Läser på bloggen Alliansfritt Sverige att tre centerpartister avslöjar att de inte känner till vad våra grundlagar säger. De tre centerpartisterna kräver nämligen lagstadgat skydd för integriteten, varför Björn Fridén citerar ur grundlagen på bloggen:

”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.” (Regeringsformen, kapitel 2, det som heter ”grundläggande fri- och rättigheter”, sjätte paragrafen)

De här centerpartisternas okunskap får mig att tänka på ett program i TV i maj 2005, där Janne Josefsson intervjuade ett antal riksdagsmän om hur de tänkte rösta om den nya EU-konstitutionen (den som friserades lite i marginalen och nu föreligger som ”Lissabonavtalet). Ett antal av de intervjuade visste precis hur de skulle rösta men de visste inte vad konstitutionen handlade om, eller vad som sades i den. De skulle dock veta när det var dags att rösta, menade de! (jag bloggade om detta 31/5 2005 på G:a Motvallsbloggen). Där brast det inte bara i deras kunskaper utan även i deras allmänna förnuft/tankeverksamhet, för hur kunde de veta hur de skulle ta ställning redan innan de visste VAD de skulle ta ställning till? Även i det fallet handlade det om en grundlag dessutom.

Dags att kräva att riksdagsmännen har grundläggande kunskaper om villkoren för deras uppgift
Med tanke på att ett antal beslut som fattats i riksdagen det senaste decennierna strider mot den paragraf i grundlagen som citeras ovan (men även med tanke på annat slarv vad gäller att följa grundlagarna), så kanske det är dags för oss medborgare att kräva att riksdagsmän ska ha läst in grundlagarna och i ett prov bevisat att de känner till vad som står i dessa, för att vara valbara till riksdagen.

Det är, när allt kommer omkring, inte för mycket begärt att de som sitter i riksdagen och vars viktigaste uppgift är att stifta lagar, känner till ramarna för den lagstiftning de ska ägna sig åt, att de vet vad de får och inte får bestämma om i de lagar de stiftar. Dessa ramar, om än vida i vissa fall men absoluta i andra (som ifråga om vår integritet,) ges just i våra grundlagar. Ställer man upp som riksdagsman då borde man ju ha kravet på sig att veta vilka regler man har att följa som riksdagsman, på precis samma sätt som man måste bevisa att man känner till trafikreglerna innan man får köra bil ex.

Framför allt folkpartiet borde välkomna ett sådant krav, tycker man, med tanke på alla de kunskapskrav partiets företrädare gärna ställer på oss medborgare – eller på andra för att få bli just svenska medborgare. Dessutom älskar ju partiet ifråga kunskapskontroller och betyg.