december 2013


Ej kategoriserad30/12 23:05

Vi  tackar våra besökare för era besök på bloggen och för era kommentarer under året som gått och önskar er alla ett riktigt

GOTT NYTT ÅR !

/Kerstin & Dan

Livsfrågor24/12 23:11

En av oss tomtar för grannens barnbarn (det är inte jag/Kerstin), här just väntande på den rendragna droskan, så med detta foto på på tomten och Raska önskar vi våra bloggbesökare en riktigt

Jul 2013

/Kerstin & Dan

Ideologier/propaganda&Internationell politik23/12 20:10

Media Lies While Syrians Die: Media Disinformation and the Syrian War (utlagd 21/12 2013)

En God jul önskar vi så våra besökare

/Kerstin

Internationell politik17/12 01:34

Jag har lagt till en länk under utländska bloggar, nämligen Paul Craig Roberts, en av de få amerikaner som talar klarspråk om vad US har för sig och vad dess utrikespolitik går ut på.

Paul Craig Roberts är ekonom, var biträdande finiansminister i Reagans regering, har varit redaktör för Wall Street Journal och nyligen gett ut boken The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West.

Hans blogg är väl värd att läsas. Inlägget ”Washington Drives the World Toward War” är ruskigt men borde läsas av alla som vill förstå vad som händer i världen och förstå svensk utrikespolitik. Här bara ett citat och ett smakprov:

Washington has had the US at war for 12 years: Afghanistan, Iraq, Somalia, Libya, Pakistan, Yemen, and almost Syria, which could still happen, with Iran waiting in the wings. These wars have been expensive in terms of money, prestige, and deaths and injuries of both US soldiers and the attacked civilian populations. None of these wars appears to have any compelling reason or justifiable explanation. The wars have been important to the profits of the military/security complex. The wars have provided cover for the construction of a Stasi police state in America, and the wars have served Israel’s interest by removing obstacles to Israel’s annexation of the entire West Bank and southern Lebanon……

The fatal war for humanity is the war with Russia and China toward which Washington is driving the US and Washington’s NATO and Asian puppet states. There are a number of factors contributing to Washington’s drive toward the final war, but the overarching one is the doctrine of American exceptionalism.

(Min översättning: Washington har bedrivit krig under 12 år: Afghanistan, Iraq, Somalia, Libyen, Pakistan, Yemen och nästan Syrien, vilket fortfarande kan komma att hända, med Iran i skottlinjen. Dessa krig har varit dyra vad gäller pengar, prestige, och dödsfall och skador både för amerikanska soldater och de attackerade ländernas civila befolkningar. Ingen av dessa krig verkar ha någon tvingande orsak eller rättfärdigande förklaring. Krigen har varit viktiga för det militär- och säkerhetsindustriella komplexet. Krigen har varit täckmantlar för uppbyggandet av en Stasi polisstat i America och krigen har tjänat Israels intressen genom att de tar bort hinder för Israels annektering av hela Västbanken och södra Libanon….

Det fatala kriget för mänskligheten är kriget mot Ryssland och Kina, som Washington driver USA och Washingtons NATO och de asiatiska marionettstaterna mot. Det finns många faktorer som bidrar till Washingtons drift mot det slutliga kriget, men den övergripande faktorn är doktrinen om amerikansk exceptionalism.)

Läs hela artikeln.

Det är denna politik och denna makt som Carl Bildt tjänat under årtionden.(1)

/Kerstin

Länkar:
1) länken struken eftersom författaren tagit ner inlägget.

Internationell politik&Massmedia13/12 16:04

Comment – Syria militants kidnap 12 nuns (tlagd 12/12 2013)

/Kerstin

Länkar:
Dumas: War against Syria was planned 2 years before Arab Spring, DD 17/6 2013

Massmedia&Politik/ekonomi09/12 17:45

Karl-Olov Arnstberg var en gång en respekterad forskare. Numera är han inte så respekterad och efter den helsidesannons som han lät publicera i DN i söndags är det tveksamt om han kan betraktas som forskare.

Annonsen innehåller åtta punkter med lösryckta uppgifter med anknytning till invandringen, samt ett påstående att samtliga uppgifter kommer från offentlig statistik. Ett par exempel visar hur han argumenterar.

I punkt nummer 7 försöker Arnstberg skrämmas med uppgiften att 2012 beviljades 111 000 uppehållstillstånd. Siffran kommer från Migrationsverket, men på verkets hemsida har uppgiften förtydligats med att siffran även innefattar uppehållsrätter för invandrare från EU-länderna. Endast 17 400 av uppehållstillstånden gavs till skyddssökande, vad vi i dagligt tal kallar flyktingar.

Hade Arnstberg varit en forskare som ville informera, så hade han tagit med Migrationsverkets två förtydliganden. Han kunde även ha skrivit att gruppen flyktinginvandrare var mindre än var och en av grupperna EU-invandrare, arbetskraftinvandrare och anhöriginvandrare.

I punkt 3 skriver han att ”anhöriginvandringen handlar till största delen om att ta hit en partner från det forna hemlandet”. Detta är ett lögnaktigt påstående. 2012 var det totalt 41 156 personer som fick uppehållstillstånd som anhöriga.
Knappt hälften, 19 314 personer, räknades som ”nyetablerad anknytning”. Den enskilt största gruppen av dessa ”nya anknytningar” kom från Thailand. Till de största ”hemländerna” hörde också USA, Ryssland, Filippinerna, Storbritannien och Ukraina. I de flesta av dessa fall har det knappast varit fråga om att ”ta hit en partner från det forna hemlandet” utan svenskar som gifter sig med personer från andra länder. Den före detta forskaren Arnstberg har så till den grad vilseletts av sina fördomar att han låtit trycka ett falskt påstående utan att kontrollera med statistiken.

Även i de övriga punkterna har sådana fakta och sammanhang utelämnats som skulle kunna förta propagandaeffekten. Dagens Nyheter har upplåtit en helsida, och chefredaktören påstår att de har gjort en ”faktagenomgång” och funnit ”ett antal glidningar och tvivelaktigheter” som de dock kunde acceptera. Däremot hittade de inte några ”grova lögner” vilket visar att de inte gått tillräckligt djupt i faktakollen.

Vad vet DU om invandringen och invandringspolitiken? står det som rubrik på annonsen. Jag skulle vilja ställa den frågan till såväl professor Karl-Olov Arnstberg som till Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski.

/Dan Gmark

Länkar:
Annons i DN väcker debatt, Dagens Nyheter 8/12 2013
Varför jag inte skulle ha publicerat DN-annonsen, Ulf Bjereld 8/12 2013

Tillägg: Länkar till fler inlägg på Motvallsbloggen om detta ämne:
– Verkligheten bakom Jimmie Åkessons propaganda, Motvallsbloggen 20/10 2009
– Hur sverigedemokraterna luras utan att ljuga, hur journalister inte gör sina jobb och varför politiker inte kan bemöta dem, Motvallsbloggen 21/2/2009
– Moderater pratar strunt om invandrare igen, Motvallsbloggen, 18/2 2009
– Flyktingarna/invandrarna – den nödvändiga utgruppen, Movallsbloggen 20/2 2008
– Konsten att hjälpa in sd, ett rasistiskt parti, i riksdagen, Motvallsbloggen 20/4 2007

Ideologier/propaganda&Internationell politik06/12 14:25

Varför inte erinra oss en del av vad som sades i media och av västerländska politiker inför attackerna på Irak och senare på Libyen och jämföra med resultaten:

The Truth Exposed – Muammar Gaddafi (utlagd 3/3 2013)

/Kerstin

Länkar:
Libya Continues Federalist Fragmentation; Cyrenaica Unveils Government. nsnbc international, 26/10 2013 (citat: While the new administration reportedly includes tribal representatives, there are no women in the team. The situation of women with regards to women’s rights and women´s participation in Libyan politics has deteriorated alarmingly since 2011.)
The Libyan Puzzle in the Scramble for Africa, Sam Muhho, Global Research 24/10 2013 (Citat: Libya has recently been ravished by increasing internal strife and ethno-tribal divisions that was the continuation of NATO’s systematic destruction of the nation-state in 2011.)
A Victory for the Libyan People? The Top Ten Myths in the War Against Libya, Mximilian C. Forte, counterpunch.org 31/8 2011 (Citat: I wish to dissent from this circle of acclamation, and remind readers of the role of ideologically-motivated fabrications of “truth” that were used to justify, enable, enhance, and motivate the war against Libya—and to emphasize how damaging the practical effects of those myths have been to Libyans, and to all those who favoured peaceful, non-militarist solutions…….
Just a few days after the street protests began, on February 21 the very quick to defect Libyan deputy Permanent Representative to the UN, Ibrahim Dabbashi, stated: “We are expecting a real genocide in Tripoli. The airplanes are still bringing mercenaries to the airports”. This is excellent: a myth that is composed of myths. With that statement he linked three key myths together—the role of airports (hence the need for that gateway drug of military intervention: the no-fly zone), the role of “mercenaries” (meaning, simply, black people), and the threat of “genocide” (geared toward the language of the UN’s doctrine of the Responsibility to Protect)…..
What foreign military intervention did do, however, was to enable the actual genocidal violence that has been routinely sidelined until only very recently: the horrific violence against African migrants and black Libyans, singled out solely on the basis of their skin colour.)


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster