Det är en hel del propaganda vinklad nyhetsrapportering som vi utsätts för i dessa dagar. Till exempel har NATO-reklamen intensifierats samtidigt som det pågår en stor NATO-övning med såväl svenskt som amerikanskt deltagande i, och över, Östersjön (1). Lagom till denna övning har regeringen, utan någon offentlig diskussion, slutit ett så kallat värdlandsavtal med NATO (2). Vid tidigare NATO-övningar på svenskt territorium behövdes tydligen inget avtal.

Vill man ha avvikande röster om NATO får man gå utanför Sverige. Den brittiska f.d. ambassadören Craig Murray har på sin blogg gjort en utmärkt analys av vad Nato är idag. Rubriken är mångtydig, men skulle kunna översättas med “Nato är en idé vars tid inte är kommen, utan förgången”(3). Det verkar nästan som om han riktade sig till svenska folket. Slutklämmen lyder: “NATO is by far the largest danger to world peace. It should be dissolved as a matter of urgency” vilket på svenska blir ungefär: “Nato är det överlägset största hotet mot världsfreden och bör upplösas snarast möjligt.”

Kopplad till reklamen för NATO-medlemskap är en skev nyhetsrapportering om Ryssland. I denna ingår ofta påståenden om vad Putin ska ha sagt, eller tänkt eller har för planer. Sällan får vi läsa vad han verkligen har sagt, i sitt rätta sammanhang. Att basera sin bedömning av Ryssland eller Putin på vad västliga media rapporterar är därför riskabelt. Vi vet inte varifrån tongivande media har fått sin information eller vad som försvinner eller förvrängs innan vi får se den bearbetade versionen i nyhetsprogram och på nyhetssidor.

Som tur är finns det primärkällor som är tillgängliga även för oss vanliga medborgare, även om vi inte förstår ryska. Den ryska administrationen (som vi kan kalla “Kreml” analogt med att den amerikanska administrationen kallas “White House”) lägger regelbundet ut vad Putin har sagt på nätet, med översättning till engelska. De har förmodligen fått idén från amerikanerna som haft motsvarande service i många år.

När man läser amerikanska media får man intrycket att Putin har framfört propagandistiska hotelser mot Europa och USA i ett tal på en “youth camp” någonstans i Ryssland. Svenska media har troget repeterat vad de amerikanska har sagt, utan att bry sig om att gå till källorna. Vad Putin i själva verket har sagt finns faktiskt, i engelsk översättning, utlagt på nätet av Kreml (4). Det var lite svårt att hitta, eftersom Putin inte alls höll tal på ett “ungdomsläger”. Amerikanerna har blandat ihop ett möte med yngre akademiker med de internationella sommarläger för skolungdomar som brukar hållas på samma plats. Och det var inget skrivet tal som Putin höll, utan han svarade på frågor från en församling som visserligen var ung, men bestod av yngre forskare och lärare från Rysslands elituniversitet. Putins svar ger en god bild av hur han ser på USA, på Nato och på konflikten i Ukraina. Ett är säkert, de som säger “Putin är galen” har inte läst vad han säger när han talar inför kunniga åhörare. För den som vill lyssna på hur han säger det så finns det på youtube.

Var kan man då hitta en “neutral” analys av vad som pågår i Ukraina? Jag tycker att jag har funnit en sådan. Författaren är finländare, vilket gör att hans referensramar liknar dem vi svenskar har. Peter Saramo har gjort en sammanställning och analys grundad på omfattande studier av öppna källor som tidningar och webbsajter (5). Eftersom författaren även behärskar ryska så blir den lite mer fullständig än de analyser vi vanligen ser i västmedia. Detta är den bästa genomgång av skeendet och den nuvarande situationen i Ukraina som jag sett någonstans. Och den finns på svenska!

/Dan Gmark

Länkar:
1. Participating in Exercise Northern Coasts, America*s Navy 2014-08-28
2. Natostyrka kan få agera i Sverige, Svenska Dagbladet 2014-08-27
3. NATO – An Idea Whose Time Has Gone, Craig Murray 2014-09-04
4. Seliger 2014 National Youth Forum, President of Russia Speeches and Transcripts 2014-08-29
5. Ukraina och informationskriget, Peter Saramo i nättidningen Simeon ja Hanna 2014-08-07