkerhetsfängelset utanför Benghazi där deras kamrater satt inlåsta. Med lössläppandet av ledarna började rebellerna attackera polisstationer och byggnader med statliga kontor och Benghaziinvånarna började få se döda poliskroppar hängande i motorvägsviadukterna.)

Detta verkar också tämligen trovärdigt med tanke på hur demonstrationerna i Libyen urartade i våld nästan direkt, till skillnad från protesterna i Tunisien och Egypten, just det som gjorde mig misstänksam då.

Som sagt, jag kan inte svära på att Thomas C. Mountain ger oss sanningen men han har viss erfarenhet av Libyen sedan tidigare och det han säger här stämmer ganska bra med de fragment man får fram från andra källor. Det dystra är förstås att det också åtminstone delvis stämmer med vad Ghadafi sagt om ”rebellerna”. Tänk om Ghadafi talar sanning inte Natoländernas ledare, och Sveriges, precis som fallet var när Saddam sade att han inte hade några massförstörelsevapen. Tänk bara OM.

För nu krigar Sverige i Libyen på dessa ”rebellers” sida.

Flamma stolt mot dunkla skyar….

Tillägg kl. 15.15
Nu hör vi att Ghadafi använder klusterbomber mot rebellerna.(9)  Andra sidan av saken: I USA talas också om att man misstänker att USA  använder bomber  med utarmat uran i Libyen.(10)

Svensk försäljning av övervakningsutrustning till Libyen var naturligtvis bl.a. ägnad att användas för att pejla in flyktingar som försökte ta sig över till Europa, framför allt till Italien, då när man hyrde Ghadafi att agera vakthund vid EU:s södra gräns. (11)

/Kerstin

Länkar:
1) Medan Natos utrikesministrar diskuterade militärinsatsens omfattning i Libyen, skakade intensiva raketattacker från Khaddafis regim staden Misrata, DN
2) ”Framtid med Khaddafi otänkbar”, DN”
- CounterPunch Diary. What’s Really Going on in Libya? By Alexander Cockburn, counterpunch.org
3) Why the Libyan Intervention Sets a Bad Precedent. War of the Euphemisms, Robert Naiman, counterpuch.org
– Protecting Profits from an Outbreak of Peace, Wikispooks blog
4) Security Council approves ‘No-Fly Zzone Over LIibya, Authorizing All NecessesaryMeasures To Protect Civilians, By Vote Of 10 In Favour With 5 Absentions, FN, Security Council
5) United Nations Security Council Resolution 1973.Wikipedia
6) Blood in the Desert. Bombing Libya: 1986 – 2011, Thomas C. Mountain, counterpunch.org
7) The alliance between the EU and Libya in the persecution of refugees, World Socialist Web Site
8)EU worried over Libyan refugees, Nordic Africa News
- Staden Misrata är fortsatt utsatt för beskjutning, Studio Ett, P1
- Sveriges Radio P1 om Libyen, länkar
- Risken ökar för utdragen konflikt, W Hansson, AB
9) Kadaffis trupper använder klusterbomber, Nyheter Ekot
9) Gaddafis klusterbomber mot Misrata, SvD
9) Gaddafis klusterbomber mot Misrata, GP
- Clusters of Hipocricy, Craig Murray
10) Depleted Uranium: a strange way to protect Libyan civilians, Prison Planet
11) Moderaterna sålde svensk övervakningsutrustning till Libyens diktator, Röda Linköping

 

 

 

Tidigare inlägg om Libyen på Motvallsbloggen
härhär, här och här
Där finner man också länkar till andra artiklar som säger ungefär samma sak som Mountain.

 

 

Politik/ekonomi15/04 03:50

Det var länge sen Socialdemokraterna sysslade med folkbildning. Tycker det kan vara dags igen varför jag lägger in den här lilla lärorika filmen (från början av 50-talet verkar det som) som jag hittade på Ett Hjärta Rött (tack för den). Jag tycker att den är mycket lärorik och har noterat att åtminstone 50% av svenska folket skulle behöva lära sig det som filmen illustrerar:

Skattefria Andersson

/Kerstin

Ej kategoriserad13/04 01:25

OK, jag är väl en idiot i vissa avseenden, men man kan inte kunna allt. Jag vet exempelvis ingenting om Facebook och hade inte tänkt mig att skaffa ett Facebookkonto, dels för att jag har  fullt upp med bloggen, dels för att jag börjar bli hjärtligt trött på datorer och digitala media, dels för att jag tyckte att jag kunde ägna en stor del av resten av livet även åt annat än internet.

Men, så började jag inse att det skrivs och händer en massa på facebook som jag är helt isolerad från, så bara för att kunna läsa en del av det som kunde intressera mig där skaffade jag ett konto i alla fall, för några veckor sen för att se vad som fanns tillgängligt där. Mer än så hade jag inte tänkt mig att det skulle bli. Jag skulle, trodde jag, vara en passiv person där och tämligen okänd av alla.

Men nu händer det saker, varenda dag. Alla möjliga människor bjuder in mig som vän, varav jag känner en del men inte har en susning om vilka somliga av de andra är. Inför dessa inbjudningar, som jag förresten hade fått ett antal redan innan jag skaffade ett eget konto, står jag nu som ett fån.

De flesta vänner jag har träffar jag då och då, eller ringer eller mejlar till ibland. Det har fungerat alldeles utmärkt hittills. Så vad ska man göra med vänförfrågningarna? Vad ska man göra med vännerna på Facebook. Vad ska man ha Facebook till och hur ska man bete sig där?

Jag kommer till en sida där jag ombeds att bekräfta de där vänförfrågningarna, antar jag, men vad förbinder jag mig till om jag bekräftar och sen då, när jag bekräftat? Vad gör jag sen?

Även meddelanden har jag fått, kul, men vad gör jag med dem? Hur svarar jag och om  jag svarar, kan vem som helst läsa det jag skriver.

Sista frågan: Hur säger man upp det där kontot?

Tacksam för  hjälp alltså.

Tillägg 14/4:
Måste tillägga att jag givetvis blir glad av att det finns människor som vill ha mig till sin vän på FB, att inlägget handlar om vad man gör på FB och hur det fungerar, absolut inte är tänkt som kritik av dem som hör av sig från FB.

/Kerstin

Djur/natur12/04 00:49

Så var det plötsligt vår igen. 18 grader varmt två dagar i rad och för bara 14 dagar sen hade vi 15-20 cm snö i hela trädgården. Idag kom den första sädesärlan. Jorden har nästan rett sig redan, snödropparna blommar sedan en vecka och blåsipporna började blommar för ett par dagar sen – men fåglarna sjunger inte.

Förra våren skrev jag om min Kålle Trast som hade sjungit så fantastiskt för oss från högsta grenen i den halvdöda eken vid tomtgränsen under fem somrar men som inte återkom förra våren. Jag saknade honom otroligt förra sommaren. Varje sensommar tidigare, när han slutade sjunga, tänkte jag att ”hoppas jag får leva för att höra honom igen nästa vår”. Förra våren fick jag inte det alltså, trots att jag fortfarande levde. Några koltrastar sjöng lite längre bort men ingen i träden runt huset. Jag gissade att Kålle hade strukit med under den hårda vintern men lyckades inte räkna ut varför ingen annan koltrast intog hans revir nu när det var ledigt.

I år är det samma sak igen, fast värre  – inte en enda koltrast som sjunger någonstans i närheten. Det låter förstås lite fånigt men jag saknar sången så ofantligt, så mycket att jag känner mig rent nedslagen över att inte få höra någon koltrast sjunga i trädgården i vår heller. Men, nu tror jag inte längre att tystnaden förra våren och nu i vår beror på de kalla vintrarna. Istället har det gått upp för mig att man förstörde Kålles boplats förrförra hösten.

Det är nämligen så att runt hälften av vår stora tomt har vi ett s.k. naturvårdsområde. Där ska det bara vara lövskog. Så förrförra hösten kom en man en dag och sågade ner vartenda gransnår under de stora lövträden, som förresten till stor del består av stora askar som har drabbats av askskottsjukan och håller på att dö men där finns också en del ekar och aspar. Runt resten av tomten har vi högt uppvuxen granskog där det bara finns barr på marken. Därmed finns inte en enda liten buske kvar i omgivningen, inte ett enda litet gransnår, ingen undervegetation bara kala marken. Man förstörde, inser jag alltså nu, därmed många fåglars boplatser. Även annan fågelsång lyser med sin nära nog totala frånvaro på andra året. Det är så ledsamt tyst ute.

Koltrasten är visserligen ingen utrotningshotad fågelart men nog är det lite konstigt att man sköter ett ”naturvårdsområde” på det sättet att man förstör området för alla markhäckande och lågt häckande fåglar. Borde man inte gallra lite pö om pö i sådana områden, så att det alltid finns en del buskar och lägre snår för fåglarna att häcka i?

Så här såg det ut de åren han satt i eken och kvintilerade varje dag hela våren och sommaren:

koltrast

Nu sitter jag på trädgårdsstolen och tittar då och då upp på den tomma torra grenen och det riktigt värker i mig att han inte sitter där mer. Stor saknad känner jag när jag nu går ute i min tysta trädgård och skrotar i rabatterna. Jag vill höra fågelsång på våren. Den utgör en av livets ljuspunkter.

/Kerstin

Länk:
- Vad är lycka, Motvallsbloggen 3/6 2009, om koltrastsång
- Sommaren har kommit till vårt hål i skogen, Motvallsbloggen om saknaden efter Kålle Trast, 27/5 2010

Politik/ekonomi11/04 01:50

Läser Borås Tidning idag och konstaterar att våra, och världens övriga, styrande och politiker, inom alla partier, har bestämt sig – en gång för alla: Nu ska vanligt folk tryckas ner i skiten igen och ojämlikheten öka.

S tänker tydligen inte ändra sig ett dugg, trots Juholts vackra tal om solidaritet och jämlikhet och vad allt det var som han oroerade om i sitt så kallade linjetal. Han kan inte ha menat ett enda ord av vad han sade när han väljer en person som Waidelich till ekonomisk talesman. Kanske han bara valt att göra som moderaterna, lura väljarna han också?

Borås tidning har idag en intervju med den nye ekonomiske talesmannen för  S alltså, Tommy Waidelich. Jag citerar:

- Var befinner du dig på den politiska skalan?
– Något till vänster på hela skalan. I mittfåran inom partiet. Jag är pragmatiker i grunden.
När det gäller ekonomisk politik kanske något till höger, i livsfrågor något till vänster, säger Tommy Waidelich
(BT 10/4 2011/hittar tyvärr inte artikeln på nätet)

Jaha, och vad menas med att stå till höger när det gäller ekonomisk politik men till vänster vad gäller livsfrågor?? Att Waidelich klär sig sämre än han har råd till, ser mer ut som en ”jämlik” person alltså, fast han inte är det.

Politik är ju ekonomi, så står man till höger där, då står man för högerpolitik – punkt slut.

Han lär vidare ha bejakat pigavdrag och RUT/ROT-avdrag (eller vad de nu heter den här veckan). Jag såg inte duellen mellan honom och skojaren Borg, men de som såg den hävdar att Waidelich höll med Borg om det mesta.

Mer PPD-politik* alltså, oavsett vilket parti som sitter i regering. Jag struntar i omvalet i Västra Götaland. Har alla partier bestämt sig för att det ska föras högerpolitik då är det ju lika bra att högerpartiet Moderaterna får göra det. De torde vara bäst på den saken. Så blir ju alla stockholmare nöjda dessutom. Det partiet är ju det enda som inte gjort helt om i sin politiska linje de senaste 20 åren. Däremot har Moderaterna börjat luras. Det gjorde partiet inte förr.

Jag vet inte vilket jag föraktar mest, partier som överger allt de stått för och kämpat för under 100 år, eller partier som plötsligt börjar låtsas att de har ändrat sin politik.

Jo, jag är helförb….

/Kerstin

*) PPD-politik= Pinka på dig-politik: Det blir varmt och skönt först (=lite mindre skatt) men sedan blir det väldigt kallt och obehagligt (=lägre löner för de flesta och höjda avgifter för allt) och för somliga blir det ren frost i byxorna (=de som blir sjuka, arbetslösa och äldre).

PS: Får väl rekommendera min recension i Alba av Björn Ramels bok ” Läkare utan vapen. Ett reportage om antibiotikarsistens, om hotet från de antibiotikaresistena bakterierna. Det här är en mycket angelägen bok.

Länkar:
- Vem sa nåt om bidragslinjen? Ett Hjärta Rött
- Omfördelar länder med lägre marknadsinkomst-ojämlikhet mer? Bengtzons
- …och om vi lämnar de intetsägande jämförelserna så…. Ekonomikommentarer
- Hyresrätten – en framtida fattigdomsfälla? Gemensam
- Forskare varnar: Privat vårdfinansiering kan leda till att du slänger dina pengar i sjön, Vänsterekonomerna
- Myten om att det alltid går att spara sig till en ekonomi i balans, Utredarna
- Åsa-Nisse och Blåsosse, Nemokrati
- Will Iceland Vote No or Commit Financial Suicide. Showdown in Icelan. Michael Hudson, counterpunch.org

Och så denna avslöjande artikel i SvD av en av landets mer kända kappvändare där han belägger det man länge misstänkt om journalister:
- Inte omsorg om S men om nationen, G Skytte, SvD

 

Nästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster