oktober 2012


Djur/natur&Miljövård&Politik/ekonomi&Teknik/teknologi30/10 13:13

Igår skrev jag i en bloggkommentar att det var risk för att vattennivån i New York skulle stiga 2-3 meter över den normala. Kommentaren finns inte på denna blogg, utan på en grannes (granne med landsbygdsmått, bara 6 mil från vårt torp). En del läsare känner säkert till den, den heter Cornucopia? – Evig tillväxt i en ändlig värld (1).

Jag hade fel i min kommentar. Det blev inte en stormflod med ett vattenstånd 2-3 meter över det normala, det blev drygt 4 meter. Ett antal tunnlar för biltrafik, lokaltåg och tunnelbana är nu fyllda med saltvatten och tidpunkten för när New Yorks lokaltrafik kan fungera normalt igen är ”oklar”. Jag gissar på tre veckor, och den gissningen är säkert också fel (2,3). Nu är situationen den att USA:s största stad, tillika världens finanscentrum, håller stängt idag, och kommer att gå på kryckor under en obestämd tid framöver. Man kan fundera på om detta kommer att påverka ”marknaderna” negativt eller kanske positivt?

Sedan verkar det som om USA håller på att fixa sig ett eget mini-fukushima (4). Vid kärnkraftverket Oyster Creek, inte långt från New York, stiger vattnet. Vattenståndet var i natt 6 fot, 180 cm, över normalt. Om det når 7 fot kan bassängen för utbränt kärnbränsle inte längre kylas normalt. Vid konstruktionen av kylsystemet har man nämligen inte förutsett att så här extrema väderhändelser inträffar, eller bara vart hundrade år, och då är ju sannolikheten väldigt liten. Men talesmannen för USA:s atomenergikommission lugnar allmänheten. När kylningen upphör har man hela 25 timmar på sig innan vattnet i bassängen börjar koka, och det ger operatörerna gott om tid för att vidta åtgärder. Den åtgärd som förutses är att ta brandslangar och spruta in vatten för att ersätta det vatten som kokar bort. Någon mer som minns bilderna från Fukushima, med brandkåren som försöker spruta in vatten för att kyla bassängen med utbränt kärnbränsle?

För övrigt kan jag rekommendera läsning av bloggen Cornucopia? Många intressanta inlägg om ekonomi – energi – ekologi, inklusive jordbruk. Men kommentarerna kan man inte lita på. Där uttrycks det många knepiga åsikter och en del kommentatorer har helt enkelt fel (5).

/Dan Gmark

Länkar:
1) Stormen Sandy stänger USA-börserna, Cornucopia? 29/10 2012
2) Worst Disaster in Subway’s History, Tracking the Storm 7:48 a.m., NY Times
3) Vatten forsar in på en tunnelbanestation via hisschaktet, bild från Port Authority NY&NJ 30/10 2012
4) Dangerous Water Levels at Nuclear Plant, Tracking the Storm 4:25 a.m., New York Times 30/10 2012
5) Sandy vs Gudrun, Cornucopia? 30/10 2010

Ideologier/propaganda&Internationell politik30/10 12:07

JOHN R. BRADLEY / Russia Today – Islamists and the Arab Spring (utlagd 26/1 2012)

/Kerstin

Länkar, läsvärt:
Origin of Syrian shells into Turkey unclear, US general says, Daily News 27/10 2012 (Anm: Här säger en amerikansk generallöljtnant att det inte är klarlagt vilka som sköt in över Turkiet – vilket svenskt medium har berättat det, eller ens funderat över saken?)
As hated leaders are replaced by even more brutally oppressive regimes, the Arab Spring has become a sick joke, Joh Bradley, Mail online 29/6 2012
IMRAN KHAN, DRONE PROTESTOR DETAINED/INTERROGATED FROM US AIRLINER, Ezra Van auken, spread Liberty News, 30/10 2012
– Svensk journalist lämnas i sticket i colombianskt fängelse, Sally Morales, Nyhetsbanken 19/10 2012 (Aropå att våra ynkliga svenska media och politiker knappast värnar om yttrandefriheten, en artikel om en svensk journalist, Joaquin Perez, som sitter fängslad i Colombia och som ingen i Sverige bryr sig om.)
En sida med en video där man samlat mord begångna och filmade av de demokratiälskande rebellerna i Syrien. Detta är Hillary Clintons, Barack Obamas, Västmedias och därmed även våra svenska journalisters vänner.

Forskning/vetenskap&Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi&Skola/utbildning29/10 01:49

Den hedenhössvensk som vill bli av med sin falska känsla av överlägsenhet och lära sig lite mer om kunskapernas historia rekommenderar jag verkligen TV-serien ”Den muslimska renässansen”, som kan ses via Svt Play. Men programmen kan endast ses 30 dagar så passa på innan det är för sent.

Här får vi lära oss att praktiskt taget allt som vi västerlänningar är så stolta över och tror oss så överlägsna på grund av, har vi indier, perser och araber, alltså islam, att tacka för.

Jag har lärt mig mycket från de här programmen, och detta trots att jag föreläste på universitetet om Vetenskapens ursprung (bl.a.) under 90-talet, och om hur mycket vår kultur har fått just från araberna och den muslimska kulturen i Mellersta Östern. För tjugo år sen talades det väldigt lite om detta och jag tyckte det var viktigt att poängtera det här när antiislamismen började blir allt tydligare.

Programmet visar också att det är under epoker av yttrandefrihet och med stort kunskapsintresse som kunskap och vetenskap, liksom teknologin, utvecklas. Islam hade en sådan period under senare delen av det första årtusendet e.Kr.och det var mot slutet av den perioden som arabernas kunskaper, och de kunskaper dessa hade fått från bortre Asien, spreds till Europa. De hade också tagit vara på och översatt de gamla grekernas skrifter och filosofi till arabiska. De grekiska filosofernas tänkande hade förlorats för Europa när Romarriket föll sönder. Tack vare att det mot slutet av 1000-talet satt lärda, i huvudsak judar, i det då muslimska Spanien och översatte de gamla grekernas skrifter från arabiska till latin fick de europeiska lärde kunskaper om de gamla grekernas tänkande. Detta skulle så småningom leda fram till det vi brukar kalla ”den vetenskapliga revolutionen”, det vill säga det vetenskapliga sättet att tänka och samla in kunskaper och data. Denna revolution kan sägas ha tagit sin början med Kopernikus förslag om att solen var centrum i vårt solsystem, den heliocentriska världsuppfattningen,  som han framförde 1543. Men redan grekiska filosofer hade föreslagit detta flera hundra år f.Kr., och indier ännu tidigare. Vår vetenskapliga revolution brukar anses ha varit genomförd i och med att Newton presenterade sin gravitationsteori 1687.

När det arabiska väldet började falla samman så småningom, blev det samtidigt alltmer kunskapsfientligt. Om det blev det för att det hotades utifrån eller om det förlorade sitt vetenskapliga försteg för att de styrande blev allt mer kunskapsfientliga och blev allt mer auktoritära är inte lätt att säga. Det är svårt att urskilja vad som var orsak och vad som var verkan men det förefaller klart att de båda fenomen uppträdde ungefär samtidigt. På samma sätt kvävdes tankefriheten och kunskapsutvecklingen i det antika Grekland när det grekiska väldet började falla samman.

En liten jämförelse med våra dagar kanske, egna funderingar:
Nog verkar ”vi” i Väst just nu börja förakta kunskap och försöka förhindra fritt tanke-kunskaps- informations- och kulturutbyte (bara ett ex: det nya förbudet mot Iranska TV-sändningar till Europa och det fullkomligt ensidiga informationsutbudet). Och nog är Väst hotat just nu, av Bortre Asien och av de enormt snabba framsteg vi ser där.

Det börjar väl synas allt tydligare att Väst hotas av ekonomisk kollaps idag. Det är en nedgång som har sin grund i det kapitalistiska systemets megahunger efter profit. Dessutom hotas vår kultur och vår kunskapsuteckling av den närmast maniska inriktningen på privatiseringar och på konkurrens, på alla nivåer i samhället. Om alla måste konkurrera med alla så kommer massor av kunskaper att förbli outnyttjade eller utnyttjas av väldigt få. Då gäller det nämligen att hålla sina kunskaper för sig själv, eller inom det egna företaget och att undvika att de sprids till andra som kan ha nytta av dem. Det är en bra stagnationspolitik med tanke på att det inte är konkurrens, och försök att undanhålla människor goda idéer, som gett människan en sådan imponerande utveckling utan hennes fantastiska förmåga att samarbeta och dela med sig av idéer. Nya idéer och epokgörande upptäckter vilar alltid på äldre idéer och kunskaper och sprider man inte sådana fritt, då förhindrar man utveckling av kunskaper och teknologi. Endast om man uppmuntrar till sådant samarbete och skapar förutsättningar för det blomstrar ett samhälle eller en kultur.

Här kan vi ta vanvettet med privata skolor och det eviga tjatet om att skolor ska konkurrera för bättre resultat, som ett exempel. På den tiden alla skolor var statliga ordnades regelbundet kurser och konferenser för lärare och skolpersonal för att sprida goda pedagogiska idéer. Idag har ingen skola lust att dela med sig om de har sådana goda idéer eftersom det skulle minska deras konkurrenskraft – ett vanvettigt system alltså. Ännu vansinnigare är de fixa idéerna om att likrikta all utbildning i Europa.

Redan de nya universitetssystem som infördes i Sverige, i slutet av 60-talet och början av 70-talet, när man inrättade linjer och studenterna läste sådana i sammanhållna grupper, var sannolikt förödande för den intellektuella kreativiteten. När de flesta studenter valde och kombinerade ämnen helt fritt från termin till tremin, som de gjorde dessförinnan (jag lyckades göra så trots att jag kom in vid universitet samtidigt som man började ändra systemet) kom de att studera tillsammans med andra studenter som hade infallsvinklar på studieområdet från olika håll vilket stimulerade till tänkande av nya tanker. Med det nya linjesystemet blev de svenska universiteten mest rena korvstoppningsfabriker, vilket inte är kreativitetsskapande, ja förödande för den intellektuella kreativiteten skulle jag vilja säga.

Så se programmen, de är intressanta, spännande och filmiskt väl och vackert illustrerade.

/Kerstin

Länkar:
Från öst till väst- Mellanösterns historia, Svt

Ideologier/propaganda&Internationell politik28/10 02:17

Här en liten söndagsfilm där Noam Chomsky talar om USA:s ställningtaganden vad gäller diktatorer:

Noam Chomsky: ”The U.S. and Its Allies Will Do Anything to Prevent Democracy in the Arab World” (utlagd 11/5 2011)

/Kerstin

Internationell politik&Massmedia&Politik/EU27/10 03:12

Indien börjar surna till på USA och Europa och tänker inte bojkotta Irans olja. Intressant att höra en indier förklara att EU är på fallrepet och därför kan EU inte förvänta sig att all världens länder ska lyda dem. En alldeles riktig iakttagelse.

Både USA:s och Europas ekonomiska, nyliberala politik leder rakt ner i avgrunden. Man gör allt fel just nu. Frågan är bara hur fort utförsrutschandet kommer att gå, om det tar 25, 100 eller 200 år innan Väst når botten och inte är något annat längre än en underutvecklad del av världen. Med den envishet som USA och EU nu fortsätter sin vanvettiga ekonomiska politik kan det gå fortare än vi anar. Rutschandet accelererar just nu.

US + EU trying to destroy INDIA via US + EU IRAN EMBARGO (utlagd 17/10 2012)

Och Indien har också atomvapen. 

EU-fanatikerna i Brüssel ser krisen som ett gyllene tillfälle att skapa den där slutliga unionen där allting bestäms från Brüssel och över alla européers huvuden, dvs av de USA/Europaägda multinationella företagen. Men även om man lyckas med den saken kommer Europa att rasa utför branten och få se sin högkultur rasa samman. Det går nämligen inte att upprätthålla en sådan med egoism-konceptet, konkurrens och de privata storföretagens profiter som enda ledstjärnor. För framgång och utveckling krävs framför allt samarbete och därmed också offentliga satsningar. Utan sådant samarbete hade vi alla fortfarande levt  som på medeltiden, i bästa fall. Privatkapitalet är nämligen aldrig intresserat av att satsa långsiktigt, i synnerhet inte nu, med de finansiella instrument man utvecklat de senaste 20 åren, som bara belönar just kortsiktighet.

Om förbudet att sända Iransk TV i USA och Europa
Konstaterar så att samtidigt som USA/EU förbjuder sändningar över Västvärlden från Iranska TV-kanaler börjar istället en anti-iransk TV-station sända från London.

Anti-Tehran TV launches as Iran state media gets EU boot (utlagd 25/10 2012)

Jag saknar ord. Helt klart är detta ytterligare en del av förberedelserna för krig mot Iran.

Är det inte dags att vi alla ställer oss upp och protesterar – högt och ljudligt?

Så över till hyckleriet om Libyen:
I Bani Walid pågår fortfarande krig. Ryssland har försökt att få Säkerhetsrådet att fatta beslut om försök att lösa Bani Walidkrisen på fredlig väg och för att få slut på dödandet där. Och kan man tänka sig när den nuvarande regimen skjuter på och dödar sitt eget folk, då lade USA in sitt Veto mot Rysslands förslag. Något sådant hade väl ingen förväntat sig från frihetens stamort på jorden och humanitetens högborg.

’US, UK silent on Bani Walid massacres and chaos’ (utlagd 25/10 2012)

/Kerstin

Länkar:
Raha TV aired in London a ‘Western tool’ to divide Iran, Press TV 26/10 2012 (Citat: A press conference was held to mark the launch. The founder, Amir Hossein Jahanshahi, who has escaped Iran after his involvement in the sedition during the Iranian Presidential election three years ago, is shown on Israeli TV last year. He reassures Israel for a victory over Palestine if the Iranian government is changed. Later he went on to endorse the crippling economic sanctions on Iran. )

Ideologier/propaganda&Internationell politik&Massmedia26/10 03:31

Glen Beck, en konservativ TV-personlighet i USA, som knappast kan antas vara vänstervriden, berättar i den här videon i korta ordalag vilka som samarbetar med vilka i krigen i Libyen och nu i Syrien. Natos inblandning i Libyen nämner han dock inte.

Det är naturligtvis så att Beck nu berättar en del sanningar för att han är ute för att skada Obama inför presidentvalet. Men tämligen sanningsenligt är det han säger under alla omständigheter och Obama har varit mycket naiv som inte insett att hans ljugande, om Libyenkriget och nu om Syrienkriget, skulle kunna användas mot honom i nästa val.

Beck påstår att Turkiet nu har lierat sig med Iran, ett påstående jag inte sett någon annanstans och finner goda skäl att misstro. Dessutom, varför skulle Turkiet liera sig med ett land som USA och EU utsätter för ekonomiska sanktioner och via propaganda bygger upp ett accepterande i Väst för en militär attack mot. Det låter inte troligt.

2012.10.22 – TheBlazeTV – The Glenn Beck Program – Libya–The Real Story (utlagd 23/10 2012)

Om nu den stockkonservative Mitt Romney vinner valet, som Glenn Beck givetvis arbetar för, blir det intressant att se om USA:s politik ändras eller om USA fortsätter att underhålla jihadisterna i MÖ, med pengar och med vapen. Jag gissar att det senare blir fallet, om han inte börjar massbomba Syrien och även Iran ganska direkt efter installationen förstås.

Det där att börja skära av informationskanaler har ju tidigare varit ett varsel om en snar och renodlad större militär attack.

/Kerstin

Länkar: (Fler länkar kan tillkomma senare.)
Orthodox Priest Kidnapped and Executed by US-NATO Sponsored Rebels, Från Fides, Global Research 25/10 2012 (Citat: Damascus Agenzia Fides) – The body of the greek orthodox priest Fr. Fadi Jamil Haddad, pastor of the church of St. Elias in Qatana, was found today in the Jaramana neighborhood (north of Damascus) not far from the place where he was kidnapped, on October 19, by unidentified armed group (see Fides 24/10/2012). This was confirmed to Fides by Fr. Haddad’s greek-orthodox confrere, who asked for anonymity. “His body was horribly tortured and his eyes gouged out,” he told Fides. “It is a purely terrorist act. Fr. Haddad is a martyr of our church.)
America’s Unknown Commitment to Israel. A US / Israeli Defense Treaty? Barry Lando, counterpunch.org 24/10 2012
Bani Walid, Viva Libya
U.S. Supplying Anti-Aircraft Missiles To Syrian Rebels
Syrian militants have been supplied various air defence systems, including U.S. Stinger, Global Research 25/10 2012

Obama institutionalizes state assassinations, Bill Van Auken, wsws.org 25/10 2012 (Citat: The Obama administration has arrogated to itself the most extreme power that can be asserted by any dictatorship—that of ordering citizens put to death without presenting charges against them, much less proving them in a court of law. Instead, an un-elected and unanswerable “kill committee” places their names on a list, the president approves them, and airborne robots are sent to execute them.)

Ideologier/propaganda&Internationell politik24/10 03:51

Kan inte undanhålla mina besökare denna klargörande video om Natokriget mot Libyen, som jag hittade via Libya S.O.S. Den är mycket sevärd:

LIBYA: Race, Empire, and the Invention of Humanitarian Emergency fromMaximilian Forte on Vimeo.

Här ljuger Obama som den värsta Goebbels. Nej, Ghadafi for inte från stad till stad och dödade människor. Man kan ju jämföra vad Obama och Clinton lögnaktigt säger i filmen, om hur Ghadafi skjuter på sin egen befolkning, och hur hemskt detta är med vad som händer i Bani Walid just nu. Där utsätter miliser i Libyen Bani Walid för belägring och skjuter på och dödar stadens invånare, med godkännande från de styrande i Libyen. Då säger Obama/Clinton ingenting.

Det finns inga hederliga ledande politiker i Västvärlden numer. De få amerikanska politiker som är sådana kan räknas på ena handens två fingrar.

Tillägg 25/10 2012 kl. 03.00
Tittar just på en film med en person som just kom från Libyen 24/3 2011 (kan tyvärr inte höra hans namn, men han har rapporterat återkommande från Libyen i flera videos som jag lagt ut på bloggen.) Kunde kanske vara intressant att se hans rapport från tiden då det hände, i samband med de lögner som Obama vräker ur sig i filmen ovan.

Libya: NATO wages war on false claims (Utlagd 24/3 2011)

/Kerstin

Länkar:
Al Qaida går en lysande framtid till mötes i Libyen, Björn Blomberg, Newsmill 23/10 2012(Tack Björn Blomberg för länken. På denna sida finns dessutom länkar till andra inlägg om Libyen på Newsmill.

Och här en länk till en utförlig beskrivning av vad som hände när Chris Stevens, den amerikanske ambassadören i Benghazi, dödades för en månad sedan:
Politics loom as new facts emerge in Libya probe, CBSNews 10/10 2012 (Här kan vi också läsa om fler av Obamas lögner, nämligen om vad som hände i Benghazi den där kvällen. Med tanke också på de lögner som Obama uttalade om hur det gick till när Bin Laden dödades (om det alls var han som dödades, om någon alls dödades?) så undrar man om den mannen är kapabel att uttala ett enda sant ord.)
US justice likely coming soon to Benghazi with extrajudicial executions, Glenn Greenwald, The Guardian 19/10 2012 (Lite om amerikansk rättssäkerhet! Citat: That is a pure expression of the modern incarnation of US justice: it would be difficult to prove anyone’s guilt if we had to provide due process, so we likely won’t bother with that; instead, we’ll just decide ourselves, in secret, who is guilty and then execute them at will.
This is precisely the mentality which the Obama administration used to justify the assassination of US citizen Anwar Awlaki in Yemen and defenders of that due-process-free execution typically invoke exactly this same formulation. That’s because US citizens have now largely and successfully been trained to view this type of ”justice” as normal. ”Due process” is viewed as a quaint and obsolete relic of the pre-9/11 era. The US president simply kills whomever he wants – anywhere in the world, far away from a war zone or battlefield – without the slightest obligation to present evident of guilt,…)

Och just nu hör vi att USA vägrar att ställa sig bakom ett ryskt förslag i Säkerhetsrådet om att lösa konflikten i Bani Walid på fredlig väg. US blocks Russian proposal to UN on peaceful Bani Walid solution, Lizzie Phelan 24/10 2012 Det där med humanitet och rädda människor till livet var inte så viktigt för Obama – vet vi säkert idag om inte förr.

Är man kritisk till den nuvarande regimen, eller till de härskande miliserna då kan man fängslas och torteras. Det låter inte demokratiskt för mig, sannolikt mindre demokratiskt än ghadafis politiska system och trots att människor torterades även i hans fängelser och oppositionella kunde avrättas: ‘Not what we fought for’: Endemic beatings and torture in the new Libya. Amnetsy International 22/5 2012: (Citat: Women, too, are beaten by armed militias – a fact attested to by three women I spoke to this week as they recovered from torture. One was electrocuted and beaten all over her body; another had severe burns all over her after militia members doused her in boiling water; and the third was suspended and beaten with metal wires. All three women were released without charge. One was brave enough to complain to the Prosecutor General’s office. Ever since then, she has been receiving phone calls threatening her with dire consequences if she does not withdraw her complaint…..
But to date, no 
thuwwar – as the anti-Gaddafi fighters are commonly known – have been held to account for torturing or otherwise abusing detainees. Instead, they were granted immunity from prosecution, further entrenching the climate of impunity that was a hallmark of Libya during al-Gaddafi’s four-decade rule.
Another anti-Gaddafi fighter, whose two brothers were both arrested and tortured by armed militias in the past six months, expressed his disbelief and shock at human rights developments in the new Libya. He said: “I left my family, risked my life, and went to the front to secure a better future… for freedom, dignity and the rule of law. What is happening in Libya now is not what we fought and sacrificed for.”)
Suspect in Libya Attack, in Plain Sight, Scoffs at U.S., David Kirkpatrick, The New York times 18/10 2012 (Om Ab Khattalam som påstås ha legat bakom attacken på Chris Stevens. Enligt artikeln var det denne mans milis som mördade Abdul Fattah Younes, som övergav Ghadafi och gick över till ”rebellerna”. Kirkpatrick recenserar honom sålunda: Mr. Abu Khattala contended that the United States had ulterior motives for helping Libyans during their revolution, and he asserted that it was already meddling in Libya’s planned constitution, even though the recently elected Parliament had not yet begun to discuss it. He also said he opposed democracy as contrary to Islamic law, and he called those who supported secular constitutions “apostates,” using the terminology Islamist radicals apply to fellow Muslims who are said to disqualify themselves from the faith by collaborating with corrupt governments.  Den här mannen påstår också att det är tillåtet med polygami i Libyen nu, till skillnad från vad som var fallet under Ghadafi. Det får man väl, enligt dem som hurrat för störtandet av Ghadafi, se som ett viktigt steg i frigörelsen av kvinnorna i Libyen)
Libya: New Proof of Mass Killings at Gaddafi Death Site, Human Rights Watch 17/10 2012 (Tack Nicke för länken. Anm: Här, videon nedan, berättas om hur många av dem som åtföljde Ghadafi i den konvoj som stoppades och då Ghadafi lynchades, också mördades av ”rebellerna”, något som HRW menar är ett krigsbrott då man inte får döda krigsfångar. Man efterlyser också en undersökning av saken från den libyska regeringens sida. Men, och det glömmer man bort att nämna i artikeln, denna regering har ju redan utfärdat amnesti för alla brott som rebellerna gjorde sig skyldiga till under kriget – dock inte för några Ghadafitrogna.)

Libya: Bloody Vengeance in Sirte

Open Letter to President Barack Obama, the Australian people, Enemy of the State 29/10 2012 (Citat: In fact we the Australian people concur with the famed America whistleblower and anti-war activist, Daniel Ellsberg who recently noted that you President Obama appear to be (and we quote) “A tool of Wall Street, a man who’s decriminalized torture and is still complicit in it, a drone assassin, someone who’s launched an unconstitutional war, supports kidnapping and indefinite detention without trial, and has prosecuted more whistleblowers… than all previous presidents put together.”)

Ideologier/propaganda&Internationell politik&Massmedia&Politik/EU23/10 20:26

I den ivriga kampen och det hängivna kriget för yttrandefriheten bl.a. har  först USA sedan EU, som ju för det mesta traskar patrull efter USA, nyligen beslutat att 19 iranska TV-kanaler inte får sändas över satellit till USA och Europa.

Hyckleriet når allt högre höjder, nu är det så uppenbart att de flesta borde se vad det handlar om. Sådana här åtgärder riskerar att skapa motsatsen mot den våra makthavare föreställer sig.

Och hur var det nu igen? Jovissst ja, kommunismen var förkastlig och förtrycket i Sovjet var upprörande när sovjetmedborgarna inte fick ta del av Västliga radio- och TV-sändningar. Och det är ju sant, det var ett allvarligt brott mot yttrandefriheten, precis det som vi i Väst fick lära oss var en oundgänglig del av en äkta demokrati. Men, men, det var då det. Demokrati idag är något helt annat det.

’EU banning of Iranian TV stations, outrageous’ (utlagd 17/10 2012)

Ytterligare lite från Press TV om saken:

’West fears truthful power of Press TV’ (Utlagd 17/10 2012)

Varför inte lyssna till vad George Galloway säger om saken (första delen av videon):

European Union’s ban on Iranian channels-Comment-10-19-2012

Återstår att se hur lång tid det tar innan YouYube tvingas ta ner allt från Press TV och från Syrisk TV så att vi garanterat bara får rapporter om Mellersta Östern från USA:s TV och från USA-megafonen i MÖ, Al Jazeera.

/Kerstin

Ideologier/propaganda&Massmedia&Politik/ekonomi23/10 02:58

Jag har skrivit om det tidigare och varit mycket missänksam mot det yngre socialdemokratiska gardet, och här får vi svart på vitt på att det socialdemokratiska partiet numer är uppköpt av USA, eller av Rockefeller m.fl. i den amerikanska ekonomiska eliten, vilket väl är samma sak.

Urban Ahlin, Socialdemokaternas talesman i utrikesfrågor, är enligt Aftonbladet med i nedanstående organisationer. Så här skriver AB om Ahlins engagemang:

Strategiska rådet: Grupp av akademiker och UD-personal knuten till UD och ihopsatt av Carl Bildt. Den enda deltagaren från ett annat parti är Urban Ahlin (S).
Trilaterala commission: som grundades 1973 av personer inom Council of foreign ­relations och Bilder­berg­gruppen, som David Rockefeller och Henry Kissinger. ­Ledande personer ville ­diskutera i en informell miljö utan insyn från medier. Ahlin sitter i kommissionen sedan ett decennium. Peter Wallenberg är med. Carl Bildt ­­angavs som officiell del­tagare i fjol.
Project for the new american century, PNAC: Amerikansk neokonservativ tanke­smedja 1997–2006, ­finansierad främst av ­energi- och ­vapenindustrin. Vice ­president Dick Cheney ­ingick. PNAC sägs ligga bakom viktiga ­delar av utrikes­politiken under president ­George W Bush. Carl Bildt, Gunilla Carlsson och Urban Ahlin anges som bidragare till tankesmedjan på hemsidan.
Aspen Institute: Amerikanskt institut som ska främja ”upplyst ledarskap”, finansierat av stiftelser som Carnegie corporation, Rockefeller brothers fund, Ford foundation. Ahlin anges som deltagare i Program on the world economy i år, Bildt uppges officiellt delta i Idea project 2011.
European council on foreign relations: En EU-tankesmedja som Urban Ahlin var med att starta. Ahlin, Gunilla Carlsson och Carl Bildt ingår.
Russia in united Europe: En EU-tankesmedja där ­Ahlin är medlem och även Bildt deltagit, bland annat som talare.
German Marshall fund of United States: En amerikansk organisation för främjandet av relationer mellan Nordamerika och Europa. Ahlin sitter i organisationens expertpanel och Bildt förekommer i en informationsvideo på hemsidan.
Council on foreign relations: Amerikansk organisation och tankesmedja där både Urban ­Ahlin och Carl Bildt ­figurerat.

Definitivt dags att bilda ett nytt socialdemokratiskt parti alltså. Det gamla har svikit allt det stod för en gång och alla de ideal partiet startades för att förverkliga. Idag för partiet precis den politik det en gång startades för att bekämpa, som jag sagt tidigare på denna blogg. Vilken belöning räknar Ahlin m.fl. i partitoppen med att få efter att de gjort sina insatser för USA i Sverige? Vi vet ju vad andra socialdemokrater har belönats med.

Detta är lika illa som om det gamla socialdemokratiska gardet under trettiotalet hade satt sig i organisationer startade av Hitler för främjandet av Det tusenåriga riket. USA kan idag inte sägas vara en demokratisk stat. Med alla de inskränkningar i yttrandefriheten, i rättssystemet mm som Bush och Obama har genomfört, samt i och med det faktum att de båda stora partierna i USA i praktiken ägs av de megarika eliterna i USA, är USA de facto en fascistisk/corporativistisk stat. Även om USA fortfarande kan bli värre, precis som Tyskland blev under trettiotalets gång, så är det illa nog redan nu.

Nu, liksom Hitler och hans anhang då, lyckas makten lura de flesta i Västvärlden med en ofantligt effektiv propaganda. Jag förstår idag hur det kunde komma sig att det tyska folket inte protesterade mot Hitler och inte gjorde något för att förhindra den katastrof han ledde in världen i.

Den som vill veta mer om de här organisationerna som Ahlin deltar i kan endera läsa om dem på nätet, eller läsa Mikael Nybergs bok Kapitalet.se som kom ut 2004 eller göra bådadera.

/Kerstin

Länkar:
S-topp sågade partiet i diplomatmöte, DN 4/10 2010
Obegripligt mesigt om välfärdsvinsterna, ett Hjärta Rött 24/10 2012
”Politikens dubbelagenter hot mot demokratins kärna”, Daniel Suhonen och Felix Antman Debels, DN 2/10 2012
– Svensk demokrati definitivt död, Motvallsbloggen 21/1 2012
Om konsten att montera ner den svenska demokratin, Motvallsbloggen 28/1 2012
Om Socialdemokratins mest fatala misstag, Motvallsbloggen 4/12 2010
Vinstfrågan visar att S har anammat alliansens värdegrund, Lars Taxén, Newsmill 30/10 2012

Ideologier/propaganda&Internationell politik20/10 04:23

’Libya in chaos, divided as never before’ (Utlagd 18/10 2012)

Intervjuaren påpekar att Libyens regeringsmiliser beskjuter och håller staden Bani Walid under belägring. Beskjutning av den egna befolkningen var det som man beskyllde Ghadafi för, men som han inte gjorde – mer än i den lögnaktiga propagandan, och denna lögn lades dessutom till grund för FN:s beslut om överflygningszonen som resulterade i ett massivt bombande och dödande i Libyen. När nu den nya regeringen faktiskt gör precis detta, beskjuter sin egen befolkning – då säger Västvärlden inte ett pip om mänskliga rättigheter eller ingripande av humanitära skäl.

Vi vet, säger intervjuaren också, att Frankrike begärde 60% av Libyens olja som tack för att landet deltog i bombandet och störtandet av Ghadafi.

Huvudansvaret ligger hos dem som kom in landet för att stjäla Libyens olja, håller den intervjuade Ali al Kasa med om. Han förklarar vidare att han tillhör Warfallaklanen som omfattar 1,5 miljoner människor och därmed är Libyens största klan. Bani Walid är i hög utsträckning befolkad av medlemmar av denna klan, som alltså stödde Ghadafi under kriget.(*) Dessa måste av Väst ha betraktats som ett icke-folk, eftersom västpropagandan hävdade att ”Libyens folk” ville bli av med Ghadafi och måste befrias. Så titta noga på Ali i videon. Så ser en ”icke-människa ut”, om vi ska tro våra media.

Ali al Kaza tror vidare inte att de 500, som USA tydligen tänker skicka till Libyen för att återställa ordningen, kommer att ge landet fred och trygghet. De lyckades inte med 200.000 man i Irak, så hur ska de lyckas med 500 personer i Libyen? Han ser ingen annan framtid för Libyen just nu än fortsatt kaos. Media kommer inte att berätta emellertid, tror han, eftersom man försöker hävda att Väst lyckades i Libyen. Då vill man inte låtsas om att Libyen är samma misslyckande som Afghanistan och Irak.

Ytterligare en video om den pågående belägringen av Bani Walid:

Bani Walid: ”Centre of the new Libyan Revolution” (utlagd 19/10 2012)

/Kerstin

Länkar (Det kan komma fler länkare senare):
*) Efter påpekande från Benny Åsman om oklarheten vad gäller invånarna i Bani Walid har jag korrigerat meningen 21/10 kl. 01.35
The siege of Bani Walid, Mustafa Fetouri, Middle East Online 13/10 2012
Eleven killed as Libyan militia shell difiant Bani Walid, Globan Civilians for Peace in Libya 18/10 2012 (Citat: “The Libyan people are certainly suffering more than they did under Gaddafi,” said al-Mukhtar. “At the present moment we have a situation where the Libyans are pitched against each other.” He concluded that the current situation will remain the same while there are international oil interests in Libya.)
And the economy of death flies on! | “The Art of War”, Manlio Dinucci, Voltairenet.org 29/9 2012
Clinton: Al Qaeda, U.S., Helping Syrian Rebels, Paul Joseph Watson, Global Research, 2/10 2012 (Om hur USA stödjer terroristgrupper i Syrien och har personal på marken där)
– Forbereder militær intervensjon i Mali, VG Nett 19/10 2012  (Om hur EU/Nato är på väg in i ett nytt krig i Mali, för att försvara rätten att ta ut naturresurserna där, framför allt uran, om man får tro vissa källor. Här är det islamisterna som ska bort från makten – om jag förstått saken rätt, medan det är islamisterna man stödjer i Syrien. Situationen i MÖ och Norra Afrika är inte lätt att få grepp om, i alla fall inte för mig. Desinformationen i våra stora media gör det inte lättare att förstå skeendena där.)
‘Bloodshed, torture, medieval darkness brought to Libya with Western involvement’, RT 20/10 2012
Hezbollah condemns deadly Beirut car bomb attack, Press TV 19/10 2012 (Citat: The intelligence chief of Lebanon’s Internal Security Forces, General Wissam al-Hassan, is reported to be among those killed in the blast. He had recently uncovered an Israeli spy cell in Lebanon.)
Ambassador Chris Stevens: Servant to Evil: How Propaganda Works for Empire, COLOR REVOLUTIONS AND GEOPOLITICS, 26/9 2012 (Bör läsas, mycket bra om propagandan mot Syriens Bashar al Assad och om hur man skrev om den i Benghazi dödade Chris Stevens i Västmedia.)
Confusion rife as Libyan army storms town of Bani Walid, Chris Stephen in Libya, The Guardian 19/10 2012(Citat: Army commanders on Thursday night portrayed the fighting as the final battle against Gaddafi hardliners, who they say have made the town their home, fearing arrest and execution if they are captured.
”A lot of people who supported Gaddafi are hiding now in Bani Walid. We have a list of names,” said Gandus. ”They are fighting very well because they know they are going to die soon.” )
– ”Obama the Muslim:” Ploy to Cover-up Years of US-Al Qaeda Support. US establishment admits arming Al Qaeda, but blames it on ”Obama the Muslim.” Tony Cartalucci, Land Destroyer 23/10 2012

Vill man läsa lite om USA:s och fredspristagaren Obamas dronekrig mot oskyldiga pakistanier, i det krig mot Afghanistan som svenska regeringen medverkar i på USA:s sida, kan man göra det här:
–  CIA chiefs face arrest over horrific evidence of bloody ’video-game’ sorties by drone pilots, David Rose, Mail online 20/10 2012

Nästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster