november 2011


Ideologier/propaganda&Internationell politik30/11 04:29

(OBS: Nya länkar och ett nytt citat nederst, i notapparaten)

Neelabh Mishra skriver i Outlook India.com om ett besök i Syrien.

But Homs was an eye-opener. We reached a spot barely 20 minutes after a three-hour (2-5 pm) gunfight. But it wasn’t security forces that opened indiscriminate fire on opposition demonstrators, as day after day, big media outlets had us believe about Homs. The dead, and the injured in a hospital we visited, were largely women and children. But they’d died from bullets fired by the opposition, not the state troops. Homs wasn’t a town completely up in arms against the ruling Ba’athists, as is being projected. It was divided,….(1)
(min översättning: Men Homs var en ögonöppnare. Vi anlände till en plats bara 20 minuter efter en tre timar lång eldstrid. Men det var inte säkerhetstyrkor som började beskjutning av oppositionella demonstranter, som våra stora media försökt få oss att tro om Homs, dag efter dag. De döda och de sårade på sjukhuset som vi besökte var i huvudsak kvinnor och barn. Men de hade dött av kulor avfyrade av oppositionen, inte från de statliga soldaterna. Homs var inte en totalt beväpnad stad som stod emot det regerande Bathpartiet som har sagts. Staden var delad…. )

Mycket intressant eftersom, som Mishra påpekar, men även andra har sagt, våra media inte talar om sanningen för oss. De arbetar istället ihärdigt vidare som lydiga krigspropagandandister åt USA/Nato/Saudi/Qatar.

Icke västerländska diplomater, säger Mishra vidare, menar att oppositionen består av flera olika grupper med helt olika målsättningar, bönder som är missnöjda med de nya marknadsanpassade politik som Assad har initierat, en progressiv medelklass som vill ha demokratiska reformer, whabitiska fanatiker som backas av andra arabelement huvudsakligen från Saudiarabien och slutligen av folk som avskyr sekularismen och som aldrig accepterat det arabiska socialistiska Baathpartiet och som flytt till och lever i Väst. De senare, säger han vidare, vill förändra Syrien med västerländskt stöd.

Så ännu ett citat ur artikeln av Neelabh Mishra:

Ba’athist Syria has provided free secular space to women and religious minorities like the Christians and Islamic sects like the Shias, the Alawites, the Ismailis and the Druze. Syria is largely an educated, middle-class society: large sections have a stake in women’s emancipation and plurality. These people are alarmed by the political Islam exported by their neighbours. The Assad regime emphasises that the West’s rhetoric of human rights overthrows only secular nationalist Arab regimes, but stops at the doorsteps of autocratic and fundamentalist sheikhdoms willing to play stooge.
(min översättning: Bathpartiet i Syrien har skapat en sekulär stat med friheter för kvinnor och för religiösa minoriteter såsom kristna och muslimska sekter som Shias, Alawiter, Ismailiter och Druser. Syrien består huvudsakligen av en välutbildad medelklass: stora delar har medverkat till kvinnors emancipation och till pluralism. De här människorna är oroliga för den politiska Islam som exporteras av deras grannar. Assad betonar att Västvärldens retorik om mänskliga rättigheter bara gäller sekulära nationalister men inte de autokratiska, fundamentalistiska sheikdömen som är villiga att agera springpojkar.)

Om den sista meningen ovan: Som sagt, det förvånar mig ständigt att våra journalister inte ser detta och undrar, eller är de starkt censurerade? Av vem i så fall? Av sina chefsredaktörer eller av staten eller av bådadera?

I Mr Zine läser vi vidare att:

According to the weekly, it’s a ”limited intervention prepared by the NATO” that is being planned.  ”Support for the civilian and military rebellion, presentation of a resolution to the UN General Assembly, the smuggling of weapons across Syrian borders, necessary contacts with Washington via the NATO . . . such are the issues under discussion among Paris, London, and Ankara,” Le Canard points out. (2)
(min översättning: Enligt the weekley, planerar Nato en ”begränsad intervention”. ”Stöd till civila och militära rebeller, presentation inför FN:s Generalförsamling av en resolution, smugglandet av vapen över Syriens gränser, nödvändig kontakt med Washinton via Nato…är de frågor som diskuteras i Paris, London och Ankara”, hävdar Le Canard.)

Så nog verkar det som om även den syriska resningen, precis som den libyska, är en helt annan historia än den vi får oss till livs i våra media.

/Kerstin

Källor:

1) Syriana Unshrouded. How the West has interfered selectively in the name of democracy, Neelabh Mishra, Outlook India.com 21/11 2011
2) Will French Intelligence Agents Be Training Syrian Deserters? Céline Lussato, Mr Zine 25/11 2011

Fler länkar om ämnet:
- Leading Libyan Islamist met Free Syrian Army opposition group, The Telegraph 28/11 2011
- The Arab Spring : Hello or Goodbye To Democracy? Alan Hart, Counter Currents 25/11 2011
- Libya and ”The Arab Spring”: Neoliberalism, ”Regime Change” and NATO’s ”Humanitarian Wars”, Online Interactive Reader, Michel Chossudovsky and Finian Cunningham and Mahdi Darius Nazemroaya, Global Research 26/11 2011 (med många länkar till artiklar om proteströrelserna i olika MÖ-stater)
- Why Syria Matters: Interview with Aijaz Ahmad, Prabir Purkayastha, Mr Zine 30/11 2011(Citat ur:
The Americans have known from the beginning, the West has known from the beginning, that their only chance in Syria would be if they could establish a so-called ”liberated zone,” preferably on the border with Turkey, which could become a kind of Benghazi . . . which could become a ground for intervention. They have known that there would not be a popular uprising of the kind that you had in Egypt. In Syria there are too many forces afraid of the Muslim Brotherhood. Syria is a genuinely secular country, by and large, for 25% of the population consists of various kinds of minorities. The fact that the Assad regime absolutely insists on secularism gives that 25% a great sense of security in the state. So, there were no grounds that they could use. This is very much manufactured — very much manufactured from the beginning. And the killings of the state personnel have been going on from the beginning. Over a thousand members of the state personnel have been killed so far….. Disinformation in the case of Syria is actually in my view even greater than it was in the case of Libya. . ./Aijaz Ahmad is a Marxist critic in India.)

Ideologier/propaganda&Internationell politik28/11 02:32

Via Mavera (1) fick jag tips om att Abdel Hakim Belhadj, som inte fick plats i det nyatillsatta övergångsrådet NTC i Libyen, har funnit en annan uppgift. Han har rest till Turkiet och där ska han enligt uppgifter (2) leda en grupp på 700 jihadister, möjligen legoknektar, som ska sättas in mot Syriens regim. Då vet vi med nästan total säkerhet att Syrien är utsatt för samma komplott som Libyen, i akt och mening att avsätta dess regim, ledd av Bashar al Assad.

Belhadj flögs in till Libyen från Qatar, för att leda ett antal ”rebeller” där, det Qatar som också försåg de s.k. rebellerna med vapen och andra förnödenheter och sannolikt också betalade kadrer av legoknektar för att resa till Libyen och delta i upproret mot Ghadafi. Frågan man ställer sig är om Belhadj, som i Turkiet uppträder under namnet Salem El Alwani, faktiskt uteslöts från NTC och bara fann sig en ny uppgift, eller om han anlitades av några arabstater för att göra samma ”goda” jobb i Syrien som han så ”framgångsrikt” gjorde i Libyen.

Jag har, som besökare vet, misstänkt att det som händer i Syrien är samma sak som det som hände i Libyen. Upproret i Libyen började inte så som vi fått höra och läsa i Västvärldens propagandamedia, utan det var noga förberett och de påstått ”fredliga demonstranter” som påstods ha skjutits av Ghadafis polis var i själva verket beväpnade upprorsmän som började skjuta på och hänga poliser samt bränna polisstationer. Sedan har vi serverats en så gravt lögnaktig bild av vad som hänt i Libyen att man inte kan annat än konstatera att dagens media är lika goda kålsupare som en gång Geobbels tyska press.(3)

Det har, vad jag kunnat finna ut tidigare och i och med Belhajds nya uppgift är tämligen säker på, varit samma sak i Syrien. Situationen där är dock betydligt mer komplicerad sedan Ryssland har sagt ifrån att man inte kommer att stödja en likadan FN-resolution om Syrien som dem om Libyen och sedan både amerikaner och ryssar har sänt militärfartyg till området utanför Syrien. Så i fallet Syrien agerar än så länge bara några arabstater, Qatar och Saudiarabien samt Turkiet den här gången, för att störta Assar al Assad. Nato/USA har ännu så länge tigit stilla (fast Turkiet är ju med i Nato förstås), förutom de amerikanska demonstrationerna med hangarfartygen.

De övriga arabstaterna som nu beslutat om sanktioner mot Syrien, uppvisar en sådan ofantligt hyckleri att man inte tror att en enda journalist skulle kunna gå på deras propaganda. De anklagar Assar ad Assad för att skjuta på sin egen befolkning och säger att sanktionerna vidtas av det skälet, samtidigt som de medverkar till att döda och tortera fredliga demonstranter i Bahrain och Yemen. Det borde väl vara för grovt till och med för Sveriges följsamma journalister (de där som får Bonniers journalistpris för vad de rapporterar från MÖ) och media men ännu så länge ser det inte ut som om våra svenska journalister ser något konstigt i det dessa arabstater sysslar med, eller undrar vad som egentligen pågår i Mellersta Östern. De rapar bara maktens krigspropaganda.

En annan fråga är hur USA och EU kan stötta de uppror som sådana som Belhadj agerar i , med tanke på att han faktiskt är internationellt terroriststämplad. Hur smutsig politik kan USA/EU föra utan att de ledande börjar må dåligt?

Avslutningsvis en videosnutt som visar amerikanska soldater aktiva i inbördeskriget i Libyen, de där som inte fanns där, enligt bestämda uppgifter från USA:

Foreign & American Mercinaries with Misrata NATO Dogs, NATO Crimes In Libya

Observera att det står NATO på hjälmen som prickskytten bär och att han har Idrisflaggan på gevärskolven, alltså rebellernas flagga. Vi kan alltså vara tämligen säkra på att filmen är tagen i Libyen. Den verkar dessutom vara fotad av en proffs då den har betydligt bättre kvalitet än de flesta videosnuttar vi sett från Libyen.

Den här filmen försvann från nätet, men jag återfann den så småningom:

Libya: qatari’s mercenaries (note at min 1:53 Qatar’s flag) fighting with rats (utlagd 18/11 2011)

Så så var det med den sanningen. Här ser vi alltså fyra amerikanska stövlar på Libyens mark deltagande i inbördeskriget på den ena sidan. Det enda vi inte vet efter den här filmen är hur många stövlar USA hade på marken bara att det inte var noll personer som man påstått. Man har väl tyckt att man sett flera Nato-soldater skymta förbi på andra videofilmer, men uppenbarligen har journalister och andra, som filmat, fått stränga order att inte visa Nato-soldater på film.

Hur lurade vill vi bli?

Tillägg 15/10 2012:
Ovanstående film har tagits ner från YouTube och jag kan inte finna den någon annanstans där, som man kan göra ibland. I filmen såg man en prickskytt, en amerikan på libysk mark. Han låg stilla och tålmodigt och väntade på möjlighet att skjuta libyer ”på andra sidan i kriget” och lyckades tydligen pricka någon mot slutet, men det var så långt bort så det såg man inte direkt, bara glädjen över träffen i skyttens omgivning. Bakom honom stod nämligen ett gäng arabiska ”rebeller”och iakttog honom. Skytten hade dessutom en ”assistent” och de två talade amerikansk-engelska med varandra. På prickskyttens gevär fanns ett märke med Kung Idris-flagga på, den flagga som upprorsmännen använde sig av. De här två var inte av arabiskt ursprung dessutom då de båda var ljushylta, typiska amerikaner med europeiskt ursprung. De kan ha varit Xe-soldater (Xe= f.d. Black Water) men också medlemmar i något reguljärt amerikanskt specialförband, vilketdera de var kunde man dock inte avgöra.

Det var förstås inte bra att det fanns belägg för att det fanns en så avslöjande film om amerikanska prickskyttar i Libyen ute på YouTube eftersom USA vill upprätthålla skenet att man inte hade några stövlar på libysk mark då detta var mot FN:s resolution 1973 om flygförbudszon.

Istället lägger jag in en annnan, och tyvärr sämre film här, mycket fötter, mark och mycket skottljud och om ljudet inte är pålagt i efterhand så hör vi amerikaner tala i filmen och ser eventuellt några av dem också, från mitten av filmen och framåt men denna film är dock inte lika tydlig och klar som belägg för sådana i Libyen:

PROOF: US-Sniper in Libya (near Sirte, officially ”reporter” but SHOOTING at 3:24) (01oct2011)


/Kerstin

Länkar:
1) Syrien: libyska terrorister förbereder krig mot Syrien, Maverablogg 27/11 2011
2) Libye – Abdel Hakim Belhadj conduit un bataillon composé de 700 hommes à la frontière syro-turque (26 novembre 2011), Algeria ISP 27/11 2011
3) The “Left” and Libya, Alexander Cockburn, Counterpunch 25-27/11 2011
- Libya’s Zintan militia briefly detain Abdel Hakim Belhadj, Katerina Nikolas, Digital Journal 25/11 2011
- Rival militia briefly holds Libya Islamist chief, Reuters24/11 2011
- Qatar, Al Jazeera, and the Arab Spring, Ahmed E. Souaiaia, MR Zine 17/11 2011 (En mycket intressant artikel om Al Jazeeras uppgång och fall)
- The War in Libya: Race, “Humanitarianism,” and the Media, Maximilian Forte, Mr Zine Monthly Review 20/4 2011
- Libya: NATO Provides the Bombs; The French ”Left” Provides the Ideology, Pierre Lévy, Mr Zine 5/10 011 (Om hur det Libyska inbördeskriget i själva verket är en kontrarevolution. Sist om Syrien, citat: ”And already the Westerners are polishing up their (military and ideological) weapons for their next adventures. Thus Paddy Ashdown, who notably spent four years as EU High Representative in Bosnia-Herzegovina, confided to the Times that from now on we should adopt and get used to the ”Libyan model” of intervention, in contrast to the ”Iraqi model” of massive invasion, which showed its inadequacies.
For his part, the NATO Secretary General made a plea on September 5 for the Europeans to pool better their military means in this period of budgetary restriction. For Anders Fogh Rasmussen, ”as Libya proved, we can’t know where the next crisis will come, but it will come.” At least that much is clear
That being the case, does it really make any sense to analyze the Syrian crisis as the uprising of a people against the ”tyrant” Bashar al-Assad? On the contrary, one may be forgiven for thinking that he is just the next on the hit list of Western governments. In that case, is there really nothing more urgent to do, even in terms of the cause of emancipation of peoples, than to align oneself with the latter, even unintentionally?)”
- Who said Gaddafi had to go? Hugh Roberts, London Review of Books 17/11 2011 (citat ur: The Western media generally endorsed the rebels’ description of themselves as forward-looking liberal democrats, and dismissed Gaddafi’s exaggerated claim that al-Qaida was behind the revolt. But it has become impossible to ignore the fact that the rebellion has mobilised Islamists and acquired an Islamicist tinge….But the Libyan uprising diverged from the Tunisian and Egyptian templates in two ways: the rapidity with which it took on a violent aspect – the destruction of state buildings and xenophobic attacks on Egyptians, Serbs, Koreans and, above all, black Africans; and the extent to which, brandishing the old Libyan flag of the 1951-69 era, the protesters identified their cause with the monarchy Gaddafi & Co overthrew. This divergence owed a lot to external influences. But it also owed much to the character of Gaddafi’s state and regime…… For Gaddafi and his colleagues the state’s distributive role quickly became the central element in their strategy for governing the country….Words such as ‘authoritarianism’, ‘tyranny’ (a favourite bugbear of the British) and ‘dictatorship’ have never really captured the particular character of this set-up but have instead relentlessly caricatured it. Gaddafi, unlike any other head of state, stood at the apex not of the pyramid of governing institutions but of the informal sector of the polity, which enjoyed a degree of hegemony over the formal sector that has no modern counterpart. It meant that the Jamahiriyya’s formal institutions were extremely weak, and that included the army, which Gaddafi mistrusted and marginalised…../ Artikeln rekommenderas starkt.)
- Leading Libyan Islamist met Free Syrian Army opposition group, The Telegraph 27/11 2011 (Citat ur: The meetings came as a sign of a growing ties between Libya’s fledgling government and the Syrian opposition. The Daily Telegraph on Saturday revealed that the new Libyan authorities had offered money and weapons to the growing insurgency against Bashar al-Assad.
Mr Belhaj also discussed sending Libyan fighters to train troops, the source said. Having ousted one dictator, triumphant young men, still filled with revolutionary fervour, are keen to topple the next. The commanders of armed gangs still roaming Tripoli’s streets said yesterday that ”hundreds” of fighters wanted to wage war against the Assad regime…..Newspapers reported on Saturday that four Libyan men had been caught on the Turkish border trying to infiltrate into the country. The grand design envisioned by Mr Belhaj and the Libyan authorities is still in its nascent stage.)

Ideologier/propaganda&Internationell politik25/11 05:17

Andra har skrivit om hur det fortfarande pågår strider i Libyen (1) och vi har kunnat läsa om hur TNC valde en ny ordförande, premiärminister, och hur denne, eller rådet, har utnämnt ett antal andra personer att ingå i den nya övergångsregeringen fram till det första valet ska/kan hållas.

Den nye ledaren av rådet/TNC heter Abdurrahim el-Keib, är från en mindre stad några mil väster om Tripoli, utbildad elektroinenjör, har en amerikansk doktorsgrad och har undervisat på University of Alabama i 20 år (somliga skriver att han bott i USA 35 år). Det var ju knappast en överraskning att man skulle hitta en libyer till som var mer amerikan än libyer, att ersätta Jibril med.

El-Keib leder nu en ny regering där de flesta personerna har bytts ut. Och här kommer den verkliga överraskningen, denna regering sägs i Guardian vara rent sekulär och ut åker även LIFG-ledaren Abdul Hakim Bilhaj, mannen som styr i Tripoli och som har makten över de väpnade grupperna där:

The other loser was Abdul Hakim Bilhaj, who once fought alongside the Taliban in Afghanistan and was jailed both in Libya and Guantánamo Bay. He fought the Gaddafi regime backed by Qatar and the United Arab Emirates, and was expected to win a place after stating he now supports democracy and the rule of law.(2)
(Min översättning: Den andre förloraren var Abdul Hakim Belhaj, som tidigare stred tillsammans med Talibanerna i Afghanistan och som sattes i fängelse både i Libyen och i Guantánamo Bay. Han bekämpade Ghdafiregimen, uppbackad av Qatar och Förenade Arabemiraten, och förväntades få en plats i rådet efter att han sagt att han nu stödjer demokrati och laglighet.

Så kommer en passage i The Guardian som väl inte heller kan förvåna någon som försökt sätta sig in i vad som hände i Libyen:

The cabinet is likely to find approval from Libya’s western backers, concerned about hardline Islamists; President Mustafa Abdul Jalil had declared previously that sharia law will form the basis of a new constitution. But the failure to include Bilhaj raises a question as to how stable the new transitional authority will be. Its chief task is to draft a constitution and to oversee elections next year.
(Min översättning: Regeringen kommer antagligen att accepteras av Libyens västerländska uppbackare, som oroats av hårdföra islamister; President Mustafa Abdul Jalil hade deklarerat att sharialagar skulle utgöra grunden för den nya konstitutionen. Men misslyckandet att få med Belhaj ger anledning att fråga sig hur hur stabil den nya övergångsregeringen kommer att bli. Dess huvudsakliga uppgift är att utarbeta en konstitution och att organisera val nästa år.

Och var Jalil hör hemma i sammanhanget sägs inte klart i artikeln i Guardian.

Så råkar jag ramla in på en video där Morris intervjuar en man vid namn Moeen Raoof, en fredsaktivist.(3) Tyvärr kan jag inte hitta något sätt att lägga in videon här, men lyssna på den. Raoof säger nämligen två saker som förvånar inte bara mig, utan även Morris och som är uppseendeväckande. Han påstår att denna regering överhuvudtaget inte finns i Libyen utan att medlemmarna befinner sig på Malta och i Turkiet. De kan inte, säger han, vara i Libyen på grund av oroligheterna där. Libyen är helt enkelt utan en regering just nu.

Tripoli styrs, säger han vidare, av en militär under Belhajs befäl och nu planerar några av klanerna som behärskar andra städer, att försöka ta tillbaka Tripoli. Han förutspår därför en attack på Tripoli och på Belhajs styrkor inom kort.

Det andra verkligt uppseendeväckande påståendet han kommer med är att Nato fortfarande bombar i Libyen. Det är skälet, hävdar han, att det är heltyst om Libyen just nu. Det är tyst om detta för att FN-resolutionen 1973 inte gäller längre varför man agerar utan FN-uppdrag idag och därmed olagligt. Libyenaktionen är ett rent misslyckande om det inte hela tiden handlade om att splittra och skapa kaos i Libyen, menar han.

Om detta är korrekt så är det anmärkningsvärt att ingenting rapporteras om saken i Väst – eller är det kanske bara följdriktigt?

/Kerstin

Länkar:
1) Libyen: ”Eskalerande strider” mellan olika ”rebell”-miliser, Klasspespektiv 13/11 2011
2) Libyan PM snubs Islamists with cabinet to please western backers, The Guardian, 22/11 2011
3) Libya – TNC Leadership all Abroad – Moeen Raoof, 108Morris108
- Syria & Libya NGOs Weapons Parallels – Moeen Raoof, 108morris108 24/11 2011.

Fler länkar om Libyen idag:
- “These are all troubling signs for all those who wanted a secular Libya,” Global Civilians For Peace in Libya 17/11 2011 (citat ur: “I was scared; I wiped off my makeup and went home,” said Jasmin Abdul Aziz, a 22-year-old student who was one of five models at the event and once paraded a $5,000 dress studded with diamonds in a Qaddafi-era fashion show. “Before, we would wear shorts in the streets. Now, look around you, nobody does.”….The man responsible for maintaining security in the city is Abdel Hakim Belhaj, the head of the Tripoli Military Council and former Guantanamo Bay inmate…..Belhaj was the leader of the Libyan Islamic Fighting Group, which opposed Qaddafi in the 1990s and is listed by the U.S. as a terrorist organization. )
- As puppet NTC regime unravels imperialists seek to avoid culpability for destruction, Abayomi Azikiwe, Global Civilians For Peace in Libya 17/11 2011(citat ur: After being promoted by the corporate media and imperialist leaders as the best man to lead the neo-colonial regime in Libya, Interim Prime Minister Mahmoud Jibril has abruptly resigned from this post. Jibril is now claiming that he was opposed to the brutal assassination of leader Muammar Gaddafi and that he wanted the martyred head of the Al-Fateh Revolution alive in order to stand trial inside the country…..Jibril, a US-educated former professor, who traveled in Europe over the last several months to encourage the overthrow of the Libyan government, now says that Gaddafi was “killed based on a request by a certain foreign power.” (Bloomberg, November 15….Jibril also went as far as to say that foreign powers have designs on exploiting the wealth of Libya. He has pointed out that the Gulf monarchy of Qatar, which is a junior partner in the war against Libya, has its own designs on playing a role in the North African state…..Mustafa Abdul-Jalil, the putative leader of the NTC, said that he is attempting to resolve the fighting. Nonetheless Abdul-Jalil has openly admitted that he is incapable of disarming the militias in the capital and in other regions of the country…..Despite the fact that three weeks after the US-NATO bombing began, Libya accepted the AU peace plan only to have it rebuffed by the imperialists and their allies inside the country. This was done by falsely claiming that the Libyan government under Gaddafi refused to accept a ceasefire.)

Ideologier/propaganda&Internationell politik23/11 02:11

Så förvånad jag blev idag. Fick följande mejl från Internationella åklagarkammaren i Stockholm angående den anmälan (se hela anmälan här.) jag skrev under för någon dryg vecka sen:

_______________________________________________________
BROTT – Id: Folkrättsbrott
COB_BID435095, Ext ärrendenr

BESLUT – Förundersökning inleds inte
Skäl –  Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som 
hör under allmänt åtal har förövats.
23 kapitlet 1 paragraf första stycket rättegångsbalken

Motivering –  Det förfarande som anmälts är inte brottsligt.
________________________________________________________
Lisa Tamm

Ja, det är ju inte förvånande att bombande av civila inte anses vara ett krigsbrott – när Nato genomför densamma eller att i strid med FN:s stadgar avsätta och låta mörda ledare i medlemsländer och att bomba ett land på grundval av skvaller och rykten om brott mot mänskligheten utan kontroll av sanningshalten i dessa påståenden bl.a, men att jag fick meddelandet var förvånande.

Vi var omkring 300 undertecknare av anmälan, så det blev ju en del jobb att skicka beslut och motivering till alla. Och nu vet vi definitivt att USA och Nato, och alla som ställer upp i Natos aktioner, aldrig gör något brottsligt.

Vi lever alltså i praktiken i en totalt rättslös värld. Vi förstår härmed att den allsmäktige statsbildningen USA har rätt att bestraffa hela länders befolkningar efter eget skön och godtycke och utan belägg för att folket ifråga, eller dess ledare, har gjort sig skyldiga till något eller till vad som påstås att de är skyldiga till. Någon prövning av sanningshalten i framförda anklagelser krävs inte i den internationella rätten.

Tänk om vi hade samma rättssystem här hemma? Det vore inte trevligt, då kunde vi visserligen spara en massa pengar på domstolsväsendet men samtidigt skulle vi alla kunna straffas för allt som grannen anklagar oss för utan prövning av om anklagelsen är korrekt. Sådant brukar vi förknippa med de förfärligaste diktaturerna.

Det otäcka är att vad stater gör mot människor i andra länder, det börjar de förr eller senare också göra mot medborgarna i de egna länderna. Att USA åtminstone sedan andra världskriget har mördat och avrättat människor som misshagar dem, politiska ledare runtom i världen (man har från det hållet försökt att mörda både Castro och Ghadafi ett antal gånger ex.), det vet alla initierade, men ända tills nyligen var som regel amerikanska medborgare fredade i den meningen att de hade rätt till en rättegång innan de kunde avrättas av sin stat. För en kort tid sedan beslutade Obama emellertid att USA har rätt att, utan rättsligt förfarande, avrätta vem som helst var som helst i världen, som anses hota USA:s intressen (!), vare de amerikanska medborgare eller inte. (1)

Det är en ruskig värld vi lever i. Men USA har ju också massförstörelsevapen och kan nå hela världen inom 30 minuter. De har inte bara atombomber utan massförstörelsevapen av många och mycket obehagliga slag.

/Kerstin

PS: Hörde på Ekot idag att ett antal syriska soldater hade skjutits ”för att de deserterade”. Märkligt? Jag kan inte låta bli att undra om de inte i själva verket sköts av den våldsutövande s.k. oppositionen. Men jag vet förstås inte.

Har någon hört radio eller TV nämna de jättedemonstrationer som görs i Syrien för Bashar al- Assad? Om inte, de finns att se på YouTube fast propagandan mot honom är massiv även där.

Jag ska återkomma till USA:s och Natos enormt välregisserade propaganda. DS

Länkar:
CIA Assassinates Two American Citizens in Yemen. Obama Lauds Killings as Proof of America’s Reach,Jason Ditz, AntiWar.com 30/9 2011
- Anwar al-Awlaki, al-Qaida cleric and top US target, killed in Yemen
Obama welcomes news of Awlaki’s death in US air strike, and says dual US-Yemeni citizen advanced ’murderous agenda’, the guardian 30/9 2011

- Assassinating Awlaki. The Day America Died, Paul Craig Roberts, counterpunch.org 30/9 2011 (citat ur: Obama asserts that the US Constitution notwithstanding, he has the authority to assassinate US citizens, who he deems to be a “threat,” without due process of law. In other words, any American citizen who is moved into the threat category has no rights and can be executed without trial or evidence….But what Awlaki did or might have done is beside the point. The US Constitution requires that even the worst murderer cannot be punished until he is convicted in a court of law. )
- Will the ICC Act? Indictment against NATO, Nada Pejnovic and Timothy Bancroft-Hinchey, Global Civilians For Peace in Libya 16/11 2011 (Konstaterar att det inte finns något som hindrar Nato och USA att begå vilka krigsbrott som helst. Citat ur: During the past decade NATO countries have deliberately violated international and humanitarian law, undertaking wars of aggression, crimes against humanity, genocide, supporting and financing terrorism. All of this was done under a false pretext and with the help of mass media which spread false and fabricated lies all around the globe.
The first one to start with is Serbia, followed by Afghanistan, Iraq and finally ended up with the crimes committed in Libya, leaving come cities look like WWII just ended[1]. It is enough to see the picture of city of Sirte[2] which resembles Dresden after WWII….. A war crime is a war crime, whether it was announced or not nor has it limitation of legal proceedings…..  
“In accordance with the purposes and principles of the United Nations, States have the duty to refrain from propaganda for wars of aggression”. Evidence: The Libyan Leadership, the military and political establishment were accused of serious war crimes which later on proved to be a false flag event.)
- Libya, Africa, and the New World Order
An Open Letter to the Peoples of Africa and the World from Concerned Africans, Mr Zine 27/8 2011

- The Use of Force Against Libya: Another Illegal Use of Force, Jurist 20/3 2011, (JURIST Guest Columnist Curtis Doebbler, professor of law at Webster University and Geneva School of Diplomacy and International Relations, both in Geneva, Switzerland, says the UN Security Council and the military coalition in Libya acted in contravention of international law in its use of force against Libya…. ,ska vi tro Internationella åklagarkammaren i Stockholm så står denna högre än internationell lag alltså.)

 

Politik/ekonomi&Vård/omsorg21/11 17:10

Så har då staten idag bett dem om ursäkt som misshandlats i offentligt ordnad barnomsorg. Det är en skam för Sverige, säger Per Westerberg till de församlade offren. Det har han helt rätt i.

Bara att sätta igång direkt så, att förbereda en offentlig ursäkt till alla de gamlingar som misshandlas och vanvårdas i Sverige idag. Denna vanvård är nämligen en lika stor skam för Sverige som vanvården av barn före 1980. Men det är bråttom för de gamla dör i förtid av vanvården och får sina sista år förvandlade till små helveten. Ska man hinna be dem om ursäkt som fortfarande är i livet och innan de tippats över kanten så gäller det att göra det i morgon.

Vad vanvården beror på diskuteras just nu. Inkompetens, inkompetens och ännu mer inkompetens är orsaken, hävdar jag, inkompetens från högsta toppen, riksdag och regering som inte begriper att vanvård blir det automatiska resultatet av privatisering av vården över inkompetens hos kommunerna ner till dem som på äldreboenden genomför själva vanvården, läkare sköterskor och övrig vårdpersonal, ofta för att de inte förstår vad de håller på med, men också ofta på grund av att de tvingas att vanvårda av gnidiga multinationella och skattefifflande riskkapitalbolag.

Här är berättelsen om äldrevården av min mamma, som ändå slapp en del av den allra värsta sorten av vanvård. Det som drabbade henne var illa nog dock. Det ska också sägas att berättelsen utelämnar en hel del av den inkompetens eller illvilja jag kunde konstatera medan jag kämpade för henne.

Tillägg 22/11 kl. 02.05: Lyssna också på programmet Kaliber, Sjuka av sina mediciner (P1 20/11 2011). Har just hört på reprisen. Programmet handlar om exakt det jag berättar om vad gällde min mamma. På den tiden talade man inte om det här, så det kom som en mycket dyster överraskning för mig att läkare och vårdpersonal varken försökte eller klarade av att utvärder effekten av de mediciner man satte in och inte heller att läsa innantill i FASS. Det är fantastiskt att man talar om detta idag.

Tillägg 24/11 2011, kl 1.25:
För den som är intresserad och inte har läst mina tidigare inlägg om äldrevården lägger jag in länkar till några av dem här:

Apropå socialstyrelsens påpekande om för mycket lugnande till de äldre20/3 2009

Mer om äldrevård och “medicineringen” (eg. nerdrogningen)12/9 2008

Det nya änglamakeriet10/9 2008

Naivt om 40-talisterna och äldrevården29/4 2008

Tvång inom demensvården – 1800-talets mentalsjukhus tillbaka? 19/12 2006

Åldringsvården blir bara värre och värre1/11 2005

En tröst, om man nu är lagd åt det hämndlystna hållet – och det är jag vad gäller vanvård och dålig behandling av människor, är att även de där som sitter och beslutar i regering och riksdag idag kommer att bli gamla, om de får leva, och den dagen de inte klarar sig själva längre då är det ingen som bryr sig om vad de var i sin krafts dagar, minister, professor, bankdirektör, det spelar ingen roll då. Det tror de inte nu men ett antal av dem kommer att bli varse detta en dag, på ett eller annat sätt.

/Kerstin

Länkar:
- Vinsten går före vården, AB 19/11 2011
- Pengar till äldrevården minskar, AB 17/11 2011
- Låt inte riskkapitalbolag ta hand om våra gamla, AB 15/11 2011
- Sjuka av sina mediciner, Kaliber SR
- Sten Nordin om riskkapitalbolag: Det är olyckligt, DN 21/11 2011
- Pengar till äldrevården minskar, DN 17/11 2011
- ”Naiva politiker har skapat problemen med samhällsbetald vanvård”, DN 16/11 2011
- Regeringen varnades för riskerna, DN 14/11 2011
- Vårdskandaler blottar det politiska fiaskot,SvD 16/11 2011
- En oberoende instans för kontroll behövs, SvD 19/11 2011 (Men valfriheten är viktig påpekas det. Vadå? Vilken valfrihet? Jag skulle vilja se den som har valfrihet vad gäller att få plats på ett äldreboende. Dels finns det inte platser för alla och är nästan hopplöst att få någon plats alls, dels består inte Sverige av bara Stockholm utan på många orter i landet finns bara ett alternativ, och det gäller även Apoteksvalfriheten – tala om att Alliansen bara har ett storstadsperspektiv. Det är trots allt bara c:a 4-5 miljoner svenskar som bor i storstäder. 1/3 till halva befolkningen har sämre valfrihet nu än tidigare.)

Internationell politik20/11 19:41

Så har det då hänt, det man kunde förutse. Ryssland har seglat in med krigsfartyg i Syriens territorialvatten, enligt en artikel i Voltairenet.org. Detta är en klar demonstration gentemot Nato, att man inte tänker acceptera en Natoattack på Syrien. (1)

Vi har all anledning att förvänta oss att Ryssland inte kommer att förhålla sig overksamt om USA eller USA/Nato/Israel får för sig att börja bomba Iran, som ju helt klart ligger i tangentens riktning. Så hur långt kommer USA att vilja eller våga provocera Ryssland? Det är detta som avgör om vi ska vakna till det tredje världskriget inom en inte alltför avlägsen framtid eller inte.

Säkerhetsläget för Europas del har inte varit så skakigt sedan Münchenöverenskommelsen. Märkligt att så få inser den saken.

/Kerstin

Länkar:
1) Russian Warships Enter Syran Waters To Prevent NATO Attack, Voltairenet.org. 19/11 2011
- Russia Sends Warships to Syrian Waters to Stem Intervention, John Glaser Global Research 18/11 2011
-  War Clouds Amassing over Iran,Wayne Madsen, Voltairenet.org 18/11 2011
- The war tour: departures and arrivals, Manlio Dinucci, Voltairenet.org 15/11 2011
- McCain: Libya inspires people in China, Russia, Iran, Syria, Reuters 30/9 2011
- Global Warfare: US Elites mulling how to ’Take China Down’, Global Research 19/11 2011
- Global Warfare: US Elites mulling how to ’Take China Down’, Global Research 19/11 2011

Ideologier/propaganda&Internationell politik18/11 04:04

Här förklarade halva Arabförbundet att man ville att FN beslutade om ett överflygningsförbud i Libyen för att förhindra att diktatorn Ghadafi bombade sin egen befolkning, vilket aldrig var fallet dessutom. Sedan skickade man in krigare för att stötta Benghazimaffians uppror. Qatar hade, sägs det nu, 5.000 personer inne i Libyen när Ghadafi störtades. Qatar tillförde upprorsmännen mängder av tunga vapen dessutom.(1) Nu vill en del arabstater utesluta Syrien ur Arabförbundet (2)med argumentet att regimen skjuter på sina egna medborgare, och man förordar samma behandling av Syrien som man utsatte Libyen för.

Även i Syrien, dessutom, ser vi hur den syriska  organisationen som ska förblandas med Human Rights Watch agerar precis som dess kopia i Libyen, den där som Soliman Bouchuiguir, tidigare ledaren för ”the Libyan League for Human Rights” erkände i själva verket bestod av samma personer som satt i NTC. (3)

Jag tillåter mig att undra, utan att vara väldigt initierad, hur många krigare som andra arabstater har skickat in i Syrien. Här liksom i Libyen verkar det ha varit polis och militär som drabbades först och värst, av upprorsmännens dödande, inte civila som sköts av Syriens armé. Här liksom i Libyen har Al Jazeera, numer direktstyrt av Qatars kungahus,(4) tydligen kört ut fejkade filmer, den här gången på vad man påstår vara den syriska polisens och militärens brutala agerande.(5)

Men för att återgå till Arabförbundet – det är ju ingalunda vad vi menar med demokrati i flertalet av de stater i Arabförundet som kritiserade först Ghadafi och som nu kritiserar Bashar el Assad i Syrien för att slå ner oppositionella, demokratilängtande fredliga demonstranter. Det är värre än så dessutom. Saudiarabien gick in med militär och slog på ett synnerligen brutalt sätt ner fredliga demonstranter i Bharain exempelvis,(6) där man nu fängslar mängder av människor och både torterar och dödar en del av dem. Det är alltså inte demokratibristen de kritiserade Ghadafi för, eller nu kritiserar Bashar el-Assad för.

Så vad är det dessa stater egentligen kritiserade först Ghadafi i Libyen för och nu Bashar el Assad i Syrien? Det är ju knappast för att Ghadafi tidigare och Bashar al-Assad idag, beter sig precis likadant som regimerna i Bahrain och Saudiarabien, som de själva alltså. Nej, i själva verket, föreslår jag, för i synnerhet Qatar och Saudiarabien ett wahabitiskt (salafistiskt) krig i akt och mening att sprida sin whahabitiska variant av islam, göra om hela arabvärlden till strängt rättroende islamiska stater enligt förebilden Saudiarabien, som är så långt ifrån en demokrati som vi i Västvärlden kan tänka oss. (7) De anser troligen att de använder sig av naiva och troskyldiga västerlänningar för att nå sina syften.

Ett antal arabstater, varav de flesta är hårt diktatoriska kungadömen, avskydde Ghadafi, liksom de avskyr Bashar el- Assad, för dessas socialistiska anstrykning. Däri har de ett gemensamt intresse med USA, som vill krossa alla stater som har minsta lilla fallenhet i den riktningen. De avskydde också Ghadafi och nu Bashar al-Assad för att deras samhällssystem var/är sekulära, och inte stränga sharia-system och ingalunda för att de var/är alltför odemokratiska.

Dags alltså för mig att börja fördjupa mig i vad som egentligen har hänt i Syrien och vad som händer där nu, trots att jag tidigare beslutade att jag inte skulle orka skriva om ett elände till av samma slag. Det lilla jag hittills har hämtat in tyder på att det inte heller den här gången är vad våra media påstår att det är utan att det handlar om en kopia av de skeenden som i Libyen ledde fram till sönderbombandet av landet, till vad Nato och USA betecknat som en så lyckad aktion att det är så man ska agera i framtiden. Med det menas att USA/Nato fixar ett uppror med hjälp av inhyrda gangsters och mördare varvid regimer man önskar byta ut tvingas ta till vapen mot missdådarna för att skydda sina invånare. Därefter kan Nato/USA, i skydd av medias lögnaktiga propaganda, hävda att man ingriper för att skydda civila. Istället dock, för att skicka in egna soldater tänker man i fortsättningen nöja sig med att bomba misshagliga regimers länder – sönder och samman om det behövs, och samtidigt låta inhemska oppositionella tillsammans med inhyrda krigare och tillförda tunga vapen föra markkriget och riskera sina liv, för att, när regimerna tvingas ge upp, tillsätta marionettregimer som gör vad USA begär av dem. Man lyckades ju så bra i Libyen – tycker man.

/Kerstin

Länkar:
1) 5.000 Qatari troops helped to coloniaze Libya, Voltaire.net 7/11 2011
2) Arabförbundet uppmanas utesluta Syrien, SR 11/(11 2011

2) Why did the Arab League tyrants’ club finally turn on Syria?
Pressure from the Arab League is a better way to oust President Bashar al-Assad than another Western war, The Telegraph 15/11 2011

3) Vad är sanning och vad är lögn av det som sägs om Ghadafi, Motvallsbloggen 18/10 2011i
3) Human Rights Impostars used to spawn NATO*s fraudulent war, Mahdi Darius Nazemroaya, Voltairenet.org 17/10 2011
4)  Al Jazeera Beirut bureau chief resigns, Voltaire Network 23/4 2011
4) Wadah Khanfar,  Al Jazeera and the triumph of televised propaganda, Thierry Meyssan, Voltairenet.org 26/9 2011
5) - CNN and Al Jazeera Blasted for Lies and Manipulations of News Regarding a So Called Syrian evolution, World Support For Free And Democratic Syria,6/5 2011
5) Lies About Syria – Eye Witness Testify Aainst Al Jazeera Fake Video, YouTube 18/4 2011
5) BBC Witness about Syria and lies of News media, YouTube 1/10 2011
5) 9 Syrian revolution are Al Qaeda gangesters in Syria – terrorism, YouTube 24/8 2011
5) Al-Jazeera is directly involved in killing of Syrians. YouTube 24/10 2011
5) Fejkad film om segerrusiga rebeller på Gröna Torget?? Motvallsbloggen 24/8 2011
6 ) 2011 Bahraini uprising, Wikipedia
7) Wahhabism, Wikipedia
8.) Saudiarabien, Wikipedia
- Qatar, the tiny Gulf state that has turned into a big player in the Great Game. Qatar has emerged as the pea-sized power behind the Arab League’s tough new stance over Syria, The Telegraph 17/11 2011
Och just när jag skrivit färdigt det här och lagt ut det ramlar jag över följande artikel:
- The Plan to destabilize Syria, Voltairenet.org 19/6 2011
- The war tour: departures and arrivals, Manlio Dinucci, Voltairenet.org 15/11 2011
- Syria On The Brink: Uprising Victim To Regional, International Power Play, Ramzy Baroud, Countercurrents.org 17/11 2011
- Arab League suspension of Syria brings military intervention closer, Chris Marsden,wsws.org 14/11 2011
- By comparison, the overthrow of Colonel Muammar Gaddafi was a marginal event. Huge Stakes in Syria, Patrick Cockburn, counterpunch.org 21/11 2011(Citat ur: “If you can’t beat Iran, the second best option is to break Syria,” says the Iraqi political scientist Ghassan Attiyah, who points out the absurdity of Saudi Arabia presenting itself as a defender of human and democratic rights in the Middle East.)

OBS: Fick för några timmar sen en kommentar från Mohamed Omar som skriver om situationen i Syrien på sin blogg. Jag rekommenderar varmt hans inlägg Länge leve Syrien och Demonstration i Stockholm till stöd för Bashar al-Assad.

Internationell politik17/11 01:45

Som vanligt och på grund av den enormt effektiva västerländska propagandan, kanske så ”effektiv” beroende på att nästan alla media numer förlitar sig på amerikanska nyhetsbyråer, vet man inte vad man ska tro.

Nedan har vi två ”vittnesmål” och de stämmer inte så helt väl överens vad gäller det väsentliga.

Först ett par videofilmer med Webster Tarpley (Tack StAn för tipset). Jag har själv lite svårt för Alex Jones som verkar älska att höra sin egen röst och som har har en sällsynt förmåga att avbryta sina intervjuobjekt just när dessa ska till att säga något intressant, och tycker väl att Webster Tarpley också ofta är väl omständig och har svårt att komma fram till väsentligheter, men han är en kunnig historiker och han är i Syrien just nu i alla fall:

Wahhabis, Israel Fund Al-Qaeda Rebels in Syria: Dr. Webster Tarpley Reports 1/2

Wahhabis, Israel Fund Al-Qaeda Rebels in Syria: Dr. Webster Tarpley Reports 2/2

Två inlägg alltså att jämföra med vittnesmålet i nedanstående video, som visserligen delvis stämmer med Tarpleys, men som, vad gäller huvudsaken, utmålar den syriska regimen som den verkliga syndaren och det syriska folket som totalt emot regimen:

Syrian authorities seize weapons [NBC 11-04-2011]

(Tillägg 27/11 kl. 03.15:
Så har denna video/intervju tagits bort sedan jag lade in den för några dagar sen och på grund av att att bl.a.  Fox News klagade tydligen. Det är så krigspropagandan förs – man tystar kritiska röster eller röster som visar att det krigsivrarna säger inte är korrekt. Och massor av människor låter sig luras.)

För att ytterligare förvirra sig kan man titta på den här videon:

Libya fake Twitter ID explosion part of ’cyber war for democracy’?

Så nu vet ni precis hur det är.

/Kerstin

Länkar:
- A Statement from the Syrian Observatory for Human Rights (en organisation som man inte ska tro ett enda dugg på med anledning av hur densamma ljög hejdlöst vad gällde Libyen och för att få fram beslutet om en no fly-zone, alltså bombande av Libyen. Se även nästan länk.)

- Justifying a ”Humanitarian War” against Syria? The Sinister Role of the NGOs, Julien Teil, Global Reseaarch 16/11 2011

- Libyan Scenario Unfolding in Syri, RT, Information Clearing House 14/11 2011 (Och detta görs av samma arabstater som skoninglöst slår ner, dödar, fängslar och torterar fredliga demonstranter i ex. Bharain. Hyckleriet är ofantligt – och USA använder sig så gärna av detta hyckleri för att …ja för vadå? Begriper amerikanska politiker vad de gör i MÖ?)

- Flera arabländer höjer rösten mot syriska regimen, SR 14/11 2011 (Och dessa arabländer vill sprida wahabismen och ser sig som krigare för spridandet av det sanna Islam, Saudiarabien och Qatar ex. som också stod bakom kriget i Libyen, med både krigare och vapen och Al Jazeera-propaganda. Både Libyen och Syrien har varit tämligen sekulära stater i jämförelse, en nagel i ögat på dessa arabstater alltså som i likhet med USA avskyr dem för att de varit tämligen socialistiska, vilket delvis förklarar denna oheliga allians mellan arabstaterna och USA.)

-  Matthew Gould and the Plot to Attack Iran, Craig Murray 14/11 2011 (f.d. engelsk diplomat, som avslöjar att: USA bytte ett accepterande av en Sadui-attack mot demonstranterna i Bahrain mot att Arabförundet stödde Natos attack på Libyen. Snyggt!)

Internationell politik&Livsfrågor15/11 04:51

Three years ago, public pressure pushed through a ban of these cruel bombs. But now the US is lobbying nations to quietly sign a new law that allows their use — signing the death warrant for thousands of other children. Most countries are still on the fence on how to vote. Only if we raise the alarm across the world can we shame our governments to block this deadly decision.

(min översättning: För tre år sedan tvingade ett tryck från allmänheten fram ett förbud mot dessa grymma bomber. Men nu lobbar USA i andra länder för att få dem att i tysthet skriva under en lag som tillåter användning av dem — därmed signerande dödsdomar för tusentals barn. De flesta länder är fortfarande osäkra om hur de ska rösta i saken. Bara om vi protesterar över hela världen kan vi få våra regeringar att blockera detta dödliga beslut)

Skriv under här – och det är bråttom.

/Kerstin

Internationell politik13/11 02:59

Egyptens vår har övergått i bister vinter, vilket väl var vad man fruktade skulle bli fallet:

The Maspero Massacre | 9/10/11 | What Really Happened

Så över till Libyen:
Om varje värvad krigare på NTC:s sida, bara Qatar lär ju haft c:a 6.000 man där och krigat, kostat 200.000 euro  som den här mannen, då förstår man att det mycket väl kan sluta med en rejäl skuld för Libyens del, när man ska börja betala tillbaka pengar till Nato-staterna för vad ”kalaset” har kostat dem. Missiler och bomber är inte billiga de heller.

Tills vidare ska IMF bara låna ut pengar till Libyen för att täcka landets kassabrist. Libyens pengar är ju frusna utomlands så det återstår att se vad som blir kvar att återlämna så småningom när skulder och lån är betalda.

Det är tydligen fler som kräver att få sin betalning.

NATO Rats PROTEST for not being paid by traitor NTC thieves 05.11.11, NATO Crimes In Libya

Videon borttagen här, men har hittat den här under en lite annorlunda rubrik:

Protests in Tripoli by Rebels who don’t get paid (November 6, 2011)

Sedan kan man titta på filmen nedan för att få veta lite mer om Benghazigängen, som startade det väpnade upproret i Libyen, och varför just de var extra sura på Ghadafi.

Rebel Militias Include the Human Traffickers of Benghazi

/Kerstin

Var med och anmäl regering och riksdag för medverkan till krigsbrott i LibyenLäs anmälan HÄR. Skriv under anmälan endera genom att klicka vidare på sidan ovan till formuläret, eller genom att klicka HÄR.

 

Fler länkar:
- Western Companies See Prospects for Business in Libya, Scott Shane, The New York Times 28/11 2011

- Terror and Revenge Engulfs NATO’s Libya, Franklin Lamb, Information Clearing House 11/11 2011
- NATO’s Law of the Jungle in Libya, Peter Dyer, Global Research 12/11 2011

Nästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster