Kompetensskräcken&Politik/ekonomi&Skola/utbildning&Vård/omsorg28/08 16:55

Borgarna tror att konkurrens är lösningen på alla problem, trots att vi människor framför allt är samarbetande varelser. Men sätter man folk i situationer där de måste välja, antingen blir det du eller jag, så tvingar man folk att vara egoister. På så sätt bli borgerlig politik en självuppfyllande profetia. För nej, vi är inte egoistiska av naturen. Det är de flesta av oss bara om omgivningen/politiken tvingar oss att vara det.

Alliansen vidtar den ena galna åtgärden efter den andra. Nu ska de ”duktiga” lärarna belönas med rejält mycket högre löner, bli förstelärare som det heter. Alltså: Konkurrera om att vara bäst så har du chansen att få en rejäl löneökning”. Samtidigt ska lärarna arbeta i lärarlag, samarbeta alltså. Men man kan inte förvänta sig att människor ska samarbeta positivt och dela med sig till andra av sina goda pedagogiska idéer, till dem som ju då kanske snor åt sig den där löneförmånen. Bättre då att behålla de goda idéerna för sig själv.

Konkurrens är alltså de bästa receptet för att förhindra att goda idéer och metoder sprider sig till allt fler. I det övergripande perspektivet leder sådant till sämre kunskapsutveckling och i slutänden till vår kulturs stagnation och förfall. Hur kan våra styrande vara så korkade att de inte förstår så enkla samband och de vidare implikationerna av detta eviga, påtvingade konkurrerande?

Inom vården har man genomfört samma tulipanaros-politik. Å ena sidan försöker man nedbringa antalet förskrivningar av antibiotika för att stoppa utbredningen av resistenta bakterier, å andra sidan tjänar vårdcentralerna på att skriva ut dessa preparat efter en första femminuterskonsultation, för vilken vårdcentralen får en patientpeng. Tar man labbprover för att utröna vad patienten egentligen behöver så får vårdcentralen bekosta dessa prover. Skriver man ut antibiotika direkt blir det patienten som betalar för medicinen, en ren vinstsituation för vårdgivaren alltså. Om medicinen inte hjälper, ja då kan vårdcentralen inhösta ännu en patientpeng senare, eller flera, när patienten återkommer utan att vara botad.

/Kerstin

Ideologier/propaganda&Kompetensskräcken&Massmedia13/11 03:17

Så här resonerar USA:s/Natos allierade i Egypten. Mannen som intervjuas i videon nedan står för samma inriktning inom islam som många av USA:s/Natos legoknektar i Syrien omfattar och som dessa krigsgalna stormakter stödjer, tillsammans med denna inriktnings moderland, Saudiarabien och också Qatar. Vad den här mannen säger är  hårresande. (Videon är kort och textad på engelska)

Salafis in Egypt Want to Destroy Pyramids & Sphinx – What Will they Destroy in Syria? (utlagd 11/11 2012)

Videon presenteras med följande text:

In a televised interview, an Egyptian Salafi cleric answers questions related to claims that hardline Salafis in post ”Arab Spring” Egypt intend to destroy some of the world’s best known remnants of humanity’s ancient civilizations and cultural heritage, namely the Pyramids and the Sphinx. The Salafi cleric says that according to his version of Islam, all these statues and edifices must be destroyed just like the Statue of Buddha of Bamiyan was destroyed in Afghanistan.

(Min översättning: I en intervju i egyptisk TV svarar en salafistisk präst på frågor relaterade till påståenden om att hårdföra slafister i den postarabiska våren i Egypten ämnar förstöra en del av världens mest kända lämningar från mänsklighetens äldsta historia, nämligen pyramiderna och Sfinxen. Den salafistiska prästen säger att enligt hans muslimska inriktning måste alla dessa statyer och byggnader förstöras, precis som buddahstatyn i Bamian förstördes i Afghanistan.)

Man blir väl inte direkt förvånad. USA:s politiska ledare har ju aldrig visat något intresse för kultur och äldre historia. Inte så konstigt kanske eftersom de inte har någon egen imponerande historia att peka på och de amerikanska urinvånarnas historia verkar man nu inte vara överdrivet intresserade av.

Dagens svenska journalister förefaller inte heller vara allvarligt nedtyngda av kunskaper eller omsorg om kulturhistoriska värden, som stöttar dessa antiintellektuella och kunskapsfientliga massmördare i Syrien.

Varför, undrar man, önskar dessa svenska journalister syrierna samma öde som drabbat Irak, Afghanistan och Libyen? Varför skriver och talar de inte om vad som pågår i Irak fortfarande (1) eller i Libyen idag? (2) Är det genant? Eller undviker de bara nogsamt att informera sig?

Tala om stenåldergrobianer.

Jag vet inte om det stämmer, som påstås, men håller det inte för osannolikt, att Västs allierade, FSA-salafisterna, demolerar lika gamla eller ännu äldre byggnadsverk i Syrien, som också är en viktig del av vår västerländska kulturs vagga.

/Kerstin

Länkar:
1) Kriget mot Iraks kultur, Motvallsbloggen 21/8 2012
2) Mer om kaoset och dödandet i Libyen – resultatet av den s.k. lyckade operationen, Motvallsbloggen 20/10 2012
An Era of Conflicts. The New Political Map of the Middle East, Patrick Cockburn, counterpunch.org 12/11 2012 (Citat: Given what has happened in Afghanistan, Iraq and Libya, it is strange that there are siren voices in the US suggesting it should increase its involvement in the Syrian civil war to tip the balance against Bashar al-Assad. Many critics have given reasons why this is a bad idea, but two important points are seldom made. One is about the nature of anti-government militias: militiamen, be they in Syria, Lebanon, Iraq, Libya or Chechnya, may start off as heroic fighters for freedom and democracy. But these unpaid irregulars, unless restrained by the tightest discipline, tend to become local warlords or criminal gangs and batten on the population. I remember how, in Chechnya in 1999-2001, local people came to hate the insurgent bands, whom they once would have died for, even more than the Russians. The same happened in Baghdad in 2006-07 and in Libya over the past year. ………
For the moment, the Middle East and west Asia is probably a good place for the US and other foreign powers to keep out of. Libya is a recent example of what can go wrong. Up to a few months ago, Washington thought its behind-the-scenes role in Gaddafi’s overthrow was a model of foreign intervention. It forgot that the war effort by the rebel militia brigades was something of a propaganda sham, the real war being fought by Nato air power. But, come the assault on the US consulate in Benghazi on 11 September this year, the local CIA detachment was reportedly pleading in vain to local militiamen to come to their aid.)
Bani Walid in Ruins, globalciviliansforpeace.com, 10/11 2012
Slouching Towards Sirte: NATO’s War on Libya and Africa, Stephens Gowans, globalciviliansforpeace.com, 10/11 2012(Citat: Forte takes this view apart, showing that a massacre was never in the cards, much less genocide. Gaddafi didn’t threaten to hunt down civilians, only those who had taken up armed insurrection—and he offered rebels amnesty if they laid down their arms. What’s more, Gaddafi didn’t have the military firepower to lay siege to Benghazi (site of the initial uprising) and hunt down civilians from house to house. Nor did his forces carry out massacres in the towns they recaptured…something that cannot be said for the rebels……“NATO’s intervention did not stop armed conflict in Libya,” observes Forte—it continues to the present. “Massacres were not prevented, they were enabled, and many occurred after NATO intervened and because NATO intervened.” It is for these reasons he urges readers to stand idly by the next time that empire comes calling in the name of human rights.)
A Black-Hole Prison in Benghazi, Moon of alabama 12/11 2012 (Mycket intressant-om informationen är korrekt. Bör läsas. Citat: A well-placed Washington source confirms to Fox News that there were Libyan militiamen being held at the CIA annex in Benghazi and that their presence was being looked at as a possible motive for the staged attack on the consulate and annex that night.
According to multiple intelligence sources who have served in Benghazi, there were more than just Libyan militia members who were held and interrogated by CIA contractors at the CIA annex in the days prior to the attack. Other prisoners from additional countries in Africa and the Middle East were brought to this location.
The Libya annex was the largest CIA station in North Africa, and two weeks prior to the attack, the CIA was preparing to shut it down. Most prisoners, according to British and American intelligence sources, had been moved two weeks earlier. CIA får enligt lag inte ha sådana verksamheter, men forts. citat: But the CIA denial is irrelevant. The people who talked to Foxnews are claiming that prisoners were ”held and interrogated by CIA contractors”, not by the CIA itself. The Executive Order only refers to the CIA, not to the military. We know that ”former” special operation soldiers were operating from the ”annex”. How much ”former” these are is a yet unknown. The drone that came to observe the situation as the annex was attacked was operated by the military for observation of some alleged militant training camps near Benghazi. Also unknown is which ”contractors” the CIA hired for that dirty part of the business it is no longer allowed to do itself.)
Fler länkar:
Robert Fisk rapporterar från Damaskus, Third World 13/11 2012 (Tack för tipset Björn Blomberg. Robert Fisk har tidigare varit tämligen tyst och dessutom förföll i början ta parti för ”oppositionen”. Han har blivit lite mer balanserad i sina ståndpunkter de senaste månaderna.)

Infrastruktur&Kompetensskräcken&Politik/ekonomi20/09 19:38

Satte på radion för att höra finansministerns föredragning av budgetpropositionen. (1) Lyssnade noga när Borg talade om satsningar på järnvägen. Konstaterade att han fortfarande talar om att bygga ”stambanor”, nu har han lagt till en mellan Göteborg och Västerås. I lördags pratade han om en sträcka mellan Göteborg och Borås. Har det tillkommit en stambana mellan Göreborg och Västerås sedan dess? Eller är det så att Borg inte vet att det finns både ett Borås och ett Västerås i Sverige. Detta bekräftar vad fler än jag påpekat, att Borg är okunnig i fråga om järnvägen. (2)

Stängde av radion. Skulle äta lunch och ville inte förstöra matsmältningen.

Efter lunchen satte jag mig vid datorn för att se efter vad som faktiskt står i budgetpropositionen. Började med att ladda ner den avdelning som kallas Kommunikationer, för att se vad som stod där om stambanorna. Datorn hänger sig när en tredjedel är nerladdat. OK, startar om datorn och gör ett nytt försök. Då syns ett felmeddelande: Dokumentet felaktigt, operationen kan ej genomföras. Kan det vara så, att även regeringen nu har kommit fram till att denna järnvägsutbyggnad inte kan genomföras, med de förutsättningar som finansdepartementet har gett? Egendomligt sätt att meddela det på i så fall.

Men det finns ju annat att kolla i propositionen. Jag går till det som kallas ”Sammanfattning, läs i fem minuter” och börjar läsa. (3) Det första diagrammet talar om att sysselsättningen har ökat. D.v.s. det har den egentligen inte, på det sätt man brukar ange sysselsättning, i procent av befolkningen i arbetsför ålder. Men den svenska regeringen har ju sitt eget sätt, de anger den i absoluta tal. Med detta hemsnickrade sätt att räkna har faktiskt sysselsättningen ökat, trots att den har minskat, men det beror ju på att Sveriges befolkning har ökat.

Men hur står det till med arbetslösheten då? I texten anges att arbetslösheten ökar från 2011 till 2012. Men  regeringens kristallkula spår att bara 2012 är överståndet så kommer arbetslösheten att minska, ända ner till 5,2 procent 2016.

Diagrammet säger något annat. Vid den högra axeln, med procentsiffror, står det ”Procentuell förändring”. Det var en annan sak. Arbetslösheten ska alltså, enligt diagrammet, förändras med 5,2 procent till 2016. En förändring med 5,2 procent (inget minustecken framför!) av siffran för 2011 (7,5 %) blir (fram med miniräknaren) 7,5 + 0,39 = 7,89 procents arbetslöshet 2016. Det låter betydligt mer realistiskt än den siffra som anges i texten över diagrammet.

Fast den här regeringen brukar ju inte vara realistisk, så det kan naturligtvis var fel på diagrammet. Ett fel som i så fall inte upptäckts av någon av de kvalificerade ekonomer som torde ha anlitats för att kontrolläsa ett så viktigt dokument som en budgetproposition. Fast å andra sidan finns det ju en del som tyder på att den här regeringen inte har tillgång till särskilt många kvalificerade ekonomer.

Vi kan tydligen inte lita på femminuterssammanfattningen. Åter till den ”riktiga” texten.

Klickar på nytt på Utgiftsområde 22, Kommunikationer. Datorn hänger sig. Igen. Och igen.

Kan det verkligen vara så många som vill ta del av detaljerna i regeringens budget för kommunikationer att regeringens server inte räcker till? Eller är detta dokument så fullt av fel att Firefox vägrar att ladda ner det? I alla fall tycks regeringens kommunikation med omvärlden ha slutat att fungera, åtminstone beträffande utgiftsområdet Kommunikationer.

/Dan Gmark

Länkar:
1) Budgetdebatt 20120920, Sveriges Radio 20/9 (Lyssna 8:40 minuter in i sändningen)
2) Experter sågar: ”Alliansens spårsatsning olönsam”, Aktuellt i Politiken 17/9  (Citat: ”– Det absolut mest olönsamma man kan göra är att bygga om stambanorna.”)
3) Budget för 2013: ”Investera för framtiden”,  Regeringskansliet 20/9

Infrastruktur&Kompetensskräcken&Politik/ekonomi10/09 23:32

En kommentar av Jan Wiklund till mitt föregående inlägg Vet Anders Borg inget om infrastruktur? gjorde att jag gärna vill vidga frågeställningen något.(*)

I fråga om finansministerns, och även statministerns, förhållande till järnvägen så är det nog inte bara så att de saknar grundläggande kunskaper på området. De uppvisar symptom på den åkomma som brukar kallas aktiv okunskap. När de förra året sökte efter argument för att uppskjuta satsningen på ny järnväg så lät de regeringens ”Expertgrupp för miljöstudier” inkalla en spansk ekonom, Ginés de Rus, för att göra en utredning om den samhällsekonomiska lönsamheten för en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg.

Denna ekonom är välkänd för sin negativa inställning till höghastighetståg och har med hjälp av en egen teori om marginalkostnader bl.a. kommit fram till att alla de franska höghastighetsbanorna, utom Paris – Lyon, är samhällsekonomiskt olönsamma. När han applicerade sina formler på Stockholm – Göteborg kom han naturligtvis fram till att den sträckan inte heller kunde bli samhällsekonomiskt lönsam, på grund av att det skulle bli för få resenärer, i varje fall under det första året. Denna ”utredning” är alltså fullständigt absurd, men förmodligen var det den som låg till grund för Borgs yttrande om en höghastighetsjärnväg som ”robust olönsam”. Och regeringen kunde därmed glömma att den robust järnvägskunnige Gunnar Malm i den utredning som de tillsatt 2008 kom fram till att höghastighetsbanor skulle vara lönsamma för Sverige. De behövde inte ens läsa denna omfattande utredning, en spansk ekonom hade ju skrivit en uppsats som visade att det skulle bli för få människor som ville åka med tågen mellan Stockholm och Göteborg.

Det finns ett ännu färskare exempel på denna kvalificerade typ av aktiv okunskap, där man särskilt avlönar en person för att skriva en kort uppsats som gör att man slipper ta del av ett digert utredningsmaterial, som kanske skulle rubba ens världsbild. Även i detta fall gick regeringen via ”Expertgruppen för miljöstudier”. Denna expertgrupp lyder under finansdepartementet och består av endast ekonomer. Ingen av ledamöterna tycks vara naturvetenskapligt skolad, vilket kan tyckas märkligt om gruppen ska syssla med miljöstudier.

Är det någon av läsarna som har hört talas om Peak Oil, oljetoppen? Det faktum att utvinningen av råolja nu tycks ha nått sitt maximum och att oljebolagen inte längre kan öka utvinningen varje år, trots att de verkligen anstränger sig? Det förefaller som om regeringen hörde talas om detta någon gång i slutet av förra året och eventuellt blev lite oroade. Om nu Borg och Reinfeldt inte hade lidit av aktiv okunskap, så hade de tagit en tur till Uppsala Universitet och hälsat på Kjell Aleklett på hans institution som har utexaminerat ett antal doktorer på Peak Oil. Kjell Aleklett är en internationellt erkänd auktoritet på området och hade kunnat ge ministrarna en snabb översikt över läget och ge exempel på vilka komplikationer som Oljetoppen kan medföra för ett land som inte har någon egen olja.

Borg och Reinfeldt valde naturligtvis inte detta enkla sätt att informera sig. I stället lät de Expertgruppen för miljöstudier ta kontakt med den norske ekonomiprofessorn Öysten Noreng som fick skriva ett paper att lägga fram vid en hearing den 30 mars i år. Noreng kom fram till att marknadskrafterna kommer att lösa det problemen med oljetillgången, att oljepriset förmodligen kommer att sjunka och att det inte är något omedelbart problem att oljan kommer att ta slut. Saken är biff, en norsk ekonom har bevisat att Alekletts forskargrupp och alla andra peakoilforskare har fel, och ingen i regeringen behöver sätta sig in i problematiken kring Peak Oil. Vi kan köra vidare med business as usual, BAU.

Till saken hör att Öysten Noreng är den ekonom som betraktas som skapare av den norska Oljefonden, där statens inkomster från oljeutvinningen har använts för att köpa aktier och obligationer på världens börser. Förhoppningen var naturligtvis att oljepengarna där skulle växa snabbt och garantera rikedom för norrmännen den dag när de norska oljefälten är tömda. Men om oljepriset stiger över tid, och kursen på aktier och obligationer faller, så hade det varit bättre för norrmännen att lämna en större del av oljan för framtida behov i stället för att köpa amerikanska aktier. Med andra ord kunde Borg och hans expertgrupp vara säkra på att Noreng skulle förutspå fallande oljepris. Detta är vad jag kallar kvalificerad aktiv okunskap.

 /Dan Gmark

Tillägg 11/9 kl 16.40:
Beträffande Anders Borgs kunskaper om järnvägar i allmänhet och stambanor i synnerhet har jag hittat följande citat från en intervju med honom i Studio Ett 2008: ”I Katrineholm, där jag bor, finns det ingen järnväg.”

I verkligheten förhåller det sig så att Katrineholm har varit en viktig järnvägsknut de senaste 140 åren. Det är i Katrineholm som Södra Stambanan grenar av från Västra Stambanan.

Källa: Wikiquote om Anders Borg, citat 15/4 2008

Jag ser att Anders Romelsjö på Jinge.se redan den 8/9, innan han hade tillfälle att lyssna på lördagsintervjun med Anders Borg, skrev om hur ministrars (bristande) kunskaper eventuellt kan påverka politiken, dock utan att komma in på fenomenet aktiv okunskap.

Inte bara Sveriges Radio har okunniga journalister. Expressen svalde allt som Borg sa om järnvägar, trots att journalisterna där hade möjlighet att tänka efter och kolla fakta.

Länkar:
*)Vet Anders Borg inget om infrastruktur? Motvallsbloggen 8/9 2012
Utredning om höghastighetsjärnväg Stockholm – Göteborg av Ginés de Rus
Gunnar Malms utredning
Expertgruppen för miljöstudier
Öysten Norengs rapport
Kjell Aleklett svarar Noreng i Svenska Dagbladet

Kompetensskräcken&Politik/ekonomi04/01 00:21

Slut på helgslöandet, så alltså – ett våghalsigt hopp direkt in i den heta och intensiva samhällsdebatten:

En fiffig centerpartist har, som väl alla informerade redan hört, kommit upp med förslaget att de som är överviktiga ska betala mer skatt, för de kostar ju samhället mer.

Strålande idé, tycker jag. Och slår man in på den vägen finns det ju massor av människor som kostar samhället. Vad ska vi säga om de anorektiska exempelvis, borde de inte betala mer skatt de också? För att inte tala om alla dem som behöver glasögon och dem som gillar sill. De som spelar fotboll och åker skidor i backar, ja de kostar också samhället en massa pengar pga av de skador de ådrar sig, så de borde också beskattas hårdare, liksom de som ägnar sig åt brottning. Borde inte också de som klär sig i grå raggsockor beskattas högre, för deras val av fotbeklädnad kan ju förarga någon som inte gillar grå raggsockor och som därmed blir psykiskt lidande. Så har vi dem som nyser på allmän plats, de är ju faktiskt livsfarliga och borde straffbeskattas mycket högt.

Ja det finns hur många straffskatteobjekt som helst om man börjar tänka i de banorna.

Och när nu EU tar över allt mer av lagstiftningen, den som inte USA bestämmer om för vår del alltså, så måste ju regering och riksdagsmän hitta något annat att verka beslutsamma och handlingskraftiga med och för att bevisa att de behövs. Även fler förbud kunde då passa in i bilden, exempelvis mot rosa toalettpapper, mot tandkräm med röda ränder, mot att promenera utan skyddshjälm, mot att åka buss när det snöar eller cykla utan att ha läst morgontidningen. Även här kan man tänka sig hur många möjligheter som helst och göra regering och riksdag ofantligt beslutsamma och nödvändiga. Och tänk så många nya kontrollinstanser man kunde inrätta också.

Men uppriktigt, vad är det för folk som verkar som politiker? Finns det inte ett tillräckligt antal normalbegåvade människor i landet för att fylla de politiska poster som vi har, eller vad handlar det om? Den allestädes närvarande kompetensskräcken?

/Kerstin

Kompetensskräcken&Vård/omsorg27/05 18:00

Inom äldrevården i Kalmar har man problem med att några äldre har ”spöken” hemma hos sig så anställda känner obehag att gå hem till vissa av de gamla.

Men kära nån, människor som är eller börjar bli dementa hör och ser allt möjligt som inte finns. Min mamma hade också besök, av min sedan 10 år döda pappa och av avlidna bekanta när hon hade börjat bli dement. Hon hörde konstiga ljud som ingen annan hörde. Hon trodde att figurerna i TV-rutan bodde inuti TV:n och vågade inte stänga av TV:n i rädsla att skada dem som bodde därinne.

Problemet är dock, sägs det, att här känner även hemtjänstpersonalen, inte bara de gamla, att det finns någon i rummet och upplever obehag. Så hur okunnig är personalen inom hemtjänsten i Kalmar, undrar man? Utbildning av densamma kanske vore en förnuftigare åtgärd än att kalla in medier för att skrämma bort spökena, som man tydligen har gjort någon gång tidigare. Det har man dock inte för avsikt att göra den här gången. Har de statliga spökbidragen till kommunerna dragits in månne?

/Kerstin

Länkar:
- Spöken skrämmer hemstjänsten i Kalmar, Kvällsposten
-  Läskiga spöken får hemtjänsten att  backa, AB

Ideologier/propaganda&Kompetensskräcken&Skola/utbildning05/08 01:20

Med anledning av en artikel i GT/Expressen, av en Farbod Rezania, fick jag, av Dan Gunnemark, en lista med alla de felaktigheter som förekom i artikeln ifråga. Dan Gunnemark har arbetat med sfi drygt 30 år och kan det mesta om sfi-undervisning, om organisation av sfi och om lagstiftningen om området. Farbod Rezania å andra sidan, är tydligen Svenskt Näringslivs ansvarige för integrations- och mångfaldsfrågor och han har inte det minsta hum om området sfi (svenska för invandrare).

Jag läste förstås också artikeln och kunde konstatera att den nog är den värsta smörja jag någonsin har läst om invandrare och sfi. Med tanke på att SN och Timbro (SN:s propagandaorganisation) har aviserat en ny massiv åsikts- och desinformationskampanj och tydligen avsatt 12 miljarder för ändamålet, kan vi förvänta oss en ofantlig massa strunt av samma slag från det hållet framöver.

Jag rekommenderar att man läser artikeln SFI har förhindrat integration i 40 år, av Farbod Rezania i GT/Expressen innan man läser Dans lista över felaktigheter men läsaren förstår naturligtvis att Farbod Rezania påstår motsatsen till vad som skrivs under punkterna nedan, eller uttrycker sig oklart när en fråga ställs i listan.

Så här kommer Dan Gunnemarks rättelselista till Farbod Rezanias artikel om sfi i GT:

Inte en stavelse rätt!

1. Är det verkligen Svenska Filminstitutet som har hindrat integrationen? Förkortningen SFI betyder just detta, medan Svenskundervisning för invandrare förkortas sfi.

2. Sfi har faktiskt klarat att ge många invandrare de språkkunskaper de behöver för att få jobb.

3. Det har skett många förändringar på sfi sedan utbildningsformen infördes 1973. Större förändringar har genomförts i snitt vart fjärde år.

4. Vad är det egentligen som drabbar företagen? Kravet på goda språkkunskaper? Avsaknaden av förutsättningar? Vems förutsättningar i så fall?

5. Personer med högre utbildning har mycket stora möjligheter att lära sig svenska. Förutom att de kan studera på Studieväg 3 inom sfi, som är avsedd för högutbildade, så kan de studera svenska som andraspråk på kommunal vuxenutbildning, på de flesta av landets högskolor och universitet, på studieförbunden, på folkhögskolor och inom ett stort antal specialprojekt och kortare eller längre kurser, som ofta riktar sig till speciella yrkeskategorier.

6. Sfi är inte kopplat till flyktingmottagningen. Det är en del av det allmänna skolväsendet och i många kommuner är större delen av kursdeltagarna personer som inte deltar i kommunens introduktionsprogram.

7. Alla kursdeltagare lär sig inte lika mycket svenska. Men sfi är en grundutbildning och därför är det inte tillåtet att fortsätta inom denna skolform när man har uppnått den högsta nivån, som är att vara godkänd (eller Väl Godkänd) på kurs D enligt kursplanen för sfi. De som behöver lära sig mer efter denna nivå fortsätter sina studier i svenska på komvux, på högskolan, etc.

8. Även i Sverige är det tillåtet för akademiker att komma in på arbetsmarknaden genom att ta ett enklare jobb. Många gör det också.

9. Det är tyvärr mycket svårt för en akademiker att lära sig den svenska som han behöver för att klara ett arbete inom sitt yrke bara genom att gå i ett enklare jobb. I många akademikeryrken förlorar man också kompetens om man går några år i ett annat yrke.

10. Språkundervisningen upphör inte när invandraren får ett jobb, om han inte själv vill det. Det finns möjlighet att läsa svenska som andraspråk på kvällstid hos Komvux, på studieförbund, på högskola etc.

11. Att komplettera sin utländska utbildning för att den ska bli likvärdig med motsvarande svenska kan vara bra, men många får faktiskt kvalificerade jobb inom sitt yrkesområde när de har lärt sig tillräckligt mycket svenska.

12. Det anordnas fler kurser i svenska för den som vill förbättra sina kunskaper än det anordnas kurser i engelska.

13. Chansen att få ett jobb idag utan att kunna svenska är mindre än på 70-talet. Det svenska näringslivet har höjt sina krav på språkkunskaper för att någon ska vara anställningsbar.

14. Den ambitiösa individen som vill börja arbeta direkt har möjlighet att studera på sfi på kvällstid (eller t.ex. på förmiddagarna för den som jobbar på kvällarna).

15. Alla personer som inte har kunskaper i svenska som motsvarar godkänt på kurs D på sfi har rätt att börja på eller komma tillbaka till sfi oberoende av hur länge personen bott eller arbetat i Sverige.

16. Utbildningen har fått omfattande kritik, men en stor del av kritiken kommer från personer som är lika okunniga som Rezania.

17. På en punkt håller jag med artikelförfattaren: De folkpartistiska förslagen om språkbonus och språkkrav är i bästa fall verkningslösa.

18. Den som har bott i Sverige i tio år, som har arbete eller som är EU-medborgare kan vända sig till någon av kommunens sfi-anordnare, till Komvux, till närmaste högskola, till en folkhögskola eller ett studieförbund precis som de vanliga svenskar som vill utbilda sig inom något område.

19. Sfi är öppet för såväl EU-medborgare som arbetskraftsvinvandrare så fort de fått uppehållstillstånd i Sverige.

20. Sfi har redan konkurrens. Högskolor utbildar invandrare från nybörjarnivå. Det sker också inom en mängd olika projekt, ofta med EU-bidrag.

21. Antalet ”aktörer på marknaden” har ökat kraftigt de senaste tio åren. Ett stort antal privata företag är idag inne och konkurrerar om sfi med de kommunala sfi-skolorna. I Stockholm, Göteborg och Malmö ligger huvuddelen av undervisningen på privata anordnare. Tyvärr har de privata anordnarna inte uppnått bättre resultat. (I fråga om elevernas språkkunskaper; företagens ekonomiska resultat har ofta varit mycket gott. Detta kan hänga ihop med att de privata oftare än de kommunala anordnarna använder sig av okvalificerade, och därmed billigare, lärare.)

22. Ingen vet om sfi måste betecknas som ett misslyckande eller om det är en mycket lyckad utbildningsform. Riksrevisionen har i sin rapport RiR 2008:13 kommit fram till att ”Sfi-verksamhetens effekter är okända” och ”I dagsläget kan sfi:s effekter inte skattas”. Men detta är ju i så fall något som är gemensamt för sfi och många andra verksamheter, t.ex. grundskolan eller tidningen Expressen. Finns det någon utvärdering av om Sverige skulle ha en bättre utbildad befolkning om vi i stället hade det franska skolsystemet eller om befolkningen skulle vara bättre informerad om Expressen inte existerade?

Om sfi är bättre eller sämre än något annat system av okänd typ som Svenskt Näringsliv skulle vilja införa, är alltså en fråga om tyckande. Rezania tror att det näringslivska systemet skulle vara bättre. Om denna artikel, skriven av en av Svenskt Näringslivs experter på integrationsfrågor, är representativ för organisationens kunskaper inom området, är jag själv övertygad om att deras system skulle bli sämre. Mycket sämre.

Dan Gunnemark 4/8 2008

Länkar:
SFI har förhindrat integration i 40 år, Farbod Rezania, GT
SFI har förhindrat integration i 40 år, Farbod Rezania, Expressen
Svenskt Näringsliv, personalförteckning
Riksrevisionens rapport om utvärdering av effekterna av sfi
Exempel på kurser för utländska akademiker
Nationellt Centrum för sfi och svenska som andraspråk
Ytterligare ett “läsmåste” för politiskt intresserade, Motvallsbloggen

Skriv in ”sfi-undervisning” i sökfältet överst till höger för att läsa tidigare inlägg på Motvallsbloggen om sfi-undervisningen. Även jag har arbetat som sfi-lärare, sammanlagt i tolv år, mellan åren 1974 och 1992.

För att få lite information om den desinformation, vad gäller Sveriges ekonomi, som SN och Timbro, med benäget bistånd av massmedia och politiker, har utsatt oss för de senaste 25 åren, se Dan Josefssons utmärkta blogg samt den ävenså utmärkta bloggen Ekonomikommentarer.

Kompetensskräcken&Politik/ekonomi&Rättsväsendet21/07 03:40

Läser på bloggen Alliansfritt Sverige att tre centerpartister avslöjar att de inte känner till vad våra grundlagar säger. De tre centerpartisterna kräver nämligen lagstadgat skydd för integriteten, varför Björn Fridén citerar ur grundlagen på bloggen:

”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.” (Regeringsformen, kapitel 2, det som heter ”grundläggande fri- och rättigheter”, sjätte paragrafen)

De här centerpartisternas okunskap får mig att tänka på ett program i TV i maj 2005, där Janne Josefsson intervjuade ett antal riksdagsmän om hur de tänkte rösta om den nya EU-konstitutionen (den som friserades lite i marginalen och nu föreligger som ”Lissabonavtalet). Ett antal av de intervjuade visste precis hur de skulle rösta men de visste inte vad konstitutionen handlade om, eller vad som sades i den. De skulle dock veta när det var dags att rösta, menade de! (jag bloggade om detta 31/5 2005 på G:a Motvallsbloggen). Där brast det inte bara i deras kunskaper utan även i deras allmänna förnuft/tankeverksamhet, för hur kunde de veta hur de skulle ta ställning redan innan de visste VAD de skulle ta ställning till? Även i det fallet handlade det om en grundlag dessutom.

Dags att kräva att riksdagsmännen har grundläggande kunskaper om villkoren för deras uppgift
Med tanke på att ett antal beslut som fattats i riksdagen det senaste decennierna strider mot den paragraf i grundlagen som citeras ovan (men även med tanke på annat slarv vad gäller att följa grundlagarna), så kanske det är dags för oss medborgare att kräva att riksdagsmän ska ha läst in grundlagarna och i ett prov bevisat att de känner till vad som står i dessa, för att vara valbara till riksdagen.

Det är, när allt kommer omkring, inte för mycket begärt att de som sitter i riksdagen och vars viktigaste uppgift är att stifta lagar, känner till ramarna för den lagstiftning de ska ägna sig åt, att de vet vad de får och inte får bestämma om i de lagar de stiftar. Dessa ramar, om än vida i vissa fall men absoluta i andra (som ifråga om vår integritet,) ges just i våra grundlagar. Ställer man upp som riksdagsman då borde man ju ha kravet på sig att veta vilka regler man har att följa som riksdagsman, på precis samma sätt som man måste bevisa att man känner till trafikreglerna innan man får köra bil ex.

Framför allt folkpartiet borde välkomna ett sådant krav, tycker man, med tanke på alla de kunskapskrav partiets företrädare gärna ställer på oss medborgare – eller på andra för att få bli just svenska medborgare. Dessutom älskar ju partiet ifråga kunskapskontroller och betyg.

Ideologier/propaganda&Kompetensskräcken&Politik/ekonomi&Skola/utbildning09/06 03:47

Återigen är invandrarnas svenskkunskaper på tapeten och klåfingriga besserwissers, som inte har en aning om vad de pratar om, lägger fram förslag om hur invandrarna snabbare ska lära sig svenska eller hur sfi-undervisningen ska organiseras för att bli effektivare.

Som vanligt är det kompetensskräcken som regerar. Politiker och beslutsfattare aktar sig noga för att blanda in folk i sina utredningar som vet vad det handlar om. Istället får den ena charlatanen efter den andre komma med förslag som svävar fritt från verkligheten och som löser problem som inte finns med metoder som inte fungerar.

Tänk om det här landet kunde styras med kompetens någon gång, så otroligt mycket bättre allting skulle fungera och så mycket effektivare allting skulle bli. Men istället sätter man konsekvent folk att göra sådant de inte kan och att utreda sådant de inte förstår sig på och inte har några mer ingående kunskaper om.

Senast läser jag i DN om hur två personer, en statsvetare och en nationalekonom, Dan-Olof Rooth och Per Strömblad, som kallas ”integrationsforskare”, på uppdrag av ”Globaliseriongsrådet”, vet hur man ska bete sig för att invandrare och flyktingar ska lära sig svenska snabbare. Jo, efter att de klarat av ett prov i svenska ska de kunna bli svenska medborgare snabbare. Morötter är bättre än bestraffningar, menar de, och det är ju i och för sig korrekt. Men har de frågat några invandrare vad som skulle vara morötter för deras del? Har de ens en blek aning om vad det är att lära sig ett främmande språk så att man kan ta vilket arbete som helst och klara det på det främmande språket. Nej det har de bevisligen inte.

Exempel från ”Bolognaprojektet”
Hörde senast idag ett radioprogram om den ”förnämliga” engelskspråkiga universitetsutbildningen vi fått, inom det enfaldiga Bolognaprojektet (likriktningen av all högskoleutbildning i Europa). Den sker alltså på ett språk som många tror att svenskar kan eftersom de ju studerar engelska ganska många år i skolan innan de kommer till universiteten. En student förklarade att undervisningen på engelska var rena skämtet (fast hon sade det med andra ord) eftersom lärarna – på universitetet – inte kunde tillräckligt bra engelska. Jag är rädd att om de hade kunnat det hade studenterna inte hängt med.

Naiviteten på området ”lära sig ett främmande språk” är så stor att man inte vet om man ska skratta eller gråta.

Sorgligt usla kunskaper om sfi bland utredare
För att inte tala om naiviteten vad gäller frågan om vad undervisning i svenska för invandrare kräver. När en nationalekonom tänker till då blir den ena villan värre än den andra. Det är redan alldeles för många sådana som fått vara med och bestämma om sfi (svenska för invandrare).

Så här säger Nyamko Sabuni och Jan, rottingmajoren, Björklund, enligt de båda författarna till inlägget på DN-debatt:

I en artikel på DN Debatt (18/2) hävdar de ansvariga ministrarna Jan Björklund och Nyamko Sabuni att sfi-utbildningen präglas av otydliga mål, bristande kvalitet och dåliga resultat.
……..
Till de förstnämnda hör granskningar och restriktioner av olika slag, såsom obligatoriska slutprov, ökade prestationskrav och skärpta tidsgränser för tillåten studietid.
…….
Som morot vill man införa en ”prestationsbaserad sfi-bonus”.

Jo, morötter är ju bättre än piskor, men om man inte förstår vad man talar om, inte begriper vad man gör, hjälper det inte med morötter.

Här leker politikerna affär, varför har vi inte politiker som slutat leka?
Först försöker man hävda att konkurrens alltid medför bättre kvalitet och effektivare utföranden. Det är så dumt att man inte tror att normalbegåvade människor kan tro på det. Denna föreställning, som vi andra ska lära oss att tro på, kan inte vara något annat än en beslutsam önskan från nyliberala politiker att bidra till att några få kan göra sig enkla vinster på skattebetalarnas bekostnad.

Här utannonserar man ett uppdrag, om att undervisa i sfi, som sedan går till lägstbjudande. Den som får uppdraget vet att han har ett visst antal timmar, i bästa fall fem år på sig, sedan kan han förlora uppdraget till någon annan, som bjuder under i pris. Vem är så dum att han lägger ner en massa resurser på att skaffa en kompetent lärarkår, ge denna god vidareutbildning och anständig lön, när han inte vet om det kommer att löna sig i det långa loppet, eller snarare, när han vet att sådana kostnader kommer andra att undvika och därmed bjuda under vid nästa tillfälle att lägga in anbud, varvid uppdraget förloras. Ja vem har ens med kostnader för sådant utvecklings- och kvalitetsarbete i kalkylen vid första anbudstillfället? Alltså gäller det bara att roffa åt sig så mycket man kan under den tid man vet att man har, för sedan kan det vara slut med vinsterna.

Kort sagt, det här handlar bara om rufflarnas marknad. Den som missköter sig mest tjänar mest och har störst chans att få behålla uppdraget. Sedan skyller man på invandrarna som inte lär sig svenska!!

Jag sökte faktiskt ett arbeta som sfi-lärare hos en privat anordnare för några år sedan, en som hade tvingats lova att kursen skulle ledas av en kvalificerad sfi-lärare. Man erbjöd mig 17.000/månad och eftersom det skulle vara två lärare så skulle jag dessutom fungera som handledare åt den andra läraren, som inte var kvalificerad. Så nej, jag tog inte jobbet.

Man ska nu veta att en kvalificerad sfi-lärare i princip ska ha högre utbildning än en gymnasielärare, arbeta fler timmar/vecka och ha fler undervisningstimmar/år än en sådan. Vad förväntar man sig sedan? Men den sidan talar man inte om. Istället är det ett bekymmer att ”invandrarna inte vill, eller inte försöker lära sig svenska”.

Att undervisa i ett främmande språk i grupper på 35 elever, med kontinuerlig intagning, som man kräver på sina håll idag, det är dessutom omöjligt. Det sägs då att eleverna ju ska arbeta individuellt och själva ta ansvar för sina studier och att läraren bara ska vara handledare. Men sanningen är nu den att sådan undervisning kräver mer av läraren och mindre grupper än klassundervisning.

Så har vi då elevernas situation
Det första är att vi är olika och har olika lätt för att lära oss främmande språk som vuxna. För somliga, men ganska få personer, går det ganska lätt, för andra är det mycket svårare. Hur lätt det är att lära sig svenska beror dessutom på vilket eller vilka andra språk man talar och på vilken tidigare utbildning och därmed vilken studieteknik man har.
Att lära sig ett språk över nivån ”turistspråk” kräver mycket mer än de flesta är medvetna om dessutom och ganska få svenskar kan mer än turistengelska efter sådär en åtta års studier i engelska i grundskolan och på gymnasium.

Ovanpå detta, och en verklighet som alliansen nog inte vill kännas vid, kanske pga ekonomiska bidrag från läkemedelsindustrin, står de flesta av alla flyktingar på antidepressiva och/eller lugnande medel. De mår ju inte så bra, som var och en som har minst en hjärncell förstår. Vad de allra flesta inte vet och inte känner till däremot, trots många hjärnceller, är att ett stort antal människor blir intellektuellt handikappade av sådana preparat. De kan helt enkelt inte lära sig. ”Det spelar ingen roll hur jag pluggar och sliter”, som en av mina invandrade flyktingar sade till mig i början av 90-talet, med gråten i halsen, ”det fastnar bara inte”. Personen ifråga var förtvivlad och trodde att hon var dum. Det var hon inte. Hon hade bara fått sin hjärna avstängd av en läkare. Ovanpå det trauma som flyktingskapet skapar lägger man alltså också, med hjälp av för läkemedelsindustrin ofantligt lönsamma preparat, ytterligare oförmåga att lära sig språket. Sedan skyller man på flyktingarna själva. Det är de som inte vill. Det är de som inte försöker. Det är de som ska piskas att lära sig.

Varför går mina tankar till den forntida skola som min mamma gick i, där elever som inte kunde läxan fick stryk, trots att de kanske inte kunde läxan för att de var så närsynta att de inte såg bokstäverna, eller för att de hade hörselproblem eller var ordblinda. Men visst, det ligger ju helt i linje med rottingmajorens intentioner: Piska de utsatta, sparka dem som redan ligger! Huvudsaken är att de stora utbildningsanordnarna kan lägga beslag på delar av våra skattepengar och att läkemedelsjättarna kan tjäna storkovan.

Länkar:
Goda kunskaper i svenska bör påskynda svenskt pass, DN
Välkomna till Bolognaklubben – den jämförbara högskolan? SR 8/6

PS och tillägg kl. 20.00
Jag konstaterar emellertid att beslutsamheten att förändra sfi-undervisningen igen, och skälla på den misslyckade integrationspolitiken, innebär att den borgerliga regeringen erkänner att vad de gjorde förra gången misslyckades. För vad jag vet har inte socialdemokraterna gjort speciellt mycket på området eller på något avgörande sätt ändrat någon av de åtgärder som den förra borgerliga regeringen vidtog – även den gången i suverän, högmodig och välgrundad okunnighet och självgodhet.

Kompetensskräcken&Politik/ekonomi01/11 01:16

Någon gång under året 1992, året vi fick den förra hipp-som-happande borgerliga regeringen, tillsattes en utredning om flyktingmottagandet i landet, om det som massmedia, som på borgerlig beställning, hade klagat storligen över (se smakprov på rubrikerna i förra inlägget), och som de framställt som ett gigantiskt problem: flyktingarna ”forsade och strömmade” in i landet, flyktingmottagandet var uselt, kostade för mycket och dessutom försoffade det flyktingarna.

Utredare blev Monika Werenfels-Röttorp, som jobbade åt SAF under många år och som bl.a. konsultar för ”Den nya välfärden”, (samma företagarassocierade organisation som Ian Wachtmeister var engagerad i och vars samhällsprogram han tog med sin in i ny demokrati), hade förstås precis samma målsättning som massmedia och regeringen, nedskärningar inom offentlig sektor. Hennes utredning var bedrövlig.

Tyvärr åkte även denna utredning, som tidigare fanns i min bokhylla, ut vid flytten för några år sedan. Men så här skrev jag, i stark förkortning, men i djupt känd ilska, om den 1992:

Det upprörande med Werenfels-Röttorps utredning är ….. att den i grunden inte är någon utredning alls utan endast ett beställningsverk som ska legitimera införandet av en ny och förnedrande politik visavi de asylsökande.

Redan i direktiven till utredaren avslöjar Birgit Friggebo att hennes syn på flyktingarna är nedsättande. För att dölja detta talas det i utredningen åter och återigen om hur självständiga‚ framåt och företagsamma flyktingarna är eftersom de ju klarat av att ta sig hit själva. I nästa mening talar man om hur de i praktiken ska hotas att göra än det ena än det andra‚ hotas med neddragna bidrag‚ med utvisning etc. Å ena sidan är asylsökande skyldiga att försörja sig själva under väntetiden i Sverige‚ å andra sidan är det av rent humanitära skäl man ställer krav på flyktingarna. Men huvudskälet är naturligtvis att mottagningssystemet ska bli billigare.

Utredaren gör sig också nytta av den allmänna flyktingfientligheten genom att hänvisa till att allmänheten är kritisk till att flyktingarna kostar för mycket och att neddragning av kostnaderna för flyktingarna därför borde leda till mindre aversioner mot flyktingarna (!) från svenskarnas sida‚ vilket klart visar att invandrarministern och regeringen i grunden är tacksamma för främlingsfientligheten i landet eftersom den möjliggör neddragning av bidrag och hjälp till asylsökande och flyktingar utan kritik från allmänheten och massmedia.
…………..
DN hade dessvärre alldeles rätt när man presenterade denna undersökning med rubriken ”Hårdare tag mot flyktingar”‚ det är i grunden detta det hela handlar om. Invandrarministern har inte varit sen att haka på den flyktingfientliga attityd som den liberala pressen ihärdigt arbetat för att åstadkomma de senaste åren. Skamligt är ett milt uttryck i det här sammanhanget.

Den dåvarande borgerliga regeringen skar alltså ner på flyktingmottagandet och beslutade dessutom att asylsökande skulle få arbeta under väntetiden (alltså den tid de får vänta på uppehållstillstånd alternativt utvisningsbesked) samt att de skulle få bosätta sig var de önskade i landet under väntetiden, vilket de inte fick göra dessförinnan. Tidigare var de hänvisade till de kommunplatser som anvisats dem. Tanken bakom detta anvisande av bostadsort var att undvika alltför stor koncentration av invandrare i framför allt storstadsområdena och att de hade lättare att komma in i samhället på det sättet.

Så här skrev Statens invandrarverk Region Väst i sitt remissvar om förslaget till denna senare lag:

Tanken att asylsökande själva ska kunna välja sitt boende tar ej i beaktande att de kommuner som har ett volymmässigt stort mottagande av flyktingar också kommer att vara de kommuner, där asylsökande kommer att vilja vistas under väntetiden.

Om en asylsökande vistas i en sådan kommun under tiden han han väntat på att få sitt asylärende avgjort kommer han troligen också att bosätta sig där efter beviljat UT. detta ser ju också utredaren som en fördel (s. 158)

Detta får till följd att de strävanden mot en fördelning av flyktingmottagandet från storstadskommunerna ej kan förverkligas. Det är enligt vår mening de kommuner som tar emot flest flyktingar som också kommer att få ta emot flest antal asylsökande enligt förslaget.

Alltså, det som har blivit ett stort problem idag, 12 år senare, en alldeles för stor koncentration av invandrare i storstädernas förortsområden, var ingenting man inte kunde förutse. Men eftersom borgerliga regeringar egentligen bara har en målsättning, att föra över så mycket som möjligt av samhällets resurser till en liten styrande och mycket rik elit (det s.k trickle up- målet – nå skämt som uttryck men korrekt som verklighetsbeskrivning), så struntar den högaktningsfullt i de problem som drabbar samhället i övrigt, invandrare såväl som ”ursvenskar”.

När jag letade på nätet efter den Werenfelsk-Röttorpska utredningen från 1992-3, som nog är för gammal att finnas där, hittade jag emellertid en annan information från april i år, som gått mig förbi. Werenfels-Röttorp har återigen satts att utreda flyktingmottagandet. Hon gjorde tydligen, enligt regeringen, så bra ifrån sig förra gången att hon är lämplig att klampa vidare i samma spår. Så här står det i HD den femte april i år;

Regeringen har gett Monica Werenfels-Röttorp uppdraget att utreda hur Sverige tar emot flyktingar. Utredningen ska mynna ut i förslag om hur det ska gå till i framtiden, när det gäller ansvar, utformning och finansiering.
”Det finns uppenbara brister i det nuvarande systemet som medverkar till att skapa utanförskap” (min kursivering), skriver integrationsminister Nyamko Sabuni i ett pressmeddelande, och pekar på att många flyktingar har svårt att komma in på arbetsmarknaden

Jodå, ett av skälen var en lag (se ovan), genomförd av den förra borgerliga regeringen, som fick som självklar konsekvens att vi fick alldeles för stor koncentration av invandrare i några få storstäder i landet. Detta har inte underlättat för flyktingar och invandrare att komma in i samhället eller att få arbete. Men jag missförstår måhända valet av Monika Werenfels- Röttorp som utredare: Regeringen kanske tänker sig att hon ska skapa reda i de problem och det elände som hon lade grunden till i sin förra utredning?

Jag måste ändå erkänna att jag känner mig mycket oroad för vilka förslag hon kommer att lägga fram – mer privatiseringar av flyktingmottagandet?

Det tar bara fem år att skapa en värstinggeneration, som vi sade redan 1990 – och det gjorde det.

Länk:
Flyktingmottagandet ska utredas, HD 5/4 2007
Fox news fasar över Malmös invandrare . Sydsvenskan, 29/11 2004
”Rosengårds problem är hela Sveriges”, AB 9/9 2004
Genombrott för Sverigedemokraterna, DN
”Den svenska fattigdom syns i din hudfärg, ditt språk, var du bor”. DN 8/5 2005
Har du någon plan för Rosengård, Reinfeldt?, AB, 25/4 2007

Nästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster