Jag har skrivit om det tidigare och varit mycket missänksam mot det yngre socialdemokratiska gardet, och här får vi svart på vitt på att det socialdemokratiska partiet numer är uppköpt av USA, eller av Rockefeller m.fl. i den amerikanska ekonomiska eliten, vilket väl är samma sak.

Urban Ahlin, Socialdemokaternas talesman i utrikesfrågor, är enligt Aftonbladet med i nedanstående organisationer. Så här skriver AB om Ahlins engagemang:

Strategiska rådet: Grupp av akademiker och UD-personal knuten till UD och ihopsatt av Carl Bildt. Den enda deltagaren från ett annat parti är Urban Ahlin (S).
Trilaterala commission: som grundades 1973 av personer inom Council of foreign ­relations och Bilder­berg­gruppen, som David Rockefeller och Henry Kissinger. ­Ledande personer ville ­diskutera i en informell miljö utan insyn från medier. Ahlin sitter i kommissionen sedan ett decennium. Peter Wallenberg är med. Carl Bildt ­­angavs som officiell del­tagare i fjol.
Project for the new american century, PNAC: Amerikansk neokonservativ tanke­smedja 1997–2006, ­finansierad främst av ­energi- och ­vapenindustrin. Vice ­president Dick Cheney ­ingick. PNAC sägs ligga bakom viktiga ­delar av utrikes­politiken under president ­George W Bush. Carl Bildt, Gunilla Carlsson och Urban Ahlin anges som bidragare till tankesmedjan på hemsidan.
Aspen Institute: Amerikanskt institut som ska främja ”upplyst ledarskap”, finansierat av stiftelser som Carnegie corporation, Rockefeller brothers fund, Ford foundation. Ahlin anges som deltagare i Program on the world economy i år, Bildt uppges officiellt delta i Idea project 2011.
European council on foreign relations: En EU-tankesmedja som Urban Ahlin var med att starta. Ahlin, Gunilla Carlsson och Carl Bildt ingår.
Russia in united Europe: En EU-tankesmedja där ­Ahlin är medlem och även Bildt deltagit, bland annat som talare.
German Marshall fund of United States: En amerikansk organisation för främjandet av relationer mellan Nordamerika och Europa. Ahlin sitter i organisationens expertpanel och Bildt förekommer i en informationsvideo på hemsidan.
Council on foreign relations: Amerikansk organisation och tankesmedja där både Urban ­Ahlin och Carl Bildt ­figurerat.

Definitivt dags att bilda ett nytt socialdemokratiskt parti alltså. Det gamla har svikit allt det stod för en gång och alla de ideal partiet startades för att förverkliga. Idag för partiet precis den politik det en gång startades för att bekämpa, som jag sagt tidigare på denna blogg. Vilken belöning räknar Ahlin m.fl. i partitoppen med att få efter att de gjort sina insatser för USA i Sverige? Vi vet ju vad andra socialdemokrater har belönats med.

Detta är lika illa som om det gamla socialdemokratiska gardet under trettiotalet hade satt sig i organisationer startade av Hitler för främjandet av Det tusenåriga riket. USA kan idag inte sägas vara en demokratisk stat. Med alla de inskränkningar i yttrandefriheten, i rättssystemet mm som Bush och Obama har genomfört, samt i och med det faktum att de båda stora partierna i USA i praktiken ägs av de megarika eliterna i USA, är USA de facto en fascistisk/corporativistisk stat. Även om USA fortfarande kan bli värre, precis som Tyskland blev under trettiotalets gång, så är det illa nog redan nu.

Nu, liksom Hitler och hans anhang då, lyckas makten lura de flesta i Västvärlden med en ofantligt effektiv propaganda. Jag förstår idag hur det kunde komma sig att det tyska folket inte protesterade mot Hitler och inte gjorde något för att förhindra den katastrof han ledde in världen i.

Den som vill veta mer om de här organisationerna som Ahlin deltar i kan endera läsa om dem på nätet, eller läsa Mikael Nybergs bok Kapitalet.se som kom ut 2004 eller göra bådadera.

/Kerstin

Länkar:
S-topp sågade partiet i diplomatmöte, DN 4/10 2010
Obegripligt mesigt om välfärdsvinsterna, ett Hjärta Rött 24/10 2012
”Politikens dubbelagenter hot mot demokratins kärna”, Daniel Suhonen och Felix Antman Debels, DN 2/10 2012
– Svensk demokrati definitivt död, Motvallsbloggen 21/1 2012
Om konsten att montera ner den svenska demokratin, Motvallsbloggen 28/1 2012
Om Socialdemokratins mest fatala misstag, Motvallsbloggen 4/12 2010
Vinstfrågan visar att S har anammat alliansens värdegrund, Lars Taxén, Newsmill 30/10 2012