Bosse Ringholm har förklarat bristerna med dåliga rutiner, bristande kompetens, slarv och krångliga skatteregler, läser vi i Aftonbladet.

Har vi någon anledning att tro att han inte är sanningsenlig här?

Samtidigt förklarar folkpartiets partisekreterare, Johan Jakobsson, i samma tidning, att Ringholm förverkat sitt förtroende om det visar sig att idrottsklubben begått ett brott.

Det var ju också en nyhet. Jag har inte fått intrycket att Folkpartiet haft förtroende för Ringholm tidigare heller, men det har man tydligen haft.

Det är mycket som inte är vad det synes vara.