oktober 2005


Fackföreningar/företag&Teknik/teknologi31/10 01:40

Eftersom vi tycks ha en hel kader av USA-kramare som ständigt gör ner Sverige kunde det ju vara intressant att höra några vittnesmål om det amerikanska infrasystemet och om amerikansk arbetskapacitet, som tydligen inte är imponerande.

En elektriker jag talade med häromdagen, som varit över i USA en period och arbetat med monteringsarbeten för ett svenskt företag, uttryckte sin förundran över det amerikanska elsystemet. ”Stenålders”, utbrast han och skakade på huvudet. ”Hela elnätet är rena katastrofen”. Han var lika förundrad över de amerikanska elektrikernas senfärdighet. Dessa å sin sida häpnade över de svenska elektrikernas snabbhet och effektivitet.
(Lennart, på det progressiva USA har ett par bilder av en kraftledningsstolpe på sin blogg. Det är inte en telefonstolpe som det står under bilden. Den ser inte så modern ut precis).

En lastbilsägare som var över och demonstrerade svensk apparatur för lossning och lastning berättade om hur otroligt gammaldags utrustning man hade på det området i USA och hur lite man fick uträttat på en dag i jämförelse med hur det fungerar inom det svenska transportväsendet.

Den långsamma arbetstakten i USA lär bero på att man inte satsar på välutbildade yrkesarbetare utan anser det viktigare att varje arbetare är direkt ersättningsbar.

Det är kanske inte så att det privata kapitalet och privata initiativ är det bästa för uppbyggnad och underhåll av infrasystemen och man är kanske inte så överlägsna ”over there” som ofta hävdas i Sverige. All nedgörande propaganda som sprids om Sverige utomlands och här hemma och allt beröm som öses över USA av medlemmar i den svenska ekonomiska eliten och av högern, har nog inte så mycket fog för sig alltså.

Skola/utbildning30/10 01:44

Apropå skolan, så förstår jag inte varför man envisas med att forsätta med ”reformer” som redan visat sig totalt misslyckade.

Jag arbetade som sfi-lärare (svenska för invandrare/vuxna) i mitten av 80-talet, när man lade ansvaret för denna undervisning på kommunerna och beslutade om att den skulle målstyras. Den blev ett slags pilotprojekt för den sortens styrning av undervisning och det första området (bortsett från musikundervisningen) som kommunerna helt fick ansvaret för. Kommunerna fick en viss summa pengar och för dessa skulle de se till att invandrarna nådde en viss kunskapsnivå.

Vi välkomnade lagen och trodde att nu skulle vi äntligen kunna genomföra en vettig och välfungerande sfi-undervisning och goda metoder skulle segra över dåliga, god administration skulle segra över dålig, för det skulle kommunerna tjäna på. Ack vad vi bedrog oss! Systemet resulterade bara i fusk, slarv, ruffleri och nonchalans och kommunerna hade inga som helst ambitioner att organisera utbildningen så bra som möjligt.

I en kommun skulle pengarna fördelas rättvist mellan studieförbunden, varvid eleverna fick byta kurslokaler och lärare titt som tätt och lärare fick gå arbetslösa vissa perioder, tills nästa statliga sfi-guldregn drabbade kommunen och det var dags för förra studieförbundet att få sin del av regnet igen, bara som ett exempel på hur man kunde organisera det hela och hur det inte var undervisningens kvalitet som styrde, utan kompisandan mellan kommunpolitikerna. I andra kommuner hittade man på andra galenskaper som omöjliggjorde all förnuftig undervisning.

Det visade sig alltså att kommunerna misskötte sina ålägganden på alla sätt de kunde missköta dem. Ingen begrep sig på målstyrningsprincipen. Man ordnade så usel undervisning att invandrare inte ville gå på den – och det tjänade kommunerna på eftersom de därmed kunde använda de statsbidrag de fick för sfi-undervisningen till annat. Man anställde kommunfullmäktiges frus väninna som sfi-lärare, för hon var såå intresserad av andra kulturer och dessutom ville hon gärna arbeta några timmar i veckan. Man organiserade kurser lite hipp som happ, köpte kurser av studieanordnare som annonserade efter en lärare för 250 lektioner under våren (vilken kvalificerad sfi-lärare flyttar till Grönköping eller Vilselanda för en halvtidstjänst på några månader?). Man satte högskoleutbildade invandrare i samma kurser som invandrare som var analfabeter etc. etc. Ja det fanns ingen hejd på hur man misskötte och fortfarande missköter området ute i kommunerna.

Men det skulle bli värre. Eftersom kommunerna inte klarade av en målstyrd sfi-undervisning, beslutade man att målstyra och lägga över ansvaret även för ungdomsskolan på kommunerna och att kommunalisera lärarna, som nu fått ett elände med kommunpolitiker som lägger sig i och detaljstyr struntsaker medan de försummar de viktiga områdena i skolan eller beslutar så att de snarare saboterar undervisningen och för lärarna.

När det så visar sig att målstyrningen inte fungerar så bra, ska det skrivas individuella utvecklingsplaner för alla elever i grundskolan – så det så! Tänk, det beslutade man om för invandrarnas del för omkring 10 år sedan, för att få ordning på sfi-undervisningen, och det lyckades inte heller. De här planerna materialiserade sig nämligen som en slags slavkontrakt som man lade för invandrarna och sade åt dem att skriva på. Någon individualisering var det inte fråga om. Någon individuell handledning eller planering var det inte tal om. Invandrarna skulle förbinda sig att gå på undervisningen och lära sig svenska – basta, och om de slarvade skulle de straffas med indragna bidrag.

Så klagar man över att invandrarna inte lär sig svenska! Som vanligt skuldbelägger man offren – dagens modetrend inom politiken för att skyla över politikernas tillkortakommanden. Teorierna fungerar inte i praktiken, alltså måste det var fel på människorna!

Nu verkar det dessutom som om man inte tycker att ungdomsskolan har blivit tillräckligt eländig tillräckligt snabbt, när man föreslår att även gymnasieutbildningen ska kunna läggas ut på privata, lägstbjudande anordnare.

Skola/utbildning28/10 12:54

”Likvärdigheten i fara”, skriver Lärarnas tidning (28/10 05), ”alla elever i skolan får inte den utbildning de har rätt till visar en ny rapport och detta är inte acceptabelt säger Skolverket”.
”Skolornas huvudmän”, fortsätter tidningen längre ner, ”inser inte att de är tvungna att leva upp till skollagens paragrafer om likvärdig utbildning”.

Vem hade trott att skolan skulle fortsätta att vara likvärdig i hela landet efter kommunaliseringen? Vem inbillar sig att det hjälper att lagstifta om att alla kommuner ska ge likvärdig utbildning när de har helt olika ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningar och i synnerhet sedan skolorna börjat profilera sig?

Det var ingen slump att man förstatligade den obligatoriska skolan på femtiotalet, när man hade börjat anse att alla barn skulle ha rätt till likvärdig och god utbildning, oavsett var i landet de bodde. På den tiden varierade nämligen skolplikten med flera år mellan kommunerna. I min generation (40-talisterna) fick somliga gå sex år i skolan, medan andra, i andra kommuner, fick gå åtta eller nio år.

Mot slutet av åttiotalet, när nationalekonomin ersattes med företagsekonomin som princip för hur ett land ska styras, skulle skolorna målstyras och det skulle bli så mycket bättre, hävdade man, om ansvaret lades ut på dem som stod närmast verksamheten. Riksdag och regering bestämde vilka mål alla skolor skulle nå och överlämnade sedan till kommunerna att besluta hur man skulle nå målen, samtidigt som man drog ner på resurserna till kommunerna. Därmed hamnade ansvaret mellan alla stolar. Kommuner skyller på staten för att de inte har resurser till skolan och regeringen skyller på kommunerna för att de inte följer skollagen. Snyggt sätt var det, att släppa ansvaret för framtiden och att omöjliggöra för väljarna att utkräva politiskt ansvar för försummelser i skolorna.

Politik/ekonomi28/10 03:15

Thomas Bodström klampar på i ullstrumporna och fortsätter att lägga fram lagförslag som, om de går igenom (och de gör de nog), inte bara är integritetskränkande utan som också, liksom de andra terroristlagarna, kommer att sila mygg och släppa igenom elefanter (fast Bodström är förstås bara Perssons förlängda arm).
Nu försvarar han i radions nyheter förslaget om den lag som ska tillåta SÄPO att gå in och läsa sjukjournaler för att förhindra brott, och det med tanke på mordet på Anna Lind.

Man häpnar och förfäras, men här ett tips: SÄPO kan ju börja med att syna journalerna över min åldriga och dementa mamma, så skulle man kanske kunna fånga de stora elefanterna, för de journaler som avslöjar eventuella mördare i förtid kan man nog se i stjärnorna efter så länge man letar på fel ställen och utgår från fel hypotes. Man hittar inte femtioöringen under gatlyktan, om den tappades längre bort, bara för att det är ljusare under lyktan.

Owe Carlsson har ett förslag om orsaken till de senaste tio årens förfärliga våldbrott och oförklarliga mord. Det vore något för SÄPO att undersöka lite närmare och då skulle man kanske få de verkligt stora elefanterna i nätet.

Politik/ekonomi26/10 23:17

Bosse Ringholm har förklarat bristerna med dåliga rutiner, bristande kompetens, slarv och krångliga skatteregler, läser vi i Aftonbladet.

Har vi någon anledning att tro att han inte är sanningsenlig här?

Samtidigt förklarar folkpartiets partisekreterare, Johan Jakobsson, i samma tidning, att Ringholm förverkat sitt förtroende om det visar sig att idrottsklubben begått ett brott.

Det var ju också en nyhet. Jag har inte fått intrycket att Folkpartiet haft förtroende för Ringholm tidigare heller, men det har man tydligen haft.

Det är mycket som inte är vad det synes vara.

Massmedia&Politik/ekonomi26/10 02:14

Det var inte lite pengar centerpartiet skulle få in för sina tidningar. Med de här affärerna slår man två flugor i en smäll. Dels blir partiet trollrikt, dels slipper partiledningen offentlig kritik från den egna rörelsen för den politik man tänker föra framöver.

Jag skulle oroa mig för centerpartiets framtida politik om jag vore centerpartist, med tanke på det socialdemokratiska partiets historia i det här avseendet.

Politik/ekonomi25/10 01:24

Hörde Reinfeldt på radion idag. Han förklarade att man bör sänka U-landsbidragen och istället använda pengarna till ”fredsskapande aktiviteter”.

Man undrar om det är sådana aktiviteter som beskrivs i denna rapport från Human Rights Watch som han avser? Det tycks i alla fall vara vad USA:s ledare, de där som högern beundrar oavsett vad de tar sig för, anser vara fredskapande aktiviteter och införande eller försvar av demokratin.

( Olydig tipsade om rapporten 23/10,: Soldater berättar om tortyren.)

Politik/ekonomi24/10 01:24

Undrar om svensk polis är pervers? Man sätter med förkärlek avlyssningsappartur i sängbenen berättar Dennis Töllborg (professor i rättsvetenskap i Göteborg) i God morgon Sverige, något som inte är vanligt när andra länders underrättelsetjänster ägnar sig åt avlyssning. Så nu gäller det att vända på sängen varje kväll innan man går till sängs, i varje fall om man offentligt uttryckt eller uttrycker kritik mot överhetskontrollen av oss (eller om man har något otalt med grannen kanske). Inte så inspirerande att föreställa sig att avlyssnande polis sitter och onanerar vid avlyssningsapparaturen!

Hallå SÄPO, jag och min man diskuterar inte politik i sängen. Där sover vi enbart – i fortsättningen! Sätt avlyssningsapparaturen i benet på köksbordet istället eller i kökslampan. Det är där vi sitter och diskuterar och planerar för morgondagen, som vad vi ska handla till middag, vilka delar av huset vi ska börja reparera eller hur vi ska träna hunden i morgon etc.

Nu gör man bara det lagligt som polisen sysslat med hela tiden, säger justitieminister Bodström (Läs Jinges bloggning om saken) – och det är nästan helt tyst i massmedia om saken – så klart, det är ju värre saker på gång: Vi har ju en eventuell, kanske, möjligen någon gång i framtiden, i värsta fall mellan människor smittsam fågelinfluensa på gång, en sådan där som kunde ha uppstått och brutit ut vartenda år de senaste 75 åren! Vad spelar det då för roll att polisen får rätt att avlyssna sovrummen hos varenda person!

Gå också till Storebror ser dig för mer information om överhetens övervakning av oss.

PS: Om du vill veta om polisen eller SÄPO har planterat avlyssningsapparatur i din bostad, skaffa och dressera upp en hangarhund. Då måste de skjuta hunden innan de kan installera avlyssningsapparatur och då vet du när du ska vända på sängen!

Politik/ekonomi23/10 01:14

Så har man alltså också lagt fram förslag om att SÄPO ska ha rätt att gå in och läsa sjukjournaler (se Hannelores kommentar/nr 8).

Nu väntar vi bara på nästa drag, ett ID-kort som man är skyldig att alltid bära på sig, eller ännu bättre, ett inopererat chip på var och en av oss, som är detekterbart via satellit. Tänk så bra det vore om vi skulle bli kidnappade. Inga problem att hitta oss i så fall. Vilken trygghet det skullet ge!

Politik/ekonomi21/10 23:04

Via Krigskrönikan hittar jag denna länk till The American Conservative där man bl.a kan läsa följande:

When Bush travels around the United States, the Secret Service visits the location ahead of time and orders local police to set up “free speech zones” or “protest zones” where people opposed to Bush policies (and sometimes sign-carrying supporters) are quarantined. These zones routinely succeed in keeping protesters out of presidential sight and outside the view of media covering the event.

.

Känner vi inte igen detta från EU-mötet i Göteborg 2001 , som ju besöktes av Bush? Av en ren händelse hade polisens olika insatsgrupper dessutom amerikanska namn.

Nästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster