Thomas Bodström klampar på i ullstrumporna och fortsätter att lägga fram lagförslag som, om de går igenom (och de gör de nog), inte bara är integritetskränkande utan som också, liksom de andra terroristlagarna, kommer att sila mygg och släppa igenom elefanter (fast Bodström är förstås bara Perssons förlängda arm).
Nu försvarar han i radions nyheter förslaget om den lag som ska tillåta SÄPO att gå in och läsa sjukjournaler för att förhindra brott, och det med tanke på mordet på Anna Lind.

Man häpnar och förfäras, men här ett tips: SÄPO kan ju börja med att syna journalerna över min åldriga och dementa mamma, så skulle man kanske kunna fånga de stora elefanterna, för de journaler som avslöjar eventuella mördare i förtid kan man nog se i stjärnorna efter så länge man letar på fel ställen och utgår från fel hypotes. Man hittar inte femtioöringen under gatlyktan, om den tappades längre bort, bara för att det är ljusare under lyktan.

Owe Carlsson har ett förslag om orsaken till de senaste tio årens förfärliga våldbrott och oförklarliga mord. Det vore något för SÄPO att undersöka lite närmare och då skulle man kanske få de verkligt stora elefanterna i nätet.