Senare tillägg nederst:

Intressant att även kineserna vet hur USA bygger upp uppror i de länder de siktar in sig på att ta över makten i. Även ryssarna är väl medvetna om detta. Det är bara Västvärldens media som aldrig nämner det här, endera för att journalisterna är okunniga eller för att de är mutade eller hotade, liksom våra västerländska politiker:

Occupy Central: USA’s 12 Steps to Bring China into WW3 (English subtitles)

Så här ser de 12 punkterna för kaosskapande och maktövertagande ut:

 1. Dispatch CIA, MI6 and other intelligence officers as students, tourists, volunteers, businessmen, and reporters to the target country
 2. Set up non-governmental organisations (NGO) under the guise of humanitarianism to fight for “democracy” and “human rights” In order to attract advocates of freedom and ideals
 3. Attract local traitors and especially academics, politicians, reporters, soldiers, etc., through bribery, or threaten those who have some stain in their life
 4. If the target country has labour unions, bribe them
 5. Pick a catchy theme or color for the revolution. Examples include the Prague spring (1968), Velvet revolution (Eastern Europe, 1969), Rose revolution (Georgia, 2003), Cedar revolution (Lebanon, 2005), Orange revolution (Ukraine), Green revolution (Iran), Jasmin revolution, Arab Spring and even Hong Kong’s Umbrella revolution
 6. Start protests for whatever reasons to kick off the revolution. It could be human rights, democracy, government corruption or electoral fraud. Evidence isn’t necessary; any excuse will do
 7. Write protests signs and banners in English to let Americans see and get American politicians and civilians involved
 8. Let those corrupted politicians, intellectuals and union leaders join the protests and call upon all people with grievances to join
 9. The US and European mainstream media help continuously emphasize that the revolution is caused by injustice thereby gaining the support of the majority
 10. When the whole world is watching, stage a false-flag action. The target government will soon be destabilised and lose support among its people
 11. Add in violent agent provocateurs to provoke the police to use force. This will cause the target government to lose the support of other countries and become “deligitimized” by the international community
 12. Send politicians to the US, EU and UN to petition so that the target government will face the threat of economic sanctions, no-fly zones and even airstrikes and an armed rebel uprising

(Fritt översatt:
1) Engagera CIA. MI6 studenter, turister, frivilliga, affärsmän och reportertrar i det utvalda landet.

2) Sätt upp NGO:er (non-governmental organisations) och kalla dem humanitära organisationer som slåss för ”demokrati” och ”mänskliga rättigheter” för att dra till sig förespråkare för frihetsidealet.
3) Locka till er förrädare och speciellt akademiker, politiker, reportrar, soldater etc. genom mutor eller genom att skrämma de som har något att dölja.
4) Om mållandet har fackföreningar, muta dessa.
5) Välj ut ett slående färgtema för revolutionen. Exempel ser man i Pragvåren (1968), Sammetsrevolutionen (Östeuropa 1969) Rosenrevolutionen (Georgien 2003), Cederträrevolutionen (Libanon 3005), Den organgea revolutionen (Ukraina), Den gröna revolutionen (Iran), Jasminrevolutionen, Den arabiska våren, och till och med Honkongs paraplyrevolution.
6) Starta protester om vad som helst för att kicka igång revolutionen. Det kan vara mänskliga rättigheter, demokrati, korrupt regering eller valfusk. Bevis behövs inte, vad som helst duger.
7) Skriv protestparoller och banners på Engelska för att låta amerikaner se dem och för att få amerikanska politiker och civila engagerade (involved).
8) Låt de korrupta politikerna, intellektuella och fackföreningsledare delta i protesterna och uppmana alla att delta i dem.
9) Amerikanska och Europeiska media kommer att hjälpa till att övertyga om att er revolutionen ifråga är orsakad av orättvisor och därmed tillförsäkra stöd från majoriteten.
10 När hela världen ser, arrangera  en false-flagaktion. Den attackerade regeringen kommer snart att vara destabiliserad och förlora stödet hos sin befolkning.
11) Skicka in våldsamma provokatörer för att tvinga fram polisvåld. Detta kommer att leda till att regeringen förlorar stöd från andra stater och till att dess legitimitet ifrågasätts av de internationella samfunden.
12) Skicka politiker till USA, EU och FN för att be om ekonomiska sanktioner mot den aktuella regeringen, no-flyzoner och även flygplansattacker och beväpning av rebeller.

Vill man ha mer kött på benen går man till NED:S hemsida, där det redovisas vilka länder USA skapar NGO:er i för att hjälpa till med kaosskapandet i olika länder när tillfälle yppar sig.

Vill man läsa annat om detta rekommenderar jag boken ”From Dictatorship to Democracy” (först publ. 2002) av den helgonförklarade och ”absolut fristående” Gene Sharp.

Tillägg 26/11 2014 kl 19.40:
När CIA/Pentagon tagit över Gene Sharps möjligen välvilliga råd om hur man gör en fredlig revolution, har man lagt till ett par punkter, nämligen att när man fått en massa människor ut till vad dessa tänker sig, fredliga demonstrationer, så har man endera egna eller inhyrda prickskyttar på plats som skjuter på demonstranterna för att provocera myndigheten i landet att börja skjuta tillbaka, varvid man beskyller regimen för att attackera och döda sina egna medborgare. Det får människor, hoppas man, att ta allvarligt avstånd från sin regering och övertygar framför allt den internationella opinionen om att befolkningen i landet behöver hjälp utifrån.

/Kerstin

Länkar:
An Eyewitness to the Syrian Rebellion: Father Frans in His Own Words, John Rosenthal, The BRICS POST, 19/4 2014
Syria: The hidden massacre, Sharmine Narwani, RT 7/5 2014
– Ex-Opposition Leader Admits Mistake about Syrian Gov’t, Says Assad Fighting Terrorists, Fars News Agency, 19/11 2014 (Former President of the National Coalition for Syrian Opposition Forces Moaz Al-Khatib confessed that his opposition to the Damascus government has been a grave mistake, saying that President Bashar Al-Assad has been fighting against the terrorists……He wrote that the so-called Friends of Syria are actually the enemies of Syria and terrorists are cooperating with them to destroy Syria.)
– A Review of “Slouching Towards Sirte”. Libya & Creative Destruction, Daniel Kovalik, counterpunch.org 21/11 2012
- A Chronology. The Unfolding Crisis in Libya, Gary Leupp, counterpunch.org
– Libyen – vad händer där och varför? Motvallsbloggen 27/3 2011? (Här finns många länkar om Libyenkriget)
– Mer om Libyen och Nej till svenskt bombande i Libyen, Motvallsbloggen 27/3 2014
Mustafa Abdul Jalil, Traitor & Head of the Fake Revolution: “Ghadafi did not Kill Protestors”, Libyan Free Press (Ej daterad men 2014) (Now after the destruction of Libya, Jalil admits to the world, on Libyan Channel One, that the protestors that were killed in Benghazi that caused the UN and NATO to attack Libya were killed by a group of spies and mercenaries who were not Libyan.
He admits that he knew the truth at the time but it was done to take down the Libyan government and break the state.
He admits that he was briefed in advance that this was going to happen and that the people of Libya did not recognize the dead protestors because they wore civilian clothes and there was no one who came to their funerals as they had no relatives or friends in Libya.)

Litteratur: “Slouching Towards Sirte”, Maximilan Forte