Så förvånad jag blev idag. Fick följande mejl från Internationella åklagarkammaren i Stockholm angående den anmälan (se hela anmälan här.) jag skrev under för någon dryg vecka sen:

_______________________________________________________
BROTT – Id: Folkrättsbrott
COB_BID435095, Ext ärrendenr

BESLUT – Förundersökning inleds inte
Skäl –  Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som 
hör under allmänt åtal har förövats.
23 kapitlet 1 paragraf första stycket rättegångsbalken

Motivering –  Det förfarande som anmälts är inte brottsligt.
________________________________________________________
Lisa Tamm

Ja, det är ju inte förvånande att bombande av civila inte anses vara ett krigsbrott – när Nato genomför densamma eller att i strid med FN:s stadgar avsätta och låta mörda ledare i medlemsländer och att bomba ett land på grundval av skvaller och rykten om brott mot mänskligheten utan kontroll av sanningshalten i dessa påståenden bl.a, men att jag fick meddelandet var förvånande.

Vi var omkring 300 undertecknare av anmälan, så det blev ju en del jobb att skicka beslut och motivering till alla. Och nu vet vi definitivt att USA och Nato, och alla som ställer upp i Natos aktioner, aldrig gör något brottsligt.

Vi lever alltså i praktiken i en totalt rättslös värld. Vi förstår härmed att den allsmäktige statsbildningen USA har rätt att bestraffa hela länders befolkningar efter eget skön och godtycke och utan belägg för att folket ifråga, eller dess ledare, har gjort sig skyldiga till något eller till vad som påstås att de är skyldiga till. Någon prövning av sanningshalten i framförda anklagelser krävs inte i den internationella rätten.

Tänk om vi hade samma rättssystem här hemma? Det vore inte trevligt, då kunde vi visserligen spara en massa pengar på domstolsväsendet men samtidigt skulle vi alla kunna straffas för allt som grannen anklagar oss för utan prövning av om anklagelsen är korrekt. Sådant brukar vi förknippa med de förfärligaste diktaturerna.

Det otäcka är att vad stater gör mot människor i andra länder, det börjar de förr eller senare också göra mot medborgarna i de egna länderna. Att USA åtminstone sedan andra världskriget har mördat och avrättat människor som misshagar dem, politiska ledare runtom i världen (man har från det hållet försökt att mörda både Castro och Ghadafi ett antal gånger ex.), det vet alla initierade, men ända tills nyligen var som regel amerikanska medborgare fredade i den meningen att de hade rätt till en rättegång innan de kunde avrättas av sin stat. För en kort tid sedan beslutade Obama emellertid att USA har rätt att, utan rättsligt förfarande, avrätta vem som helst var som helst i världen, som anses hota USA:s intressen (!), vare de amerikanska medborgare eller inte. (1)

Det är en ruskig värld vi lever i. Men USA har ju också massförstörelsevapen och kan nå hela världen inom 30 minuter. De har inte bara atombomber utan massförstörelsevapen av många och mycket obehagliga slag.

/Kerstin

PS: Hörde på Ekot idag att ett antal syriska soldater hade skjutits ”för att de deserterade”. Märkligt? Jag kan inte låta bli att undra om de inte i själva verket sköts av den våldsutövande s.k. oppositionen. Men jag vet förstås inte.

Har någon hört radio eller TV nämna de jättedemonstrationer som görs i Syrien för Bashar al- Assad? Om inte, de finns att se på YouTube fast propagandan mot honom är massiv även där.

Jag ska återkomma till USA:s och Natos enormt välregisserade propaganda. DS

Länkar:
CIA Assassinates Two American Citizens in Yemen. Obama Lauds Killings as Proof of America’s Reach,Jason Ditz, AntiWar.com 30/9 2011
- Anwar al-Awlaki, al-Qaida cleric and top US target, killed in Yemen
Obama welcomes news of Awlaki’s death in US air strike, and says dual US-Yemeni citizen advanced ’murderous agenda’, the guardian 30/9 2011

- Assassinating Awlaki. The Day America Died, Paul Craig Roberts, counterpunch.org 30/9 2011 (citat ur: Obama asserts that the US Constitution notwithstanding, he has the authority to assassinate US citizens, who he deems to be a “threat,” without due process of law. In other words, any American citizen who is moved into the threat category has no rights and can be executed without trial or evidence….But what Awlaki did or might have done is beside the point. The US Constitution requires that even the worst murderer cannot be punished until he is convicted in a court of law. )
- Will the ICC Act? Indictment against NATO, Nada Pejnovic and Timothy Bancroft-Hinchey, Global Civilians For Peace in Libya 16/11 2011 (Konstaterar att det inte finns något som hindrar Nato och USA att begå vilka krigsbrott som helst. Citat ur: During the past decade NATO countries have deliberately violated international and humanitarian law, undertaking wars of aggression, crimes against humanity, genocide, supporting and financing terrorism. All of this was done under a false pretext and with the help of mass media which spread false and fabricated lies all around the globe.
The first one to start with is Serbia, followed by Afghanistan, Iraq and finally ended up with the crimes committed in Libya, leaving come cities look like WWII just ended[1]. It is enough to see the picture of city of Sirte[2] which resembles Dresden after WWII….. A war crime is a war crime, whether it was announced or not nor has it limitation of legal proceedings…..  
“In accordance with the purposes and principles of the United Nations, States have the duty to refrain from propaganda for wars of aggression”. Evidence: The Libyan Leadership, the military and political establishment were accused of serious war crimes which later on proved to be a false flag event.)
- Libya, Africa, and the New World Order
An Open Letter to the Peoples of Africa and the World from Concerned Africans, Mr Zine 27/8 2011

- The Use of Force Against Libya: Another Illegal Use of Force, Jurist 20/3 2011, (JURIST Guest Columnist Curtis Doebbler, professor of law at Webster University and Geneva School of Diplomacy and International Relations, both in Geneva, Switzerland, says the UN Security Council and the military coalition in Libya acted in contravention of international law in its use of force against Libya…. ,ska vi tro Internationella åklagarkammaren i Stockholm så står denna högre än internationell lag alltså.)