Three years ago, public pressure pushed through a ban of these cruel bombs. But now the US is lobbying nations to quietly sign a new law that allows their use — signing the death warrant for thousands of other children. Most countries are still on the fence on how to vote. Only if we raise the alarm across the world can we shame our governments to block this deadly decision.

(min översättning: För tre år sedan tvingade ett tryck från allmänheten fram ett förbud mot dessa grymma bomber. Men nu lobbar USA i andra länder för att få dem att i tysthet skriva under en lag som tillåter användning av dem — därmed signerande dödsdomar för tusentals barn. De flesta länder är fortfarande osäkra om hur de ska rösta i saken. Bara om vi protesterar över hela världen kan vi få våra regeringar att blockera detta dödliga beslut)

Skriv under här – och det är bråttom.

/Kerstin